*/
  • ปิรันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lovethailand@live.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 738
  • จำนวนผู้ชม : 1235165
  • จำนวนผู้โหวต : 1260
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1260 คน
พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2550
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 3050 , 18:22:32 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไปหน้าแรก Countdown เลือกตั้ง 23 ธันวา 50

ปฏิทินกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2550-2551

วิธีลงคะแนนไม่ให้บัตรเสีย

คุณสามารถอ่านเรื่องย้อนหลังได้ที่ ลิสต์รวมทุกเรื่องในบล็อก คลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือ

กลุ่มจังหวัดที่ 6

ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 

มีจำนวนราษฎรรวม 7,802,639 มี 8540 หน่วยเลือกตั้งใน 17 เขต
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
จำนวน ส.ส.
ระบบแบ่งเขต 49 คน
ระบบสัดส่วน 10 คน
มี 24 พรรคการเมืองลงแข่ง ผู้สมัคร 240 คนเป็นชาย 187 คน หญิง 53 คน

จำนวน ส.ส. ในเขตกลุ่มจังหวัดที่ 6

#

จังหวัด

กลุ่มจังหวัดระบบสัดส่วน

จำนวน

ส.ส.ระบบสัดส่วน

ส.ส. ระบบแบ่งเขต

เขตเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง

1

กรุงเทพมหานคร

6

10

36

12

6323

2

นนทบุรี

6

6

2

1087

3

สมุทรปราการ

6

7

3

1130

 

รวม

 

 

49

17

8540

ตารางนี้จัดทำโดย ปิรันย่า 15 พ.ย. 2550 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6

หมายเลขพรรคพรรคลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุล
1เพื่อแผ่นดิน1ม.ร.ว.กิติวัฒนาไชยันต์
2นายถิรชัยวุฒิธรรม
3นายจิรายุวสุรัตน์
4นายปานพึ่งสุจริต
5นายพฤฒิชัยดำรงรัตน์
6นางจุฑามาศศิริวรรณ
7นายวชิระมณฑ์คุณะเกษมธนาวัฒน์
8นายภูวเดชอินทวงศ์
9นายพิสุทธิ์เดชะไกศยะ
10นายสันติสาทิพย์พงษ์
2รวมใจไทยชาติพัฒนา1ร.ต.ดร.ประพาสลิมปะพันธุ์
2นายสมคาดสืบตระกูล
3นายประเชิญติยะปัญจนิตย์
4ดร.สุรัฐศิลปอนันต์
5นายนิติรัฐพัฒนกุล
6นายทศพรหงสนันทน์
7นายชำนาญมาร์คเซียน วีรวรรณ
8นายธนภัทรปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
9นายเอกเพชรชันซื่อ
10นายชาญคราประยูร
4ประชาธิปัตย์1นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2นายเจริญคันธวงศ์
3ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร
4นางผุสดีตามไท
5นายประกอบจิรกิติ
6นายบุรณัชย์สมุทรักษ์
7นางอานิกอัมระนันทน์
8นายประกอบสังข์โต
9นายอิสราสุนทรวัฒน์
10นายชีวเวชเวชชาชีวะ
5พลังเกษตรกร1นายพศินศักดิ์จินดาโชติ
2นายกริชตรรกบุตร
3น.ส.ต่วนน่าตินอินนาต่วนสะมะแอ
4นางณัฏฐากาญจนสุวรรณ
5นายประพันธ์บูรณสันติกุล
6นางสาวศศิกาญจน์พรวรากรณ์
7นายลิขิตอุปมัย
8นายประเสริฐวรลักษณกุล
9นางสาวปภังกรมณฑปทิพย์
10นายสุทธิชัยสิทธิโชควณิช
6รักเมืองไทย1นายวรัญชัยโชคชนะ
2นายกรณิศศรีสัจจา
3นายมหาไชยมหาวงศานนท์
4นายฉลาดราโชติ
5น.ส.จุฑามาศรอดสวัสดิ์
6นางอุทัยวรรณปัตถาวะโร
7นายสุปัญญาสุคันธารุณ
8นายวิทยาจังกอบพัฒนา
9นายเฉลิมชัยมาตราช
10นางนลทิพย์เลิศฤกษ์ชัย
7แรงงาน1พ.จ.อ.สุชินทับพลี
2นายทศพลศรีคูณ
3นายบรรชาประสิทธิ์สันต์
4นางสาวสุพัฒนาดอกจันทร์
5นายเทพกรชูชาติชัยกุลการ
6นายอนันต์เพชรรัตน์
7นายเกียรติศักดิ์ภูมีเขียน
8นายเมธากรณ์วรรณา
9นายเกียรติศักดิ์ศรีบุญขำ
10นางสาวสมฤทัยวรรณคล้ำ
8เกษตรกรไทย1นายไพศาลคำจวง
2นายเฉลิมเกียรติสิขิวัฒน์
3นายอนุวัฒน์รักสัตย์ตรง
4นายอมรศักดิ์ภู่วรกุลชัย
5นายอครกรแดงงาม
6พ.ต.ท.จินดาหนังสือ
7พ.อ.ครรชิตศิลปานนท์
8นายกฤศวรรณทวี
9นายณัฐรัตน์อัมพรพิไลฤทธิ์
10นายพีรศักดิ์ตั้งเจริญกิจกุล
9ประชาราช1นายสมบัติเมทะนี
2นายสุรพลศรวิเศษ
3พ.ต.อ.รัชพลทองอ่อน
4นายเสนาะบุญสมเชื้อ
5นายอรรถกรโพธิสมภรณ์
6นางสาววันทนีย์พรงาม
7นายธนาวุฒิทิพย์ประเสริฐ
8นายโกศลหกสุวรรณ
9นางพิมพ์พจีชูติกมลธรรม
10นายถนอมศักดิ์นวลเศรษฐ
10นิติศาสตร์ไทย1นายเกรียงศักดิ์พินทุสรศรี
2นายอาดัมสะเล็ม
3นางธนาภรอาจหินกอง
4นายเฉลิมชัยก้องกังวาล
5นายณัฐพลดินสุวรรณกุล
6นายพชรธารีเพียร
7นายพรสมเด็จทวีลาภ
8นายชินกรวิชัยสิทธิ์ภูติ
9นายจรัสอินทร์คง
10นายเกริกศุภสันต์พินทุสรศรี
12พลังประชาชน1นายสมัครสุนทรเวช
2ร.ต.อ.เฉลิมอยู่บำรุง
3นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
4นายจตุพรพรหมพันธุ์
5นายมานิตย์จิตต์จันทร์กลับ
6พล.ต.ท.ชัจจ์กุลดิลก
7นายธวัชชัยสุทธิบงกช
8นายปลอดประสพสุวัสวดี
9นายพิทยาพุกกะมาน
10พล.ต.อ.จำลองเอี่ยมแจ้งพันธุ์
13ชาติไทย1พล.อ.ยุทธศักดิ์ศศิประภา
2นายธรรมาปิ่นสุกาญจนะ
3พ.อ.นาฬิกอติภัคแสงสนิท
4นายเอกสิทธิ์คุณานันทกุล
5พล.ต.ท.วัฒนชัยวารุณประภา
6นายชัยวัฒน์พสกภักดี
7นางสาวอรุณีศรีโต
8พล.ต.หญิงอรนันท์หาญยุทธ
9นายประสานประวัติรุ่งเรือง
10นายรัฐชทรัพย์นิชิด้า
15มัชฌิมาธิปไตย1นายประชัยเลี่ยวไพรัตน์
2นายอัมรินทร์คอมันตร์
