• คนช่างเล่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nkp@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-28
  • จำนวนเรื่อง : 90
  • จำนวนผู้ชม : 338822
  • ส่ง msg :
  • โหวต 184 คน
เล่าเรื่องการสื่อสารในอดีต กิจการโทรเลข
ตำนานกิจการโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และประวัติแสตมป์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nakornrajsima
วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2554
Posted by คนช่างเล่า , ผู้อ่าน : 1729 , 15:55:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน BlueHill , feng_shui และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

    กระผมคนช่างเล่า ได้รับอนุญาต นำข้อมูลและภาพ

ในหนังสือไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า เขียนเผยแพร่ในเวบไซต์

โอเคเนชั่น ดอทเนตได้ กระผม จะนำภาพ มานำเสนอและ

อธิบายความ พร้อมนำอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ การส่ง

ไปรษณีย์ภัณฑ์ ทางเรือ มาประกอบบทความเพื่อจะเข้าใจ

ถึงกระบวนการขนส่งเมล์ในอดีตง่ายขึ้น

 กราบขอขอบพระคุณ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม

ที่ท่านมีเมตตา กับกระผมให้นำเผยแพร่ครับพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแสตมป์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนา ทรงรวบรวม

ไปรษณียบัตร ของสมเด็จพระบรมราชชนก

เวลาต่อมาพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


+                             +                               +

ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้าตอนที่ ๒
    ถ้าท่านเคยอ่านหนังสิอไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า อาจจะสงสัย
มีปริศนาคำถามต่างๆ ตั้งขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่ถ้าคนทำงานด้าน
ไปรษณีย์มาบ้าง และยิ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าอ่านบันทึกคำสั่งเก่าๆของ
กรมไปรษณีย์โทรเลขตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ หรือ หาคำสั่งเก่าๆมาอ่าน
โจทย์คำถามต่างๆจะค่อยๆแก้ได้ ผมโชคดีที่ไปค้นพบหนังสือเก่าๆ นำมา
อ่านเรื่องราวต่างๆ คลายปมได้บ้าง
    ภาพไปรษณียบัตร เลขที่ ๓ ในหนังสือไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า
 หน้าที่ ๕ เป็นไปรษณียบัตรฉบับแรก ที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ
ได้ส่งเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ โดยส่งในตู้ทิ้งไปรษณีย์ในเรือ Preussen
หรือเรือเพรยซเซน เป็นเรือของบริษัทเดินเรือเยอรมัน ตามหลักเกณฑ์
ของสหภาพสากลไปรษณีย์ เรือเดินทะเล จะต้องมีตู้ทิ้งจดหมายไว้ใน
เรือ เพื่อให้ผู้โดยสาร ได้ส่งจดหมาย(ไปรษณีย์ไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหภาพสากลไปรษณีย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘) ต่อมาในรายงาน ร.ศ. ๑๓๐
กล่าวถึงเรื่องเรือกลไฟมีตู้ไปรษณีย์ไว้ด้วย หน้าที่การไขตู้นั้น ที่ทำการ
ไปรษณีย์ ที่ทางเรือผ่านเป็นผู้ไขตู้ เพื่อนำจดหมายออกมา คัดแยกส่งต่อ
 ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์  แล้วคัดแยกส่งไปเมืองปลายทาง ในเรือเดินทางทะเลนั้นจะมี
การขายแสตมป์ ขายไปรษณียบัตร ตราประทับบนไปรษณียบัตร บนเรือสัญชาติ
เยอรมัน ลำนี้ ประทับคำว่า Deutsche Seepost (ให้ดูไปรษณียบัตร ชุดที่ ๙
หน้า ๑๑ ภาพชัดที่สุด)
    กรณีการเดินทางไปยุโรป ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
เดินทางจากกรุงสยาม ไปสู่สิงคโปร์ เสด็จไปกับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเป็น
การเดินทางแบบไปรเวท จากสิงคโปร์ เดินทางไปกับเรือที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  ขอให้อ่าน และสังเกตุ ไปรษณียบัตร ชุดที่ ๓ ว่ามีตราประทับดังนี้
    ๑.ตราประทับฆ่าแสตมป์ Deutsche  Seepost (ประทับตราประจำวันในเรือ)
    ๒.ตราประจำวัน Colombo คือดวงตราประจำวัน ที่ไปรษณีย์เมืองท่า รับไปรษณียบัตร
        ฉบับนี้ ปิดเมล์  ส่งมากรุงสยาม
    ๓.ตราประจำวัน Bangkok 2 เป็นตราประจำวันการเปิดเมล์ ที่ไปรษณีย์ที่ทำการศุลกสถาน

