• ปิรันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lovethailand@live.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 742
  • จำนวนผู้ชม : 1280803
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1261 คน
NaNaฮาเฮ "รู้ทันภัยพิบัติ" กับ ปิรันญ่า
หลากหลายลีลา นานาสาระ เสริมความรู้ ดูคู่มือทำblog มามองโลก มาช่วยหาทางออกให้บ้านเมือง ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กลุ่ม "DR: DisastersReady เตือนภัยให้เตรียมพร้อม" รับมือภัยพิบัติ!
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2550
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 7094 , 14:31:10 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

<>


พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          พระชัย หรือ พระไชย เป็นพระพุทธรูปสำคัญมาแต่บรรพกาล ปรากฎในพระราชพงสาวดาร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นมา โดยกล่าวกันว่าตำนานการสร้างเป็นของสมเด็จนพรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่เรียกว่าพระชัย เพราะมีความหมายว่า ชัยชนะ เนื่องด้วยแต่เดิมมีความมุ่งหมายเพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อนชัยชนะ และเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีความหมายว่าปราบมารได้ชัยชนะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระชัยขึ้น เรียกว่า พระชัยหลังช้าง หรือพระชัยเล็ก หลังจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระชัยอีกองค์หนึ่งคู่กับพระชัยหลังช้าง เรียกว่า พระชัยประจำรัชกาล หรือพระชัยใหญ่ และได้สร้างเป็นพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลสืบมาจนถึงปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๕๐๖ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลขึ้นตามบูรพราชประเพณี โดย นายพิมาน มูลประมุข เป็นประติมากรปั้นหุ่นพระพุทธรูปและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพระราชพิธีฉลองสมโภช เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้พระองค์ทรงบรรจุดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พระชัยวัฒน์ด้วย

          พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประดิษฐานภายในหอพระสุราลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗.๕๐ เซนติเมตร สูงเฉพาะองค์พระ ๒๒.๕๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงยอดฉัตร ๕๘.๑๐ เซนติเมตร สร้างด้วยทองคำ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

          พระลักษณะ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชราสนะแสดงภูมิสปรรศมุทรา โดยพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลาในกิริยาทรงถือตาลปัตรและพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่บนพระชานุ โดยมีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง ๔ ยาวเสมอกัน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างเป็นวงรี พระนลาฎค่อนข้างกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียวกับทั้งพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประกอบด้วยเม็ดพระศกเป็นตุ่มขนาดเล็กเกตุมาลาและรัศมีรูปเปลวไฟอยู่เบื้องบน องค์พระพุทธรูปครองอุตราสงค์เรียบห่มเฉียงมีชายอุตราสงค์พาดบนพระอังสาซ้ายห้อยยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบ อันตรวาสกที่ทรงเรียบไม่มีริ้ว โดยปรากฎขอบที่ข้อพระบาททั้งสองข้าง ตาลปัตรที่ทรงถือมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายรูปใบโพธิ์หล่อด้วยเงินจำหลักลาย พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือปัทมาสน์ประกอบด้วยกลีบบัวหงายซ้อนกันสามชั้น เหนือฐานแข้งสิงห์บนฐานเขียงจำหลักคำจารึก เบื้องหน้าฐานมีผ้าทิพย์ขนาดใหญ่จำหลักลายลงยาสี ห้อยปกคลุมฐานปัทม์และฐานแข้งสิงห์ดังกล่าว องค์พระพุทธรูปกางกั้นด้วยฉัตรทองคำลายฉลุ ๕ ชั้น ประกอบเบื้องบน

         สำหรับคำจารึกด้านหน้าที่ฐานพระพุทธรูป มีว่า

                  'มานสํ วีรยํ                     ภูมิเว อิทฺธิยา พลํ
                   อิทฺธึคโต ส รญฺเชติ         ปณฺฑิโต ชยวฑฺฒโน"

          จารึกด้านหลัง มีว่า
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหล่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๖"

          พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๙ นี้ จะนำออกประดิษฐานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันเฉลิมพระชนมพรรษา

(ภาพและข้อมูลจากหนังสือพระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง)

ที่มา: หนังสือ ธรรมจักษุ ปีที่ ๙๐ ฉบับที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ (นิตยสารทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ฉบับแรกออกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๓๗)

          นอกเหนือจากนำพระรูปและประวัติ "พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๙" มาเสนอ ณ ที่นี้แล้ว ก็ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้" มาย้อมใจชาวไทยให้มีพลังด้วยพระบารมีขอในหลวง แล้วนำพลังเหล่านั้นมาผนึกกัน ถวายพระพรชัยมงคล ให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเอาชนะบรรดาลเหล่ามาร โรคาพยาธิทั้งหลายให้แพ้พ่ายไปโดยเร็ว


