*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nadrda@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-16
  • จำนวนเรื่อง : 103
  • จำนวนผู้ชม : 526121
  • จำนวนผู้โหวต : 362
  • ส่ง msg :
  • โหวต 362 คน
<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2861 , 13:05:02 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน เพียงลำพัง , ชลัยย์มาศ และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

อานิสงส์ที่ได้จากการปลูกป่า  

                หากประชาชนในชาติร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่า ผู้ลงมือกระทำ อันจัดว่าเป็นกุศลกรรม ย่อมได้รับอานิสงส์จากการปลูกป่านี้หลายประการ ขอแสดงในแง่ทางพุทธศาสนา และทางโลกได้ดังนี้            

                1 ได้บุญตลอดเวลา ดังพุทธพจน์ที่ว่า

                 ชนเหล่าใด ปลูกป่าสวยอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พัก

                 อาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ

                  เหตุที่ทำให้ได้บุญทุกเมื่อก็เพราะสิ่งที่ทำหรือผลงานที่ได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป มีผู้ได้ใช้สอยประโยชน์ทั้งในในปัจจุบันและในอนาคต เมื่อผลงานสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะชนอยู่ตลอดเวลา ผู้สร้างผลงานก็ย่อมอิ่มเอมใจ นึกถึงทีไรก็ได้บุญทีนั้น จึงเท่ากับได้บุญอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

                2 ได้ความปราโมทย์ อันเป็นพื้นฐานของสมาธิ เมื่อเราสร้างสิ่งที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ในยามที่นึกถึงความดีที่ทำจิตย่อมเกิดปราโมทย์ขึ้น และปราโมทย์นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ธรรมที่ตามมาอย่างต่อเนื่องอันนำจิตไปสู่สมาธิ (ตามองค์ธรรม "ธรรมสมาธิ 5")

                นั่นคือ ปราโมทย์ – ปิติ – ปัสสัทธิ – สุข – สมาธิ

                พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคำต่างๆในองค์ธรรม ธรรมสมาธิ 5 นี้ว่า           

                ปราโมทย์              ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ

                ปิติ                       ความอิ่มใจ

                ปัสสัทธิ                 ความสงบกายสงบใจ

                สุข                       ความสบาย ความสำราญ

                สมาธิ                    ความมีใจตั้งมั่น

                นั่นคือเมื่อเรานึกถึงนึกถึงคุณธรรมของตน หรือความดีที่ทำขึ้นมา ก็จะเกิดปราโมทย์ หรือปิติอันเป็นองค์ธรรมเริ่มต้นที่นำไปสู่สมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ จะมีกำลัง ควรแก่การใช้งาน หากนำจิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในขณะนั้นไปใช้งานพิจารณาธรรม  จะเห็นแจ้งในธรรมที่พิจารณานั้น ซึ่งการพิจารณาธรรมโดยวิธีนี้ ท่านพุทธทาสภิกขุให้ความเห็นว่า เป็นการวิปัสสนาด้วยวิธีธรรมชาติ (ซึ่งต่างจากการวิปัสสนาที่ใช้สมาธิที่ได้จากกรรมฐาน)

               สรุปความว่า สมาธิ และวิปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลได้ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคตรงที่นั่งฟังนั้นเอง และเป็นวิธีที่เหมาะกับทุกคนนั้น ตั้งอาศัยอยู่บนรากฐานแห่งการพิจารณาความจริงในข้อที่ว่า ไม่มีที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เป็นประจำทุกวัน ผู้หวังจะได้ผลอันนี้จะต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาด มีอะไรเป็นที่พอใจตัว จนยกมือไหว้ตนเองได้ มีปิติปราโมทย์ตามทางธรรมอยู่เสมอ ไม่ว่าในเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเวลาพักผ่อน

