• ปิรันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lovethailand@live.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 742
  • จำนวนผู้ชม : 1312103
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1261 คน
NaNaฮาเฮ "รู้ทันภัยพิบัติ" กับ ปิรันญ่า
หลากหลายลีลา นานาสาระ เสริมความรู้ ดูคู่มือทำblog มามองโลก มาช่วยหาทางออกให้บ้านเมือง ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กลุ่ม "DR: DisastersReady เตือนภัยให้เตรียมพร้อม" รับมือภัยพิบัติ!
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 7358 , 07:27:00 น.  
หมวด :

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน นครลาน โหวตเรื่องนี้

CSS (Cascading Style Sheet)

          แนวคิดของ CSS ก็คือ ทำการกำหนดรูปแบบมาตรฐานไว้ตามต้องการไว้ในคราวเดียว โดยไม่ต้องไปกำหนดหลายๆจุด เป็นการประหยัดเนื้อที่ และ แบนด์วิธในการรับ-ส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการกำหนดรูปแบบพิเศษที่ไม่มีในคำสั่ง HTML เช่นระยะห่างบรรทัดอีกด้วย

          การใช้ CSS ช่วยลดจำนวนครั้งที่เราจะต้องแก้ไขใน HTMLลงมาเหลือเพียง 1 จุดเท่านั้นเอง สมมุติว่า เรากำหนดให้ Style A หมายถึง ฟอนต์ MS Sans Serif ขนาด 10px และมีสีน้ำเงิน ทุกๆ ตำแหน่งที่เราใช้ Style A ก็จะมีรูปแบบตัวอักษรเป็นแบบนี้ทั้งหมด

          โครงสร้างของการเขียนสไตล์ชีต HTML Tag {Property : Value; Property : Value; ...}
HTML Tag หมายถึง คำสั่งในภาษา HTML
Property คือคุณสมบัติที่ต้องการกำหนดค่า หากมีหลายคุณสมบัติจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย ;
Value คือค่าที่กำหนดให้สำหรับ คุณสมบัตินั้นๆ

ตัวอย่างการกำหนดสไตล์ชีตแบบ Inline CSS ในบรรทัดคำสั่ง HTML
คำสั่ง : ย่อหน้านี้

<FONT STYLE="color: red; font-size:14pt">ตัวอักษรสีแดงขนาด 14 พอยท์</FONT>

ผลลัพธ์ : ย่อหน้านี้ตัวอักษรสีแดงขนาด 14 พอยท์
          ตัวอย่างการกำหนดสไตล์ชีตแบบ Embaded CSS ใน HTML file ภายใต้ คำสั่ง ""อยู่ในส่วน header ของ HTML ที่กำหนดให้ พื้นหลังของหน้าเว็บเป็นสีเขียวอ่อน หัวเรื่องสีน้ำเงินขนาด 16 พอยต์จัดกึ่งกลาง หัวเรื่องรองสีเขียวเข้มขนาด 12 พอยต์ และย่อหน้าข้อความเยื้องครึ่งนิ้ว ตัวอักษรขนาด 10 พอยต์ จัดชิดขอบซ้าย-ขวา

<HTML>
    <HEAD>
        <TITLE>
              Embeded Style Sheet Example
        </TITLE>
        <Style>
              BODY {background: #99ffcc; margin-top: .25in; margin-left: 1in; margin-right: 1in;}
              H1 {font-size: 16pt; font-family: "MS Sans Serif"; color: #0000ff; text-align: center;}
              H2 {font-size: 12pt; font-family: "MS Sans Serif"; color: #006600; text-align: left;}
              P {font-size: 10pt; font-family: "MS Sans Serif"; color: #000066; text-align: justify; text-indent: 0.5in;}
        </Style>
    </HEAD>
         
   

    
    
                ตัวอย่าง การสร้าง css file (.css) แยกต่างหากจาก HTML file แล้วดึง Style ไปใช้ด้วยคำสั่ง ข้อดีคือสามารถคุม Style ของ web page จำนวนมากได้

ใน Style.css เขียน

BODY {background: #99ffcc; margin-top: .25in; margin-left: 1in; margin-right: 1in;}
A:LINK { color: #0000cc; text-decoration: none}
A:VISITED { color: #990099; text-decoration: none}
A:ACTIVE { color: #006600; text-decoration: underline}
A:HOVER { color: #006600; text-decoration: underline; font-weight: bold}
H1 {font-size: 16pt; font-family: "MS Sans Serif"; color: #0000ff; text-align: center;}
H2 {font-size: 12pt; font-family: "MS Sans Serif"; color: #006600; text-align: left;}
P {font-size: 10pt; font-family: "MS Sans Serif"; color: #000066; text-align: justify; text-indent: 0.5in;}

