• คนช่างเล่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nkp@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-28
  • จำนวนเรื่อง : 90
  • จำนวนผู้ชม : 338965
  • ส่ง msg :
  • โหวต 184 คน
เล่าเรื่องการสื่อสารในอดีต กิจการโทรเลข
ตำนานกิจการโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และประวัติแสตมป์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nakornrajsima
วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2554
Posted by คนช่างเล่า , ผู้อ่าน : 1885 , 08:39:46 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน BlueHill , Bhirisa_ภิริสา และอีก 7 คนโหวตเรื่องนี้

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทรงบันทึกประวัติศาตร์ อันยิ่งใหญ่ ผ่านไปรษณียบัตร สมเด็จ-

พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรวงรวบรวมไปรษณียบัตร

ของสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมคำบรรยายประกอบ ผมคนช่างเล่า

อ่านแล้ว อยากจะนำมาเล่าต่อ เพราะมีพระราชประวัติ ที่มีดวงตราประจำวัน

ขีดฆ่าตราไปรษณียกร เป็นตัวบ่งบอกเล่าเรื่อง

   พระอารมณ์ขัน ในหมู่พระญาติ อ่านแล้วสนุก เช่น..คิดถึงมาก แต่ไม่รู้

เท่าไร? เพราะไม่มีอะไรจะตวง..

ตู้ไปรษณีย์ แบบโบราณ อายุ ร้อยกว่าปี

ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้าตอนที่ ๕
 ผมเขียนไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า เป็นตอนๆ มาแล้ว ๔ ตอน

ส่งถึงพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท

ส่งเมื่อ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ส่งจากในเรือ


การเขียนตอนที่ ๕ ผมขอนำภาพไปรษณียบัตร ภาพที่ ๔, ๕, ๖, และภาพ
ที่ ๗ มาเขียน เพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกัน แต่พิเศษสุด ส่งให้สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ พระเชษฐภคินี หรือพี่สาว ร่วมพระมารดา ๒
ฉบับ ภาพที่ ๗ เป็นภาพที่ส่งให้พี่สาว น่าจะส่งให้เมื่อถึงท่าเรือแล้วเพราะ
เป็นไปรษณียบัตรของประเทศอียิปต์ ส่งวันที่ 3.6.1905
 เพื่อความเข้าใจเรื่องราวของกิจการไปรษณีย์ ผมขอนำอนุ-
สัญญาสากลไปรษณีย์ มาตรา ๕๔  เรื่องการให้บริการบนเรือ ท่าเรือมาสอด
แทรกอธิบายความดังนี้
 ๑.การฝากส่งสิ่งของบนเรือในทะเลหลวงนั้น ถ้าไม่ได้ตกลง
กันเองระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ประเทศทางเรือผ่านให้เป็นอย่างอื่น
 ๑.๑ ให้เสียค่าไปรษณียากรล่วงหน้า ด้วยการใช้แสตมป์
ประเทศเจ้าของเรือ ผนึกบนไปรษณีย์ภัณฑ์
 ๑.๒ คิดราคาตามอัตราแสตมป์ของประเทศเจ้าของเรือ หรือ
ประเทศที่เรือนั้นอยู่ในครอบครอง กรณีนี้ประเทศเยอรมันเป็นเจ้าของเรือ
 ๒ ถ้าฝากส่งบนเรือทะเลที่กำลังเดินทางผู้ฝากส่งโดยสารอยู่
 ๒.๑ กระทำการฝากส่ง ขณะเรือจอดอยู่ ณ เมืองต้นทาง เมือง
ปลายทาง หรือสถานที่แห่งใด ของเส้นทางเดินเรือ
 ๒.๒ หรือเมืองทำการกลางทาง ที่เรือแวะ การเสียค่าไปรษณียากร
ล่วงหน้าจะสมบูรณ์ เมื่อ ได้ชำระค่าไปรษณียากรครบถ้วนแล้ว
 ๒.๓ และคิดตามอัตราที่เรือนั้นจอดอยู่ในน่านน้ำประเทศนั้นๆ
ครับผมนำเรื่องอนุสัญญาฯ มาสอดแทรก เพื่อให้ประวัติศาสตร์ไปรษณียบัตร
เจ้าฟ้าสมบูรณ์ในทางประวัติศาสตร์ มากยิ่งขึ้น


 ภาพไปรษณียบัตรภาพที่ ๔ เป็นไปรษณียบัตรที่มีขายบนเรือ
มีชื่อบริษัท นอร์ดเดอยท์ เชอร์ลอยด์ บริษัทแม่ตั้งอยู่เมืองเบรเมน ประเทศ
เยอรมันนี

 ไปรษณียบัตรตามภาพที่ ๔ ส่งถึงพระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท
ส่งห้องราชเลขานุการ สวนดุสิต Bangkok Siam
 ไปรษณียบัตรฉบับนี้ ติดแสตมป์เยอรมัน ประทับตราเป็นภาษา
เยอรมัน Deutsche  Seepost เป็นวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๔๘
 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๔๘ ที่ทำการไปรษณีย์คลองสุเอซ ประทับ
ตราประจำวัน เพื่อปิดเมล์ผ่านไป ปีนัง ส่งต่อไปสิงคโปร์
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๔๘ มีตรา Penang to Singapore
เป็นการรับเมล์เข้ามา ส่งต่อให้สิงคโปร์ ปิดเมล์ต่อไปยังกรุงสยาม จากบันทึกราย
งานกรมไปรษณีย์โทรเลข  ร.ศ. ๑๓๐ กล่าวถึง การขนส่งถุงเมล์ ระหว่างกรุงเทพฯ
กับสิงคโปร์ เดือนละ ๑๕ เทียว

 ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๘ ประทับตรา Bangkok 2 เป็นคริตศักราช
ว่า 27.6.1905  คือที่ทำการรับเมล์ ต่างประเทศมาเปิด เมื่อ ๒๗ มิถุนายน
พ.ศ.๒๔๔๘
 ไปรษณียบัตรนี้ น่าจะมาถึง ช่วงบ่ายๆไปแล้ว นำออกนำจ่ายในวันนั้น
ไม่ทัน ที่ทำการไปรษณีย์ที่ ๖ ที่ตั้งอยู่ถนนจักรพงษ์ ประทับตรารับวันถัดไป
เป็น ๒๘.๓.๑๒๔/๑ คือรับวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘)
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ผู้รับได้รับ ภาพที่ ๕  ภาพที่ ๗ เช่นเดียวกัน
 ภาพที่ ๖ จ่าหน้า ว่าถวายพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวาปีบุศบากร
ส่งห้องราชเลขานุการกรุงเทพฯ ฉบับนี้ น่าจะเป็นไปรษ์ณีย์กรุงเทพที่ ๒  นำมาจ่าย
ที่พระบรมมหาราชวัง พระเรื่องราวเกียวกับพระราชสำนักไปรษณีย์จะดูแลเป็นพิเศษ
 ครับเรื่องราวไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า น่าศึกษาประวัติศาสตร์การคมนาคม
ขนส่งระหว่างประเทศ ส่วนการคมนาคมขนส่งภายในประเทศนั้น ในรายงานประจำปี
รัตนโกสินทร์ ศก (ร.ศ. ๑๓๐) กล่าวถึงเส้นทางขนส่งถุงเมล์ไว้ ที่น่าสนใจศึกษา กล่าว
ว่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ส่งถึง ภูเก็ต พังงา ตรังระนอง ต้องส่งจากกรุงเทพฯไปสิงคโปร์แล้ว
อ้อม มาเกาะหมากหรือเกาะปีนัง แล้วมาสู่จังหวัดต่างๆ กรณีทางบกนั้นน่าสนใจมากกว่า
ไว้จะเล่าสอดแทรกในตอนต่อไปนะครับ

ส่งถึง พระเชษฐภคนี(พี่สาว)

ส่งถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (พี่สาว)

เป็นภาพที่ ๕ ในหนังสือหน้า ๗ มีตราประจำวันประทับ น่าสนใจ

ตรามุมบนขวา แสตมป์ถูกแกะออกไป

ตราไปรษณีย์คลองสุเอซ ประทับ 3 Ju 05

ตรา Penang to Singapore ประทับ 23 Ju 1905

ส่งถึงกรุงเทพฯที่ 27.6.1905( Bangkok 2) ที่เปิดเมล์รับเข้า

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ ๖ นำจ่ายวันรุ่งขึ้น เป็น  ๒๘.๓.๑๒๔

(วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๘) ๑๒๔ คือ ร.ศ.๑๒๔

ภาพที่ ๖

ส่งถึง พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวาปีบุศบากร

ส่งถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

เมื่อเดินทางถึงสุเอซ อีกฉบับ รวมส่งถึงพระเชษฐภคินี

สองฉบับ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
หมูอวย วันที่ : 23/03/2011 เวลา : 18.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moo-uay
เป็นผู้ชายที่เรียบง่าย...ที่มีใจรักในศิลปะ

เป็นไปรษณียบัตรที่สวยงามน่าสะสมมากครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
รักแห่งสยามประเ้ทศ วันที่ : 22/03/2011 เวลา : 20.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panuwat838084
Facebook: Panuwat Sangpum

สุดยอด สุดยอด สุดยอด vote ให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2011 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การไปรษณีย์ไทยในสมัยก่อน
การเดินเรือ และอื่น ๆ อีกมากมาย ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
misterjack วันที่ : 20/03/2011 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/capjack
ปิดทองหลังพระ

โหวตให้พี่ครับ

ไม่เคยเห็นเลย หาดูได้ที่ไหนครับเนี่ย

คปท.๔๕ ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
BlueHill วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 15.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เป็นโปสการ์ดที่สวยมากเลยครับพี่

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

โหวตเช่นกันค่ะพี่...

ขอบคุณสำหรับเรื่องดี ๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลานเทวา วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 12.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต 6 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว...

สวัสดียามพักเที่ยง..ครับ..พี่นุ...


ผมชอบไปรษณียบัตรชุดนี้จริงๆครับ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 11.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudee


สวัสดีค่ะ พี่นุ
เป็นบุญตาอีกครั้งที่ได้เห็นนะคะ
ขอบคุณพี่นุอีกครั้ง ที่นำมาเผยแพร่

+2 เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ย่าดา วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 11.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

โหวดสำหรับภาพไปรษณีย์ประวัติศาสตร์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หวานหวาน วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 11.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

ขอขอบคุณพี่นุมากๆค่ะ ที่นำเรื่องราวอันทรงคุณค่ามาให้อ่าน

กดทุกปุ่มโหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

สวยทรงคุณค่า น่ามีไว้ในครอบครองจังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพี่นุ
ภาพไปรษณียบัตร สวยจังเลยค่ะ มีประวัติศาสตร์จารึกถึงอดีตอันทันสมัยของไทยอยู่ด้วย
น่าภาคภูมิใจนะคะ

เดี๋ยวหาเวลาย้อนอ่านตอนก่อนหน้าค่ะ

โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

Voteก่อนค่ะพี่

.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]