*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nadrda@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 382
  • จำนวนผู้ชม : 555980
  • จำนวนผู้โหวต : 374
  • ส่ง msg :
  • โหวต 374 คน
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2771 , 13:29:31 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ไผ่ มีชื่อบาลีว่า “เวฬุ” “ตจสาโร” “เวณุ” และ “วํโส” (วัง –โส) มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่ 2 ครั้ง หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมที่สวนตาลหนุ่มแล้ว ได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมพระสาวก ไปรับพระกระยาหารเช้าที่พระราชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น  หลังจากที่พระพุทธองค์เสวยเสร็จ พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลว่า ที่สวนตาลหนุ่มอยู่นอกเมือง การเดินทาง....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2557 , 07:29:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ตาล ฮินดูเรียก ตาละ หรือ ตาลี มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงทำให้ชฎิลทั้ง 3 พี่น้องและบริวารกลับใจ เลิกบูชาไฟ มาศึกษาพระธรรมวินัยจนบรรลุอรหันต์ ทั้งหมด 1,000 รูป ได้เสด็จไปกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เนื่องจากทรงเคยรับคำพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนครว่า หากบรรลุโพธิญาณจะเสด็จไปโปรดพระพุทธองค์พร้อมสาวกทั้งพันรูปเสด็จมาพักที่สวนนอกเมือง ชื่อสวนลัฏฐิวัน หรือสวนตาลหนุ่ม พระ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 6319 , 19:38:23 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ต้น “ราชายตนะ” หรือต้นเกด ฮินดูเรียก “ครินี” หรือ “ไรนี” เป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งในสัปดาห์ที่ 4 ของการตรัสรู้ในขณะนั้นมีพ่อค้ากองเกวียน 2 คนชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางผ่านมา เมื่อได้เห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใส จึงนำข้าวสัตตุก้อน และสัตตุผงถวาย (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตตฺโต กล่าวว่าคือข้าวตู หากเสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ให้ความหมายว่า บาลีเรียกสัตตุ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2867 , 06:36:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