ใน HTML เขียนคำสั่งในรูปแบบ 

<LINK REL="StyleSheet" HREF="mystyle.css" TYPE="text/css">


   

<html>

    <head>

        <title>

              Linking Style Sheet Example

               </title>

        <link rel="StyleSheet" href="mystyle.css" type="text/css">

    </head>

<body>

        <h1>เทคนิคของการใช้สไตล์ชีตแบบ Embeded</h1>

        <h2>คำสั่งและคุณสมบัติของสไตล์</h2>

        <p>

              คำสั่ง BODY จะมีสไตล์ในการกำหนดสีคือ background: ชื่อสี; ระยะห่างจากขอบบราวเซอร์บนคือ margin-top: ระยะ (พิกเซล,นิ้ว,เซนติเมตร) ระยะห่างจากขอบบราวเซอร์ซ้ายและขวาคือ margin-left:ระยะ; margin-right:ระยะ

        </p>

        <p>

              คำสั่ง H และ P จะเหมือนกันคือกำหนดขนาดฟอนต์ด้วย font-size:ขนาด (px,pt) รูปแบบฟอนต์ด้วย font-family: ชื่อฟอนต์ (ถ้าชื่อฟอนต์มีช่องว่างต้องใช้เครื่องหมาย ("...") ครอบไว้ กำหนดสีด้วย color: ชื่อสี และการจัดตำแหน่งข้อความด้วย text-align: ตำแหน่ง (left/center/right/justify) เฉพาะคำสั่งย่อหน้าจะมีการกำหนดระยะเยื้องในบรรทัดแรกด้วย  text-indent: ระยะ;

        </p>

               <p>

                           คำสั่งที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเมื่อสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ เช่น จุดเชื่อมโยงที่ยังไม่ได้ไปดูใช้ A:LINK โดยมีคุณสมบัติ color: ค่าสี; การแสดงข้อความ text-decoration: รูปแบบ (none/underline) จุดเชื่อมโยงที่ไปชมมาแล้ว A:VISITED เมื่อนำเมาท์ไปวางเหนือจุดเชื่อมโยง A:HOVER  และเมื่อจะคลิกจุดเชื่อมโยง A:ACTIVE

               </p>

               <p>&nbsp;</p>

               <p><div align="center"><font class="btxt"><b>คลิกที่เมนู View เลือก Source เพื่อดูโค๊ดคำสั่งได้</b></font></div></p>

               <p>

                                    <div align="center"><input type="BUTTON" name="Close" value="คลิก! เพื่อปิดหน้านี้" onclick="window.close()"></div>

               </p>

               <p>&nbsp;</p>

    </body>

</html>          การใช้ Class & ID ใน Style Sheet เพื่อช่วยให้สามารถกำหนดรูปแบบให้แตกต่างกันได้ในกลุ่ม object เดียวกัน โดยตั้งเป็น class เสีย หรือหากมี 1 object ที่มีความพิเศษ จะกำหนดเป็น ID ก็ได้

 Class : การใช้งาน Class

          Class ในความหมายของ CSS ก็คือ กลุ่มของ Object ที่เราจะกำหนดให้ใช้ Style เดียวกัน ซึ่ง Object ที่ว่านี้ก็คือ Tag ใน HTML นั่นเอง การใช้ Class จะทำให้เราสามารถกำหนดลักษณะพิเศษสำหรับ Object ที่ถูกกำหนดให้อยู่ใน Class นั้นได้โดยไม่ไปรบกวน Object ที่ไม่ได้อยู่ใน Class เช่น ถ้าเรากำหนด

ซึ่งอยู่ใน Class A ให้มีสีแดง ก็จะไม่ทำให้

ธรรมดามีสีแดงไปด้วย
        วิธีกำหนด Style Sheet ให้ Class ให้ใช้จุด "." นำหน้าชื่อ class ซึ่งชื่อ class เป็นชื่อที่ท่านสามารถตั้งได้ตามความพอใจ เช่น

    .comic {font-size:24pt;
                font-family:Comic Sans Ms,Cursive; color: #ff0000;
              }