3นายดิษฐ์อัชพณสูตรสุคนธ์
4นายธีรัจชัยพันธุมาศ
5นายเกษมสุขทรงวัชราภรณ์
6นายกฤษฎาอินทามระ
7นายมนัสสุขสมาน
8นายณรงค์พิริยอเนก
9นายแพทย์ธีรยุทธ์นิ่มสกุล
10นายวิษณุพะลายานนท์
17ความหวังใหม่1พล.อ.ถวัลย์ศรีวงษ์ทอง
2พ.ต.ต.เทียรชัยณ สงขลา
3นายมนตรีรัตนะสาขา
4นายณฐพลบังใบเจริญ
5นายอิทธิพลสรวิชย์สกุล
6นางจิราภรณ์บุษปะเกศ
7นายแหลมเรืองพินิจ
8นายสุชินประถมพงษ์
9นายดำริห์รินวงษ์
10นางสาวภควรรณโทบุดดี
18ประชากรไทย1นายสุมิตรสุนทรเวช
2นางอรภาคณาฤทธิ์
3นายกมลวิจิตรโสภาพันธ์
4นายทองเปลวใจชุนสกุล
5ดร.พิชญ์ดาเดอเยซูซ์
6นายวินัยเกตุโสภิต
7นายปิยะพรศาลิคุปต์
8นายบุญช่วยหงษ์แก้ว
9นายเสนอมงคล
10นายพจน์อุไรพงษ์
19ประชามติ1นายประมวลรุจนเสรี
2นางสาวบุษยวดีโลกนุเคราะห์
3นางศุษธนญาร์ทรัพย์เผือก
4นายจีระสิทธิ์กุญชร ณ อยุธยา
5นายโกศลองค์วชิรนุกูล
6นายวุฒิชัยสินธุฉาย
7นายกฤศพงศ์ธัชมุกดา
8นายสิทธาเจียรพันธุ์
9นายฐานุพงศ์พีระทวีเวทย์
10นายกิตติศักดิ์ถิรวิศิษฏ์
20ไทเป็นไท1นายวิสันต์จงสุขศิริ
2นางสาวเพ็ญศรีแก้วนุช
3นายแชนดาราศร
4นายภาสุวรรณพงษ์สุวรรณ
5นางสุรางค์พิมลเพ็ชรเพ็ง
6น.ต.วินัยอัมพรต
7นายประสงค์ทรงศิริศิลป์
8นายไพบูลย์สุดดี
9นายกฤษดากรรัตนวิจัย
10นางสาวพรพรรฆ์วรพจน์พิทักษ์
21พลังแผ่นดินไท1นายธันยวัชร์ถาวรรณา
2นายภาสกรกิติสิน
3นายวุฐินิยมพลานึก
4นางกมลรัตน์อาดำ
5นายสุรชัยตรัยวรรณกิจ
6นายประสงค์ทรงศิริศิลป์
7นางสาวอริสาเกตุแก้ว
8นางสาวสุชาดาสัตยวณิช
9นางสาวจำลองสายเพชร
10น.ส.ขวัญตาประกาศกิจ
22มหาชน1พล.ต.ต.อรรณพเกรียงศักดิ์พิชิต
2นายชาลียมะสมิต
3นายอภิรัตศิรินาวิน
4นายธีรพัฒน์บุญภิรักษ์
5นางสุภาภรณ์ศิวเวทพิกุล
6นางสาวอารีนาฎตันติลีปิกร
7นายสุคนธ์โชติช่วง
8นางสาวนวพรสร้อยดอก
9นางสาวอรอุมารักงาม
10นายอำนาจแก้วประสงค์
23คุณธรรม1นายธนาคารม่วงศิริ
2นายอัครพลรามโกมุท
3นายโสฬสยอดมงคล
4นางพิมพ์ใจหาญอุไรพงษ์
5นายศราวุฒิธัญญลักษณ์
6นายอมตศรีกาลรา
7นายวิทิตอิ่นแก้ว
8นายสมชัยชาติศิริวัฒนา
9นางสาวกรรณิการ์ชีวะอิสระกุล
10นายศุภฤกษ์อภัยฤทธิรงค์
26อยู่ดีมีสุข1นางมุกข์ดาขุนทอง
2นางสาวจินตนาหมู่ผึ้ง
3นางหทัยชนกวงศ์โพธิ์
4นางธมนวรรณทองอินทร์
5นายชาตรีศรีปาน
6นายภาณุบัณฑุกุล
7นายประสพโชคชโลปถัมภ์
8นายปองพลทองวิเชียร
9นายอธิการทองอินทร์
10นายวราบัณฑุนาค
25กฤษไทยมั่นคง1นายกวีมั่นคง
2นางสาวศศิธรรุจิรานุกุล
3พ.อ.ชโยดมเอโกบล
4นางวงศดาภรณ์วศิษฎ์วงศ์
5นายปรีชาลูกบัว
6นางสิริพัทธ์พูลสวัสดิ์
7นายธนกรโสรณสุทธิ
8นางทิวาเทวัญกิจงาม
9นางสาวศลิษาภักดีพินิจ
10นายสมพงษ์เขียวสด
27ไทยร่ำรวย1นายปฐมอัญสกุล
2นายชาติทองบุญเรือง
3นายประสิทธิ์วัชรบัณฑิต
4นายประเสริฐสุขถาวร
5นายอัคคราลัทธนโชติ
6นางกรรณิกาคมขำ
7นายพุฒิพงศ์นันโท
8นายประเสริฐตันสกุล
9นายกฤษฏ์อัคราตรีทศ
10นายทรงโสภณกฤตยเกษม
30สังคมธิปไตย1นายโชคชัยสุทธาเวศ
2นายบุญเทียนค้ำชู
3นายทวีปกาญจนวงศ์
4นายบุญเลิศเด่นดี
5นายรักชัยเอกะวิภาต
6นายยินดีเรืององอาจ
7นายเกษมชาตเหลืองปาน
8นางครองขวัญคงปรีชา
9นางสาวณัฐวรัตถ์พูลสวัสดิ์
10นายภูสิทธ์ขันติกุล
31นำวิถี1พลโทอัครชัยจันทรโตษะ
2นางธนพรกลิ่นทอง
3พลตรีพุฒิพัฒน์บูรณ์ญเพ็ชร
4นายชัชวาลแสงทอง
5นายประจิณฐานังกรณ์
6นางสาวภัชศากรแก้วแดง
7นางสาวญาณียูฮันเงาะ
8นายณพลชัยธานี
9นายบรรณวิชญ์คุณสาร
10นายรพีภัทรพรมเพียร