              ปิติปราโมทย์นั้นเอง ทำให้เกิดความแจ่มใสสดชื่น มีใจสงบระงับเป็นปัสสัทธิ เป็นเหตุให้มีสมาธิตามธรรมชาติอยู่อย่างอัตโนมัติ จนเห็นความจริงที่ว่า ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เสมอ ขณะใดเป็นไปแรงกล้า จิตก็หน่าย คลายกำหนัดจากสิ่งที่เคยยึดถือ หลุดออกมาได้จากสิ่งที่เคยยึดถือ แม้แต่การยึดถือว่าเป็นตัวตน หรือของตน ไม่มีความหลงอยากในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาอีกต่อไป ความทุกข์ไม่มีที่ตั้งอาศัย ก็สิ้นสุดลง ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ไม่มีอะไรที่จะต้องทำให้เพื่อให้ตนพ้นทุกข์อีกต่อไป นับว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมีไว้สำหรับทุกคนโดยแท้จริง

       พุทธทาสภิกขุ วิธีชนะความตาย ธรรมสภา กรุงเทพมหานคร

              3 ช่วยชะลอวิกฤติการจากภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย และไม่สามารถแก้ไขได้โดยปัจเจกชน อย่างไรก็ดี การเพิ่มจำนวนประชากรพืช เป็นการช่วยชะลอผลจากภาวะนี้ออกไป การปลูกป่าชุมชนตามที่เสนอในบทความนี้ นอกจากจะช่วยชะลอวิกฤติการจากภาวะโลกร้อนออกไปแล้ว ยังช่วยให้มนุษย์ได้ใช้คุณค่าของป่าให้นานที่สุด และอย่างทั่วถึงอีกด้วย

             4 เป็นมรดกแก่มนุษยชาติในอนาคต หากจะกล่าวว่าการรักษาป่าเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตได้ใช้ประโยชน์ เป็นการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษที่ได้รักษาป่าจนมาถึงเราก็คงไม่เกินเลยไปนัก การเป็นตัวอย่างที่ดีของเราย่อมทำให้ชนรุ่นหลังซาบซึ้งใจ และแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยวิธีเดียวกัน คือกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป

ความกตัญญูรู้คุณและประกาศตอบแทนคุณนั้นให้ปรากฏเป็นเครื่องหมายของคนดี
นิมิตตัง สาธุ รูปานัง   กตัญญูกตเวทิตา เถรภาษิต สังฆราชสา 

บทสรุป

                 การปลูกและรักษาป่า ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะเรากำลังเผชิญการผันผวนของภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติอยู่ในปัจจุบัน วิกฤติการณ์อาจไม่ได้เกิดในช่วงชีวิตของลูกหลานอย่างที่เราเคยได้ยิน แต่อาจเกิดในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้

                การแก้ไขในขณะที่ยังทำได้ น่าจะดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยในปัจจุบัน จนต้องยอมรับผลร้ายที่จะตามมาในอนาคต

                การเลือกอยู่ที่ตัวเรา การกระทำของเราจึงเท่ากับเป็นการชี้อนาคตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันนี้ แต่ในยุคสมัยต่อๆไป

..........................................................

บรรณานุกรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ .พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2546 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธทาสภิกขุ วิธีชนะความตาย . กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

ดร.นงนภัส คู่วัญญู เที่ยงกมล สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ2551. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี http://www.rspg.or.th

ฝ่ายวิชาการ  กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 28/11/2010 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit


ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ชลัยย์มาศ วันที่ : 27/11/2010 เวลา : 20.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalaimas


สวัสดียามค่ำ ค่ะ

รักษ์ป่า...ไม่อยากเห็นหรือได้ยินใครทำลายป่าเลย คะ
ปิติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ....
สุขสงบทั้งกายและใจ...