        วิธีการนำ Class มาใช้ ให้เพิ่มคุณสมบัติชื่อ "class=" ลงไปใน Tag แล้วใส่ชื่อคลาสลงไป โดยจะมีเครื่องหมายคำพูด "..." หรือไม่ก็ได้
บรรทัดล่างเป็นการใช้ Class ในสไตล์ชีต

บรรทัดล่างเป็นการใช้ Class ในสไตล์ชีต <H1 class="comic">Class is Cool!</H1>

 ID : การใช้งาน ID

        การใช้ ID จะให้ผลเหมือนกับการใช้ Class แต่เราจะใช้กับ Object เพียง Object เดียวเท่านั้น ดังนั้น ในเวบเพจหน้าหนึ่งๆ ไม่ควรมี Tag ที่ระบุ ID เดียวกันมากกว่า 1 Tag การใช้ ID จะมีประโยชน์มากเมื่อท่านใช้ CSS ร่วมกับ JavaScript ซึ่งมีการกำหนดให้ Object คลื่อนย้ายตำแหน่งหรือใช้ในการซ่อน/แสดง Object
วิธีกำหนด Style Sheet ให้ ID ให้ใช้เครื่องหมาย "#" นำหน้าชื่อ ID ซึ่งชื่อ ID เป็นชื่อที่ท่านสามารถตั้งได้ตามความพอใจ เช่น

    #myID {font-size:24pt;
                font-family:Comic Sans Ms,Cursive; color: #ff0000;
              }

          วิธีการนำ ID มาใช้ ให้เพิ่ม Attribute ชื่อ "id=" ลงไปใน Tag แล้วใส่ชื่อ ID ลงไป โดยจะมีเครื่องหมายคำพูด "..." หรือไม่ก็ได้
บรรทัดล่างเป็นการใช้ ID ในสไตล์ชีต

บรรทัดล่างเป็นการใช้ ID ในสไตล์ชีต <H1 ID="myID">StyleSheet with ID is Cool!</H1>

 Pseudo Class : การใช้งาน Pseudo Class

        Pseudo Class เป็นคลาสที่มีอยู่แล้วใน CSS มีอยู่ 4 ตัวคือ A:link, A:visited, A:active, A:hover ซึ่ง Style ที่ถูกกำหนดใน Pseudo Class จะถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกับ Pseudo Class นั้น เช่น A:visited จะไปกำหนด Style ให้กับ Links ที่เคยไปมาแล้ว เป็นต้น ส่วนวิธีกำหนด Style ให้กับ Pseudo Class นั้น สามารถทำได้ดังตัวอย่างข้างล่าง 

    A:LINK { color: #0000cc; text-decoration: none}
    A:VISITED { color: #990099; text-decoration: none}
    A:ACTIVE { color: #006600; text-decoration: underline}
    A:HOVER { color: #006600; text-decoration: underline; font-weight: bold}

  SPAN : การใช้งาน SPAN

ในการนำ Style Sheet มาใช้นั้น เราจำเป็นต้องใช้ Tag ใน HTML ซึ่ง Tag เหล่านั้นจะมีผลกับตัวอักษรและข้อความ เช่น

จะทำให้เกิดการขึ้นบรรทัดใหม่ ปัญหาก็คือ ถ้าเราต้องการกำหนด Style ของตัวอักษรเพียงบางส่วนของย่อหน้า โดยไม่ต้องการให้มีผลกระทบกับการวางตัวของข้อความจะทำได้อย่างไร
คำตอบของปัญหานี้ก็คือ เราต้องใช้ Tag ของ HTML ที่ไม่ทำให้เกิดผลใดๆ ต่อตัวอักษรและข้อความ แล้วเราค่อยใส่ Style ให้มันด้วยการใช้ Class หรือ ID เพื่อกำหนดรูปแบบที่เราต้องการ และ Tag นั้นก็คือ นั่นเองค่ะ

การใช้ Span ในสไตล์ชีต "Wow! SPAN is Cool & Nice!"