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ กกต กลาง www.ect.go.th

ตารางนี้จัดทำโดย ปิรันย่า 15 พ.ย. 2550

กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

มีเขตเลือกตั้ง 12 เขต มีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตได้เขตละ 3 คน รวมเป็น 36 คน
จากข้อมูลล่าสุดมีพรรคการเมืองจับฉลากเลือกหมายเลขของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งแล้ว 8 พรรค คือ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - กรุงเทพมหานคร

เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นางสาวโพยมราษีฤกษสําราญเพื่อแผนดิน
 2นายชาติพรอัสสรัตนเพื่อแผนดิน
 3นายวรัญูสุจิวรพันธพงศเพื่อแผนดิน
 4ม.ล.อภิมงคลโสณกุลประชาธิปตย
 5นางสาวอรอนงคกาญจนชูศักดิ์ประชาธิปตย
 6นางเจิมมาศจึงเลิศศิริประชาธิปตย
 7นายประจวบอึ้งภากรณมัชฌิมาธิปไตย
 8นายบุญสิทธิ์ธรรมโรจนพินิจมัชฌิมาธิปไตย
 9นายกฤษฎาสัจจกุลมัชฌิมาธิปไตย
 10นายมโนเมตตานันโท เลาหวณิชชาติไทย
 11นางสาวกุสุมามาลยปจฉิมสวัสดิ์ชาติไทย
 12นายอรัญพันธุมจินดาชาติไทย
 13นางสาวลีลาวดีวัชโรบลพลังประชาชน
 14นายกมลบันไดเพชรพลังประชาชน
 15นางสาวยุวลักษณอภิธนาคุณพลังประชาชน
 16นายสมโภชพุมนอยประชากรไทย
 17จ.อ.สุนันชัยบุญรอดประชากรไทย
 18นายถวิลพรตเจริญประชากรไทย
 19ร.อ.เมตตาเต็มชํานาญประชาราช
 20นายพงษพจนหิรัญพฤกษประชาราช
 21นางสาววิภาดาเต็มชํานาญประชาราช
 22นายชัยยะเกียรติธนาทรัพยเจริญประชามติ
 23ด.ต.วิชัยกุลโพนเมืองประชามติ
 24นายเศรษฐธนาฒยวัศยานันทประชามติ
 25ม.ล.ณัฏฐพลเทวกุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 26นายเอกพัฒนวิเชียรแพทยาคมรวมใจไทยชาติพัฒนา
 27นายกิตติมาสุทัศน ณ อยุธยารวมใจไทยชาติพัฒนา
 28วาที่ ร.ต. หญิงกัญจมาหนูโหยบไทยร่ำรวย
 29นายอนันตบุญเดชไทยร่ำรวย
 30นายธนวัฒนสรลักษณลิขิตไทยร่ำรวย
 31นางธัญญารัตนพรพงศศุภสินความหวังใหม
 32นางสาวตั่วแซโลวความหวังใหม
 33นางประภาพรประสมพันธความหวังใหม
21นายพิเชียรอํานาจวรประเสริฐมัชฌิมาธิปไตย
 2นางสาวสุภาภรณแสงทองมัชฌิมาธิปไตย
 3นายอายุทธจิรชัยประวิตรมัชฌิมาธิปไตย
 4นายนิทิตพุกกะณะสุตเพื่อแผนดิน
 5นางสาวพงศสุธิดาโตเทียนศรีเพื่อแผนดิน
 6นายชัยพรพศินธนถาวรกิตติ์เพื่อแผนดิน
 7นายโอฬารตูจินดาประชากรไทย
 8นายบุญรวมสรอยศรีประชากรไทย
 9นายพิศาลเทพศิริประชากรไทย
 10นายอภิเกียรติเจนพณิชชาติไทย
 11นายชาญวุฒิศุภพาณิชวงศชาติไทย
 12นายชูวิทยเหลาวรวิทยชาติไทย
 13นายกรณจาติกวณิชประชาธิปตย
 14นายสมเกียรติฉันทวานิชประชาธิปตย
 15นายอนุชาบูรพชัยศรีประชาธิปตย
 16นายพงษพิสุทธิ์จินตโสภณพลังประชาชน
 17นายวิกรานตศุภมงคลพลังประชาชน
 18พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชรกฤษณะราชพลังประชาชน
 19นายกรดโรจนเสถียรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 20ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษมเกษมสันตรวมใจไทยชาติพัฒนา
 21นายพิชัยกฤชไมตรีรวมใจไทยชาติพัฒนา
 22นายจรูญเกียรติภัทรมนตรีสินประชามติ
 23นายเอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชยประชามติ
 24นายธนัยศักดิ์เทวินทรประชามติ
 25นายศุภวิทยโอวรารินทไทยร่ำรวย
 26นายยุทธยุทธนาไทยร่ำรวย
 27นายสมเดชเชาวนดีไทยร่ำรวย
31นางสาวธัญยธรณเรืองอัครนันทเพื่อแผนดิน
 2นายปติวัตติ์แจมสวางวรพงษเพื่อแผนดิน
 3นายพงษรพีบูรณสมภพเพื่อแผนดิน
 4นายศักสิทธิ์รามสูตประชากรไทย
 5นายเอกสิทธิ์หมวดทองประชากรไทย
 6นายสุเมธลือพักตราประชากรไทย
 7นายพีระพันธุสาลีรัฐวิภาคประชาธิปตย
 8นายธนาชีรวินิจประชาธิปตย
 9นายสรรเสริญสมะลาภาประชาธิปตย
 10พ.ต.อ.อวยชัยชุนาวรรณชาติไทย
 11นายสมชายคุมพูลชาติไทย
 12นายจุมพลจันทรจิระชาติไทย
 13นายธนาพลตันบุญเพิ่มมัชฌิมาธิปไตย
 14นางวัจนาสุทัศน ณ อยุธยามัชฌิมาธิปไตย
 15นางสาวรัตนาภรณธรรมโกศลมัชฌิมาธิปไตย
 16นายเฉลิมชัยมหากิจศิริพลังประชาชน
 17นางภูวนิดาคุนผลินพลังประชาชน
 18นายยุรนันทภมรมนตรีพลังประชาชน
 19นางวชิราภรณอายุยืนประชาราช
 20นายชุมสายศรียาภัยประชาราช
 21นายสันติวิชัยพลประชาราช