     หรือที่ทำการ เปิดเมล์ คัดแยกเมล์ ไปปลายทาง เมืองต่างๆ ของเมืองกรุงสยาม ในทางกลับ

    กัน ที่ทำการแห่งนี้ จะรับไปรษณีย์ภัณฑ์ มาจากที่ทำการไปรษณีย์ ต่างๆ ปิดเมล์ออกไปต่างประเทศ


    ๔.ตราประจำวัน ที่นำจ่ายไปรษณียบัตร ให้ผู้รับตามจ่าหน้า
ไปรษณียบัตร ฉบับต่อไป ท่านอ่านแล้ว สังเกตุ ว่า จะมีตราประจำวัน ตีตราว่า Penang To
Singapore ที่ทำการไปรษณีย์ ปีนังเวลานั้น น่าจะยังเป็นของกรุงสยามอยู่
    ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า พระองค์เริ่มเขียนไปรษณียบัตรทิ้งลงตู้ในเรือ
ฉบับแรก จ่าน้าถึงพระเชษฐภคินี สมเด็จเจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์ พี่สาวรวม
พระมารดา(สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) จากตราประจำวัน
ที่ประทับฆ่าตราไปรษณียากรหรือแสตมป์เยอรมัน การประทับไม่ชัดเจน
แต่การประทับตราการรับเข้ามาของไปรษณีย์กรุงสยามนั้นชัดเจนมาก สมเด็จ
พระพี่นางเธอฯกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์ชื่นชมไปรษณีย์
ไทยไว้ ว่าทำให้สามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้น เพราะประทับชัดเจน อ่านง่าย
    วิธีการประทับตราประจำวันรับเข้าไปรษณีย์ภัณฑ์ จริงๆแล้ววางระเบียบ
ไว้เคร่งครัดมาก เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ และทางศาลคดีความ
ศาลท่านจะยึดถือตราประจำวันมาเป็นพยานวัตถุในการพิจารณาคดี ดังนั้นที่
ทำการไปรษณีย์ จะต้องมีสมุดควบคุม เรียก ป.๒๖ ผมไม่ขอกล่าวลงรายละเอียด
มาก เพราะเนื้อหาจะยาวไป น่าจะต้องเขียนเรื่องนี้เป็นตอนๆ (เรื่องสมุดประทับตรา)
ตามที่ผมกล่าวมาแล้วในตอนที่ ๑ ว่าที่ทำการติดต่อต่างประเทศให้ใช้ดวงตราประ
ทับเป็นปีสากล ส่วนไปรษณีย์ในราชอาณาจักรใช้ปีพุทธศักราช
    Bangkok 2 เป็นที่ทำการรับเข้าเป็นตราดวงที่ b (ตราประจำวันมีหมาย
เลขกำกับ เพราะจะได้ทราบว่าใครรับผิดชอบ)
    Bangkok 2 ประทับ 6.6.1905  คือการประทับวันที่ 6 เดือนมิถุนายน
ค.ศ.1905 (พ.ศ. ๒๔๔๘) พนักงานคัดแยกในอดีตที่มีความรู้ภาษาอังกฤษมีน้อย
บุรุษนำจ่ายไปรษณีย์จะไม่ทราบจ่าหน้า  จึงมีการเขียนภาษาไทยไว้บนไปรษณียบัตร
ว่าส่งที่ไหน? (ดูได้บนจ่าหน้าในหนังสือ จะแปลเป็นภาษาไทยให้ ว่าส่งในวัง)
 กรุงเทพฯที่ ๒ รับเข้ามา
    ปิดเมล์ส่งต่อให้ที่ทำการกรุงเทพฯที่ ๑ นำจ่ายส่งในพระราชวัง วันเดือนปี
๖.๓.๑๒๔ คือวันที่ ๖ เดือนที่ ๓ คือเดือน มิถุนายน ๑๒๔ คือ ร.ศ. ๑๒๔ หรือปี พ.ศ.
๒๔๔๘ ตัวเลข ต่อจากเลขไทย เป็น 6.6.05 คือปีสากล ดังนั้นในตราดวงนี้มี่ทั้งปีไทย
และปีสากล(เดือน เมษายน นับเป็นเดือนที่ ๑ พฤษภาคม เป็น ที่๒ มิถุนายน เป็นที่ ๓)
    ผมขอสอดแทรกประวัติปี สากลว่าเราเปลี่ยน เมื่อ 1 มกราคม 2484 ดังนั้น
ปี พ.ศ. 2483 ในปีนั้นเรามีแค่ 9 เดือนเท่านั้น การศึกษาหาอ่านน่าสนใจ จริงๆแล้วเป็น
ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวไปรษณีย์โทรเลข นักประ-
วัติศาตร์ จำนวนไม่น้อยไม่เคยทราบ ว่าบันทึกคำสั่งเรื่องราวต่างๆสอดแทรกไว้มากมาย
ไว้ผมมีโอกาสจะเล่าไปเรื่อยๆจนถึงงานถวายพระเพลิงศพ สมเด็จ พระศรีพัชรินทรา
บรมราชนี พระพันปีหลวงเมื่อ  ๒๔ พ.ค. ๒๔๖๓ และกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถทิวงคต
เรื่องราวเหล่านี้สอดแทรกในการสั่งราชการค่อนข้างละเอียด เพราะเกี่ยวข้องกับการ
โทรคมการโทรเลขแจ้งข่าวสารในอดีต


