• ปิรันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lovethailand@live.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 742
  • จำนวนผู้ชม : 1312099
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1261 คน
NaNaฮาเฮ "รู้ทันภัยพิบัติ" กับ ปิรันญ่า
หลากหลายลีลา นานาสาระ เสริมความรู้ ดูคู่มือทำblog มามองโลก มาช่วยหาทางออกให้บ้านเมือง ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กลุ่ม "DR: DisastersReady เตือนภัยให้เตรียมพร้อม" รับมือภัยพิบัติ!
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2550
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 1465 , 18:51:02 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          วันก่อนตอบ Tag เพลงได้สอดแทรกเรื่องภัยใกล้ตัวจากการทำบล็อกไปแล้ว ขอเพิ่มเติมอีกสักนิดเกี่ยวกับเรื่อง 'ภัย' ที่อยู่ในตัวเรานี่ละค่ะ
         พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า คนเรามี กิเลสอยู่ 10 อย่างที่พึงต้องสังวร และ ระวังอย่าได้ตกเป็นทาสของมันป็นอันขาด ในที่นี้ขอเรียก 'ทศมาร' เอ่อ ไม่เกี่ยวกับภริยาอดีตนายกนกขมิ้นนะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ หรือว่าจะให้เกี่ยว? เกี่ยวได้กับทุกเรื่องที่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องล่ะค่ะ จะให้เกี่ยวกับ คมช เกี่ยวกับรัฐบาล หรือ เกี่ยวกับ ม็อบรักแม้วก็ได้หมด อ่านเสร็จแล้วจะหยิบตรงไหนไปเทียบเคียงกับกิเลสที่แต่ละคนมีและแสดงออกมาให้เห็นก็ได้ตามสบายนะคะ จะพยายามเขียนให้อ่านเข้าใจง่ายๆ

ทศมาร อันหมายถึง กิเลส ทั้ง10 มีดังนี้ คือ

มารตัวแรก ความยินดีพอใจในโลกียอารมณ์เย้ายวนทางกาม ความลุ่มหลงเมามัวต่างๆ เรียกว่า
โลภะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะยินดีชอบใจในอารมณ์ตามธรรมชาติ อย่างไม่ยับยั้งชั่งใจ

มารตัวที่สอง ความโกรธ ความไม่พอใจ คือ โทสะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะไม่ชอบใจในอารมณ์

มารตัวที่สาม ความหลง ความโง่ คือ โมหะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความมัวเมาลุ่มหลง ไม่รู้สึกตัว
ปราศจากสติสัมปชัญญะ

มารตัวที่สี่ ความเย่อหยิ่ง ถือตัว คือ มานะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความทระนงตนถือตัว 

มารตัวที่ห้า ความเห็นผิด ความดื้อดึง คือ ทิฏฐิ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความเห็นผิดจากเหตุผลตามความเป็นจริง

มารตัวที่หก ความสงสัย ลังเลใจในสิ่งที่ควรเขื่อ คือ วิจิกิจฉา เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความสงสัยลังเลใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ถือคุณธรรม เป็นต้น

มารตัวที่เจ็ด ความหดหู่ หมองหม่น คือ ถีนะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะหดหู่ท้อถอยจากความเพียร

มารตัวที่แปด ความฟุ้งซ่าน คือ อุทธัจจะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะเกิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ

มารตัวที่เก้า ความไม่ละอายต่อการทำบาป ทำผิด ทุจริต คือ อหิริกะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะไม่ละอายในการกระทำบาป หรือที่เรียกว่า ขาด หิริ นั่นเอง

มารตัวที่สิบ ความไม่เกรงกลัวต่อบาป ต่อการทำผิด ต่อการทุจริต คือ อโนตตัปปะ เกิดความเศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะไม่เกรงกลัวผลของการกระทำบาป หรือที่เรียกว่า ขาด โอตัปปะ นั่นแล

