*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nadrda@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 385
  • จำนวนผู้ชม : 587472
  • จำนวนผู้โหวต : 375
  • ส่ง msg :
  • โหวต 375 คน
<< ธันวาคม 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1676 , 19:54:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดร.วัชระ งามจิตเจริญ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการนับถือศาสนาพุทธของคนไทยไว้อย่างน่าสนใจ

ขอคัดลอกมาเล่าไว้นะคะ

“3) ความเชื่อและการปฏิบัติของชาวไทย

ชาวพุทธไทยมีแนวคิดและแนวปฏิบัติคล้ายกับชาวพุทธในศรีลังกาและพม่า ในด้านเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและการทำบุญ แต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งขอแบ่งเป็นประเด็นย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านดังนี้

(1) พิธีกรรมและการทำบุญ

ชาวพุทธไทยนิยมการตักบาตร บริจาคทาน และบริจาคเงินสร้างอุโบสถ วิหาร กุฏิและศาลาการเปรียญ คนแก่นิยมเข้าวัดถือศีลฟังธรรมทุกวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) ชาวพุทธไทยนิยมประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา และนิยมให้ลุกชายได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยเชื่อว่าได้ผลบุญมาก และเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา

แต่ชาวพุทธไทยส่วนมากไม่ค่อยสนใจในการศึกษาพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง มีส่วนน้อยที่สนใจศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในส่วนที่สนใจศึกษาและปฏิบัตินั้น บางคนก็นิยมปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบสมถะและแบบวิปัสสนา วิธีปฏิบัติกรรมฐานที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 3 สำนักใหญ่ หรือ 3 สายใหญ่คือ สายพองหนอ-ยุบหนอของวัดมหาธาตุ สายวิชชาธรรมกายของวัดปากน้ำภาษีเจริญ สายบริกรรมพุทโธของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แต่ก็มีสายอื่นๆที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้น เช่น สายของหลวงพ่อเทียน จิตสว่าง

(2) ความเชื่อ

นอกจากเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม นรก สวรรค์แล้ว ชาวพุทธไทยยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ โชคลาง และความเชื่อพื้นบ้านอื่นๆ มีเรื่องพระภูมิเจ้าที่ และขวัญที่อยู่ประจำตัวคน เป็นต้น

ชาวพุทธไทยนิยมทำบุญเพื่อชีวิตที่ดีในภพหน้า ไม่ค่อยปรารถนาจะไปนิพพาน ซึ่งก็เหมือนชาวพุทธพม่าปรารถนาภพหน้าที่ดีโดยเฉพาะการได้ไปเกิดในสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย

แนวคิดและแนวปฏิบัติของชาวพุทธไทยจึงมีอิทธิพลของความเชื่อท้องถิ่นและศาสนาพราหมณ์เช่นเดียวกับในลังกา เพียงแต่อาจจะน้อยกว่า ความเจริญทางด้านวัตถุหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่และกระแสอารยธรรมตะวันตกที่เข้าสู่ประเทศไทยก็มีส่วนที่ทำให้ชาวพุทธไทยสนใจพุทธศาสนาและการปฏิบัติน้อยลงกว่าแต่ก่อน

พุทธศาสนาเถรวาทตามที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและถือปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปนั้น จัดเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน เพราะมีการผสมผสานกับความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีสางเทวดา และที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์

พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน เป็นพุทธศาสนาที่ประนีประนอมให้เข้ากับความเชื่อพื้นบ้านในเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีสางเทวดา นางไม้ ผีบ้านผีเรือน หรือกับความเชื่อจากคติพราหมณ์เรื่องขวัญ พระภูมิเจ้าที่ การดูฤกษ์ยาม และเทพเจ้าต่างๆ เช่น พระอินทร์ พระพรหม ความเชื่อและพิธีกรรมที่ไม่ใช่ของพุทะศาสนาเหล่านี้ปนมาอยุ่กับความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาพุทธ แม้จะไม่ถึงกับขัดแย้งกับหลักการสำคัญของพุทธศาสนาเถรวาท แต่ก็มีส่วนทำให้คนไขว้เขว หรือเข้าใจผิด ว่าเป็นความเชื่อหรือพิธีกรรมของพุทธศาสนา และทำให้คนห่างเหินจากแก่นแท้ของพุทธธรรม

ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม โดยมีการสวดมนต์อ้อนวอน หรือบนบานขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า และยังนิยมการบนบานหรือขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่ไม่ใช่ “สรณะ” หรือที่พึ่งตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา เช่น ต้นไม้ จอมปลวก และสัตว์ที่มีลักษณะประหลาดหรือผิดปกติ การบูชาพระราหูเพื่อสะเดาะเคราะห์ ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ก็เป็นอีกตัวอย่างของการเหินห่างจากหลักคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนา เพราะไม่มีคติความเชื่อนี้ในพุทธศาสนาเถรวาท

นอกจากนี้ พุทะศาสนาในประเทศไทยยังมีการผสมผสานกับความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอีกด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การบุชาเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน แม้แต่ในวัดบางแห่งก็มีการจัดสร้างรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมไว้ให้คนสักการบูชา ซึ่งบางวัดได้สร้างรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมไว้อย่างใหญ่โตยิ่งกว่าพระพุทธรูปเสียอีก

ลัทธิบูชาเจ้าแม่กวนอิม (ซึ่งถือว่าเป็นองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวรของพุทะศาสนามหายานในอินเดีย) ที่แพร่หลายในประเทศไทยนั้น เป็นคติความเชื่อของมหายานจีน ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็ยังสืบทอดความเชื่อนี้อยู่ ผู้เขียนเห็นว่า อิทธิพลของความเชื่อนี้ได้แพร่จากคนไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนในไต้หวัน ฮ่องกง ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยไปสู่คนไทยโดยทั่วไป จนแม้กระทั่งวัดในพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังนิยมสร้างรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมให้พุทะศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สักการบูชา

ดังนั้น การจะเข้าถึงหลักธรรมหรือความเชื่อที่แท้จริงของพุทธศาสนาเถรวาท จึงต้องแยกแยะให้ออกว่า ส่วนใดเป็นของพุทธศาสนาเถรวาท ส่วนใดเป็นของลัทธิความเชื่ออื่น ในทางกลับกัน การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทอย่างลึกซึ้งจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมใดที่เป็นความเชื่อและพิธีกรรมของพุทธศาสนาเถรวาท หรือสามารถเข้ากันได้กับหลักการของพุทธศาสนาเถรวาทอย่างแท้จริง”

อ้างอิงเรื่อง

ดร.วัชระงามจิตเจริญ พุทธศาสนาเถรวาท สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ กรุงเทพ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552

อ้างอิงรูป

พระธรรมาจารย์เซิ่งเหยียน (อรุณ โรจนสันติ แปล) ปุจฉา – วิสัชนา พุทธศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ 14/349 – 350 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 บางมด บางขุนเทียน กรุงเทพ

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
แฝดนรก วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nicharda
 เราชื่อ สุ

แวะมาสวัสดีปีเสือเจ้าค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะพี่ณัฐรดา

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 31/12/2009 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเต็มดวง วันสุดท้ายปี ๒๕๕๒

ค่ำคืนแห่งความงามของดวงเดือน
แสงจันทร์งามจรัสสาดส่องไปทั่วทุกหลังคาเรือนอย่างเสมอภาค
โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ยากดีมีจน
ดุจน้ำพระทัยของพระพุทธองค์

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/12/2009 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เพียงดาว วันที่ : 29/12/2009 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/varathorn

สวัสดีปีใหม่ครับ...
ปีใหม่ปีนี้ไม่ได้กลับไทยเสียแล้ว...
เรื่องบนบานศาลกล่าวนี่มีแทบทุกวัดเลยครับ..ยังนึกอยู่ว่าถ้าหลวงพ่อท่าน
รับสินบน ก็จะเหมือนข้าราชการบางคน หรือนักการเมือง แล้วมันจะเป็นยังไงนะ
ประเทศชาติ...
ปีใหม่นี้อยากให้คุณพี่ ช่วยลงเรื่อง วิสุทธิมรรค หน่อยนะ เนื่องจากว่า
ที่วัดมหาธาตุนั้นหลายเล่มนัก แต่ที่เคยเห็นมามีวิสุทธิมรรคแบบเล่มเดียวจบ
และครูบาอาจารย์ท่านก็ได้อาศัยแนวของวิสุทธิมรรคนี้ในการฝึกเช่นกัน
เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คิดจะฝึก จะได้ไม่ต้องไปบน...อิอิ...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
บ้านพระธรรม วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sarattatham
บ้านพระธรรม

หวัดดีเจ้าค่ะ
หวัดดีปีใหม่นะเจ้าค่ะ
และขอให้คุณพี่ตุ๊ก มีความสุขมากๆ ค่ะ

บ้านพระธรรม มาส่งความสุขให้ด้วยเรื่อง.....ไปอ่านนะเจ้าค่ะ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sarattatham/2009/12/28

