• แม่นำ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kitiweth@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-24
  • จำนวนเรื่อง : 722
  • จำนวนผู้ชม : 1588788
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
บ้านกิติเวช เพื่อเด็กADHD และเด็กLD
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงลูกวัยรุ่น/เด็กสมาธิสั้น และเด็กLD
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nam-peth
วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557
Posted by แม่นำ , ผู้อ่าน : 4105 , 23:08:55 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน แม่หมี , สิงห์นอกระบบ โหวตเรื่องนี้

โครงการหนูน้อย ACSP อาสาสมัครนักเล่านิทาน   ... ปลูกผังรักการอ่าน   ปี

กิจกรรมดีๆๆ  สำหรับครอบครัว ACSP


 

 

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ    ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆระดับประถมศึกษา เข้าร่วม

 

 โครงการนิทานครอบครัว  เด็กอ่านได้  ผู้ใหญ่อ่านดี

 

          โดยธรรมชาติของเด็กๆ ชอบเรื่องสนุกสนานและความผ่อนคลาย เมื่อใดที่มีความรู้สึกเช่นนี้ สมองก็จะจดจำได้ดี แต่การฟังนิทานยังมีข้อดีมากกว่านี้ การฟังนิทานเสริมสร้างจินตนาการและความสามารถในทางภาษา กระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะอ่านหนังสือ ในชั้นเด็กเล็กอนุบาลมีการเล่านิทานเพื่อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย   แต่เมื่อถึงประถมความต้องการที่จะทำให้เด็กๆ อ่านเขียนหรือคิดเลขให้ได้ทำให้การเล่านิทานอาจจะถูกมองข้ามหรือกลายเป็นเรื่องเสียเวลาไร้ประโยชน์

          ดังนั้น  ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  โดยฝ่ายสวัสดิการและสุขอนามัย และฝ่ายห้องสมุดฯ    เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีกิจกรรมร่วมกัน  จึงมีแนวคิดจัดโครงการการส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยรับอาสาสมัครครอบครัวนักเล่านิทาน โดยใช้การเล่านิทานเป็นสื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ ของเรามีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย

หลักการและเหตุผล 

 โครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมีความรู้เกี่ยวกับเด็กมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมการเล่า การอ่านนิทาน การเล่น การพูดคุยกับลูก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีทักษะทางด้านภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมด้วยการอ่านหนังสือ และการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก

 

วัตถุประสงค์

 

1.ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการเลือกนิทาน ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย

2.ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ เล่านิทาน

 

วิทยากร

-          คุณสุคนธา  สินธพ  และ ทีมงานนิทานสร้างได้  ผู้ช่วยผู้บริหารแผนกวรรณกรรมเด็ก บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเป็นผู้ให้ความรู้ เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทานเป็นสื่อให้กับเด็กๆ

 

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

คณะคุณ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก นักเรียนประถมศึกษา ป. 1 – ป. 6    60 ครอบครัว

 

รูปแบบการอบรม

การบรรยาย  และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.   พลังและอำนาจของนิทานถูกนำมาใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง[IQ]   และพัฒนาการทางด้านอารมณ์[EQ] รวมทั้งพัฒนาการด้านภาษาของเด็กๆ

2.   เด็กๆเกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างจินตนาการจากนิทานต่างๆ

3.  ความมหัศจรรย์และความงามของนิทานสามารถกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆให้อ่อนโยนและมีจริยธรรม

4.  เด็กๆพัฒนาทักษะการอ่านหนังสือและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

5. คุณพ่อคุณแม่จะได้สร้างสัมพันธภาพที่อุบอุ่น และลูกๆจะเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมของคุณพ่อคุณแม่ โดยให้นิทานเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวในแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


 วัน/เวลา/สถานที่   วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ห้องประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4   อาคารหลุยส์มารี  

 

กำหนดการ

โครงการนิทานครอบครัว  เด็กอ่านได้  ผู้ใหญ่อ่านดี

วันเสาร์ที่   15  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

12.30-13.00 น.    ลงทะเบียน  / รับอาหารว่าง

13.00 – 13.30 น.     ผู้อำนวยการ ภารดา ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ กล่าวต้อนรับ และเปิดงานผู้เข้าร่วมโครงการนิทานครอบครัว   เด็กอ่านได้  ผู้ใหญ่อ่านดี   

13.30-14.00 น.   ผู้ร่วมกิจกรรม และทีมงาน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

14.00-15.00 น.   คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษามูลนิธิ. เดอะ เรนโบว์ รูม บรรยายเรื่อง "สร้างความสุข ในครอบครัว วัย preteen "