 22นายมาโนชวีรานุกูลประชามติ
 23นายวสันตหิรัญบูรณะประชามติ
 24นายจักรกฤษณโกสุจริตประชามติ
 25นายพรศักดิ์ศรีละมุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 26นายบุญอนันตเปยมพงศสานตรวมใจไทยชาติพัฒนา
 27นายวีรยุทธโพธารามิกรวมใจไทยชาติพัฒนา
 28ร.ต.อ.ดร.ประเสริฐเหลืองอรามไทยร่ำรวย
 29นางสิรารมยศรีคิรินทรไทยร่ำรวย
 30นายบัญชาลาดโนนเมืองไทยร่ำรวย
41ร.ต.อ.ภูมินทรพึ่งสุจริตเพื่อแผนดิน
 2นายสุวิชัยศุภรานนทเพื่อแผนดิน
 3นายญาณกรวรากุลรักษเพื่อแผนดิน
 4นายอรรฆชัยตระการศาสตรชาติไทย
 5นายพงศกรพรหมสุวรรณชาติไทย
 6ร.ต.อ.ศักดิ์ชัยจีรพรชัยชาติไทย
 7นายเฉลิมชัยจีนะวิจารณะพลังประชาชน
 8นางสาวศุภมาสอิศรภักดีพลังประชาชน
 9นายกวีณ ลำปางพลังประชาชน
 10นายบุญยอดสุขถิ่นไทยประชาธิปตย
 11นายอรรถวิชชสุวรรณภักดีประชาธิปตย
 12นายสกลธีภัททิยกุลประชาธิปตย
 13นายจรัสสุพรความหวังใหม
 14นายกฤษฎาพรหมพิพัฒนพรความหวังใหม
 15นายประวิทยโพธิ์กระจางความหวังใหม
 16นายสุรชาติเทียนทองประชาราช
 17นายสันติบุลสถาพรประชาราช
 18นายสุพจนหอนาคประชาราช
 19ร.อ.รชฏพิสิษฐบรรณกรมัชฌิมาธิปไตย
 20นายธนกรวังบุญคงชนะมัชฌิมาธิปไตย
 21นางสาวอภิญญาสุนทรสาธิตมัชฌิมาธิปไตย
 22ร.ต.ต.เสนหชัยทรประชากรไทย
 23นายอาทิตยสิทธิเกษรประชากรไทย
 24ร.ต.สมศักดิ์ฝากมิตรประชากรไทย
 25นายวิเศษแสงกาญจนวนิชประชามติ
 26นายอภิชาติจักรศรีพรประชามติ
 27นายปารเมศเอี่ยมศิลาประชามติ
 28นายชื่นชอบคงอุดมรวมใจไทยชาติพัฒนา
 29นายสัณชัยเองตระกูลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 30นายธนัทโชคธนไพศาลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 31นายสุวิทยนิ่มนอยไทยร่ำรวย
 32นายวันชัยพรวิริยางกูรไทยร่ำรวย
 33นางสาวธัญกชพิทยานุกุลไทยร่ำรวย
 34นางลีนาจังจรรจาพลังแผนดินไท
 35นายปรีชาสันตินธรกุลพลังแผนดินไท
 36นายเทพเวชวิสิฐพลังแผนดินไท
51ร.อ.พิทักษฐานบัญชาประชาธิปตย
 2นายกองศักดิ์ยอดมณีประชาธิปตย
 3นายวิทเยนทรมุตตามระประชาธิปตย
 4นางสาวจณิสตาลิ่วเฉลิมวงศชาติไทย
 5นายฉมาดลหงสกุลชาติไทย
 6นายฐิติโชคกาญจนภักดีชาติไทย
 7น.ท.รวยลาภเอี่ยมทองมัชฌิมาธิปไตย
 8นางสาวจิรภาแสนเกษมมัชฌิมาธิปไตย
 9นายอัศวินอภัยวงศมัชฌิมาธิปไตย
 10นายวิเศษก่ําพงษไทยความหวังใหม
 11นายชาญสกลหิรัญรุจิพงศความหวังใหม
 12นายฐปนวัฒนที่รักความหวังใหม
 13น.อ.อนุดิษฐนาครทรรพพลังประชาชน
 14นายอนุสรณปนทองพลังประชาชน
 15นายการุณโหสกุลพลังประชาชน
 16พ.ต.ท.สันธนะประยูรรัตนประชากรไทย
 17นายอดุลยเจนจรรยากุลประชากรไทย
 18นายสมหมายศรีสุทธิยางกูรประชากรไทย
 19ร.อ.วิชัยราชานนทเพื่อแผนดิน
 20นายธนวิชญปาลกะวงศ ณ อยุธยาเพื่อแผนดิน
 21นางกนกพิชญวิชญวรนันทเพื่อแผนดิน
 22น.อ.อนุรักษศศิธรแนวสังคมประชาธิปไตย
 23นางสาวสุชาวดีบวิศาลธรกุลแนวสังคมประชาธิปไตย
 24นางสาวธัญวรัตมคงสาแนวสังคมประชาธิปไตย
 25นายศรีวิชัยศรีสุวรรณพลังแผนดินไท
 26นายสุนทรประเสริฐทองกรพลังแผนดินไท
 27นายสันติแมนเหมือนพลังแผนดินไท
 28พ.ต.อ.ทิพยแกวทาไมประชามติ
 29นางณัฐสิตาพัชรแกวกาประชามติ
 30น.อ.ภัทรพลวามะนะบุตรประชามติ
 31นายทนงศักดิ์วิสฤตาภารวมใจไทยชาติพัฒนา
 32นายมารุตจันทรโสภารวมใจไทยชาติพัฒนา
 33นายหัสไชยปรีชารวมใจไทยชาติพัฒนา
 34นายไพรัชจินตนพันธุไทยร่ำรวย
 35นางสาวสุมาลีสุขทิพรัตนไทยร่ำรวย
 36นายณัฐวุฒิตันสถิรานันทไทยร่ำรวย
61นายทิวาเงินยวงประชาธิปตย
 2นายสมัยเจริญชางประชาธิปตย
 3นายเกรียงยศสุดลาภาประชาธิปตย
 4นายศิริโชคสิริวรรณภาชาติไทย
 5นายอนันตฤกษดีชาติไทย
 6นายอารีวัฒนนวลปานวรชาติชาติไทย
 7นายอุดรพันธเครือมูลประชากรไทย
 8นายสวรรคขันทองประชากรไทย
 9นายวีระมูลมั่งประชากรไทย
 10นางนลินีทวีสินพลังประชาชน
 11นายภักดีหาญสหิมะทองคําพลังประชาชน
 12นายไพโรจนอิสระเสรีพงษพลังประชาชน
 13นายธนการดํารงรัตนเพื่อแผนดิน
 14นางสาวฐิตินันทเกียรติไพบูลยเพื่อแผนดิน
 15นายเนติภูมินวรัตนเพื่อแผนดิน
 16นายศิริหวังบุญเกิดมัชฌิมาธิปไตย
 17นางสาวอุมาพรสุวิบายมัชฌิมาธิปไตย
 18นายอนุมัติศาสนูปถัมภมัชฌิมาธิปไตย
 19นายคมพิศิษฐปยธรรมชัยประชาราช
 20นายนุกูลหนูสังขประชาราช