ตู้ไปรษณีย์ต่างประทศแบบโบราณ


ตู้ ทิ้งหนังงสือโบราณ


ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราชน่าเสียดายมากๆที่สำนักปลัดกระทรวง ICT ไม่มีคนมีความรู้ประวัติศาสตร์

เขียนเวบไซด์ เรื่องไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า ไม่มีข้อมูลอธิบายใดๆเลย ลองเข้าไป

อ่านดูได้ นะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ การคัดลอก กล่าวถึงบทความนี้ส่วนใดๆ ขอให้แจ้ง หรืออ้างอิง

แหล่งที่มาด้วยนะครับ เพราะ การเขียนต้องค้นคว้า อ่านกันนานมากและจะต้อง

เข้าใจพื้นฐานการให้บริการ

เอกสารอ้างอิง หนังสือรวบรวมคำสั่ง ร.ศ ๑๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑
และหนังสือรวบรวมคำสั่ง ๒๔๖๓
ขอให้สังเกตุว่าไปรษณียบัตรจะเขียนว่าPost Card.Carte postale Union
postale universelle เป็นเรื่องราที่สหภาพสากลไปรฯอนุญาต และถือปฏิบัติ
ต้องเข้าใจ ตรงนี้ จึงจะเข้าใจ วิธีการปฏิบัติ ไปรษณีย์นิเทศของไทยเรา เวลา
ต่อมาก็แปลมาจากที่นี้ จึงถือเป็นสากล

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Chaoying วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

อา หลบมาอ่านอีกรอบ..

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 12/03/2011 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

ช่างเป็นสิทธิพิเศษจริง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 12/03/2011 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

มีคุณค่ามากและควรค่าแก่การศึกษาการรับส่งเมล์ในอดีต
โดยเฉพาะทางเรือ ระหว่างกรุงสยามกับเมืองท่าของ
ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 12/03/2011 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและน่าติดตามอย่างยิ่ง

แต่ผมขอติงนิดนึงนะครับว่า ตัวอักษรที่นำเสนอในเรื่อง น่าจะใหญ่กว่าปกติสักนิด หรือหาเน้นสีในบางย่อหน้าได้จะช่วยให้อ่านง่ายขึ้ันครับ

อย่างเรื่องที่ผมเขียน ผมจะใช้อักษรตัวใหญ่และมีสีแดงกับน้ำเงินสลับดำ เพื่อให้สะดุดตา

ก็ฝากไว้พิจารณาครับ เสียดายเรื่อง ๆ ที่อ่านยากอาจทำให้คนผ่านไปเฉย ๆ ครับ

(ขอโทษด้วยนะครับ ที่นอกเรื่องไปหน่อย)

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Chaoying วันที่ : 11/03/2011 เวลา : 19.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เดี๋ยวกลับมาอ่านนะคะ ฟังและดูข่าวสึนามิก่อนนะคะ แล้วบ้านเราหละ น่าเป็นห่วงนะคะ คนไทยรบกันเองไม่หยุด คนร้ายข้างนอกประเทศในบ้านเราก็มาก บ้านเราเคยเป็นสุข ทำไมเกิดเรื่องร้ายๆ น่าเป็นห่วงมากๆ จริงๆ อนาคตประเทศไทย

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
รักแห่งสยามประเ้ทศ วันที่ : 10/03/2011 เวลา : 18.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panuwat838084
Facebook: Panuwat Sangpum

เรื่องดีๆ มีมาให้อ่านตลอดๆ เลย ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
BlueHill วันที่ : 10/03/2011 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สวัสดีครับพี่
จะติดตามอ่านตลอดไปเลยครับพี่

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ชบาตานี วันที่ : 07/03/2011 เวลา : 20.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประวัติที่น่าสนใจนะคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หวานหวาน วันที่ : 07/03/2011 เวลา : 12.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

สวัสดีค่ะพี่นุ

แวะมาแอ่วค่ะ
ทานข้าวมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
feng_shui วันที่ : 07/03/2011 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

โหวตก่อนไปทำงานค่ะพี่


.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
รัฐศิริ วันที่ : 06/03/2011 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rutdy

พี่นุ สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
captain.Jack วันที่ : 06/03/2011 เวลา : 07.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

สวัสดีครับพี่นุ....ขอบคุณกับเรื่องราวดี ๆ ...
โหวตให้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปวิภา วันที่ : 06/03/2011 เวลา : 06.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...พระนิพนธ์ที่ล้ำค่าจริง...นะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หวานหวาน วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

สวัสดีค่ะพี่นุ

ขอขอบคุณที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตให้อ่านนะคะ
เล่าต่อไปเรื่อยนะคะ... นับว่าเป็นการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อีกทางหนึ่งค่ะพี่


+ 2 โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต..ครับ..พี่นุ..

รักในหลวงครับ..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
khox วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

อ่านจบแล้วครับ...

ไปรษณีย์บัตรเจ้าฟ้า....มีนัยยะคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากจริงๆ ครับ มากจนทึ่งครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 16.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

เรื่องราวในหนังสือไปรษณียบัตร เจ้าฟ้านั้น

น่าศึกษา เรื่องราวต่างเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาก

การเดินเมล์ในอดีต การรับเข้ามาของไปรษณีย์ภัณฑ์

พระนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า
ทำให้เราทราบถึงพระอารมณ์ขัน ของพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เราๆท่านๆรักพระองค์ท่าน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]