• ท่านคมสรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.khom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 815
  • จำนวนผู้ชม : 1856748
  • ส่ง msg :
  • โหวต 606 คน
โดยพระธรรมทูตอินเดีย
ข่าวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รู้เรื่องอินเดียเพื่อรู้เรื่องชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 554 , 22:34:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            ท่านคมสรณ์ถวายความรู้เล่าประสบการณ์ทำงานแก่คณะผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๓ ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๔๔ รูป/คน เข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร -อินเดีย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1407 , 21:51:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

                   เพื่อการก่อสร้างวัดไทยอชันต้า -เอลโลร่า  ณ รัฐมหาราษฎร์ - อินเดีย ตามนโยบายของ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย -เนปาล ใยโครงการพื้นฟูพระพุทธศาสนากลับสู่พุทธภูมิ วันนี้ได้มาประกาศพุทธธรรมมาถึงแผ่นดินแห่งรัฐมหาราฏร์ คือแคว้นอัสสะกะ ในสมัยพุทธกาลนั่นเอง                     หากท่านใดประสงค์จักร่วมมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ จักแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทีมสถาปนิก วิศวกรจิตอาส....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1226 , 08:27:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ได้นำคณะนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ๒.ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ๓.ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ๔.พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. และคณะ ที่นำคณะมาบรรพชาอุปสมบท ณ พุทธคยา มีพระเทพโพธิวิเทศ เป็นพระอุปัชฌาย์  ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ระหว่าง ๕ -๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗  ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1677 , 20:54:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

             โครงการสร้างพระพุทธรูปใหญ่สูง ๕๐๐ ฟุต หรือประมาณ ๑๖๐ เมตร ได้ฤกษ์วางศิลากฤษ์หลังจากใช้ระยะเวลาเตรียมการเรื่องที่ดินกว่า ๑๓ ปี  โดยผู้ว่าการรัฐอุตตประเทศ ของอินเดีย คือ Shri Akilesh Yadav เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  พร้อมด้วยท่านลามะ Lama Zopa Rinpoche, Spiritual Director of Maitreya Project  ประธานก่อสร้างโครงการไมตรีโปรเจ๊ค ตัวแทนท่านองค์ดาไลลามะ ผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวทิเบต      ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1151 , 17:02:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทความลง คม ชัด ลึก...โดยท่านคมสรณ์ เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕             สถานพยาบาลแห่งนี้เริ่มมาจากเมื่อครั้งเริ่มงานสร้างวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ประธานดำเนินงานสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมื่อคนงานอินเดียเกิดการเจ็บป่วย ท่านก็แบ่งยาที่เตรียมไว้เพื่อรักษาคณะสงฆ์นายช่างไทยที่มาอาสาสร้างวัด รักษาคนงานท้องถิ่นด้วยและคนงานเมื่อรักษาโรคห....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1684 , 23:08:52 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

                 ด้วยมีคณะญาติโยมผู้ศรัทธา นำโดย ดร.วิทูร -คุณลักษณา เจียกเจิม พร้อมครอบครัว และคณะประสงค์จักส่งเสริมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  โรงเรียนบ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้เขียนจบระดับประถมการศึกษาปี ๒๕๒๖  โดยคณะครูคัดเลือกเด็กที่ยากจน แต่มีนิสัยดี การเรียนดี จากโรงเรียน  ขณะนี้คัดได้จำนวน ๖ ทุน  เจ้าภาพจะมอบทุนการศึกษาทุนละ ๖,๐๐๐ บาทต่อปี แล....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 2361 , 18:19:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการต้นกล้าธรรมทายาท...ตามรอยบาทพระศาสดา                                                                  หลักการและเหตุผล                 ด้วยทุกวันนี้ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ในดินแดนชมพูทวีปเดิม หรือประเทศอินเดีย -เนปาลในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขึ้นปรากฏแก่สายตาชาวโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก มากราบไหว้บูชาสักการะ อธิษ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1284 , 23:20:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         วันนี้ออกเดินทางจากวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐยู.พี เพื่อเดินทางไปพุทธคยารับคณะผู้แสวงบุญที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนายปรีชา กันทิยะ พร้อมคณะพระมหาเถระจากเมืองไทยกว่า๑๒๐ รูป/ท่าน มีพระพรหมวชิรญาณ รองสมเด็จวัดยานนาวา กรุงเทพ ฯ เป็นประธานคณะเดินทาง             ระหว่างทางได้แวะดูสถานที่เพื่อเตรียมการสร้างจุดแวะพัก สำหรับผู้แสวงบุญ ระหว่างเส้นทางพาราณสี - สาวัตถี ณ เมือง สุลต....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2554
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1549 , 18:25:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