กฎชั้นสูงของ CSS เป็นเทคนิคที่ช่วยให้การใช้ CSS สะดวกขึ้น สบายขึ้น ง่ายขึ้น 

 Grouping : รวมกันไว้ใช้สบาย

กฎ Grouping ช่วยให้เราสามารถกำหนด Style Sheet ของหลายๆ Class หลายๆ ID และหลายๆ Tag ที่มีส่วน เหมือนกันในครั้งเดียว โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่นระหว่าง Class หรือ ID หรือ Tag แต่ละตัวเท่านั้นเอง นอกจากนี้ ถ้ามีบางส่วนที่ไม่เหมือนกัน ยังสามารถกำหนดเพิ่มลงไปด้วยวิธีปกติได้อีกด้วย

H1,H2,H3 { text-decoration: underline;
              font-family:Comic Sans Ms,Cursive;
              }
    H1 {color:Blue}
    H2 {color:Red}
    H3 {color:Green}

    Contextual Selection :

กฎ Contextual Selection ช่วยให้เราสามารถกำหนด Style ของ Tag ที่ซ้อนอยู่ใน Tag ได้ โดยในการเขียน Style S heet เราจะใช้ช่องว่าง " " คั่นระหว่าง Tag ทั้ง 2 เช่น ถ้าเราต้องการกำหนดให้ ... ที่อยู่ใน ... มีสีแดง ก็สามารถทำได้ดังตัวอย่าง
    U B {color:red}


 Inheritance : สืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน

Inheritance หมายถึงการสืบทอดคุณสมบัติ นั่นก็คือ คุณสมบัติต่างๆ เช่น Font, สี, ขนาดของส่วนที่อยู่ใน Tag จะถูกสืบทอดมาจากส่วนที่ครอบมันอยู่ และคุณสมบัติเหล่านั้นจะถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติของตัวเอง แล้วสืบทอดต่อไป ยังส่วนที่มันครอบอยู่ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ สมมุติว่าเรามี Code ดังนี้ 

       <P>Nicole
    <U>Marsha<i>Beau</i>Tong<U>
    Nadia</P>

 Nicole
    MarshaBeauTong
    Nadia

 Nicole และ Nadia จะมีเพียงคุณสมบัติของ แต่ Marsha และ Tong จะได้รับคุณสมบัติที่สืบทอดมาจาก

Attribute ของ Style Sheet ที่มีใน CSS 

font-size :

ความหมาย  ใช้กำหนดขนาดของข้อความ 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
สามารถกำหนดได้ทั้งค่าขนาดจริง (มีหน่วยเป็น point, pixel, etc.) ค่าขนาดสัมบูรณ์ และค่าขนาดสัมพันธ์ และเปอร์เซนต์
 
ค่าขนาดจริง
เป็นตัวเลขที่มีหน่วยกำกับ เช่น point(pt) pixel(px)
ตัวอย่าง : {font-size:12px}
 
ค่าขนาดสัมบูรณ์
มี 7 ค่าคือ xx-small, x-small, small, medium, large, x-large และ xx-large
ตัวอย่าง : {font-size:large}
 
ค่าขนาดสัมพันธ์
เป็นการกำหนดขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงกว่าขนาดปกติ มี 2 ค่าคือ larger และ smaller
ตัวอย่าง : {font-size:larger}
 
ค่าขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์
มีผลคล้ายการใช้ค่าขนาดแบบสัมพันธ์ แต่สามารถระบุขนาดที่จะเพิ่มหรือลดเป็นเปอร์เซนต์ได้เลย
ตัวอย่าง : {font-size:75%} หรือ {font-size:200%}
 
 font-style :

ความหมาย  ใช้กำหนด Style ของ Font
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 3 ค่าคือ
• normal ใช้กำหนด font ให้เป็นแบบ normal
• italic ใช้กำหนด font ให้เป็นแบบ italic
• oblique ใช้กำหนด font ให้เป็นแบบ oblique
ตัวอย่าง : {font-style:"italic"}
 
 font-weight :

ความหมาย  ใช้กำหนดความหนาของ font แต่ Attribute นี้ยังไม่สมบูรณ์ทั้งใน IE และ Netscape
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 2 แบบ คือ
• แบบชื่อ (normal, bold, bolder, lighter)
• แบบตัวเลข (100 ถึง 900)
ตัวอย่าง : {font-weight:bold} หรือ {font-weight:100}
 
 font-variant :

ความหมาย  ใช้กำหนดให้ตัวอักษรกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 2 แบบ คือ
• normal เป็นแบบปกติ ไม่มีผลใดๆ ต่อข้อความ
• small-caps ตัวอักษรจะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กหมด
ตัวอย่าง : {font-variant:small-caps}
 
 font :

ความหมาย  ใช้กำหนด Attribute ทั้งหมดของ Font ในครั้งเดียว
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
เป็นค่าของ Attribute ทั้งหมด คั่น Attribute แต่ละตัวด้วยช่องว่าง " "

