*/
  • ปิรันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lovethailand@live.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 738
  • จำนวนผู้ชม : 1235225
  • จำนวนผู้โหวต : 1260
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1260 คน
พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2550
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 2069 , 12:39:30 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไปหน้าแรก Countdown เลือกตั้ง 23 ธันวา 50

คุณสามารถอ่านเรื่องย้อนหลังได้ที่ ลิสต์รวมทุกเรื่องในบล็อก คลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือ

กลุ่มจังหวัดที่ 4

ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

มีจำนวนราษฎรรวม 7,992,434 มี 13059 หน่วยเลือกตั้งใน 19 เขต
จำนวน ส.ส.
ระบบแบ่งเขต 51 คน
ระบบสัดส่วน 10 คน
มี 15 พรรคการเมืองลงแข่ง ผู้สมัคร 150 คนเป็นชาย 113 คน หญิง 37 คน

จำนวน ส.ส. ในเขตกลุ่มจังหวัดที่ 4

#

จังหวัด

กลุ่มจังหวัดระบบสัดส่วน

จำนวน

ส.ส.ระบบสัดส่วน

ส.ส. ระบบแบ่งเขต

เขตเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง

1

บุรีรัมย์

4

10

10

4

2147

4

ยโสธร

4

4

2

875

2

ร้อยเอ็ด

4

8

3

2464

4

ศรีสะเกษ

4

9

3

2704

5

สุรินทร์

4

9

3

1923

6

อุบลราชธานี

4

11

4

2946

 

รวม

 

 

51

19

13059

ตารางนี้จัดทำโดย ปิรันย่า 15 พ.ย. 2550 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4

หมายเลขพรรคพรรคลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุล
1เพื่อแผ่นดิน1นายวัลลภไทยเหนือ
2นางกนกกาญจน์ควรหา
3นายชาติชาตรีโยสีดา
4นางเพชรีเพชรสว่าง
5นายจิโรจน์โชติพันธุ์
6นายทวีศักดิ์สระใหญ่
7นายสถาพรว่องสัธนพงษ์
8นายคำตาแคนบุญจันทร์
9นางพรรณทิพย์จันทร์อารักษ์
10นายสิทธิชัยโควสุรัตน์
2รวมใจไทยชาติพัฒนา1นายสุรชัยดนัยตั้งตระกูล
2นายวิโรจน์แสงมณี
3นางสาวเย็นจิตร์ชินนาค
4นายวรนิตวินทะไชย
5พล.ต.ต.สุธีสุทธิศิริวัฒนะ
6นายประมวลอุ่นใจ
7นายยุทธชัยคลองสิน
8พ.ต.วริทธิกรกันเมล์
9นายฉลาดมะเสนะ
10นายอาทิตย์ยุทธเสรี
4ประชาธิปัตย์1นายวิฑูรย์นามบุตร
2นายดนัยนพสุวรรณวงศ์
3นางจันทร์เพ็ญสายปิน
4นายประสงค์สุภาสัย
5นางสาวจันทรพรขันโมลี
6นางพิมพรสุนทรา
7นางพิศมัยจึงจิตรักษ์
8นายศรีเมืองวัฒนาชีพ
9นางสาวอภิรดีสุพรรณฝ่าย
10นางรัตนากรขันอาสา
8เกษตรกรไทย1นายสุพรวัฒนาเอี่ยวสกุล
2นายธนภณเสนาวงค์
3นายสุวัฒน์จันทร์เติบ
4นายบุญธรรมคำมี
5นายสมดีพัชรวายุแสง
6นางสาวอ่อนหวานนาควัน
7นายเกริกเกียรติกิตติพรรณวรกุล
8นางสาวจตุพรศรีชื่น
9นางสาวนิชราพรแวงอุ้ย
10นางสาวหนูจริงแวงอุ้ย
9ประชาราช1นายมานะมหาสุวีระชัย
2นายศักย์มหาสุวีระชัย
3นายชาญชัยปทุมวรชาติ
4นายแสงอรุณมีรสล้ำ
5นายสมยศศรีภักดี
6นางสาวทองไสโปร่งจิต
7นายสมชายโรจน์วณิชชากร
8ว่าที่ ร.ต.เทวารัณย์สระคูพันธ์
9นายนาวีบุญประสม
10นายเกียรติศักดิ์คำมุงคุล
11พัฒนาประชาธิปไตย1นายสุรทินพิจารณ์
2นายสุวรรณทองหนุน
3นายสมัยยอดพรหม
4นายประเสริฐบุญท้าว
5นายศุภวุธคำศรี
6ผ.ศ.คำผลกองแก้ว
7นายเอกชัญญาหลักคำ
8นายวิฑูรย์เกตุวงศา
9นายลำพูลเมืองโคตร
10นายดนัยไสยโชติ
12พลังประชาชน1นายสุรพงษ์สืบวงศ์ลี
2นายชัยชิดชอบ
3นายเพิ่มพูนทองศรี
4นายอดิศักดิ์โภคกุลกานนท์
5พล.ต.อ.วิรุฬห์พื้นแสน
6นายพฤฒิชัยวิริยะโรจน์
7นายมังกรยนต์ตระกูล
8นายประเกียรตินาสิมมา
9นายกล่ำคานปาทาน
10พ.ต.ต.สำเนียงลือเจียงคำ
13ชาติไทย1นายวีระศักดิ์โควสุรัตน์
2นางกรองกาญจน์วีสมหมาย
3นายบรรจงพงศ์ศาสตร์
4นายเอกพจน์กฤตยเรืองโรจน์
5นายโกมินทร์พิมพ์จันทร์
6นางนิตยาสารรัตน์
7นายปรีชาเดชะคำภู
8นางอรุณีบุญศิริธรรมชัย
9นางมยุราอุทัยศรี
10นางสาวอารียาพรพรมสาร
14ดำรงไทย1นายโชติพัฒน์สกุลดีเชิดชู
2น.ส.หทัยทิพย์เชิดชู
3นายกงสีศิริไทย
4นางศุภลักษณ์เชิดชู
5นางจุติพรวิบูลย์เขียว
6นางปารณีย์กัลยามาตร์
7นายชัยมะณีพวงระย้า
8นายชายคูโคกสูง
9นายยิ่งศักดิ์ศรีสว่าง
10นายทองสีบุญพันธ์
15มัชฌิมาธิปไตย1นายวีระศักดิ์จินารัตน์
2นายการุณใสงาม
3นายสถิตคำมะสอน
4ดร.วิชัยแข่งขัน
5นายเสกสรรค์นิสัยกล้า
6นายทองสุขพูลสุข
7ดร.อุทัยภิรมย์รื่น
8ดร.นิพนธ์ทาบุราญ
9รศ.ดร.วีระไชยศรีสุข
10นายวีระพันธ์แสนเสริม
17ความหวังใหม่1นายสุรสีห์ผาธรรม
2นายธีรชาติเล็กสิงห์โต
3นายประพันธ์เวียงสมุทร
4นายสุริยัณห์คงสุขดี
5นางสาวอุไรวรรณสุภากุล
6นายทรงศักดิ์สุริยะวงศ์
7นางวันทนาจงกลกลาง
8นางบุญอาภาสุขบรรเทิง
9นายปัณณวิชญ์กะภูทิน
10นายชวลิตผ่องแผ้ว
19ประชามติ1นายพรเพ็ญพาส
2นายโสรัจจ์ดาศรี
3นายรพิศดวนใหญ่
4นายมงคลแพงงา
5นางพรชัยมโนราช
6นายสันติพูดเพราะ
7นายสวรรค์ขันธุลา
8นายพัฒนพลคำตา
9พ.ต.ท.กวีศักดิ์ทองมาก
10นางสมพิศกุลโพนเมือง
20ไทเป็นไท1นางสดใสปัญญาสาร
2นายสิงทองกินามณีย์
3นายพงศกรบุ้งทอง
4นายพัฒนพลคำกมล
5นายพรหมดาศรี
6นางมณีรัตน์ธวัลหทัยกุล
7นายสุรศักดิ์ไชยรักษ์
8นางพิมพ์ชูพรรณนิวาสวงษ์
9นางสว่างจิตสมัครรบ
10นางเพชรีส่งเสริม
27ไทยร่ำรวย1นายชยพลศรีธารชัย
2นายปัญญาสารพล
3นางพัชนีบัวพา
4นายปรีชาวิเชียรศรี
5นายหิรัญฉาบสูงเนิน
6นายฉายตากกระโทก
7นายชวาลภพสายสมบัติ
8นายวิทวัสชมภูวงศ์
9นายสิทธิพงษ์ทวีพงษ์
10นายประสารพิลายนต์
29พลังแผ่นดิน1นายวิชิตแสงทอง
2นายสุทรเสนะเกตุ
3นายเพชรเนตรสุวรรณกูฎ
4นายม้วนศิลาล้อม
5นายเสริมไทยไพรศรี
6นายคำสอนศิริโรจนงาม
7นายถนอมชัยแสงสุวรรณ
8นางพิมลรัตน์สุวรรณกูฎ
9นางศศิประภากตัญญู
10นายไพรวัลย์ปัตย์ถาทุมภ์