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เพลงกระบี่ฯ วันที่ : 21/12/2009 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plaengkrabi
http://www.oknation.net/blog/krabinoi   **BE GENTLE WITH THE EARTH**

สวัสดีคะป้าดา
มาส่งความสุขให้ในวันหยุดที่จะถึงด้วยคะ
สวัสดีปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวคะ

เป็นบทความที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณที่นำมาให้อ่านคะ
เป็นคำถามที่เคยถามตัวเองบ่อยๆ ว่าอันไหนพุทธแท้ อันไหนคือความเชื่อที่คนนำมาปนกัน จนกลายเป็นธรรมเนียมปฎิบัติไป บ้านเราเปิดกว้างรับทุกอย่าง บางอย่างก็ปนเปกันจนแยกแยะไม่ออก หากไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ดอกไม้ในขุนเขา วันที่ : 21/12/2009 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebeautyofsunlight


สวัสดีค่ะพี่
ขอบคุณที่คิดถึงกันเสมอ หนูก็คิดถึงพี่ค่ะ
น้องดอกไม้ไปอินเดียมาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
chaiyassu วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ทำนองเดียวกันพระพุทธศาสนา
เมื่อกาลเวลาผ่านไป
ย่อมทำให้เห็นร่องรอยแห่งการเปลี่ยนแปลง
และเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ถึงปัจจุบัน
ที่สำคัญยิ่งก็คือ
แม้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
หลักการใหญ่ที่สำคัญก็ยังคงอยู่ครบถ้วน และชัดเจน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 16/12/2009 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

เคยเขียนงานอ้างอิงพุทธวจนะ เกี่ยวกับ เรื่องนี้ไว้เหมือนกันครับ

ผมเห็นว่า เรากำลังตีความ คำว่า พุทธศาสนา ไกลเกินออกไป ตีความกว้าง คลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่พระตถาคตไม่เคยสอน รวมทั้งคำสอนของสาวก ที่พระองค์มิได้รับรองด้วย

ทั้ง ๆ ที่คำว่า พุทธศาสนา ควรจำกัดความแคบ ว่า เฉพาะ พุทธวจนะ (คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง) เท่านั้น

และ หน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ก็มีแค่ 3 อย่างนี้

เล่าเรียน ปฏิบัติตาม และเผยแผ่ พุทธศาสนา = เล่าเรียน ปฏิบัติตาม และเผยแผ่ พุทธวจนะ

ไว้ว่าง ๆ พี่ ณัฐรดา ลองเข้าไปอ่านได้นะครับ ร่วมเผยแผ่พุทธวจนะ ประกาศความเป็น พุทธะ บนทางเลือก
ที่http://www.oknation.net/blog/poetguide/2009/10/11/entry-1

หลังม่านสีฟ้า
แรม 14 เดือน อ้าย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 12/12/2009 เวลา : 11.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

หนูเห็นด้วยกับเด็กค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 12/12/2009 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

การได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติที่ยังมีคำสอนของพุทธศาสนาตั้งอยู่
นับได้ว่าไม่เสียชาติเกิด ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
การที่ชาติหนึ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นับว่ายากยิ่ง
ยิ่งการเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบคำสอนของพุทธศาสนายากยิ่งกว่า

คนไทยอยู่ในเมืองพุทธ เพียงชื่อว่านับถือพุทธ
แต่ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง?
บางคนก็รู้เพียงศีลห้า หรือบางคนไม่รู้เลยว่าศีลห้ามีอะไร?

สันดานที่สั่งสมมาในแต่ละภพชาติของเรา แตกต่างกัน
สั่งสมมาทางใหน ชาติที่เกิดมาก้เป็นไปทางนั้น
แม้แต่เกิดมาในชาติที่พบพระพุทธศาสนาก็ยังไม่สนใจ
สำหรับผู้ที่ได้เคยสนใจศึกษาพุทธศาสนามาในอดีตชาติ
เพียงได้ฟังเพียงครั้งเดียว ก็ขวนขวายศึกษา
ซึ่งคนประเภทนี้มีน้อยมาก และนับวันจะน้อยลง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 21.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุค่ะ


ดอกหงอนไก่สวยจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ไอลี่ วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

แอบมาชมดอกไม้ค่ะ
แต่ได้ความรู้เป็นของแถม
..ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สิงหาคุณ วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha

สวัสดีครับ
ได้รับความรู้ที่ดีๆครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปวิภา วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


...ขอเชิญ อธิษฐานนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
auguzzy วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 19.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

คงต้องขอก๊อปไว้อ่านเมื่อมีเวลานะคับผม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน