• ท่านคมสรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.khom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 816
  • จำนวนผู้ชม : 1874404
  • ส่ง msg :
  • โหวต 606 คน
โดยพระธรรมทูตอินเดีย
ข่าวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รู้เรื่องอินเดียเพื่อรู้เรื่องชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork
วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2556
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1990 , 09:57:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน พญาสุขุม โหวตเรื่องนี้

                       นับเป็นมหามงคลวโรกาสที่เป็นมหามงคลยิ่ง  ที่พุทธบริษัทชาวไทย ได้มีโอกาสร่วมฉลองพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สังฆบิดร แห่งคณะสงฆ์ไทย  ในโอกาสนี้ รัฐบาลไทย และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า ได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ทั่วไทย 

                      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙  ทรงเป็นองค์สังฆราชาคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ฯ มหาราช  ทรงเป็นพระพี่เลี้ยง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกผนวช  ๑๕ วัน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  และพระองค์ทรงสร้างคุณูประการอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศเป็นอันมาก

                    ตัวอย่างด้านการพระศาสนาในต่างประเทศ พระองค์ได้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการมาโดยลำดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๙ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดวัดพุทธประทีบ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และดูกิจการพระธรรมทูตในประเทศอังกฤษและอิตาลี

พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จไปดูการพระศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ อันเป็นผลให้ต่อมาได้มีการวางแผนร่วมกับชาวพุทธอินโดนีเซีย ในอันที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศนั้น และได้ส่งพระธรรมทูตชุดแรกไปยังอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ส่งพระภิกษุจากวัดบวรนิเวศ ออกไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และตั้งสำนักสงฆ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘

พ.ศ. ๒๕๑๔ เสด็จไปดูการพระศาสนา และการศึกษาในประเทศเนปาล และอินเดีย ปากีสถาน ตะวันออก (บังคลาเทศ) ทำให้เกิดงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาล ในขั้นแรก ได้ให้ทุนภิกษุ สามเณรเนปาลมาศึกษาพระพุทธศาสนาในไทย ที่วัดบวรนิเวศ ฯ

พ.ศ. ๒๕๒๐ เสด็จไปบรรพชาชาวอินโดนีเซีย จำนวน ๔๓ คน ที่เมืองสมารัง ตามคำอาราธนาของคณะสงฆ์เถรวาทอินโดนีเซีย

พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงเป็นประธานคณะสงฆ์ ไปประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดจาการ์ต้าธรรมจักรชัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการผูกพันธสีมาอุโบสถวัดพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นครั้งแรกของประเทศอินโดนีเซียและในปีเดียวกันนี้ ได้เสด็จไปเป็นประธานบรรพชา กุลบุตรศากย แห่งเนปาล จำนวน ๗๓ คน ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จไปเจริญศาสนาสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน เป็นครั้งแรก ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีน

พ.ศ. ๒๕๓๘ เสด็จไปเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์วัดไทย ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล ซึ่งรัฐบาลไทยจัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๔๒ เสด็จเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๒

             มหามงคลอายุวัฒน ๑๐๐ พระชันษา มาครบวาระ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้  ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลนำคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระสงฆ์นานาชาติ ๑๐๑ รูป แสดงมุทิตาสักการแด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมี พณฯ พิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เป็นผู้ถวายเครื่องสักการะ  เปิดนิทรรศการและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดไทยพุทธคยา มีคณะอ.สมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ ( อ.ซ้ง) และมาดาม ราธา บิสท์ ภรรยาผู้บัญชาการค่ายทหาร AOT gaya เป็นต้น ร่วมลงนามถวายพระพรทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

            ที่ราชคฤห์ - นาลันทา วัดไทยสิริราชคฤห์ นำโดยพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาส, วัดไทยนาลันทา นำโดยพระครูปริยัติธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสได้นำคณะพระสงฆ์ สามเณร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร  ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราชา

            ที่กุสินารา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  รัฐอุตตรประเทศ  วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  วัดบุพพาราม ได้จัดให้มีการเจริญพรพระพุทธมนต์ บทพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายพระพรชัย เป็นกรณีพิเศษ

              ที่ประเทศเนปาล   คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี  วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ วัดไทยนิโครธาราม ประเทศเนปาล ได้จัดพิธีวันเฉลิมพระชันษาครบ 100 ปี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา โดยพระสงฆ์นานาชาติ มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรชาวเนปาล และเวลา16.30 น. แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่คนงาน ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์  องค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยอย่างสมพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

 ....ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา.....

 

ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พญาสุขุม วันที่ : 06/10/2013 เวลา : 17.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

บทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้

เพราะมาก..อยากให้ฟัง..น้อมรับพลังแห่งชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีก

View All
<< ตุลาคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


พระเขียนบล๊อกแบบไหนที่โยมอยากเข้ามาอ่าน ?
เรื่องการเมืองแต่แทรกคำสอนเพื่อให้นักการเมืองได้เข้าถึงธรรม
5 คน
ตลกขำขันแต่มีคติธรรมนำปฏิบัติได้
15 คน
เนื้อหาที่อ่านง่ายคมชัดได้คติไม่ต้องอธิบายขยายความ
31 คน
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกับคำสอนดำเนินชีวิต
7 คน
เน้นแก่นสาร แก่นแท้ของธรรมะจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงสัจจะธรรมได้จริง
93 คน

  โหวต 151 คน