ตัวอย่าง : {font:narmal small-caps bold 12px "MS Sans Serif"}
 
 text-decoration :

ความหมาย  ลักษณะพิเศษของข้อความ
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 5 แบบ คือ
• blink ทำให้ข้อความกระพริบ ใช้ได้เฉพาะใน Netscape 4
• line-through ขีดเส้นกลางบรรทัดทับข้อความ
• underline ขีดเส้นใต้ข้อความ
• overline ขีดเส้นเหนือข้อความ
• none ไม่มีผลอะไร
ตัวอย่าง : {text-decoration:underline}
 
 line-height :

ความหมาย  ใช้กำหนดความกว้างของช่องว่างระหว่างบรรทัด
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 4 แบบ คือ
• จำนวนบรรทัด
• ตัวเลขบอกระยะ ตามด้วยหน่วย
• เป็นเปอร์เซนต์ของระยะเดิม
• normal เป็นการใช้ค่าเดิมของ browser
ตัวอย่าง : {line-height:2} หรือ {line-height:16px} หรือ {line-height:normal} หรือ {line-height:125%}
 
 text-align :

ความหมาย  ใช้กำหนดการวางตัวของข้อความในแนวนอน
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 4 ค่าคือ left,right,center,justify

ตัวอย่าง : {text-align:center}
 
 text-indent :

ความหมาย  ใช้เว้นช่องว่างเพื่อเป็นย่อหน้าในบรรทัดแรกของข้อความ
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 2 แบบ คือ
• ตัวเลขบอกระยะ ตามด้วยหน่วย
• เป็นเปอร์เซ็นต์
ตัวอย่าง : {text-indent:20px}
 
 color :

ความหมาย  ใช้กำหนดสีให้ตัวอักษร, ตาราง
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 5 แบบ คือ
• ชื่อสี เช่น black, white, blue, red, etc.
• เลขฐาน 16 ยาว 6 ตำแหน่ง เช่น #00FFFF
• เลขฐาน 16 ยาว 3 ตำแหน่ง เช่น #0FF
• แบบ RGB โดยใช้ความเข้มสี เช่น rgb(0,255,255)
• แบบ RGB โดยใช้เปอร์เซนต์ความเข้มสี เช่น rgb(0%,100%,100%)
ตัวอย่าง : {color:#00FFFF}
 
 background-color :

ความหมาย  กำหนดสีพื้นหลัง
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
เช่นเดียวกับ color แต่มีค่าเพิ่มมาอีก 1 ค่าคือ transparent ใช้ในกรณีที่ไม่มีสีพื้นหลัง

ตัวอย่าง : {background-color:black}
 
 background-image :

ความหมาย  ใช้กำหนดภาพพื้นหลัง
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 2 แบบ คือ
• none เมื่อไม่ต้องการให้มีภาพพื้นหลัง
• url (ชื่อไฟล์)
ตัวอย่าง : {background-image:url(bgimg.jpg)}
 
 background-repeat :

ความหมาย  ใช้กำหนดการปูซ้ำๆ ของ background ถ้าเป็นไฟล์ขนาดเล็กๆ ให้เต็มหน้าเพจ
 
ค่าที่ใช้กับ Attribute นี้
มี 2 แบบ คือ
• repeat ให้ปูซ้ำทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
• repeat-x ให้ปูซ้ำเฉพาะแนวนอน
• repeat-y ให้ปูซ้ำเฉพาะแนวตั้ง
• no-repeat ไม่มีการปูซ้ำ
ตัวอย่าง :{background-repeat:no-repeat}


ที่มา : www.krumontree.com ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
เนเจอร์คลับ วันที่ : 16/11/2008 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natureclub
www.caravannatureclub.com

ได้ความรู้ในการทำบล็อคมากมาย ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
plsforgiveme วันที่ : 18/09/2008 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plsforgiveme
@#@# อ ย า ก ม า ก ทุ ก ข์ ม า ก #@#@

ขอบคุณมากๆค่ะ กำลังพยายามอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 22.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai

ขนาดรูปพื้นหลังประมาณเท่าไหร่คะ..น่าจะมีโค๊ดสำเร็จรูปเหมือนไฮ5เนอะ...ก็อปปี้อย่างเดียว...แหะๆๆ
ขี้เกียจงมอ่ะ.

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
มะค่าโมง วันที่ : 03/07/2008 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/makamong

มันก็ยากอยู่ดีคะ..

