*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nadrda@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 385
  • จำนวนผู้ชม : 565881
  • จำนวนผู้โหวต : 375
  • ส่ง msg :
  • โหวต 375 คน
<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2551
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 509 , 15:28:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

( ต่อ )

 

อุฎฐานสัมปทา แปลว่าถึงพร้อมด้วยความหมั่น พากเพียรในการงาน พยายามปรับปรุงการงานให้เจริญก้าวหน้า เพื่อสั่งสม เพิ่มพูนทรัพย์ เพื่อความสุขเบื้องต้นในการครองเรือน โดยแยกเป็นข้อย่อยๆได้คือ

 

๑ สุขเกิดจากความมีทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์ ย่อมมีความอิ่มใจระดับหนึ่ง เพราะทรัพย์สามารถนำมาซึ่งปัจจัย ๔ โดยการหาทรัพย์นั้นต้องหามาได้โดยสุจริต

 

๒ สุขจากการจับจ่ายทรัพย์ โดยใช้ทรัพย์เพื่อใช้เลี้ยงตัว และบุคคลอื่นให้มีความสุข รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์

 

๓ สุขจากการไม่เป็นหนี้ เมื่อไม่มีหนี้ ย่อมรู้สึกปลอดโปร่ง เป็นอิสระ เป็นสุข

 

๔ สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ การงานที่มีโทษ คืองานที่ที่นำความเสื่อมเสีย หรือความทุกข์มาให้ มีทั้งโทษตามกฎหมาย และทางศาสนา โทษทางกฎหมาย เช่น การรับซื้อของโจร ค้าขายของเถื่อน ทำของปลอมขาย เป็นต้น ส่วนโทษทางศาสนา เป็นการห้ามที่กว้างออกไป คือการค้าขายสิ่งใดก็ตามที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ตนหรือผู้อื่น หรือเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น เช่น การค้าขายเครื่องประหาร ( ค้าอาวุธ ) ค้าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์สำหรับฆ่าใช้เนื้อเป็นอาหาร การค้าขายน้ำเมา และค้ายาพิษ

 

อารักขสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยการรักษา เมื่ออุตส่าห์หาทรัพย์มาได้ ก็ควรรักษาไว้ไม่ให้เสียหาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแยกลักษณะการเก็บรักษาทรัพย์ไว้เป็น ๕ ข้อ คือ

 

๑ รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ หรือโภคทรัพย์

 

๒ รู้จักถนอมเพื่อให้ใช้ได้นาน

 

๓ รู้จักบูรณะ เพื่อซ่อมแซมของที่ชำรุดให้ใช่งานได้ตามปกติ

 

๔ รู้จักเสียดาย คือยังไม่ปล่อยของที่ยังพอใช้ได้ทิ้ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ตระหนี่

 

๕ รู้จักทำให้เผล็ดผล คือให้ออกดอกออกผล

 

พระพุทธองค์ตรัสว่าสาเหตุที่ทำให้บ้านเรือนใดรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้ เพราะ

 

๑ ไม่แสวงหาพัสดุที่หาย

 

๒ ไม่บูรณะพัสดุที่ยังพอใช่ได้

 

๓ ไม่ประมาณตนในการใช้จ่าย

 

๔ ตั้งบุคคลทุศีลเป็นผู้ดูแลทรัพย์

 

กัลยาณมิตตตา มีมิตรที่ดี การมีมิตรดีเป็นเหตุส่งเสริมเกียรติคุณของตน และทำให้ทรัพย์สินคงอยู่ถาวร คนชั่ว มีลักษณะคือคิดชั่ว การคิด พูด ทำ เป็นไปอย่างเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น พระพุทะองค์ตรัสว่าการคบคนชั่ว นำไปสู่ทางเสียหาย ๖ ทางคือ

 

๑ นำไปให้เป็นนักเลงพนัน

 

๒ นำไปให้เป็นนักเลงเจ้าชู้

 

๓ นำไปให้เป็นนักเลงเหล้า

 

๔ นำไปให้เป็นนักลวงเขาด้วยของปลอม เช่น ทำธนบัตรปลอม เป็นต้น

 

๕ นำไปให้กลายเป็นคนโกง

 

๖ นำไปให้เป็นนักเลงหัวไม้ ชอบหาเรื่องชกต่อย ก่อศัตรู และทำให้ผู้อื่นอยู่อย่างไม่ปกติสุข

 

ผู้หวังที่จะรักษาทรัพย์ที่หามาได้ จึงไม่ควรคบคนชั่วเป็นมิตรด้วยเหตุเหล่านี้

 

สมชีวิตา แปลว่าเลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้ คือรู้จักประมาณในการดำรงชีวิต ใช้เท่าที่ควรใช้ รู้จักจัดสรรรายได้เพื่อจับจ่าย ไม่ให้ตนดูฝืดเคืองเกินไป หรือฟุ่มเฟือยจนเกินไป คนที่มีเงิน แต่ตระหนี่ ไม่จับจ่ายจนตนเดือดร้อน พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญ

 

พุทธทาสภิกขุ ได้ยกย่องธรรมะ ๔ ประการสำหรับฆราวาส หรือ ฆราวาสธรรม ว่าเป็นธรรมที่เหมาะสำหรับฆราวาสโดยแท้จริง เพราะเมื่อจะจมปลักอยู่กับการเป็นฆราวาส ก็ใช้ธรรม ๔ ข้อนี้ ให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  ครั้นคิดจะเดินออกจากการเป็นฆราวาส ก็ยังต้องใช้ฆราวาสธรรมนี้อีกเช่นกัน ธรรม ๔ ประการนั้นคือ

 

สัจจะ  คือ จริงใจในสิ่งที่ทำ

 

ทมะ คือ บังคับตัวเองให้ทำให้ได้

 

ขันติ คือ อดทน อดกลั้น เมื่อเหนื่อย หรือเจ็บปวด

 

จาคะ คือ คอยระบายความดกดันของความบีบคั้นของกิเลสเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

 

เมื่อฆราวาสมีทรัพย์ ย่อมมีความสุขในเบื้องต้น เนื่องเพราะทรัพย์มีประโยชน์ พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีทรัพย์ว่ามี ๕ อย่างคือ

 

๑ เลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุข

 

๒ เลี้ยงเพื่อนฝูงเป็นครั้งคราว เช่น มีการนัดเลี้ยงกันเป็นครั้งคราว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ หรือเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานในภายหน้า

 

๓ บำบัดอันตรายที่เกิด เช่นใช้รักษาสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยไข้

 

๔ ทำพลีกรรม ๕ อย่าง คือ ญาติพลี ( สงเคราะห์ญาติ ) อติถิพลี ( การต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน ) ปุพพเปตพลี คือการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ระลึกถึงอุปการะของผู้มีคุณ และผู้ทำบุญนั้นก็จิตใจเบิกบาน เป็นสุขด้วย ราชพลี คือการเสียภาษีอากรแก่รัฐ และเทวตาพลี การทำบุญอุทิศให้เทวดา ซึ่งทรงแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ สมสติเทพ อันได้แก้พระราชา พระบรมวงศานุวงศ์ อุปัติเทพ ได้แก่เทวดาในที่ต่างๆ และวิสุทธิเทพ อันได้แก่ พระอรหันตขีณาสพ

 

๕ บริจาคทานให้สมณที่ประพฤติชอบเพื่อสนับสนุนให้ได้ดำรงอยู่เพื่อเผยแพร่พระศาสนาต่อไป

 

เมื่อฆราวาสบำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ ได้รับความสุขในปัจจุบัน พระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้บำเพ็ญสัมปรายิกัตถะ เพื่อความสุขในภพหน้า

 

( ยังมีต่อ )


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 19/11/2008 เวลา : 05.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

พุทธทาสท่านกล่าวว่าหากฆราวาสจะเดินทาง ก็ยังต้องใช้ฆราวาสธรรมนั่นคือ

มีสัจจะ ในการที่จะถอนตัวออกจากฆราวาส
มีทมะ บังคับตนให้เป็นไปตามสัจจะที่ตั้ง
มีขันติ อดทน อดกลั้นแม้เหนื่อยยาก
มัจาคะ มีการกระทำที่จะระบายความรู้สึกเลวร้ายออกจากจิตใจเป็นประจำ ก็คือวัตรปฏิบัติทุกอย่างที่จะทำให้พ้นจากอำนาจกิเลส

นำมาเพิ่มเติมไว้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน