• คนช่างเล่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nkp@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-28
  • จำนวนเรื่อง : 90
  • จำนวนผู้ชม : 325925
  • ส่ง msg :
  • โหวต 184 คน
เล่าเรื่องการสื่อสารในอดีต กิจการโทรเลข
ตำนานกิจการโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และประวัติแสตมป์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nakornrajsima
วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2554
Posted by คนช่างเล่า , ผู้อ่าน : 2266 , 21:12:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน เคียงดิน , รินรู้ดี และอีก 8 คนโหวตเรื่องนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุมารี ทรงประทับตราบนไปรษณียบัตร
แสตมป์ งานกาชาด

กราบขอขอบพระคุณ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงครามครับ

ในหนังสือไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า ที่สมเด็จพระพี่นางเธอ-
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา "กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ทรงรวบร่วม
โป๊สการ์ด หรือไปรษณียบัตร ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช "สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"
    ในหนังสือหน้า ๑๐๗ ภาพที่ ๙๓ ไปรษณียบัตรฉบับนี้
ส่งถวาย พี่หญิง"พระเชษฐภคินี" ร่วมพระมารดา คือ สมเด็จเจ้าฟ้า-
วไลยอลงกรณ์ (พระมารดาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี)
ข้อความ ของไปรษณียบัตร ฉบับนี้ไม่ได้ส่งเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ แต่มี
ข้อความ ..
    สอบถามว่า..พี่หญิง ทรงมีสมุดสำหรับเก็บโป๊สการ์ด แล้ว
หรือยัง คิดถึงมาก มหิดล ากข้อความนี้ ทำให้ผมอยากเขียนเล่าเรื่องการ
เดินทาง เข้ามากรุงรัตนโกสินทร์ ของชาวต่างประเทศ งานอดิเรก ของ
ชาวต่างประเทศ พวกมิชชั่นนารี คือการเก็บสะสมสิ่งของเป็นงานอดิเรก
เพื่อผ่อนคลายเหงา  กับบรรเทิงใจ กับสภาพภูมิอากาศ (จากหนังสื่อนักสะสม
ตราไปรฯเล่มไหน ผมจำไม่ได้)
    กรณีการเดินทางไปทรงศึกษายังต่างประเทศ ของเจ้าฟ้ามหิดลฯ
เวลานั้น มีพระชันษา ๑๔ พรรษา น่าจะเป็นการตกลงในหมู่พระญาติไว้ก่อน

แล้วว่าจะเขียนไปรษณียบัตรมาให้เพื่อการสะสม (ท่าน ประสูติ ๑ มกราคม ๒๔๓๔)
    สังเกตุดูจากไปรษณียบัตร ภาพที่ ๑
    จ่าหน้าว่าทูลหม่อมหญิง (สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ) ส่ง
ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๔ พฤาภาคม ๒๔๔๘ น่าจะฝากส่งมาทางเรือ มหา-
จักรี ที่เดินทางไปส่ง ที่สิงคโปร์ เป็นภาพปากแม่น้ำของสิงคโปร์ เพราะฝาก
ส่งมากับผู้เดินทางไปส่งจึงไม่มีดวงตราไปรษณียากร
จ่าหน้าพี่เยาวภา
คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า เยาวภาพงษ์สนิท    ไปรษณียบัตรภาพที่ ๒
    จ่าหน้าว่าพี่เยาวภา (พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท
พระธิดาเลี้ยง ของพระมารดา ) ส่งระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๔๔๘
เป็นภาพตึก  Raffles Squre  น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าของสิงคโปร์เวลานั้น
    ข้อความบอกว่าสนุกสู้บ้านเราไม่ได้ ไปรษณียบัตรฉบับนี้ใช้วิธีฝาก
ส่งกลับมากับบุคคลเช่นกัน
ไปรษณียบัตรฉบับที่เข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์
ข้อความรูปเมืองไทย กลับเข้าสู่เมืองไทย น้องชายติ๋ว

ดูแข็งแรง ขึ้นแต่เมาคลื่น    ต่อไปจะเป็นไปรษณียบัตร ที่ฝากส่งเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ ไปรษณียบัตร
ฉบับนี้ ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเตรียมการไปไว้เขียนส่งมา เพราะข้อความว่า..
รูปเมืองไทย กลับเข้าเมืองไทย น้องชายติ๋วดูแข็งแรง แต่เมาคลื่น
    จากไปรษณียบัตรฉบับนี้ สามมารถ อธิบายเรื่องราวในทางไปรษณีย์
ได้มากมายดังนี้
    ดวงตราไปรษณียากร หรือที่เราเรียกแสตมป์ เป็นของประเทศ
เยอรมันนี เพราะสัญชาติเรือกลไฟเป็นของเยอรมันนี ดวงตราราคา 10  Deutsche
Reich เศษส่วนเท่าไร? ของเงินมาร์คเยอรมัน ใครทราบแจ้งให้ทราบด้วยครับ
ตราประทับขีดฆ่าดวงตราไปรษณียากร  Deutsche Seepost
    การฝากส่งเป็นการฝากส่งในเรือเพรยซเซิน (Preussen ) ระหว่าง
เดินทางจากท่าเรือสิงคโปร์ ไป ประเทศศรีลังกา ประทับตราประจำวัน ผ่านว่า
Colombo 22 May 1905  การเดินทางใช้เวลา ๘ วัน ไปรษณียบัตรฉบับนี้
ส่งกลับ ถึงเมืองไทย ที่ทำการไปรษณีย์ Bangkok 2 ซึ่งเป็นที่ทำการติดต่อเมล์
ต่างประเทศรับเข้า เปิดเมล์ ประทับตราประจำวัน เมื่อ 6.6.1905(ดวงตราใช้ ค.ศ.)
    ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีหน้าที่นำจ่าย ประทับตราประจำวันว่า..
๖.๓.๑๒๔ .6.6.05 อธิบายการประทับตราประจำวันดวงนี้ ว่า ตราฯดวงนี้เป็น
ตราแบบไทยๆและตราประจำวันแบบสากล (อธิบายไว้แล้วในตอนที่ ๑-๓) หรือ
ขออธิบายง่ายๆ ว่า ๖ คือวันที่ ๖. ๓ คือเดือน ที่ สามของปี นับเดือน ที่๑ คือเมษายน
เดือนที่ ๒ เดือนพฤษภาคม เดือนที่ ๓ คือเดือนมิถุนายน ๑๒๔ คือรัตนโกสินทร์ศก
๑๒๔ หรือ  ร.ศ.๑๓๐ ( หรือ ปีพ.ศ. ๒๔๔๘)
    เพื่อไม่ให้เนื้อหา ยาวเกินไป ผมขอเขียนอธิบายความไปรษณียบัตร
ตามที่พระเมตตา ของ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม  ท่านเป็นทายาทเจ้า
ของลิขสิทธิ์ กรุณาอนุญาต ให้ผมเขียนอธิบายความ เรื่องราวเหล่านี้ ถ้าจะมีส่วนดี
อยู่บ้างกระผมขอกราบถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ราชวงษ์จักรีทุกพระองค์และขอ
กราบ ขอบพระคุณ ท่านผู้หญิง เป็นอย่างสูงที่มีเมตตาให้นำภาพและเรื่องราวมา
เขียนเผยแพร่ กระผมน้อมรับคำแนะนำจากทุกๆท่านครับ

หนังสืออนุญาต
ท่านอนุญาตให้นำข้อมูล และภาพถ่ายไปรษณียบัตรเจ้าฟ้าไปเขียนเผยแพร่
ห้ามคัดลอก หรือกระทำการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำไปเขียนประกอบเรื่องให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย


ภาพเรือ เพรยซเซิ่น จากวิกี่พีเดีย


Preussen
Norddeutscher Lloyd steamship built 1886 by AG Vulcan, Stettin
Old postcard
Børge Solem
6/15/200816.66Kb668N/A


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ส่องแสง_ทะลุเมฆ วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 13.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pansang

เป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับนักสะสมแสตมป์มากครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Chaoying วันที่ : 16/03/2011 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

"สนุกสู้บ้านเราไม่ได้ " ...ชอบมาก โดนใจจังเลย ประโยคทอง ประโยคนี้นิ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เคียงดิน วันที่ : 16/03/2011 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

สุดยอดค่ะพี่ แนะนำพิมพ์รวมเล่มเป็นเอกสารชั้นต้น อย่างดีจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 16.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudee


นับเป็นบุญตาอย่างยิ่งค่ะ พี่นุ

ปลื้มค่ะ
อย่างน้อยในลมหายใจนี้ รินได้เห็น

ขอบพระคุณมากค่ะ
+2 ทันที

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นครับ
ขอบคุณครับ ไม่มีคา ผมว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ดูแน่ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 13.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับพี่นุ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
BlueHill วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่า จะได้เห็นไบรษณีย์อันทรงคุณค่าแบบนี้

ต้องขอบพระคุณพี่นุมาก ๆครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ความลับการมีอายุยืนยาวในญี่ปุ่น  ตอนที่ 2 !!" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สีของภาพแต่ละภาพ ดูคลาสสิกมาก เป็นประวัติศาสตร์
ให้น่าศึกษาค้นคว้า และชวนให้ท่องเที่ยวติดตาม

๒ โหวตครับ คุณนุ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หวานหวาน วันที่ : 15/03/2011 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

สวัสดีค่ะพี่นุ

ประทับใจไปรษณียบัตรมากค่ะ
ขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆมาให้อ่านนะคะ

โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ชบาตานี วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 22.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

แต่ละใบดูขลังนะคะคุณนุ....ชอบจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอบคุณมากเพื่อนพ้องน้อง ผมไปสัมนา หลายๆวันกลับมาเมื่อวานนี้
เรื่องราวเหล่านี้ จะต้องเขียนเป็นตอนๆ ตอนที่ 5 อธิบาย
ไปรษณียบัตรภาพที่ 2-5 เพราะส่งคราวเดียวกันครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

ชอบภาพในไปรษณียบัตรมากครับ..พี่..

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
khox วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

สวยมากครับ..เป็นไปรษีย์บัตรถ่ายจากภาพวาดสีน้ำใช่มั้ยครับพี่

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
feng_shui วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

โหวต โลดค่ะพี่

+

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


มาสวัสดียามเย็นค่ะ คุณพี่นุ
วันหยุดหายไป..ไม่มีเวลาของตัวเองเลยค่ะ
เดี๋ยวค่อยตามเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะ

โหวต ๆ ก่อนเลยดีกว่า

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

เจิม..โหวต 1 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว..ครับ..

ตามอ่าน..ต่อ..

(กลับจากสมนา..นานยังครับ..พี่นุ..)

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
khox วันที่ : 14/03/2011 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

เจิมก่อนอ่านครับพี่นุ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]