          เพียงเราเกิดกิเลส หรือ ถูกมารตัวใดตัวหนึ่งเข้าครอบงำ ก็จะเกิดความเศร้าหมอง ขาดความสุขไปมากมาย แล้วเราจะหยุดมันได้ไหมคะ ในทางศาสนาพุทธนั้นมีทางแก้ไว้แล้ว แต่อาจจะฟังดูยากและทำยากสักหน่อย เพราะต้องถือศีลบำเพ็ญภาวนากันถึงขั้น พระอรหัรต์เลยทีเดียว จึงจะตัดกิเลสได้หมดจริงๆ

โสดาปัตติมัคค ฆ่า ทิฏฐิและวิจิกิจฉา
อนาคามิมัคค ฆ่า โทสะ
อรหัตตมัคค ฆ่า กิเลสที่เหลือ คือ โลภะ โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ และ อโนตตัปปะ ได้ทั้งหมด

โสดาปัตติมัคคจิต 
มาจากคำว่า โสต ( กระแส คือ ไหล ) + อาปัตติ ( ถึงครั้งแรก ) + มัคค ทาง ) + จิต
รวมแปล ความว่า จิตที่ถึงครั้งแรกซึ่งทางอันเป็นกระแสแห่งพระนิพพาน
หมายความว่าตกกระแสที่ไหลไปสู่พระนิพพานเหมือนดังกระแส น้ำไหลสู่มหาสมุทร

โสดาปัตติมัคคจิต เกิดขึ้นแก่บุคคลใด บุคคลนั้นได้ชื่อว่าโสดาปัตติมัคคบุคคล หรือที่เรียกว่า พระโสดาบัน
ซึ่งพระโสดาบัน นี้จะมี โสดาปัตติผลจิต เป็นจิตที่ประหารกิเลส เป็นจิตที่ประหารแล้วซึ่งอกุศลจิต ๕ ดวง อันเป็นข้อห้ามใน ศีล 5 นั่นเอง เป็นจิตที่พ้นแล้วจากอบายภูมิโดยเด็ดขาด หมายความว่า พระโสดาบันเมื่อจุติแล้ว จะไม่ปฏิสนธิในอบายภูมิอีกเลย

อนาคามิมัคคจิต
มาจากคำว่า
( ไม่ ) + อาคามีกลับมา ) + มัคค ( ทาง ) + จิต
รวมแปลความว่า จิตถึงซึ่งทางที่ไม่กลับมาอีก
มีความหมายว่าเป็นผู้ไม่กลับมาปฏิสนธิในกามโลกอีก คือจะต้องไปเกิดเป็นพรหมบุคคล

ในพรหมโลกแน่นอน
อนาคามิมัคคจิต เกิดขึ้นแก่บุคลลใด บุคคลนั้นได้ชื่อว่าอนาคามิมัคคบุคคล หรือที่เรียกว่า พระอนาคามี
ซึ่พระอนาคาม เป็นี นี้จะมี อนาคามิมัคคจิต เป็นจิตที่ประหาร โทสะกิเลส อันได้แก่ ปิสุณาวาจา ผรุสวาท และ พยาบาท เป็นจิตที่พ้นแล้วจากกามโลกโดยเด็ดขาด หมายความว่า พระอนาคามีเมื่อจุติแล้ว จะไม่มา

ปฏิสนธิใน กามโลก
อีกเลย

อรหัตมัคคจิต มาจากคำว่า อรหัตต ( ผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง ) + มัคค ( ทาง ) + จิต รวมแปลว่า จิตถึงทางที่เป็นผู้ควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง
อรหัตตมัคคจิต เกิดขึ้นแก่บุคคลใด บุคคลนั้นได้ชื่อว่าอรหัตตมัคคบุคคล หรือที่เรียกว่า พระอรหันต์
อรหัตตผลจิต เป็นจิตที่กำลังประหารกิเลส กล่าวโดยจิต ก็กำลังประหารอกุศลจิตที่เหลืออีก ๕ ดวง เป็นจิตที่พ้นแล้วจากรูปโลกและอรูปโลกโดยเด็ดขาดพระอรหันต์เมื่อปรินิพพานแล้ว ไม่ต้องปฏิสนธิอีกเลย เป็นอันสิ้นภพสิ้นชาติ พ้นจากสังสารวัฏฏ์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป พระอรหันต์หมายความว่า เป็นบุคคล ที่ควรสักการะบูชายิ่ง เป็นบุคคลที่สิ้นอาสวกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว และเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาต่อไปอีกแล้ว

