*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nadrda@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 385
  • จำนวนผู้ชม : 562279
  • จำนวนผู้โหวต : 374
  • ส่ง msg :
  • โหวต 374 คน
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1641 , 07:54:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๖)หลงตัว  ลืมตัวอนึ่ง  ความหลงที่กล่าวข้างต้น  มีลักษณะเป็นความง่วนงุนเคลิบเคลิ้มเป็นต้นนั้น  เป็นความหลงที่เป็นนิวรณ์ของจิตที่พึงระงับได้ด้วยสมาธิ  ยังมีความหลงที่สำคัญยิ่งขึ้นไปกว่า  คือ  หลงตัว  ลืมตัว  มีความอวดดีว่าตนเก่ง  ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทไม่ใช้ปัญญา  ฉะนั้น  ผู้ที่เห็นโทษของความหลงตัว  ลืมตัว  จึงควรรู้จักใช้ปัญญากับทั้งสติรักษาจิตของตนไว้ให้ดีเป็นนิตย์  มิให้ห....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 693 , 07:05:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๕)ปัญญาสูงสุดเรื่องกัมมัฏฐานสำหรับแก้นิวรณ์  เก็บจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากที่มาต่างๆ  และข้อที่ตรัสกำชับไว้ให้มีเป็นประจำในการปฏิบัติแก่นิวรณ์ทุกข้อ  หรือในการปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกคราว  คือโยนิโสมนสิการ  แปลว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคาย  ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาให้ทราบตระหนักแน่ถึงเหตุผลในการปฏิบัตินั้นๆ  ตามเป็นจริง  เมื่อใช้ปัญญาดังนี้  จึงจะไม่ปฏิบัติผิดทาง  ทั้งจะไม่หลงตัว  ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2533 , 15:57:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๔) อธิบายเรื่องปัญญา “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน”  นี้เป็นพระพุทธภาษิต  เพราะนรชนคือคนเรามีรัตนะคือปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพิเศษกว่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลาย  จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์และสามารถอบรมปัญญาให้มากขึ้นได้ด้วย  ฉะนั้น  คนเราจึงมีความฉลาดสามารถเปลี่ยนภาวะจากความเป็นคนป่ามาเป็นคนเมือง  มีความเจริญด้วยอารยธรรม  วัฒนธรรม  มีบ้านเมือง  มีระเบียบ  การปกครอง  มีศาสนา  มีเครื่องบำรุ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 932 , 03:53:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๓)คราวนี้สมาธิในการใช้ก็มี  2  อย่างเหมือนกัน  อย่างหนึ่งก็เพื่อใช้ระงับอารมณ์  ระงับกิเลส  ที่เป็นปัจจุบัน  ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ที่ได้ฝึกหัดทำสมาธิตามสมควรแล้วจะสามารถระงับใจได้ดี  จะไม่ลุอำนาจของอารมณ์ของกิเลสที่เป็นความรักความชังความหลงทั้งหลาย  จะสามารถสงบใจตัวเองได้  รักษาใจให้สวัสดีได้  อารมณ์และกิเลสเหล่านี้จะไม่มาเป็นอันตรายต่อการเรียน  ต่อการงาน  ต่อกฎหมาย  ต่อศีลธรร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1053 , 12:08:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๒)ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงสมาธิในการหัด  ก็เพราะว่าความตั้งใจให้เป็นสมาธิดังกล่าวนั้น  จำเป็นที่จะต้องมีการหัดประกอบด้วย  สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมดาเหมือนอย่างที่ทุกคนมีอยู่ยังไม่เพียงพอ  ก็เพราะว่ากำลังใจที่ตั้งมั่นที่ยังอ่อนแอ  ยังดิ้นรนกวัดแกว่ง  กระสับกระส่ายได้ง่าย   โยกโคลงได้ง่าย  หวั่นไหวไปในอารมณ์  คือเรื่องต่างๆ  ได้ง่าย  และทุกคนจะต้องพบเรื่องราวต่างๆที่เข้าไปเป็นอารมณ์....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1325 , 08:31:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมธิเบื้องต้น (๑) คำนำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงมีพระราชดำริว่า  “หลักการทำสมาธิเบื้องต้น”  ของสมเด็จพระญาณสังวร  (สุวฑฺฒโน)  วัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างง่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจทั่วไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้แสดงพระราชดำรินี้พร้อมทั้งทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวรให้เรียบเรียงและอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง  “ปัญญา”  “นิวรณ์และกัมมัฏฐานสำหรับแก้”  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 11642 , 07:17:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำนำ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงมีพระราชปรารภว่าควรจะมีหนังสือแนะแนวคำสั่งสอนในศาสนาอิสลามสำหรับพระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้ผู้นับถือศาสนาอิสลามและสำหรับผู้ประสงค์จะทราบทั่วไป  จึงพระราชทานพระราชดำริและโปรดเกล้าฯ  ให้คุณหญิงสมร  ภูมิณรงค์  เลขานุการจุฬาราชมนตรีเรียบเรียงเรื่อง  “ศาสนาอิสลามสอนอะไร” ตรวจทานโดยนายต่วนสุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ให้จัดพิมพ์วังสระปท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1895 , 08:38:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