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ กกต กลาง www.ect.go.th

ตารางนี้จัดทำโดย ปิรันย่า 15 พ.ย. 2550

บุรีรัมย์

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - บุรีรัมย์
เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายณัฐวุฒิสุขเกษมมัชฌิมาธิปไตย
 2นายมาโนชเฮงยศมากมัชฌิมาธิปไตย
 3นายสมนึกเฮงวาณิชยมัชฌิมาธิปไตย
 4นายภุชงคเลาศิริวงศประชาธิปตย
 5นายสันติโรจนสุกิจประชาธิปตย
 6นายนาคินทรปนศิริประชาธิปตย
 7นายประยูรเพ็งจันทรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 8นายวิศิษฎจะเรียกรัมยรวมใจไทยชาติพัฒนา
 9นายทวีศักดิ์จั่นเทศรวมใจไทยชาติพัฒนา
 10นายโสภณเพชรสวางเพื่อแผนดิน
 11นายหนูแดงวรรณกางซายเพื่อแผนดิน
 12นายธราพงษชุมรัมยเพื่อแผนดิน
 13นายพรชัยศรีสุริยันโยธินพลังประชาชน
 14นายรุงโรจนทองศรีพลังประชาชน
 15นายประกิจพลเดชพลังประชาชน
 16นายณัษฐพลทิพยอักษรประชาราช
 17นายปริวัชรมณีเติมประชาราช
 18นายสุรินทรทาซายประชาราช
 19นายสุรเชษฐกฤตยเรืองโรจนชาติไทย
 20นายสุวิทยพัวพันธชาติไทย
 21นางพรรณาดุริยะวิจิตรชาติไทย
 22นายบุญเพ็งสุรักษประชามติ
 23นายวิชัยเฉลิมศิลปประชามติ
 24นายกัณหาแกวสีจันทรประชามติ
 25นายสนับสํารวจวงคความหวังใหม
 26นางสงาฉลองจันทรความหวังใหม
 27นายธนาศักดิ์เฉลิมสิทธิวงศาความหวังใหม
 28นายคําพองวาปทะไทเปนไท
 29นายเตียงวิเศษดีไทเปนไท
 30นายถนอมสะเทินรัมยไทเปนไท
 31นายดําธรรมนิยมสยามสันติ
 32นายบุญจันทรบุญสุขสยามสันติ
 33นายจักรพันธตาดโคกสูงสยามสันติ
 34นายสมชายขยันดีไทยร่ำรวย
 35นางเพ็ญพิมลศักดิ์ชัยกรณไทยร่ำรวย
 36นางบุญนาคนาคีสังขไทยร่ำรวย
21นายรังสิกรทิมาตฤกะพลังประชาชน
 2นายมนตไชยชาติวัฒนศิริพลังประชาชน
 3นายทรงศักดิ์ทองศรีพลังประชาชน
 4นายขจรธนจุดโตเพื่อแผนดิน
 5นายจํารัสเวียงสงคเพื่อแผนดิน
 6นายสุรศักดิ์นาคดีเพื่อแผนดิน
 7นายณัฐพงศธัชกุรัตนประชาราช
 8นายแฉลมพานิชรัมยประชาราช
 9นายสุธาเทพศรีประโคนประชาราช
 10นางสาวดาริกาใสงามมัชฌิมาธิปไตย
 11นายสุพิศคิดรอบมัชฌิมาธิปไตย
 12นายนาวีสะสมมัชฌิมาธิปไตย
 13นายอธิวัฒนบุญชาติประชาชาติไทย
 14นายธีรศักดิ์ไชยปลัดประชาชาติไทย
 15นายเปนเบิกประโคนประชาชาติไทย
 16นายภูมิสิทธิ์มาประจงชาติไทย
 17นายประดิษฐแสนทวีสุขชาติไทย
 18นายพิทักษนาคไธสงชาติไทย
 19นายรักษาลอยประโคนรวมใจไทยชาติพัฒนา
