• dr.nakamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dnakamon@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-06-11
  • จำนวนเรื่อง : 321
  • จำนวนผู้ชม : 266177
  • ส่ง msg :
  • โหวต 354 คน
ชมรมรักและศรัทธา ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนในโลกสมัยใหม่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nakamonTH
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 137 , 11:16:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การศึกษาทั่วไปกับการรักษาความเป็นไทยในกระแสนานาชาติ ”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จัดโดยโครงการ การศึกษาทั่วไป  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ ๑๓–๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔    เรื่อง “การศึกษาทั่วไป เพื่อการสร้างสรรค์ความเป็นไทย  ในศตวรรษที่ ๒๑ : กระบวนทัศน์ในพุทธสาส์นว่าด้วยสารัตถแห่งจิ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 117 , 11:00:58 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล** ชีวิตคนเรามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ อย่างคือร่างกายและจิตใจหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกอย่างสั้นๆ ว่า รูปกับนาม ขณะที่แนวคิดทางปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาตะวันตกก็ให้ความสำคัญถึงกับมีการศึกษาเรื่องสสารหรือที่รู้จักกันในชื่อของรูป และอสารคือส่วนของจิตซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิด ซึ่งองค์ประกอบทั้ง ๒ นี้ นับว่ามีความสำคัญเพราะเมื่อต่างอาศั....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 120 , 10:48:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ยุทธศาสตร์และทิศทางในการลดระดับความขัดแย้งในกระแสโลกใหม่ บทวิเคราะห์กระบวนทัศน์ความคิดสันติภาพในพระไตรปิฏก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล นักวิชาการพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม ที่ปรึกษาสถาบันพุทธทาส ภิกขุ เพื่อสันติภาพของโลก    ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในสังคม ทั้งในส่วนที่เป็นชีวิตส....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 283 , 12:32:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมัยปรัชญากรีก มีนักปรัชญาให้คำจำกัดความของคำว่าปรัชญาไว้ต่าง ๆ นานา ตามทัศนะและสมัยของตน เช่น เพลโต “ปรัชญามุ่งที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นนิรันดร์และแก่นแท้ของสรรพสิ่ง”อริสโตเติล “ปรัชญาเป็นศาสตร์ที่ค้นคว้าหาความแท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นค้านท์ “ปรัชญา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้และการสอบสวนความรู้”สเปนเซอร์ “ปรัชญา เป็นการรวบรวมความรู้ที่มบูรณ์”วุนต์ “ปรั....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 284 , 10:04:32 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานและการทบทวนแผนงาน ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(อาจารย์ประจำวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน. วิชาการจัดทำนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา.วิชาการวางแผนและกระบวนการพัฒนา) การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานมักจะเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยปกติแล้วจะมีการทำเป็นแผนพัฒนา ระยะกี่ปี มักจะเป็น 4 ปี หรือไม่ก็5 ปี แต่ปัจจุบันนิยมทำกันระยะ 4 ปี แต่ก็มักทำตาม....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 297 , 12:29:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หนังสือเล่มนี้ เป็นชีทคำบรรยายจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการฟังบรรยายแก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมรวบเนื้อหาและอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน แนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีความคุ้มค่าและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา อันจะนำไปสู่การจัดการตนเองและพึ่งพาตัวเองได้ชองชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 287 , 12:24:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หนังสือเล่มนี้ เป็นชีทประกอบการเรียนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการฟังบรรยายแก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมรวบเนื้อหาและอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน แนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีความคุ้มค่าและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา อันจะนำไปสู่การจัดการตนเองและพึ่งพาตัวเองได้ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยเนื้อหาจะแบ่ง....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 337 , 23:43:17 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเสวนา เรื่อง ความโปร่งใสและนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเอง โดยวิทยากรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา (คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดูแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์) ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 309 , 22:06:49 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Religious Studies and Community Development in the Covid-19 Crisis  Dr.Panatchaya Leelayuth  Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya University Asst.Prof.Dr.Nakamon Punchakhetthikul Phranakon Rajabhat University Efforts to resolve human crises of all ages, resources, methods and processes are often drawn from religious doctrine and religious leaders of each age play an important role. According to the ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 402 , 15:54:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Relaxation and Meditation Dr. Panatchaya Leelayouth                                                                                                                                                   The Buddha’s teachings have well known in the world. One of them is the natural practice that is to meditate on the doctrine. Nowadays, the world of high competition  economy and society, have an....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/22
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]