ประกาศจาก oknation

เปิดตัวหนังสือคู่มือ
บล็อกเกอร์ OKnation
ขณะนี้เวบบล็อก OKnation อยู่ระหว่างจัดพิมพ์คู่มือบล็อกเกอร์ เพื่อให้เป็นหนังสือแนะนำการทำบล็อกสำหรับบล็อกเกอร์และบุคคลทั่วไป เนิ้อหาแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กระแส citizen reporter หรือนักข่าวพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยที่กำลังมาแรง และเทคนิคการทำบล็อก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...TalkwithOKnation 

ยิ้มสู้

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง
ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ
สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง


ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ
โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง
ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง
ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้


คนเป็นคนจะจนหรือมี
ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่
ยิ้มละมัยใจสู้หมู่มวลเภทภัย


ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา
สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ
เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน
  
 

       ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวหนังสือ"นักข่าวพันธุ์ใหม่" ณ  งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้   ห้อง Meeting Room 3

        ห้ามพลาดกับวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "citizen reporter หรือ นักข่าวอาสา"  และการสังสรรค์อย่างเป็นกันเองในบรรยากาศแบบเป็นกันเองโดยบล็อกเกอร์OKnation

 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... talkwithOKNation

Hot News Update


 
 
คลิกหัวข้อข่าว
เพื่ออ่านรายละเอียด

เชิญอ่านเรื่องย้อนหลัง

บล็อกเกอร์ OKnation
 
     ขณะนี้เวบบล็อก OKnation อยู่ระหว่างจัดพิมพ์คู่มือบล็อกเกอร์ เพื่อให้เป็นหนังสือแนะนำการทำบล็อกสำหรับบล็อกเกอร์และบุคคลทั่วไป เนิ้อหาแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กระแส citizen reporter หรือนักข่าวพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยที่กำลังมาแรง และเทคนิคการทำบล็อก
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...TalkwithOKnation


บล็อกเกอร์ OKnation
 
 
     ขณะนี้เวบบล็อก OKnation อยู่ระหว่างจัดพิมพ์คู่มือบล็อกเกอร์ เพื่อให้เป็นหนังสือแนะนำการทำบล็อกสำหรับบล็อกเกอร์และบุคคลทั่วไป เนิ้อหาแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กระแส citizen reporter หรือนักข่าวพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยที่กำลังมาแรง และเทคนิคการทำบล็อก
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...TalkwithOKnation
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Jui วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 12.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

แวะมาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
หญิงน้อย วันที่ : 18/10/2007 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lifeon
สุขสราญชีวี ชาติเรามีเสรีมานาน แต่มีแดงงงงงงใจพาลคิดรุกรานแผ่นดินแดนไทย อย่าให้มันราวี

กราบสวัสดีพี่นานาที่รักที่สุด

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีนะคะพี่ เพิ่งได้รู้เต็มๆก็ครั้งนี้แหละค่ะ
คริคริ เห็นรูปที่เอามาลงและคิดถึงสุดๆๆ ว่าแต่ทำไมไม่มีรูปคนสวยๆใส่แว่นล่ะค่ะ

ป.ล.เสาร์นี้เจอกันที่บ้านหัวหน้าพรรคซอย จรัญเท่าไหร่เนี่ย๕๕๕๕๕๕๕๕

รักและคิดถึงเสมอ (ฝากหอมคนสวยแรงๆสองฟอด)
หญิงน้อย ณ ภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Dekthep วันที่ : 17/10/2007 เวลา : 16.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dekthep
  บนเส้นทางมีจุดหมาย   ระหว่างจุดหมายมีเรื่องราว  

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
กิ๊บก๊าบ วันที่ : 16/10/2007 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shaolinshanshan
ขอบคุณทุกๆคำชมและทุกๆเสียงตอบรับคะ ถ้าผู้เขียนมีอะไรขาดตกบกพร่อง ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วยคะขอบคุณคะ

สวัสดีคะ ขอบคุณที่ให้ความรู้คะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
feng_shui วันที่ : 16/10/2007 เวลา : 20.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Supawan วันที่ : 16/10/2007 เวลา : 18.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณค่ะ....

มีความสุขในเย็นวันอังคารนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
slipknot วันที่ : 16/10/2007 เวลา : 17.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slipknot
ถึงเป็นผี...ก็เป็นผีมี..หัวใจ...นะเฟร้ยยยยยย

งานนี้ไม่พลาด

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 16/10/2007 เวลา : 17.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

มานมัสการ พระพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๙ ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 16/10/2007 เวลา : 14.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้


ขอบคุณมากครับ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]