 20วาที่ ร.ต.เสนาะพรหมสวัสดิ์รวมใจไทยชาติพัฒนา
 21นางสาวพิมพณัฐชยาโพธิ์เงินรวมใจไทยชาติพัฒนา
 22นายจารุพงศสมอารยพงศประชาธิปตย
 23นายวัฒนาปาประโคนประชาธิปตย
 24นายพยุงศักดิ์โรจนวิสัยประชาธิปตย
 25นายมหาบุญชูเจียวรัมยไทเปนไท
 26นายศิริจริตรัมยไทเปนไท
 27นายภูมิพัฒนเจริญรัมยไทเปนไท
 28นายไพโรจนเกษมสุขอําไพประชามติ
 29นายสุพรรณนุชารัมยประชามติ
 30นายศิรพงศปลื้มรัมยประชามติ
 31นายปยะขะจีฟาสยามสันติ
 32นายนุชิตจันธราพรสยามสันติ
 33นายฐนะพัสพพงษสวัสดิ์สยามสันติ
 34นายสมศักดิ์สนิทประโคนไทยร่ำรวย
 35นายนิวัตนะรานรัมยไทยร่ำรวย
 36นางละอองกุณโฮงไทยร่ำรวย
31นายทิวาการกระสังรวมใจไทยชาติพัฒนา
 2นางจิดาภาศรีโสภารวมใจไทยชาติพัฒนา
 3นายอภิชาติฉัพพรรณรังสีเพื่อแผนดิน
 4นายเชิดศักดิ์สกุลทวีวัฒนเพื่อแผนดิน
 5นายวุฒิพงษเหลืองอุดมชัยชาติไทย
 6นายสวิชศิริรัมยชาติไทย
 7นายประสิทธิ์ตั้งศรีเกียรติกุลพลังประชาชน
 8นายสนองเทพอักษรณรงคพลังประชาชน
 9นายไชยวัฒนสินสุวงศประชาธิปตย
 10นายกฤชอุปจันแพงวงศประชาธิปตย
 11นางสาวเพ็ญพิมลใสงามมัชฌิมาธิปไตย
 12นายวรเดชอินทรกําแหงมัชฌิมาธิปไตย
 13นายวิสิทธิ์จันทรสิงหประชาราช
 14นายประเสริฐเลิศยะโสประชาราช
 15นางวรรณพิมลเที่ยงธรรมไทเปนไท
 16นายปยวัฒนคงทรัพยไทเปนไท
 17นายประเทืองโยธินประชากรไทย
 18นายสุพันธแกมรัมยประชากรไทย
 19นางยุพินเวิรคเลอรไทยร่ำรวย
 20นายบัวดําริหไทยร่ำรวย
 21นายบุญมาสืบมาสยามสันติ
 22นายประจวบสืบสิงหสยามสันติ
41นายพรเทพเตชะไพบูลยรวมใจไทยชาติพัฒนา
 2นายประสิทธิ์ธาตุทะนะรวมใจไทยชาติพัฒนา
 3นายโสภณซารัมยพลังประชาชน
 4นายธวัชชัยกมลมุนีโชติพลังประชาชน
 5นายประกอบภิญโญประชาธิปตย
 6นายสมโภชนเสถียรพูนสุขประชาธิปตย
 7นายสุคนแกวกลาประชาราช
 8นายสุทัศนชัยกลมไธสงประชาราช
 9นายปณวัตรเลี้ยงผองพันธุชาติไทย
 10นายสุทธินันจรเอกาชาติไทย
 11นายพีระพงษเฮงสวัสดิ์เพื่อแผนดิน
 12นายสงเคราะหสันรัมยเพื่อแผนดิน
 13นายนพรัตนสุขสําราญประชากรไทย
 14นางนิภาพรเข็มบุบผาประชากรไทย
 15นายธนาวุฒิบุงทองชัยกิจไทเปนไท
 16นายสมพงษเต็นรัมยไทเปนไท
 17นางสาวระพิพรรณพัชระกุลพัฒนไทยร่ำรวย
 18นายรุงนิรันดรเรืองสุวรรณไทยร่ำรวย
 19นายเทพนิกรโยโพธิ์สยามสันติ
 20นายพลเทพเหมราสยามสันติ
 21นายภูริวัจนขจรพงศศานตนําวิถี
 22นายกิตติอัศวพัฒนากูลนําวิถี
รวม116    