What did the Buddha Teach?Preface Her Royal Highness Princess Sangwan Mahidol, the Princess Mother, felt that students and government officials who are studying or serving aboard ought to posses a handbook outlining the teachings of the Buddhist religion for use as a manual from which they could learn how to act in accordance with those teachings and how to explain some principles of Buddhism to fore....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 719 , 08:30:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 15(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Buddhism simultaneously teaches the worldly Dhamma or Lokasacca. This is worldly truth, a “relative reality” or conventional truth which views the material universe as it really is, i.e. an aggregate of composite factors existing in relation to certain imperfect states of consciousness such as belief in the existence of selfhoo....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 687 , 07:44:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 14(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) According to this explanation of the Buddha, realization of the Buddha, realization of the “Dhamma” means realization of one’s own mental states, good as well as bad. No matter in what state the mind may find itself, one should realize it correctly in the light of truth. This is what is called realization of the Dhamma.It may ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 785 , 07:49:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 13(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)There is a Buddhist proverb which states that “Nibbana is Supreme Happiness”. Nibbana means elimination of desire, not only worldly desire but also desire in the sphere of Dhamma. Action not dictated by greed is action leading to Nibbana.The Buddha was once asked what was meant by saying that “Dhamma” including “Nibbana” may be....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 932 , 08:03:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 12(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Brahma-viharaBrahma-vihara or the Four Sublime States of Consciousness denote four qualities of the heart which, when developed and magnified to their fullest, lift man to the highest level of being. These qualities are:1 Metta, which means all-embracing kindness or the desire to make others happy, as opposed to hatred or desir....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 844 , 11:50:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha teach ? - 11(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Ti-Lakkhana or the Three Characteristics of ExistenceAll sankhara or phenomenal (compounded) things are subject to Anicca or impermanence, Dukkha or suffering and Anatta or non-self, which are the three characteristics of existence.Anicca or impermanence means transience. Everything that has come into existence will eventually....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1043 , 06:12:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 10(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)The Noble Eightfold Path is in reality one complete path eight component parts which may be summed up in three stages of training (sikkha) namely:Sila Sikkha or Training in Morality, which includes Right Speech, Right Action and Right Livelihood. In general this means that whatever we say or do, we must say or do in the right w....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 964 , 05:00:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 9(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)4 We should go on to realize that when our mind is restless it is because of desire. The mind then causes us to act, speak and think in consonance with its agitated state. When gratified, it may become peaceful; but only momentarily, because action dictated by a restless mind may very soon afterwords bring us intense pain and se....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 765 , 13:28:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 8(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) 2 In saying that we comply with the dictates of our hearts, in fact, we mean that we are gratifying desire or those compelling urges of the heart. In worldly existence, it is not yet necessary to suppress desire totally because desire is the driving force that brings progress to the world and to ourselves.But desire must be und....

อ่านต่อ


/1