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ณภาสุ วันที่ : 19/06/2008 เวลา : 13.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/napasut
ศิษย์ผู้ใดที่ทำลายชื่อเสียงสถาบัน ผู้นั้นทรยศต่อองค์สมเด็จพ่อฯ ลูกมหาวชิราวุธ ต้องยึดมั่นในความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ไม่ค่อยเข้าจาย แต่จาพยายาม

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
เก๊กฮวย วันที่ : 16/02/2008 เวลา : 00.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/OohLaLa
ไม่   แปลว่า  ใช่

ยากจาง

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
AjSuE วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/AjSuE

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆคะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
narita วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narita

โอ้ โฮ้...ยากจังแฮะ ไม่กล้วยเลย

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ลุงแว่น วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/neohunter

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดี ๆ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
พราย วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/praay

ขอบคุณสำหรับความรู้
กำลังทยอยอ่านและลองทำอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
numouse_2007 วันที่ : 18/10/2007 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numouse
ถ้าเราลดความ "เห็นแก่ตัว" ให้น้อยลงบ้าง อะไรๆ มันคงจะดีกว่านี้ และถ้ายิ่งจัก "ยอม" บ้างคงจะดี

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพียบเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
PlaPinky วันที่ : 15/08/2007 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plakemon
<;)))>< ปลาชมพู

ขอบคุณค้าบ กำลังพยายามศึกษาอยู่...บล็อกสวยเมื่อไหร่จะมาตามให้ไปดูนะค้าบ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
noina_za วันที่ : 09/08/2007 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/noinaza
>> วาจาคำหนึ่งมี 36 เหลี่ยม >> ทุกเหลี่ยมสามารถทิ่มแทงใจได้ >>...สุภาษิตจีน...<<

อยากใส่แบคกราวแต่ทำไม่เป็นค่ะอ่านแล้วมึนเหมือนกัน....

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ญาใจ วันที่ : 08/08/2007 เวลา : 15.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyy


สวัสดีค่ะ อ่านแล้วก็ งงๆ ค่ะ แต่จะพยายามสร้างบ้านของตัวเองให้สวยให้ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
Dekthep วันที่ : 20/07/2007 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dekthep
  บนเส้นทางมีจุดหมาย   ระหว่างจุดหมายมีเรื่องราว  

ไม่รูเรื่องเลย มึนห้วครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
godrig วันที่ : 09/07/2007 เวลา : 10.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/godrig
ในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำ...

ใส่แบคกราวยังไงหรอคะ ทำไม่ได้เลยง่า

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
นายใต้ วันที่ : 26/06/2007 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tai56
ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ "ความเรียบง่าย"


มึน

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
KOP_JUNIOR วันที่ : 24/06/2007 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mie
The kop


ขอบคุณครับ........

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
jidaa วันที่ : 20/06/2007 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jidaa

อันนี้ค่อนข้างขั้นสูงสำหรับเด็กหัดใหม่อย่างเรา
แต่จะพยายามนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ราษีไศล วันที่ : 17/06/2007 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

ผมก็ยังทำไม่ได้เลยครับลองก็อปปี้ไปแทนที่#ffffff อะใรประมาณนั้นก็ยังแก้ใขไม่ได้เลยคับช่วยสอนอีกทีครับผม

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
thebeegees วันที่ : 10/05/2007 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebeegees

กำลังทำความเข้าใจอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ชารี_เรียว วันที่ : 28/04/2007 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reaw12

กำลังตั้งใจ เพื่อทำความเข้าใจ แต่ก่อนอื่นขอนอนก่อนนะ เพราะทำความเข้าใจมานานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
LukeKaEw วันที่ : 10/04/2007 เวลา : 20.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lukekaew
สบาย สบาย

ทำไม่สำเร็จอะคะ แต่ไม่รู้ทำไม
แง๊ๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
โฟล์คเหน่อ วันที่ : 09/04/2007 เวลา : 00.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/folkner
..เขียนเพลง เขียนกวี ชีวิตนักดนตรีบ้านนอก..