15.00-16.00 น. เริ่มกิจกรรมเทคนิคการเล่านิทาน โดย คุณสุคนธา  สินธพ  และทีมงานคุณภาพจากทีมนิทานสร้างได้ สรรสร้างความสุข แบ่งปันความสุขและจิตอาสาเพื่อเด็กๆและครอบครัว  แบ่งปันเทคนิคการใช้นิทานในการอบรมปลูกฝังจิตใจที่อ่อนโยน ดีงาม   การเพิ่ม IQ / EQ และศักยภาพด้านต่างๆให้กับลูกๆ  และตอบข้อซักถาม ต่างๆ

16.00 น.   มอบเกียรติบัตร/ ปิดงาน

 

 

ใบสมัคร

โครงการนิทานครอบครัว  เด็กอ่านได้  ผู้ใหญ่อ่านดี

 

ชื่อ นามสกุล ผู้ปกครอง.....................................................................................................

โทร................................................................... e-mai………………………………………….

ชื่อ- นามสกุล   (ด.ช/ ด.ญ)..................................................................................................

ชื่อเล่น............................................................................. ชั้น...............................................

ความสามารถพิเศษ/งานอดิเรก............................................................................................

ชื่อครูประจำชั้น.....................................................................................................................

เข้าร่วมจำนวน............................................................................ท่าน

 

หมายเหตุ

 

-           ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร

-          ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

-          หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่   11  พฤศจิกายน  2557

-          เชิญชวนผู้ปกครองและลูกเข้าร่วมโครงการ (รับจำนวนจำกัด)

-          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดประถม และมัธยมศึกษา

           02-3847491-6 # 501-502 หรือ

-          ติดต่อคุณณัฐวรรณ  กิติเวช (แม่นำ)    สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  0893012791

 

 

พัฒนาลูกด้วยการอ่าน

 

 

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช เปรียบเป็นไม้ใหญ่ในแวดวงหนังสือแบบเรียน วันนี้ทายาทรุ่นที่ 3 ได้แตกกิ่งใบมาเพาะหว่านงานหนังสือนิทานเด็ก ก่อตั้ง ‘สำนักพิมพ์ประภาคาร พับลิชชิ่ง’ มากว่า 5 ปี โดย คุณตุ่น – สุคนธา สินธพ นั่งแท่นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้วยการนำความรู้ในฐานะแม่ที่ใช้หนังสือกับลูกมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์นิทาน

 

ชีวิตเป็นเรื่องของการบริหารงานและเวลาสำหรับลูก

พอมีลูกตุ่นก็ลาออกจากงานมาเป็นคุณแม่ Full Time ค่ะ เพราะอยากให้นมลูกเอง เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ หนังสือเป็นเหมือนเครื่องมือในการเลี้ยงลูกอย่างดี ก็จุดประกายให้อยากทำนิทานเด็ก สมัยก่อนตุ่นมองว่าเด็กเริ่มอ่านหนังสือเมื่อเข้าโรงเรียน แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว สมัยนี้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง ก็เลยคิดว่าน่าจะต่อยอดจากหนังสือแบบเรียนที่เราทำอยู่แล้ว มาเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็ก 0-6 ปี ก็เลยเกิดเป็นสำนักพิมพ์ประภาคารฯ จากวันนั้นก็ 5 ปีแล้วค่ะ เรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานประสานกับตุ่นในฐานะแม่ที่ใช้หนังสือกับลูก ตุ่นถนัดอยู่กับเด็ก เล่นกับเด็ก แล้วรู้ว่าพ่อแม่จะใช้หนังสือกับลูกอย่างไร พ่อแม่ต้องการแบบไหน อ่านแล้วสนุกไหม อันนี้ยากไปหรือเปล่า หรือต้องปรับอะไรเพิ่มเติม

นิทานประภาคาร นิทานเชิงกิจกรรม

คณะผู้บริหารบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช ท่านเดินทางไปงานบุ๊คแฟร์ที่ต่างประเทศ ท่านก็ไปเจอไอเดียการทำนิทานดีๆ รูปแบบใหม่ๆ คือ เน้นให้เด็กพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิด สติปัญญา และอารมณ์ผ่านสื่อหนังสือที่ส่งเสริมความคิด จินตนาการ ควบคู่ไปกับกิจกรรมให้เด็กและคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมไปพร้อมๆ กัน โดยมีรูปแบบที่แปลกใหม่ และแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ตัวตุ่นเองมองว่า นิทานที่อ่านแล้วนอนหลับฝันดีมีเยอะแล้ว เราก็อยากให้พ่อแม่มีนิทานที่สามารถต่อยอดทำกิจกรรมกับลูกได้มากขึ้น นี่เป็นจุดเด่นในนิทานของประภาคารค่ะ