         คำตอบที่พอทำได้สำหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่าเราๆ คือ ตัวเราเอง ต้องมีสติ มีความยั้งคิด มีคุณธรรมในใจ มีหิริ โอตัปปะ มองโลกด้วยความเป็นจริง มีเหตุและผลไม่เพ้อฝัน ไม่ติดยึดในอัตตา อีโก้ของตนของหมู่คณะตน เป็นต้น

        คงยากนะคะ สำหรับคนที่กำลังผจญอยู่กับทศมารเหล่านี้ ที่จะหลุดพ้นบ่วงมารออกมาได้ เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ

        ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ขอบอกให้คนที่คิดว่าตัวเอง ละกิเลสได้แล้ว คือ เรื่อง อนุสัย ซึ่งหมายถึง กิเลสที่นอนนิ่งอยู่ในสันดาน เรียกว่า อนุสัยกิเลส ก็ได้ ขยายความก็คือ กิเลสละเอียดที่ตกตะกอนนอนแนบนิ่งอยู่ในจิต จนบางครั้งทำให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่มี จนเมื่อกระทบอารมณ์อย่างแรงจึงแสดงตัวออกมา เหมือนตะกอนที่นอนอยู่ในตุ่มใหญ่ซึ่งมีน้ำใสอยู่ข้างบน พอถูกกวนแรงๆ ตะกอนจึงฟุ้งขึ้นมา ระวังกันไว้ด้วยนะคะ อย่าประมาทเจ้าตะกอนในตัวเองนี้

        วิธีง่ายๆสำหรับชาวพุทธในการลด ละ เลิก กิเลส (ทศมาร) ก็คือการสวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิ ท่อง “อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ พุทโธ ภะคะวาติ” ทั้งหมดหรือบทใดบทหนึ่ง นึกภาวนาไปจนจิตสงบนิ่งแน่วอยู่กับอารมณ์ เมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆ ในทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ย่อมส่งผลให้จิตสงบระงับจากราคะ โทสะ โมหะ มีจิตน้อมไปในพุทธภูมิเกิดหิริโอตตัปปะเหมือนอยู่ต่อพระพักรต์พระพุทธเจ้า ได้ศรัทธา สติ ปัญญา บุญบารมี เพิ่มไพบูลย์ขึ้น เกิดปิติปราโมทย์ยิ่งขึ้น สามารถข่มภัยและความกลัวได้ บรรเทาความทุกข์ได้

      ขอให้มีแรงสู้ทศมาร หรือ กิเลส10 ที่เข้ามาในชีวิตกันทุกคนนะคะ


        นอกจากที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ เรายังต้องผจญกับอีกหลายมารเชียวค่ะ อย่างเช่น

มารหัวใจ เรื่องนี้ ตัวใครตัวมันแล้วค่ะ เพราะปัญหาแต่ละคน คงไม่เหมือนกัน

มารหัวขน อันนี้ ป้องกันได้โดยมีครอบครัวเมื่อพร้อมนะคะ

ท้องมาน เขียนคนละอย่างแต่ก็นำความทุกข์มาให้ได้เหมือนกัน โบราณเค้าว่าคนงกดื่มน้ำคนเดียวจะท้องมาน ใช่ไหมคะ งั้นก็อย่า งก ค่ะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
nanalove1 วันที่ : 03/07/2007 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanalove1

เป็นข้อความที่สอนใจได้ดีมากเลย เหมาะกับสังคมเดี่ยวนี้มากคะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
sat11 วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saturday11


ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Hudjung วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Hudjung

เชื่อค่ะ ทำไม่ง่ายแต่ก็สำเร็จได้ ถ้าตั้งใจทำจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pakapoo
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ”ไดอารี่ เปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา..  สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... . 