              เป็นพุทธสถานแห่งล่าสุดในอินเดียที่สร้างขึ้นระหว่างเส้นทางแสวงบุญจากพุทธคยา-ราชคฤห์  โดยพระครูปริยัติธรรมสิทธิวิเทศ (ดร.พระมหาพัน) เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา รัฐพิหาร อินเดีย สร้างพุทธสถานธรรมิกราชเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาเพื่อเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางพุทธภูมิ ในพื้นที่อาณาบริเวณจำนวน ๑๓ ไร่ ณ ขณะนี้ได้เริ่มจากการสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวพุทธผู้แสวงบุญสู่อินเดีย ซึ่งตั้ง....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2554
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 4630 , 18:11:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

           คณะนักศึกษากระบวนการบริหารยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) เดินทางสู่พุทธคยา -พาราณสี-สาวัตถี-กุสินารา -ลุมพินี  ในคณะมีการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จำนวน ๓๙ รูป พร้อมผู้ติดตามอีก ๑๗๐ คน             ในการนี้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา(องค์ภา) ได้เสด็จในฐานะทรงเป็นนักศึกษา บ.ย.ส รุ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1183 , 19:14:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสู่แดนพุทธภูมิวัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐ ด่านโสเนาลี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย                       ๑. ชื่อโครงการ                        “โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสู่แดนพุทธภูมิรุ่นที่ ๑ ”๒. หลักการและเหตุผล                        เนื่องด้วยทุกวันนี้ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ในดินแดนชมพูทวีปเดิม หรือประเทศอินเดีย -เนปาลในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขึ้นปรากฏแก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1444 , 09:34:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการสอนภาษาแก่พระสงฆ์ไทย        พระสงฆ์ไทย เมื่อเดินทางมายังต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนา สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือภาษาเพื่อการสื่อสาร หากพระสงฆ์ผู้เป็นพระธรรมทูตมีความรู้ความสามารถสื่อสารด้านภาษาได้ดี ย่อมจักเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการประกาศธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่หลายทั่วทุกมุมแห่งโลก ปัญหาที่คณะสงฆ์ไทยไม่สามารถส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คื....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2553
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1232 , 12:38:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                     " เลี้ยงไก่ก็ต้องการฟังเสียงขัน  เลี้ยงพระสงฆ์องค์ท่านก็ต้องการฟังเสียงเทศน์...."เป็นความจริงที่ศรัทธาสาธุชนชาวพุทธ เมื่อบวชลูกบวชหลาน ก็มีความหวังว่าจักได้มีส่วนแห่งธรรมจิตเบื้องต้นคือการอนุโมทนาในการบวชของกุลบุตรแค่การได้เห็นชายผ้าเหลืองก็ที่สุดแห่งความปลาบปลื้มใจโดยเฉพาะผู้เป็นบิดามารดา ยิ่งถ้าได้เห็นพระลูกชายครองผ้าเหลืองไปแสดงธรรมโปรดด้วยแล้วแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีก็ตาม ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 2139 , 19:41:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

              วัดไทยเชตวันมหาวิหาร รัฐยู.พี  ประเทศอินเดีย ในช่วงพรรษากาลนี้ มีโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาได้ปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติตนพัฒนาบุคลากรให้องค์กรสงฆ์ไืทย หนึ่งในโครงการนี้คือ โครงการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ  โดยการฝึกนำทำวัตร สวดมนต์ เช้า-เย็น โดยเน้น ภาคศาสนพิธี ถ่ายทอดแบบ ภาวะความเป็นเจ้าอาวาส ผู้นำด้านศาสนพิธี และการนำสาธุชนประกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ทางพ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2553
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 2065 , 22:13:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

           ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับคือถิ่นพุทธภูมิ ของพุทธบริษัทชาวไทยเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๐ เริ่มด้วยการสร้างวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียเป็นวัดแห่งแรกในนามรัฐบาลไทย จากนั้นการสร้างวัดไทยนาลันทา วัดไทยสารนาถ วัดไทยกุสินารา วัดไทยลุมพินี ฯลฯ ก็ตามมา เป็นเหตุให้วัดไทยในแดนพุทธฌภูมิมีมากกว่า สิบแห่งแล้ว วัดไทยในอินเดียนอกจากจะดูแลชาวพุทธไทยที่มาแสวงบุญที่อินเดียแล้ว แต่ละวัดก็จะมีกิจก....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2552
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1254 , 01:01:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพบรรยากาศ การบวชในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน จัดโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับ เนชั่น แชลแนล เอกซ์พลอเลอร์  มีผู้ศรัทธาร่วมโครงการ จำนวน ๘ ท่าน อุปสมบท ๙ วัน มีภาพบรรยากาศมาให้ได้ร่วมอนุโมทนากัน                 แห่นาคจากวัดไทยพุทธคยา เข้าถึงภายในพระวิหารศรีมหาโพธิ์               น้อมกายใจ ถวายเป็นพุทธบูชาใต้ร่มโพธิ์ เตรียมสู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัตร์ความปลาบปลื้มเมื่อจะได้อุทิศชีวิตของกุ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2552
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1607 , 15:18:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                        ชมรมโพธิคยา  ร่วมกับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณแดนพุทธภูมิ  ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  รวม ๙๙ วัน  คณะสงฆ์รุ่นแรก โดยการคัดเลือกของพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๒ รูป ซึ่งเป็นระดับพระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และระดับเจ้าอาวาส ได้เดินทางถึงกุสินาราเมื่อวันที่ ๔ ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2552
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1161 , 12:15:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         การดำเนินการต่อรองเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายที่สำหรับงานก่อสร้างวัดไทยสุขาราม(พุทธวิหาร960) ดำเนินอย่างต่อเนื่องเพราะที่ดิน ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกของชาวพุทธผู้แสวงบุญ จึงได้เจรจาซื้อที่ดินเพิ่มอีกไร่เศษ ซึ่งเจ้าของที่เป็นโรคทางจิต  วันดีคืนดี ก็มาบอกว่าจะขายที่ พอเราจะซื้อก็บอกว่าไม่ขาย พอจะซื้อก็บอกราคาแพงจนเราซึ้อไม่ลงเป็นอยู่อย่างนี้สองปีกว่า..จนต้องส่งคนที่ประสาทไม่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2551
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 949 , 17:24:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โรงพยาบาลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดกุศินาคาร์ รัฐยู.พี. จัดให้มีการรักษาโรคตา ผ่าตัดตา โรคต้อกระจก  บริการฟรี  ทั้งค่าตรวจรักษา  ค่าผ่าตัด ค่าแว่นกันแดด และอื่น ๆ  โดย เปิด แคมป์ รักษาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.   โดยคาดว่า จะมีประชาชนมาใช้บริการประมาณ ๑๐๐๐ คน ส่วนคนไข้ที่ต้องรับการผ่าตัดตา ก็จะถูกจัดส่งไปยังโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตใกล้เคียงให้ทำการรั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 3 กันยายน 2551
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1592 , 22:23:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้พระสงฆ์นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี (B.H.U) เมืองพาราณสี  รัฐอุตตประเทศ- อินเดีย จำนวน ๓๕ รูป และนักศึกษาจำนวน ๓ ท่านได้เดินทางมาสักการะพุทธสังเวชนียสถาน ณ กุสินารานคร พร้อมกันนี้ยังได้.ร่วมใจกันสร้างมหากุศลด้วยการช่วยกันเทปูนสร้างอาคารโรงพยาบาล วัดไทยกุสินารา ฯ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒. จึงแจ้งมาเพื่อได้ร่วมอนุโมทนาทั่วกัน มา ณ โอกาส ....

อ่านต่อ


/2
บทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้

เพราะมาก..อยากให้ฟัง..น้อมรับพลังแห่งชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีก

View All
<< มกราคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


พระเขียนบล๊อกแบบไหนที่โยมอยากเข้ามาอ่าน ?
เรื่องการเมืองแต่แทรกคำสอนเพื่อให้นักการเมืองได้เข้าถึงธรรม
5 คน
ตลกขำขันแต่มีคติธรรมนำปฏิบัติได้
15 คน
เนื้อหาที่อ่านง่ายคมชัดได้คติไม่ต้องอธิบายขยายความ
31 คน
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกับคำสอนดำเนินชีวิต
7 คน
เน้นแก่นสาร แก่นแท้ของธรรมะจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงสัจจะธรรมได้จริง
93 คน

  โหวต 151 คน