 21นายอํานวยนารถศิลปประชาราช
 22นายรุจอานันทพงษภัคธากาญจนประชามติ
 23วาที่ ร.ต. หญิงอมรพิกุลงามประชามติ
 24นายภาวัตเหมะธุรินทรประชามติ
 25นายจาตุรันตบุญเบ็ญจรัตนรวมใจไทยชาติพัฒนา
 26นายสมชัยชัยอารียกิจรวมใจไทยชาติพัฒนา
 27นายธนวินชัยรัตนรวมใจไทยชาติพัฒนา
 28นายประกาศิตวรเวชเตชกุลไทยร่ำรวย
 29นายธเนศวรมหาธนินวงศไทยร่ำรวย
 30นายธนบดีบินฮาซันไทยร่ำรวย
71นายดิเรกสุมาลยศักดิ์มัชฌิมาธิปไตย
 2นายวิฑูรยแนวพานิชมัชฌิมาธิปไตย
 3นายสุรศักดิ์หมื่นนาอานมัชฌิมาธิปไตย
 4นายชิษณุพงศรัตนพันธประชากรไทย
 5นายอภินันทจันทวรรณโณประชากรไทย
 6นายประหยัดพงษพันธุงามประชากรไทย
 7นายประพันธคูณมีประชาธิปตย
 8นางนาถยาเบ็ญจศิริวรรณประชาธิปตย
 9นายสําราญรอดเพชรประชาธิปตย
 10ร.ต.อ.นิติภูมินวรัตนเพื่อแผนดิน
 11นายเอกวัฒนหอมเศรษฐีเพื่อแผนดิน
 12นายธเชษฐนาวานิมิตกุลเพื่อแผนดิน
 13นายอนุสรณสมออนความหวังใหม
 14นางสาวคมขําหาญพาณิชยความหวังใหม
 15นายธเนศหัศบําเรอความหวังใหม
 16นายเอกฤทธิเจียกขจรชาติไทย
 17นายอัครเดชไวทยกุลชาติไทย
 18นายสุรชัยนิวาสพันธุชาติไทย
 19นายวิชาญมีนชัยนันทพลังประชาชน
 20นายดนุพรปุณณกันตพลังประชาชน
 21นายมงคลกิมสูนจันทรพลังประชาชน
 22วาที่ ร.ต. หญิงนุชนาฏหุนอยูประชาราช
 23นางสาวเนตรศาณีคําดีประชาราช
 24นายนิยมสิมะประเสริฐประชาราช
 25นายเฉลิมชัยฉิมหิรัญรวมใจไทยชาติพัฒนา
 26นายฤทธิ์ลือชาคุมแพรวพรรณรวมใจไทยชาติพัฒนา
 27นายสุรศักดิ์ธีระศักดิ์รวมใจไทยชาติพัฒนา
 28น.อ.วิชัยศิลปะรายะไทยร่ำรวย
 29นายอาหมัดอาดําไทยร่ำรวย
 30นายสันติมัดตอเห็ดไทยร่ำรวย
 31นายชัยสิทธิ์แสงศรีประชามติ
 32นายชนินทรศักดิ์ประภาษาประชามติ
 33นายชโยดมกาญจนศักดิ์ประชามติ
81นายภัทรศักดิ์โอสถานุเคราะหเพื่อแผนดิน
 2นายไพรินทรอะหมัดตอเฮดเพื่อแผนดิน
 3นายนทเกริกฤทธิ์วณิชเพื่อแผนดิน
 4นายบัญญัติทองประสงคประชากรไทย
 5นายบัญชาอํานาจรุงเจริญประชากรไทย
 6นายอิสระอมรเวชประชากรไทย
 7คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชประชาธิปตย
 8นายสามารถมะลูลีมประชาธิปตย
 9นายสุทธิปญญาสกุลวงศประชาธิปตย
 10นายอภินันทเกตุษเฐียรมัชฌิมาธิปไตย
 11นายสมพรหลงจิมัชฌิมาธิปไตย
 12นายธันวาไกรฤกษมัชฌิมาธิปไตย
 13นายศักดิ์สุวรรณกูฏชาติไทย
 14นายวิรัชนาโคชาติไทย
 15นายพรเทพจันทรนิภชาติไทย
 16นายวัฒนาเซงไพเราะพลังประชาชน
 17นางสาวศุภรัตนนาคบุญนําพลังประชาชน
 18พล.ต.ท.วิเชียรโชติสุกโชติรัตนพลังประชาชน
 19นายกฤศฌณพงศนุสติพรลภัสกฤษไทยมั่นคง
 20นางสาวพรพิมลพัฒนะกฤษไทยมั่นคง
 21นายวัชรพงศเจริญพรกฤษไทยมั่นคง
 22นายกิติศักดิ์ชูติกมลธรรมประชาราช
 23นางสาวธนพรศิริบานเย็นประชาราช
 24นายวิธิพงศจรรยโกมลประชาราช
 25นายศรีรณยําอางคประชามติ
 26นายสมทรัพยวงษกรประชามติ
 27นายประสิทธิ์วัลดาวประชามติ
 28นางสาวเสาวนียปะตาทายังคุณธรรม
 29นายสมนึกสมศักดิ์คุณธรรม
 30นายเนติราษฎรนาคโฉมคุณธรรม
 31นายพิจิตตรัตตกุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 32นายจิรากรณคชเสนีรวมใจไทยชาติพัฒนา
 33นายเกษมสันตวีระกุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 34นางวาสนาอาดําไทยร่ำรวย
 35นายกอเซ็มอรุณพูลทรัพยไทยร่ำรวย
 36นายสอาดสุขถาวรไทยร่ำรวย
91นายกษิติกมลนาวินเพื่อแผนดิน
 2นายธัญญนิธิอักษรสิทธิ์จิราเพื่อแผนดิน
 3นายสุปภาสชัยประภาเพื่อแผนดิน
 4นายเอนกหุตังคบดีพลังประชาชน
 5นางสาวศิลัมพาเลิศนุวัฒนพลังประชาชน
 6นายสุวัฒนมวงศิริพลังประชาชน
 7พล.ร.อ.ชัยสุวรรณภาพชาติไทย
 8นายวิทยาเลิศฤทธิ์ชาติไทย
 9นายบุญรายสทิวะวงศชาติไทย
 10นายสุรชัยสมบัติเจริญมัชฌิมาธิปไตย
 11นายพิสุทธิ์อังจันทรเพ็ญมัชฌิมาธิปไตย
 12นายนภัทรยมจินดามัชฌิมาธิปไตย
 13นายสุรันตจันทรพิทักษประชาธิปตย
 14นางนันทพรวีรกุลสุนทรประชาธิปตย
 15นายวิลาศจันทรพิทักษประชาธิปตย
 16นายบุญฤทธิ์ขวัญชุมประชากรไทย
 17นางสาวจารุณีตันวีระชัยสกุลประชากรไทย
 18นายยศเชี่ยวชาญกิจมั่นประชากรไทย
 19นายดนสวัสดิ์ชาติเมธีประชามติ
 20ร.อ.ศิริเกษกุลประเสริฐประชามติ
 21นายดวงแกวคารินทาประชามติ
 22พล.ต.ต.ชาตรีสุทัศน ณ อยุธยารวมใจไทยชาติพัฒนา
 23นายธนภัทรธาตวากรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 24นายชาติชายวิริยะพานิชรวมใจไทยชาติพัฒนา
 25นายธีระศักดิ์โตะชาลีไทยร่ำรวย
 26นายมานพอนุสรณสิทธิ์ไทยร่ำรวย
 27นายอัมรินทรสกุลนันทิพัฒนไทยร่ำรวย
 28นายอภิชาติบุญลือประชาราช
 29นายพัฒนาชาติสุริโยดรประชาราช
 30นายอนุกูลพิรุณนีรฤทธิ์ประชาราช
 31นายเอกชนะนนทพละพลังแผนดิน
 32นางสาวนงนาฎเจนวิวัฒนสกุลพลังแผนดิน
 33นายสุเทพกฤษณชาญดีพลังแผนดิน
101นายอุทิสศิริวรรณเพื่อแผนดิน
 2นายธนวรรธตั้งสินทรัพยศิริเพื่อแผนดิน
 3นายครรชิตสิงหสุวรรณเพื่อแผนดิน
 4นายถวิลไพรสณฑประชาธิปตย
 5นายณัฏฐพลทีปสุวรรณประชาธิปตย
 6พ.ต.อ.สวัสดิ์จําปาศรีประชาธิปตย
 7นายพยงคชางเจริญมัชฌิมาธิปไตย
 8นายสกลศุภกูลมัชฌิมาธิปไตย
 9นายณรงคศักดิ์วงศสังวาลยมัชฌิมาธิปไตย
 10นายมงคลโคววัฒนะวงษรักษชาติไทย
 11นายศักดาเมืองคําชาติไทย
 12นายสมชาติลอรัตนเรืองกิตชาติไทย
 13นายสุวัฒนวรรณศิริกุลพลังประชาชน
 14นายจารุวงศเรืองสุวรรณพลังประชาชน
 15นายสากลมวงศิริพลังประชาชน
 16นายประพจนโพธิภักดิ์ประชากรไทย
 17นายโชติพันธทัพรุงประชากรไทย
 18นายภูศิษฎยิ่งคงดีประชากรไทย
 19นายปพนวงศตระกูลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 20นางสาวสุพรมณีเวทยพันธรวมใจไทยชาติพัฒนา
 21นายสุเทพแสงเอี่ยมรวมใจไทยชาติพัฒนา
 22นายเจริญโคกดอนประชามติ
 23นางสาวมุญจนาโคกดอนประชามติ
 24นายจิรยุตตวงศสารเสริฐประชามติ
 25นายธนวัฒนเดชผลไทยร่ำรวย
 26นายสวาทมูและไทยร่ำรวย
 27นายสิริพจนอิสระรุงเจริญกุลไทยร่ำรวย
111นายสุธาชันแสงพลังประชาชน
 2นายมานะคงวุฒิปญญาพลังประชาชน
 3นายแสวงฤกษจรัลพลังประชาชน
 4น.อ.จตุพรโปรงปรีชามัชฌิมาธิปไตย
 5พล.ต.ต.รุงโรจนเภกะนันทนมัชฌิมาธิปไตย
 6วาที่ พ.ต.นิพนธซิ้มประยูรมัชฌิมาธิปไตย
 7นายโกวิทยธารณาประชาธิปตย
 8นางอรอนงคคลายนกประชาธิปตย
 9นายวัชระเพชรทองประชาธิปตย
 10นายธนะสุขสินธารานนทประชาราช
 11นายอนุสรณเต็มวงศตระกูลประชาราช
 12นายกฤษณะปยะชื่นทองกุลประชาราช
 13นายฮารูนมูหมัดอาลีชาติไทย
 14นายสุทัศนเพ็ชรกูลชาติไทย
 15นายพูลลาภยังธินะชาติไทย
 16นายพิชัยประมวลศิลปประชากรไทย
 17นายอัศจรรยเณรฐานันทประชากรไทย
 18นายวลงกรณจับใจประชากรไทย
 19นายทันฉลองรุงวิทูเพื่อแผนดิน
 20นายสมานแสงออนเพื่อแผนดิน
 21นายวิศิษฐดีเปนธรรมเพื่อแผนดิน
 22นายพีรพลเตชวัชรพงศประชามติ
 23นายอุทัยนามวงศประชามติ
 24นายวธัญูศักดิ์ศรีดีเลิศประชามติ
 25นายพิทักษสมพงษรวมใจไทยชาติพัฒนา
 26นางกุลยางามพรสุขสวัสดิ์รวมใจไทยชาติพัฒนา
 27นายชัยวัฒนไกรฤกษรวมใจไทยชาติพัฒนา
 28นายวิชาญทับซอนความหวังใหม
 29นางสาวจงลักษณศรีสวัสดิ์ความหวังใหม
 30นายจิรโรจนทิพยคุณาธรณความหวังใหม
 31นายวิเชียรพลดรสยาม
 32นายไพศาลพุมมะเดื่อสยาม
 33นายนิเทศชัยชนะสยาม
 34นายปรัชญปรีชาสุระวิโรจนไทยร่ำรวย
 35นายภูเบศจิตรสมไทยร่ำรวย
 36นายจิระศักดิ์สายวรรณะไทยร่ำรวย
121นายปติพงศเต็มเจริญพลังประชาชน
 2นายสมพรตสาระโกเศศพลังประชาชน
 3นายอริสมันตพงศเรืองรองพลังประชาชน
 4นายอมรอมรรัตนานนทมัชฌิมาธิปไตย
 5นางสาวพรรณทิพยยอดวิเศษมัชฌิมาธิปไตย
 6นายสุกฤษฎสุริยผลมัชฌิมาธิปไตย
 7นายนรภัทรรัตนุมนอยชาติไทย
 8นายวีระรอดพิทักษชาติไทย
 9นายอภิวัฒนบัวพันธชาติไทย
 10นายองอาจคลามไพบูลยประชาธิปตย
 11นางสาวรัชดาธนาดิเรกประชาธิปตย
 12นายชนินทรรุงแสงประชาธิปตย
 13นายทัตภณเกิดเจริญเพื่อแผนดิน
 14นายสิทธิโชคคลอยแสงอาทิตยเพื่อแผนดิน
 15นายลิขิตมุกดาเพื่อแผนดิน
 16ร.ต.อ.ชัยวัฒนถาวรวงศานุวัตรประชากรไทย
 17ร.ต.อ.ชิงชัยแดงบุดดาประชากรไทย
 18นางอมลวรรณวงศสิงหแกวประชากรไทย
 19นายสมบูรณจิตตั้งสมบูรณประชาราช
 20นายอภิรักษชวยชวงประชาราช
 21นายวรพงษหนูรินทรประชาราช
 22นายบุญเกียรติจิรังนิมิตสกุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 23นายเจษฎาวิสุทธิศักดิ์ชัยรวมใจไทยชาติพัฒนา
 24นายสัณหพจนสุขศรีเมืองรวมใจไทยชาติพัฒนา
 25นางสุมณฑาสุภาพวานิชไทยร่ำรวย
 26วาที่ ร.ต.อําพลสุภาพวานิชไทยร่ำรวย
 27นายปยะวิศวนารองไทยร่ำรวย
 28นายธนยศรุงเรืองชูเลิศประชามติ
 29นายธเนศสอนสิทธิ์ประชามติ
 30นายขจรชูแกวประชามติ