ภัยจากตัวเอง โปรดระวัง
ทศมาร (อันหมายถึง กิเลส ทั้ง10)
ของคุณ(ปิรัน)ย่า ก็ดีมาก ทันสมัยเปี๊ยบ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pakapoo
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ”ไดอารี่ เปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา..  สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... . 

(((มีคนเขียนเรื่องดีดีเกี่ยวกับการทำบล็อก มามากมายหลายเรื่อง หลายแนวแล้ว ขอพูดถึงเรื่องร้ายร้ายที่เกิดจากการทำบล็อกบ้างนะคะ"


"อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะคะ นี่เพียงแค่นำข้อคิดมาเตือนสติกันน่ะค่ะ จะเกิดขึ้นหรือไม่เราไม่อาจทราบได้ แต่หากแต่คนจะระมัดระวังตัวไว้ก็จะดีกับตัวเองและชุมชนบล็อกสาระดีของเรานี้ด้วยค่ะ"


"ข้อที่ควรระวังข้อแรกนะคะ คือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในบล็อก เช่น ชื่อจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รายละเอียดเกี่ยวกับคนในครอบครัว เป็นต้น"


"ข้อสอง คือ การเปิดเผยความรู้สึก นึกคิด อะไรที่ควรจะเก็บไว้คนเดียวก็ควรเก็บ จะรัก เศร้า เหงา โกรธ อกหัก อะไรที่แสดงออกมากไปอาจกลายเป็นข้อมูลให้คนไม่ดีนำไปใช้ได้ค่ะ เว้นแต่เป็นการเล่าเพื่อความบันเทิงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง"


ชายหนุ่มทำเสียง หุหุ ในลำคอ


"ข้อสาม คือ การพูดคุยนอกรอบกับคนที่เพิ่งรู้จักในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ด้วยกัน หรือจะเป็นแฟนคลับก็ตาม ควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไว้ด้วยค่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน จะจนใจเอง จำไว้ให้ดีนะคะ"


“ข้อสี่ คือ การนัดหมายพบปะกับคนที่รู้จักจากในบล็อก หากไม่มีเหตุจำเป็นไม่ควรนะคะ แม้เพียงแค่ไปทานข้าวสองต่อสอง หากไปมีตติ้งก็ควรนั่งคุยในกลุ่มจะดีกว่า”

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ก้อนรับสาย แล้วกดมินิเพลเยอร์ให้หยุดชั่วขณะ

“ใช่พี่ ใกล้แล้ว เออเชื่อแล้ว ง่ายชิบหาย เสร็จแล้วพี่อย่าลืมนะ
ผมย่อบแย่บเต็มทีและ” “555555 เอาน่าเบื่อแล้วผมยกให้พี่ละกัน อ้าว พี่จะเอางั้นเหรอ ที่ไหน อือ อือ งั้นไปร้านนี้นะ ถึงแล้วจะโทรบอก” วางหูแล้วก้อนก็ฟังรายการต่อไป ‘อยากรู้นัก แม่คนนี้จะว่ารัย ถ้ารู้ว่า ...หุหุหุ”


.“ข้อห้า คือ การบอกเล่าถึงสถานที่ที่จะไปในยามวิกาล ท้องที่ห่างไกล โดยเฉพาะเวลาต้องไปคนเดียว อย่าเชียวค่ะ”


“ข้อหก คือ การเปิดเผยในบล็อกหรือในความคิดเห็นของบล็อกคนอื่น ว่ามีของมีค่าอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อาจนำโจรมาหาได้ค่ะ”


“ข้อเจ็ด คือ หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลใดๆก็ตาม ที่คิดว่าโดนคุกคาม หรือ มีการชักชวนให้กระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม หรือ ผิดกฎหมาย)))

ปู่อ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นข้อเขียนของ ครูลำบู

ขอชมว่า เขียนได้ดีทีเดียวความคิดเห็นที่ 18 (0)
patijjachon วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/patijjachon
ปฏิจจชน ... คนที่ยังเป็นหนี้แผ่นดิน