หนังสือเครื่องมือเล่นกับลูก

หนังสือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีระหว่างพ่อแม่ ลูก ตุ่นมองว่าผู้หญิงก่อนมีลูกก็อาจจะไม่ได้รักเด็ก ไม่ได้เล่นกับเด็กเป็นทุกคน บางคนไม่รู้จะเล่นกับลูกอย่างไร ก็ใช้หนังสือนี่แหละ มีนิทานมีเรื่องเล่า แล้วท้ายเล่มของนิทานจะมีแผ่นกิจกรรมให้พ่อแม่ไปใช้เล่นกับลูกต่อ

พัฒนาได้ทั้งสมอง กล้ามเนื้อ พัฒนาการ พ่อแม่ก็ได้เล่นกับลูก หรือแค่การอ่านหนังสือด้วยกัน นั่งตักอยู่ด้วยกันพาอ่านหนังสือลูกก็จะจำ

เมื่อเขาพูดได้ อ่านออก ก็จะมีคลังคำศัพท์ที่ดี เพราะภาษาในหนังสือจะผ่านการคัดกรองมาแล้ว อย่างน้อยหนังสือก็มีบรรณาธิการ เราคัดกรองภาษามาแล้วว่า น่าจะทำให้ลูกได้รับแบบอย่างภาษาที่ดี เคยมีคนถามตุ่นว่า อ่านหนังสือกับอ่านในโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างกันอย่างไร ตุ่นมองว่าอย่างน้อยๆ ก็ต่างกันตรงนี้แหละค่ะ ก็เลยอยากให้พ่อแม่ยุคไอทีลองพิจารณาดู อย่าทิ้งหนังสือ อย่าเพิ่งรีบใส่เทคโนโลยีให้ลูกมากนัก เทคโนโลยีมันเร็ว มันได้ดั่งใจ พอมาในโลกความจริงทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจอย่างนั้น เขาจะหุนหันพลันแล่น แต่หนังสือนิทานเราสอดแทรกทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ และคุณธรรมไว้ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

การเติบโต ในวงการหนังสือนิทานเด็ก

ตุ่นคิดว่าเราโชคดีที่เกิดในยุคที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับหนังสือเด็ก มีการส่งเสริมให้ใช้หนังสือเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กๆ คนเข้าใจหนังสือเด็กเยอะขึ้น ทำให้พ่อแม่ตัดสินใจซื้อให้ลูกง่ายขึ้น แต่เราก็ยอมรับว่าเรื่องของต้นทุนก็สูงกว่าหนังสือเรียนเยอะ เพราะหนังสือนิทานเด็กกระดาษต้องดี สีต้องสดใส ต้องตัดขอบให้โค้งมน มีรายละเอียดเยอะกว่าหนังสือแบบอื่น แต่ท้ายที่สุดแล้วราคาเราก็ไม่ควรสูงกว่าคนอื่น แต่คุณภาพเราก็ต้องไม่ด้อยกว่าคนอื่นด้วย

แล้วตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตุ่นลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง นำหนังสือไปแจกกับโรงเรียนต่างๆ ก็ไปเจอกับเด็กหลายแบบ เด็กบางโรงเรียนก็ท่องได้หมด ก. เอ๋ย ก. ไก่ แต่พอตุ่นเอาตัวอักษร สมมุติเป็นตัว ถ. ให้เด็กดู เด็กนิ่ง ไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไร แต่เด็กบางโรงเรียนก็สามารถนำตัวอักษร ก.ไก่, ข.ไข่ ไปต่อยยอดเป็นเรื่องราวได้ ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เราต้องนำกลับมาคุยกันว่าเราจะทำหนังสือออกมาให้ใช้ได้กับเด็กทุกคนทุกกลุ่ม จะต้องเน้น ต้องเสริมอะไร ให้นำไปสู่การทำกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของหนังสือเราต่อไป

จิตอาสาเล่านิทานคืองานเพื่อสังคม

ตุ่นได้อะไรจากการไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะนะ แล้วด้วยส่วนตัวตุ่นเองเมื่อครั้งนำหนังสือไปให้งานของสถาบันราชานุกูล ไปเจอกับเด็กๆ ที่มีภาวะพิเศษด้วย ตุ่นก็ไปเล่านิทานแล้วเป็นครั้งแรกที่เห็นปฏิกิริยาของเด็กๆ เหล่านี้ว่า เอ๊ย…จากสมาธิสั้นที่ไม่นิ่ง หรือดาวน์ที่เขาจะลอยๆ เขาฟังแฮะ เขาพยักหน้า เขามองเรา เขายกมือตาม วันนั้นเป็นวันที่ตุ่นรู้สึกว่าพลังของหนังสือช่วยเด็กได้ทุกคนจริงๆ ทีนี้ตุ่นก็จะสนใจโครงการต่างๆ แบบนี้ขึ้นมา ก็ไปเจออีกโครงการหนึ่ง คือ Mom Made Toys กลุ่มพ่อแม่ที่ทำของเล่นให้กับลูกๆ ที่มีภาวะบกพร่อง ก็ชวนตุ่นสมทบทุน ชวนไปเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง ได้เจอกับน้าเมฆ สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ ก็ชวนไปเล่านิทานในโครงการนิทานบำบัด แล้วก็มีอีกหลายโครงการเลยที่มีโอกาสไปสัมผัส ทีนี้แหละ เรียกว่าตุ่นเดินเข้าสู่ถนนสายนี้เลย เรียกว่า ทำบ่อยไปด้วยความอยากจะทำจริงๆ พอปลายปีที่แล้ว มูลนิธิออทิสติกไทยฯ ก็เหมือนให้รางวัลว่าเราเป็นบุคคลที่สนับสนุนบุคคลออทิสติก ตุ่นก็รู้สึกว่า…นี่นะสิ่งที่เราทำไปมีคนเห็นนะ ว่ามันเป็นประโยชน์ ได้ช่วยเหลือสังคม

แล้วก็มีการคุยกับแม่ๆ ที่มีลูกออทิสติก ว่าเรามาทำโครงการ ‘นิทานสร้างได้’ กันดีกว่า เริ่มต้นเรามี แม่ๆ ที่เขารวมกลุ่มกันในเฟสบุ๊ค เราก็มารวมตัวกันไปเล่านิทานตามที่ต่างๆ เราจับมือกับสถาบันราชานุกูลว่ามีเซ็ตหนังสือมาร่วมสนับสนุนให้ มีนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำ มอบความรู้ที่ถูกต้องให้กับคุณครูด้วย เรามีนิทานไปมอบ แม่ๆ ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แชร์ความรู้กัน ตอนนี้ตุ่นออกไปอาทิตย์ละครั้งเลย ก็มีแซวกันว่า เดี๋ยวนี้นะมีคิวแน่นเหมือนดาราเลย…(หัวเราะ)

จังหวะนี้ ตุ่นมองว่าวินๆ นะ เด็กๆ ก็มีความสุขได้ฟังนิทาน ผู้ใหญ่อย่างเราก็เข้าใจการใช้หนังสือกับเด็กมากขึ้น ตุ่นสนใจทางนี้ขนาดคิดว่าจะหาเวลาไปเรียนต่อด้านนี้ ส่วนสื่อสำหรับเด็กพิเศษก็ยังคิดอยู่ในใจนะ เพราะเราเห็นแล้วว่าหนังสือมีพลังมากแค่ไหน ไม่ใช่แค่กับเด็กปกติที่เขาพร้อมอ่านเขียนเรียนรู้เท่านั้น เด็กๆ ที่มีภาวะบกพร่อง หนังสือก็ช่วยเขาได้ อัศจรรย์มากจริงๆ ค่ะ

—————————————————————————–
ที่มา : นิตยสาร Mother&Care ฉบับเดือนมีนาคม 2556 Vol.9 NO.099

ทีมงานที่แกร่งด้วยประสิทธิภาพ 

รูปภาพ : นิทานสร้างพลัง ให้พ่อแม่เสมอค่ะ

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่หมี วันที่ : 05/10/2014 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เป็นเรื่องราวที่นืาสนับสนุน
แม่หมีส่งเสริมให้ลูกๆอ่านหนังสือมาตั้งแต่ยังเล็กๆ
แต่เดี๋ยวนี้เขาเอาเวลาส่วนใหญ่ไปอยู่หน้าจอคอมพ์
แต่ก็ยังอ่านหนังสือ งานสัปดาห์หนังสือมาอีกแล้ว
พี่หมีใหญ่ชวนน้องหมีน้อยว่าว่างวันไหน เดี๋ยวนี้หมีน้อยมีเรียน6วัน ไม่รู้จะเรียนอะไรกันนักหนา. แต่อะนะก็ไม่ได้เรียนทั้งวัน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 25/09/2014 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

น่าสนใจครับ เสียดายที่ไกลปทุมธานีไปหน่อย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ACSP Cosplay club show by peth idea and the gang

ACSP Cosplay club show - summer concert 2014

View All
<< กันยายน 2014 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]