จะค่อย ๆ ทำความเข้าใจครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เผยแพร่

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สายลมลอย วันที่ : 03/04/2007 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suankikran

อะ..ผมควรจะเข้าใจดีไหมเนี่ยะ...งง มึนตึ่บส์

โชคดีนะที่ผมกำจอบกำเสียม กำพร้าแทนแป้นคีย์

เฮ้อ....แต่..ดี ครับ ดี

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 30/03/2007 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

คุณ faraway ต้องupload ภาพที่จะใช้เป็นbackground ขึ้น file manager ก่อนค่ะ (ควรสร้างfolder สำหรับภาพที่ใช้ในtemplate ไว้ต่างหาก) พอมีชื่อ file ขึ้น คลิกกรอปภาพสี่เหลี่ยมเล็กๆหลังชือ่ file จะเห็นภาพแสดงที่กรอบทางขวามือ พร้อมกับมี url อยู่ในช่องด้านล่าง ให้คลิกปุ่ม copy แล้วเอาไป paste ใส่ในคำสั่งใน css ค่ะ
ตัวอย่าง

/*/////////////////// ////////////////////////////
layout ของ ตัวหน้าเวบ
/////////////////// /////////////////////////////

/* ---------------------- ส่วนของ body หน้าเวบ ---------------------- */

body {
margin:0;
padding:0;
text-align:center;
background:url(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/397/397/images/Template1/leave23.JPG);
}

ชื่อfile ที่ใช้คือleave23.jpg
เอา url มาใส่แทน hex code
ลองทำดูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
faraway วันที่ : 30/03/2007 เวลา : 04.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/OH

การใส่รูปถาพลงที่พื้นหลังหน้าเวป..ต้องเป็นรูปจากเวปเท่านั้นหรือเปล่าค่ะ.....ทำไมลงจากเครื่องแล้วไม่ได้ละค่ะ

ช่วยด้วยค่ะ........ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
คนรักปลา วันที่ : 29/03/2007 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chanchai
คนรักปลา

ขอบคุณนะครับที่แวะมาทักทาย

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 21/03/2007 เวลา : 07.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

เห็นคุณ1417 มีความตั้งใจอย่างนี้ อยากช่วยมากๆเลยค่ะ อ่านเรื่อง New Blogger มือใหม่หัดขับมาทางนี้แล้วใช่ไหมคะ http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/02/22/entry-2 อ่านข้อแรกๆ ที่เป็นเทคนิคเบื้องต้นของมือใหม่อย่างเราก่อน

แล้วต่อไปถ้าต้องการจะปรับเปลี่ยนสี หรือ background ของ template ที่ใช้ก็ค่อยดูข้อต่อๆมา ส่วนเรื่องคำสั่ง CSS นี่ เราไม่ต้องเข้าใจลึกซึ้งมากก็ได้ค่ะ เพราะ oknation มีให้

เราแค่เอา hex code (รหัสสี 6 digit) หรือ url ของ background ไปใส่แทนจุดที่เราต้องการจะเปลี่ยนใน CSS เท่านั้นเองค่ะ

คุณ1417 บอกตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนสิคะ จะดูให้ว่าต้องไปแก้ไข CSS ตรงไหน นะคะ
จะรออยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
1417 วันที่ : 20/03/2007 เวลา : 22.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ganchachacha

สวัสดีค่ะ คุณปิรันย่า ขอขอบคุณมากน่ะค่ะ อ่านแล้วก็ยังงงงงอีกค่ะ แต่จะพยายาม อยากเปลี่ยนนามปากกาค่ะจะทำอย่างไรค่ะ และทำไม่ คำว่า สร้างบล็อด มันหาไปไหน จะเขียนบล็อด และจะใส่ รูปค่ะ จะทำอย่างไร เป็นงงงมากมากค่ะ ขอให้คุณช่วยอีกแล้ว

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 20/03/2007 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

อ้อ มีเรื่องเกี่ยวกับ gif file m oknaiton ใช้ลองดูชื่อ file และ copy จากที่นั่นก็ได้ค่ะ จะได้ทราบตำแหน่งที่จะต้องนำไปใช้ด้วยนะคะ
เทคนิคการตั้งชื่อ gif file http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/02/27/entry-2
ควรตั้งให้เป็นกลางๆระบุตำแหน่ง หรือการใช้งานของfile นั้น เพื่อป้องกันความสับสนในภายหลังด้วยค่ะ เช่น ถ้าจะใช้เป็น header ก็ให้มีคำว่า head หรือ hd ถ้าจะใช้เป็น background ด้านล่าง ก็ให้มีคำว่า footer หรือ ft เป็นต้น
เอาใจช่วยนะคะ อยากเห็น template สวยๆดีๆออกมาเยอะๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 20/03/2007 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