สาธุ ...
ชอบครับเรื่องแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ชุติภัทร์ วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 08.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/way1
อย่าเพิ่งตัดสินฉัน จากสิ่งที่คุณอ่าน จนกว่าคุณจะได้รู้จักตัวจริงของฉัน


จะพยายามขจัดมารออกจากตัวค่ะ
อาจต้องใช้เวลานาน แต่ก็จะสู้ ...สู้ตายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Boonjerm วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 02.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonjerm
Boonjerm's Army

โห สาธุกันเต็ม งั้นเจิมสาธุด้วย หุหหหุ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

@-;-- ยินดีค่ะ คุณครูลำบู
@-;-- สาธุ ด้วยค่ะ ทุกๆคน
พูดง่าย ทำยาก จริงด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ยัยตัวหนอน วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bookclub/2007/06/28/entry-1
รวมพลคนรักหนังสือ บาย "ยัยตัวหนอน"

เป็นอีกคนที่ขอ สาธุ............คะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
fanggg วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fanggg

ทำยากจัง ขำมารหัวใจ อันนี้ น่ารำคาญ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

คุณปิรันย่า ขออนุญาตินำข้อความด้านล่าง

ไปไว้ที่บลอกบ้านนู้นนะคะ

---------------------------------------------

"มีคนเขียนเรื่องดีดีเกี่ยวกับการทำบล็อก มามากมายหลายเรื่อง หลายแนวแล้ว ขอพูดถึงเรื่องร้ายร้ายที่เกิดจากการทำบล็อกบ้างนะคะ"


"อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะคะ นี่เพียงแค่นำข้อคิดมาเตือนสติกันน่ะค่ะ จะเกิดขึ้นหรือไม่เราไม่อาจทราบได้ แต่หากแต่คนจะระมัดระวังตัวไว้ก็จะดีกับตัวเองและชุมชนบล็อกสาระดีของเรานี้ด้วยค่ะ"


"ข้อที่ควรระวังข้อแรกนะคะ คือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในบล็อก เช่น ชื่อจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รายละเอียดเกี่ยวกับคนในครอบครัว เป็นต้น"


"ข้อสอง คือ การเปิดเผยความรู้สึก นึกคิด อะไรที่ควรจะเก็บไว้คนเดียวก็ควรเก็บ จะรัก เศร้า เหงา โกรธ อกหัก อะไรที่แสดงออกมากไปอาจกลายเป็นข้อมูลให้คนไม่ดีนำไปใช้ได้ค่ะ เว้นแต่เป็นการเล่าเพื่อความบันเทิงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง"


ชายหนุ่มทำเสียง หุหุ ในลำคอ


"ข้อสาม คือ การพูดคุยนอกรอบกับคนที่เพิ่งรู้จักในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ด้วยกัน หรือจะเป็นแฟนคลับก็ตาม ควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไว้ด้วยค่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน จะจนใจเอง จำไว้ให้ดีนะคะ"


“ข้อสี่ คือ การนัดหมายพบปะกับคนที่รู้จักจากในบล็อก หากไม่มีเหตุจำเป็นไม่ควรนะคะ แม้เพียงแค่ไปทานข้าวสองต่อสอง หากไปมีตติ้งก็ควรนั่งคุยในกลุ่มจะดีกว่า”

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ก้อนรับสาย แล้วกดมินิเพลเยอร์ให้หยุดชั่วขณะ

“ใช่พี่ ใกล้แล้ว เออเชื่อแล้ว ง่ายชิบหาย เสร็จแล้วพี่อย่าลืมนะ
ผมย่อบแย่บเต็มทีและ” “555555 เอาน่าเบื่อแล้วผมยกให้พี่ละกัน อ้าว พี่จะเอางั้นเหรอ ที่ไหน อือ อือ งั้นไปร้านนี้นะ ถึงแล้วจะโทรบอก” วางหูแล้วก้อนก็ฟังรายการต่อไป ‘อยากรู้นัก แม่คนนี้จะว่ารัย ถ้ารู้ว่า ...หุหุหุ”