รวมผู้สมัครแบบแบ่งเขต 387 คน

เขต 1 พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก ปทุมวัน ราชเทวี

เขต 2 สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา

เขต 3 ดินแดง ห้วยขวาง วังทองหลาง ลาดพร้าว

เขต 4 บางซื่อ หลักสี่ จตุจักร พญาไท

เขต 5 บางเขน สายไหม ดอนเมือง

เขต 6 หนองจอก คลองสามวา คันนายาว บึงกุ่ม

เขต 7 บางกะปิ สะพานสูง มีนบุรี ลาดกระบัง

เขต 8 สวนหลวง ประเวศ บางนา พระโขนง

เขต 9 ธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ จองทอง
เขต 10
ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน
เขต 11
ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม
เขต 12 บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา

นนทบุรี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - นนทบุรี

เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายอุดมเดชรัตนเสถียรพลังประชาชน
 2นายนิทัศนศรีนนทพลังประชาชน
 3นายมานะศักดิ์จันทรประสงคพลังประชาชน
 4นายชายนอยจอนแจงมัชฌิมาธิปไตย
 5นางสาวรัชนีวรรณอุนแพทยมัชฌิมาธิปไตย
 6นายสุรทินธีระศิลปมัชฌิมาธิปไตย
 7นายสุเทพเพ็ชรเพ็งไทเปนไท
 8นายณรักษเอกเรณูชาติไทเปนไท
 9นายบุญสงจันทรทวมไทเปนไท
 10นายพิเศษรวมทรัพยประชาธิปตย
 11นายวิภาสสุชาติล้ําพงศประชาธิปตย
 12นายภทรบทวรวรรณปรีชาประชาธิปตย
 13นายวัชระกรรณิการชาติไทย
 14น.อ.ประจักษวังกานนทชาติไทย
 15นายณัฐวัฒนกุลสังคหะธํารงชาติไทย
 16นายมานะวรรธนบัวขาวเพื่อแผนดิน
 17นายกงกรณลีลาภัทรีเพื่อแผนดิน
 18นายยศวริศชูกลอมเพื่อแผนดิน
 19นายรื่นยศโชคชัยเจริญพรประชากรไทย
 20นางกานตรวีบุญเกาะประชากรไทย
 21นายชินธิปนวพงศกรประชากรไทย
 22นายเมธีแซวองไทยร่ำรวย
 23นางลักขณาสํารวมดีไทยร่ำรวย
 24ร.ต.มานิตยสํารวมดีไทยร่ำรวย
 25นายพัลลภคุณะวรรณธรประชามติ
 26นายยุทธนันทเชียงทองประชามติ
 27นายพงษศักดิ์สุวรรณมาโจประชามติ
 28นายอํานาจบุบผามาศรวมใจไทยชาติพัฒนา
 29นางสาวอรุณพรประสงคชัยกุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 30นายนภศรบุญเหลือรวมใจไทยชาติพัฒนา
 31นางสาวภัชฌนันทปาเทอเรียเกษตรกรไทย
 32ร.ต.อ.พัฒนะชัยวรโนทัยเกษตรกรไทย
 33นายเฉลิมพงษประเสริฐศักดาเกษตรกรไทย
21ส.ต.ท.สมชายศรีเย็นไทเปนไท
 2นายประดิษฐทองคําวิไลไทเปนไท
 3นายสุรสีหเย็นเพ็ชรไทเปนไท
 4พล.ต.ต.บุญเลิศนันทวิสิทธิ์มัชฌิมาธิปไตย
 5นายสุทธิอุทานวรพจนมัชฌิมาธิปไตย
 6นายวิสูตรศิลปวานิษยมัชฌิมาธิปไตย
 7นายพรหมมั่นเพียรจิตตมหาชน
 8นายปรีชาวัฒโนมหาชน
 9นายอนึ่งสมบุญลาภมหาชน
 10นายสุชาติบรรดาศักดิ์ประชาราช
 11นายฉลองเรี่ยวแรงประชาราช
 12นายวิเชียรเจริญนนทสิทธิ์ประชาราช
 13นายสมบัติสิทธิกรวงศประชาธิปตย
 14นายทศพลเพ็งสมประชาธิปตย
 15นายอภิสิทธิ์ลี้กุลเจริญประชาธิปตย
 16นายวิฑูลรยศิริวิโรจนเพื่อแผนดิน
 17นางศิริพรรณพันธุมะโอภาสเพื่อแผนดิน
 18นายอํานาจเพ็ชรสวางเพื่อแผนดิน
 19พ.อ.อภิวันทวิริยะชัยพลังประชาชน
 20นายสนิทนวลละออพลังประชาชน
 21นายสมบูรณศรีธุระวานิชพลังประชาชน
 22นายสมพงษสิริศุภอักษรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 23นายกรธวัชอยูยังรวมใจไทยชาติพัฒนา
 24นายเลิดคุณ