ยโสธร

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - ยโสธร
เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายเริงศักดิ์ทองแกวประชามติ
 2พ.ต.ท.พิชัยยุทธเฉลิมศิริหลาประชามติ
 3นายชื่นวงษเพ็ญมัชฌิมาธิปไตย
 4นายสมหวังจําปาหอมมัชฌิมาธิปไตย
 5นายวีระศักดิ์บุญทศความหวังใหม
 6นายสุวัฒนจิตตจันทรความหวังใหม
 7นายสายันตโสมะตะนัยประชาราช
 8นายมนัสโสมะตะนัยประชาราช
 9พ.อ.ท.ยุทธไชยันตพรมนิกรชาติไทย
 10นางสาวเตือนใจไชยเสนชาติไทย
 11นางสาวณิรัฐกานตศรีลาภประชาธิปตย
 12นายสุชาติหนองพงษประชาธิปตย
 13นายประยุทธนิจพานิชยพลังประชาชน
 14นายบริภัทธรวงษไกรพลังประชาชน
 15นายรณฤทธิชัยคานเขตเพื่อแผนดิน
 16นายสุทธิชัยจันทรอารักษเพื่อแผนดิน
 17นายกรศิรินามรวมใจไทยชาติพัฒนา
 18นายประจักษเนาวรัตนรวมใจไทยชาติพัฒนา
 19นายประยุทธรูปหลอไทเปนไท
 20นายบุญฤทธิ์ปองกันไทเปนไท
 21นายวิศิษยจันดากูลประชากรไทย
 22นายประวิทยสาระบุตรประชากรไทย
 23นางไพยวรรณสวางแสงไทยร่ำรวย
 24ด.ต.คงฤทธิ์จันทเทพไทยร่ำรวย
 25นายคนองนิลไชยพัฒนาประชาธิปไตย
 26นายมิตรชัยโคตรสมบัติพัฒนาประชาธิปไตย
21นายสฤษดิ์ประดับศรีเพื่อแผนดิน
 2นายพิกิฏศรีชนะเพื่อแผนดิน
 3นายสมบูรณทองบุราณมัชฌิมาธิปไตย
 4นายอภินันทเมตตาริกานนทมัชฌิมาธิปไตย
 5นายสุมนฤทธิกันประชาราช
 6นายพัฒนาชลพันธประชาราช
 7นายสุพัฒนไชยกุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 8นายองอาจภูมิภาครวมใจไทยชาติพัฒนา
 9นายหมอลํามวงตาลชัยประชาธิปตย
 10นายปรีชาศรีอุบลประชาธิปตย
 11นายวิสันตเดชเสนพลังประชาชน
 12นายพีรพันธุพาลุสุขพลังประชาชน
 13นายเลิศชัยมาสขาวไทเปนไท
 14นายสรวิศโคตหาไทเปนไท
 15นายวุฒิชัยคุรุภัณฑประชามติ
 16นางสวรรยากายราชประชามติ
รวม42    