.“ข้อห้า คือ การบอกเล่าถึงสถานที่ที่จะไปในยามวิกาล ท้องที่ห่างไกล โดยเฉพาะเวลาต้องไปคนเดียว อย่าเชียวค่ะ”


“ข้อหก คือ การเปิดเผยในบล็อกหรือในความคิดเห็นของบล็อกคนอื่น ว่ามีของมีค่าอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อาจนำโจรมาหาได้ค่ะ”


“ข้อเจ็ด คือ หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลใดๆก็ตาม ที่คิดว่าโดนคุกคาม หรือ มีการชักชวนให้กระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม หรือ ผิดกฎหมาย

http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/06/29/entry-1
ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ITGLOBAL วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/global
โลกใบนี้มีแต่รัก

สาธุ..... ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

@-;-- บัญญัติขึ้นมาเองค่ะ คำว่า 'ทศมาร' เพราะมันคือ มารจริงๆ และมี 10 อย่าง (เป็นอย่างน้อย เพราะบางตำราก็บอกว่ามี 16 อย่างแน่ะค่ะ)
เหมือนเวลาที่เราอยากจะเป็นคนดี แล้วจะต้องมีอะไรมาขวางกั้นไว้ หรือมาสร้างความไขว้เขวให้ เราทำดีไม่ได้ตลอดรอดฝั่ง เลยทำให้นึกถึงคำว่า
"มีมารมาผจญ" เพื่อนผู้พี่เคยบอกว่า เป็นเพราะคนคนนั้นยังมีบุญน้อยอยู่ เวลาจะทำบุญจึงมักมีอุปสรรค แต่ถ้าสามารถฝ่าฟันไปจนได้ ก็นับว่ายังมีบุญเก่าหนุนนำอยู่บ้าง และเขาบอกว่า การทำสมาธิ เจริญสติภาวนาชำระให้จิตใจมีความผ่องใส หมั่นทำดี ละชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ได้ นั่นแหละมีกุศลสูงนักหนา
เรื่องบาปบุญ คุณโทษนี้ ต้องเชื่อค่ะ ไม่ลบหลู่ ทำบุญยังไม่พอ ต้องทำมากกว่านี้
ไม่อยากเชื่อว่า ตัวเองมาถึงช่วงเข้าวัดเข้าวาซะแล้ว อิอิ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 20.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

พึ่งเคยได้ยินคำว่าทศมารนี่แหละครับ แต่ละตัวแสบ ๆ เศร้าหมองเร่าร้อนกันทั้งนั้นเลย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปิรันย่า วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

@-;-- ที่ยกเรื่องนี้มาเขียน ก็เพราะตระหนักดีว่า ตัวเองมีกิเลสอยู่เยอะ ไม่ได้บรรลุธรรมขั้นไหนๆ ต้องหาทางดับกิเลสอยู่เหมือนกัน บางทีมีมารแว่บๆ โผล่ๆออกมาให้เรารู้ตัวก็ดีมิใช่น้อย จะได้รู้ตัวและจัดการมันได้
ขอให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในการสู้กับมารในตัวเอง และยังคงมีความสุขในชีวิตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
อินทร์วัชร์ วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 19.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/int
ลุ่มเจ้าพระยา

ใช่!มีทุกคนและเป็นไปตามกิเลส ยากจริงๆที่สติจะเิกิดขึ้น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ทรราชน้อย วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 19.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sukhanito
ทกฺษิโณ สปริวาโร ทุสิโล อาสจฺโส โมฆปุริโส ทกฺษิโณ ร ลชโช โข ปนตโต ทกฺษิณ อเปหิ แปลว่า ทักษิณรวมทั้งบริวาร ไร้ศีลสัตย์ และเสียชาติเกิด ทักษิณไร้ยางอายที่สุด ดังนั้น ทักษิณ...ออกไป

ขอบคุณครับ
จะพยายามเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายขี้เมา วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 19.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tham
"นายขี้เมา"

สาธุ ๆ ..มาฟังธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เทพดารา วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 18.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thdara

คนเราก็มีกิเลสนี่แหละเป็นตัวทำลาย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 18.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Thaihippy วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

...สาธุ.....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]