มีความสุขในทุกวัน นะคะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
อาโป วันที่ : 27/11/2010 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

....นายแดงบอกนายเหลืองว่านายทำไม่ถูก
นายเหลืองบอกนายแดงว่านายนั่นแหละทำไม่ถูก

นายแดง เหมือนอายตนะภายนอก (รูป)
นายเหลือง เหมือนอายตนะภายใน (นาม)

..อุปมาเหมือน ไฟฉาย เมื่อขั่วบวกลบกระทบกัน
มันก็สว่าง..(ส่องไปข้างนอกจึงเห็นว่าสว่างแจ้งแล้วยึดสิ่งที่เห็นว่าถูก) แต่มันสว่างในความมืดอยู่ดี

หากใช้ความสว่างที่มีอยู่ส่องเจ้ามาข้างในส่วนที่มืดให้สว่างพ้นจากความมืดนั่นแหละจึงจะละความเห็นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้

"สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ"

วรรธนะในธรรม..ขอรับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
Patui วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
งานยุ่งหรือคะ..
เดือนนี้ไม่อัพบล๊อกเลย...
แฟนคลับเลยอดชมภาพสวย ๆ
พร้อมเนื้อเรื่องที่มีสาระ..ความคิดเห็นที่ 25 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 25/11/2010 เวลา : 09.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ศุกร์นี้จะอัพพระสหัสสนัยตอนที่ 2 ขอเชิญนะครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 23/11/2010 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

แวะมาชวนไปดูคนใจอำมหิตที่เอ็นทรี่นี้ครับ

http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2010/11/23/entry-1

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
zuni วันที่ : 22/11/2010 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zuni

สวัสดีค่ะ หายไปนานแล้วนะคะ
อยากเห็นงานสีน้ำหวานๆอีกแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
นูพุก วันที่ : 21/11/2010 เวลา : 00.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pooklan

ลอยกระทงไม่หลงทางนะ.......ท่านเสนาบดีทั้งหลาย

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 18/11/2010 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ อย่าซีเรียส

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 18/11/2010 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

เพราะในองค์ฌาน ทุกธรรมเกิดพร้อมกันในขณะเดียว เช่น ในฌาน 1 ประกอบด้วย วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ก็ต้องเกิดทั้ง 5 ครบในเวลาเดียวกัน

เวลาทำจริง เกิดไม่พร้อมกันครับ
แต่สลับกันเกิด ดับ
พอช่วงที่ดับแล้วยังไม่เกิด จิตอาจเข้าไปถึงจตุตถฌานได้
แต่ไม่คงที ในที่สุดก็กลับมาที่ปฐมฌานใหม่ แล้วเข้าไปใหม่
เมื่อสมาธิมากขึ้นก็อยู่ในฌานได้นานขึ้นเรียกว่าทรงฌาน เข้าออกชำนาญเรียกว่าวะสี
ก็สามารถควบคุมบังคับการเข้าออกฌานได้ ถอนเข้า ถอยออกได้ตามลำดับ เรียกว่าถึงขั้นใช้งานได้ หรือที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าควรแก่การงาน เอาไปทำอะไรละ
เอาไว้พิจารณาธรรมครับ
ธรรมไหนละ
ธรรมที่เลือกแล้ว ที่ชอบใจ ที่ซาบซึ้งใจ กินใจ
ที่สะสั่งสมเอาไว้ ที่เลือกไว้ในใจ
แล้วใจจะเปลี่ยน.....
ต้องลองทำดูครับชักอธิบายลำบาก แต่บอกได้เลยว่า ที่คุณอธิบายไว้ไม่ถูกครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 18/11/2010 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ไม่อยากบอกเลยว่า
วิธีการที่คุณอธิบายนั้นถูกครับ
แต่เวลาใช้จริงนั้น ใช้ไม่ได้ครับ
มีผลในระดับขั้นต้นเท่านั้น
ของจริงมีมากกว่านั้นครับ
เพราะผมอธิบายตามที่ทำมา
มิได้อธิบายจากตำราครับ
เคยทำตามตำรา แล้วไม่ได้ผล
ท่านพระอาจารย์ผมบอกว่าตำราใช้ไม่ได้
ต้องมีเคล็ดวิชาประกอบ
เมื่อทำได้แล้วจึงค่อยอธิบายให้เข้าใจง่าย
ผมไม่อยากยืนยัน
แต่หลายส่วนของคำอธิบายของท่านพุทธทาส
ไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ทำครับ
แต่ถ้าเอาตามของเก่าจะเห็นจริงไปตามลำดับครับ
คำอธิบายที่เขียนไว้กับผลจริงนั้น
รายละเอียดต่างกันเยอะเลยครับ
ถ้าอยากรู้ลองทำเองดุเถอะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ปราโมทย์ ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ

ปิติ ความอิ่มใจ

ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบใจ

สุข ความสบาย ความสำราญ

สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น

เป็นผลจากการทำกัมมัฏฐานนะครับ
แต่ถ้านับเข้าในวิปัสสนายังจัดว่าเป็นกิเลสอยุ่ครับ ขั้นละเอียดและดูดีมาก ๆ จนไม่อยากละกันเลยทีเดียว เรียกว่า วิปัสสนูกิเลส 10 ครับ(ลองเปิดหาดูก็ได้ครับ)

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
musachiza วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 04.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

มาอ่านครับ

http://www.oknation.net/blog/dragonball

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 12/11/2010 เวลา : 18.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกวัน เพราะป่าไม้ถูกทำลาย

การปลูกป่า ช่วยโลกได้ครับ
ได้บุญด้วย

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
นูพุก วันที่ : 03/11/2010 เวลา : 19.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pooklan

หูตาผมเริ่มสว่างแล้ว...555

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ครูทิบ วันที่ : 02/11/2010 เวลา : 18.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ku-tip
..Hope for the best and prepare for the worst...

ดอกไม้สวยมากค่ะ
อยากให้คนที่ตัดไม้ทำลายป่ามาอ่านดูบ้าง
เผื่อจะได้คิด....

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Patui วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 08.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatกุหลาบสวย...สมาธิดี....
ฝากเวบวัดเกษศรีเผื่อว่าง ๆ ลองเปิดชมนะคะ
http://www.watkadesri.net

อาจจะได้คำตอบที่ว่าฆราวาสสามารถทำบุญต่ออายุพระอริยสงฆ์ได้...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อาโป วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


...ฝากเอาใว้..เพราะเป็น ธรรม ที่อยู่ในหมวดเดี่ยวกัน


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
อาโป วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

http://olddreamz.com/777/books/newtheory.zip

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
อาโป วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 07.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

จะแก้ไขด้วยนิยามหรือบัญญัติสมมติใดๆหาได้ไม่
ต้องแก้ที่ปัจจุบัน.....เท่านั่น....ที่พ้นมาแล้วหาแก้ได้ไม่่่่่่่่่
และต้องรับผล..โดยมิต้องสงสัยใดๆและมนุษย์...ก็ยังฝนอิฐด้านให้เป็นเงา กันต่อไป


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
อาโป วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

มนุษย์...คน (คนนี้หมายถึงโลภโกรธหลงที่ระคนกันอยู่)
เป็นผู้สร้างพลังของสัจจธัม...ให้แรงขึ้นให้มีอำนาจทำลายล้างมากขึ้น
สัจจธัมก็สะท้อนมาทำลาย..มนุษย์....สัจจธัมจึงเป็นธรรมเสมอเท่าเทียม...เรียกว่า "กรรม"และเป็นไปตามเหตุปัจจัย แห่ง ธัม..สัจจะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
zuni วันที่ : 31/10/2010 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zuni

อยากให้พวกนักการเมือง
ที่จ้องตัดไม้ทำลายป่ามาอ่านจังค่ะ
ตาจะได้สว่างพบ ปิติกับเค้ามั่ง ฮี่ๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 31/10/2010 เวลา : 12.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit


ดีมาก ๆ เลยละครับ คุณณัฐรดา..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


สวัสดีค่ะอาจารย์ณัฐรดา
คิดถึงจัง สบายดีนะคะ
มีภาพวาดสวย ๆ มาให้ดูอีกแล้ว

โหวต +2 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
bepran วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 20.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อาโป วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

ผู้ใกล้สัจจะธัม....ย่อมข้ามพ้นธรรม
ผู้ใกล้สมมุติธรรม....ย่อมจำและหมาย
ผู้นิยามก่อกองปลวก....อุปทานกันต่อไป

..สามไตร อริยสัจ..ปรมัตธรรม


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อาโป วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อาโป วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พานทอง วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamantime

ดี

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น