จิก หรือ มุจลินท์ เป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ประทับเป็นแห่งที่ 3 หลังจากที่ทรงตรัสรู้ในขณะนั้นฝนตกพรำตลอดทั้งวัน พญานาคชื่อมุจลินท์ เลื่อมใสพระองค์ จึงขึ้นจากน้ำ มาขดตนเป็นวง 7 รอบ แล้วแผ่พังพานออกปกป้องพระพุทธเจ้าจากลมและฝนหลังจากที่ฝนหยุด จนจำแลงเป็นมานพ ยืนเฝ้าต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ .............................................................อ้างอิงเรื่อง และรูปเหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 3579 , 15:24:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ต้นโพธิ์ เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก และมีความสำคัญต่อชาวพุทธมาจนปัจจุบัน ชื่อเดิมคือต้นปีปปัน (pipal) หรืออัสสัตถพฤกษ์ ต่อมาถูกเรียกว่าต้นโพธิ์ อันแปลว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้นโพธิ์เป็นหนึ่งในสหชาติทั้ง 7 คือเกิดพร้อมกันกับพระพุทธองค์ นั่นคือ1 พระนางยโสธราพิมพา2 พระอานนท์3 กาฬุทายีอำมาตย์4 นายฉันนะ5 ม้ากัณฑกะ6 ต้นพระศรีมหาโพธิ์7ขุมทองทั้ง 4 ( สังขนิธี,เอลนิธี,อุบลนิธี,บุณ....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 3044 , 08:26:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หญ้ากุศะ หรือหญ้าคา หญ้าที่เป็นประดุจบัลลังก์อันพระพุทธองค์ประทับนั่งตรัสรู้วันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้น กลางวัน ทรงประทับนั่งในดงไม้สาละ เวลาเย็น จึงเสด็จไปประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ (ซึ่งเดิมนั้น ยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้)ระหว่างทางที่เสด็จไปโคนต้นโพธิ์ ทรงสวนทางกับชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในวรรณะพราหมณ์ ชื่อ โสตถิยะ พราหมณ์โสตถิยะถือหญ้าคามา 8 กำ จึงถวายหญ้าทั้ง 8 กำนั้นต่อพระพุทธองค์ ทรงรับไว้ แล้วนำไปปูเป็นอาสนะสำ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 6268 , 20:17:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ต้นไทร หรือ “นิโครธ” (อ่าน นิ-โค-ระ-ธะ) ในภาษาสันสกฤต, “บันฮัน” ในภาษาฮินดู บางที่เรียก “อชปาลนิโครธ” อันหมายถึงที่พักของคนเลี้ยงแพะ เนื่องจากคนเลี้ยงแพะเข้ามาอาศัยร่มไทรเลี้ยงแพะเสมอมา ต้นไทร มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์อยู่ 2 ครั้งหลังจากที่ทรงออกบรรพชามาได้ 6 ปี ในเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อันเป็นวันเดียวกับที่ทรงตรัสรู้ ทรงประทับอยู่ที่โคนต้นไทรเช้าวันนั้น นางสุชาดา นำบ้าวมธุปายาส อันเ....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 4329 , 10:59:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หว้า ชาวฮินดูเรียก “จามูนะ” หรือ “จามาน” มีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่ 2 ตอนในตอนแรก คือเมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 8 ชันษา ในปีนั้นพระบิดาทรงจัดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ที่ทุ่งนานอกเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงเป็นพระยาแรกนาด้วยพระองค์เอง และทรงโปรดให้พระราชโอรสเสด็จตามด้วยทรงประทับอยู่ใต้ต้นหว้า ซึ่งปฐมสมพธิเรียกว่า “ต้นชมพูพฤกษ์” เมื่อถึงเวลาแรกนา เหล่านางพระกำนัล ต่างชวนกันไ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 3935 , 20:36:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                            2 สาละ สาละ เป็นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ทั้งในยามประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ต้นสาละที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินี้ คือสาละอินเดียที่ชาวอินเดียเรียกต้น “ Sal” อยู่ในวงศ์ Shorea robusta Roxb. เนื่องจากมีสาละอีกต้น เรียก สาละลังกา อยู่ในวงศ์จิก เมื่อครั้งพระมาดาพระครรภ์แก่ใกล้คลอด ตามธรรมเนียมจะต้องกลับไปคลอดที่บ้านเกิด จึงเดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์ เพื....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 25175 , 14:34:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อดิฉันได้หนังสือ “ไม้พุทธประวัติ” อันเป็นหนังสือในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผู้เขียนได้นำพันธ์ไม้แต่ละชนิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องตามพุทธประวัติ เสนอร่วมกันอย่างน่าสนใจ ดิฉันจึงเกิดความคิดอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับพรรณไม้ในพุทธประวัติ โดยเน้นที่เหตุการณ์ตามพุทธประวัติมากกว่าพรรณไม้ ตามหลักฐานที่พอหาได้ อันอาจเป็นสาระที่สร้างความศรัทธาในพระศาสนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงรวบรวมเนื้อหาจา....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 5150 , 05:05:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

" ทีนี้จะพิจารณากันต่อไป ถึงเรื่องทศพิธราชธรรมข้อที่จะบรรยายในวันนี้คือ “การบริจาค” มีคำที่คล่องปากว่า ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ ทานํ แล้วก็ ปริจฺจาคํ คือหัวข้อธรรมที่จะได้อธิบายในวันนี้บริจาค เป็นคู่กันกับทาน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เราใช้พูดสับสนปนเปกัน ไม่สำเร็จประโยชน์ จึงขอให้แยกให้เห็นชัดเจนว่า มันต่างกันอย่างไรทาน นั้นสละสิ่งของในภายนอก แล้วก็มีผู....

อ่านต่อ


/1