ยินดีค่ะ คุณ1417
1. การปรับสี
ใช้ตาราง hex code ในเรื่อง New Blogger มือใหม่หัดขับ มาทางนี้ หรือ ใช้โปรแกรมเลือกสีอย่าง colormania ตามคำแนะนำในเรื่อง เพื่อหาสีที่ถูกใจ แล้ว copy เอา hexcode มาใส่ในคำสั่ง background ใน CSS ของเราแทนของ oknation (hex code คือรหัสที่เห็นเป็น #FFFFFF ประมาณนี้นะคะ ตัวอีกษรกับตัวเลขแทนสีที่มาผสมกัน)
2. การเปลี่ยนรูป gif file ที่ oknation ใช้ทำ template
เริ่มจากเอา url ของ gif file ใน CSS template ที่เราใช้มาใส่ใน internet explorer แล้ว save เข้า computer ก่อนจะนำไปดัดแปลง (ใช้ program paint ธรรมดาก็ได้ค่ะ) หน้าตาเป็นแบบของเรา แต่ทำให้ได้ขนาดเดียวกับของเขา ใส่ข้อความตรงตามจุดประสงค์ที่จะเอาไปใช้ (ใช้ตาม oknation ก็ง่ายดีค่ะ)
เสร็จแล้วก็ upload gif files ที่เราทำใหม่ขึ้น file manager (แนะนำให้สร้าง folder ใหม่ก่อน เช่นชื่อ template1 และเอาเก็บใน folder ใหม่นี้)
สุดท้าย copy เอา gif file ของเราไปแทนที่ gif file ของ oknation ทีละจุดๆจนครบตามที่เราต้องการ

นามปากกาหนึ่ง สามารถสร้าง blog ได้ 3 blog ค่ะ เราเอา blog หนึ่งมาใช้ทดลองสร้าง template ก่อน พอได้สวยถูกใจค่อย copy CSS content ทั้งหมดมาใส่ใน blog ที่โพสเรื่อง
จำไว้ด้วยว่า file ที่เราใช้ใน template จะยังอยู่ที่ blog ที่เราใช้ทดลองนะคะ อย่าไปลบเชียวค่ะ
หวังว่าจะอธิบายให้เข้าใจได้ดีกว่าเดิมนะคะ แต่ถ้าสงสัยอะไรก็มาเติมความเห็ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
1417 วันที่ : 20/03/2007 เวลา : 00.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ganchachacha

สวัสดีค่ะ ขอเป้นเพื่อนใหม่ ขอชมว่าทำบล้อดได้สวยงามมากๆๆค่ะ ช่วยแนะนำได้ไม่ค่ะ อ่านแล้วไม่เคยเข้าใจเลย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
kroolue วันที่ : 07/03/2007 เวลา : 05.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kroolue
ทำมาก ผิดมาก ติดลบมาก ไม่ทำอะไร ไม่ผิด ไม่ติดลบ

เจ๋ง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 28/02/2007 เวลา : 05.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

ชอบหัวใจคุณซามูไรฯจังค่ะ ซ๊วยสวย
ขยันเพราะกำลังอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของตัวเองไงคะ เลยขวนขวายไปหามา ที่สำคัญเห็นเพื่อนๆขยันแต่งบ้านด้วยนี่คะ ยิ่งมีกำลังใจทำใหญ่เลย อิอิ มี Gif file ของ oknation มาฝากด้วยค่ะ http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/02/27/entry-2

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซามูไรไม่มีลูกอ่อน วันที่ : 28/02/2007 เวลา : 00.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oksamurai
 


ทำไมช่างขยันอย่างนี้คะ...นับถือจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 27/02/2007 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

ปรับเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณ KruMontree Kotkanta กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชที่ทำเวปเพจ ช่วยให้ความกระจ่างได้มากเลยค่ะ นักเรียนโข่งขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ขอนุยาดก็อปของ อจ. มาให้เพื่อนๆอ่าน อิอิ
(อยากถาม อจ. จังค่ะว่าทำไม๊ ทำไม ชื่อโรงเรียนเขียนอย่างนั้นล่ะคะ)

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 27/02/2007 เวลา : 06.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

ขออภัยนะคะ บทความโพสแล้วเกิดการ overlap คงต้องขอแก้ไขก่อนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
GPEN วันที่ : 27/02/2007 เวลา : 06.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/comicbook

แวะมาอรุณสวัสดิ์ครับ
ไว้จะกลับมาอ่านวันหลังจ้ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< กุมภาพันธ์ 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      [ Add to my favorite ] [ X ]