ร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - ร้อยเอ็ด
เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายเกียรติศักดิ์ไคนุนกาความหวังใหม
 2นางสาวคคนัมพรพระเอกความหวังใหม
 3นายสําลีจันทะคัดความหวังใหม
 4นายกฤชชัยศรีสวางชาติไทย
 5นายอนุรักษจุรีมาศชาติไทย
 6นายอุดมเหลายนขามชาติไทย
 7นายจิรายุสังฆะมณีรวมใจไทยชาติพัฒนา
 8นายตระกูลอรรถวิเศษรวมใจไทยชาติพัฒนา
 9ร.อ.วรชิตสระมูลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 10นายปยวัฒนชาญวรวุฒิประชาราช
 11นางสาวเสริมสุขวรวัฒนประชาราช
 12นายบุญชิดทัศพัฒนะประชาราช
 13นายสานิตวองสัธนพงษเพื่อแผนดิน
 14นายบัณฑิตยออมไธสงเพื่อแผนดิน
 15นายอํานาจวงคหนองหวาเพื่อแผนดิน
 16นายทวีวัฒนรัตนสงครามประชาธิปตย
 17นายสิทธิเกียรติระดาพัฒนประชาธิปตย
 18นายทินกรออนประทุมประชาธิปตย
 19นายฉลาดขามชวงพลังประชาชน
 20นายวราวงษพันธุศิลาพลังประชาชน
 21นายเศกสิทธิ์ไวนิยมพงศพลังประชาชน
 22พล.ท.กิตติภูมิศรีวฤทธิ์มัชฌิมาธิปไตย
 23นางจารุวรรณศรีลาภมัชฌิมาธิปไตย
 24นายวีระวัฒนโพธิ์เปยศรีมัชฌิมาธิปไตย
 25จ.ส.ต.กูเกียรติประจิตอรุณดีประชามติ
 26นายวีรชนบุญพิคําประชามติ
 27นายยศพงศพิมพดีประชามติ
 28นางจันดาถนอมลาภไทยร่ำรวย
 29นายสมานอุทิตะสารไทยร่ำรวย
 30นายศุรโชคจันทรประทักษไทยร่ำรวย
 31วาที่ พ.ต.สุดใจจันทะบุรมไทเปนไท
 32นางสุปยาปตถามังไทเปนไท
 33นายพลจอยนุแสงไทเปนไท
 34นายประณตเสริฐวิชาสยามสันติ
 35นายบุญนาคจุลวงษสยามสันติ
 36นายเวชยันตชมภูบุตรสยามสันติ
 37นายเสนียลุผลประชากรไทย
 38นายไพโรจนฉายะโคตรประชากรไทย
 39นายทวีศิลารัตนประชากรไทย
21นายชัชวาลยชมภูแดงชาติไทย
 2นายณัฐพลสุทธิสนธิ์ชาติไทย
 3นายสรรเสริญชมภูแดงชาติไทย
 4นายศักดาคงเพชรพลังประชาชน
 5นายนิสิตสินธุไพรพลังประชาชน
 6นายกิตติสมทรัพยพลังประชาชน
 7นายอุทารธรรมออมอดรวมใจไทยชาติพัฒนา
 8นายใจเพชรสอนโกษารวมใจไทยชาติพัฒนา
 9นายวิรัชประราศรีรวมใจไทยชาติพัฒนา
 10นายเกษมมาลัยศรีมัชฌิมาธิปไตย
 11นายกฤษณะแสนสําโรงมัชฌิมาธิปไตย
 12นายบุญนอมพรมนิกรมัชฌิมาธิปไตย
 13นายเวียงวรเชษฐเพื่อแผนดิน
 14นายธีรพงษพานทองเพื่อแผนดิน
 15นายประเสริฐวรกาญจนบุญเพื่อแผนดิน
 16นายธนพลเรืองเกษตรวิสัยประชากรไทย
 17นางสาวอัญชลีพิมานประชากรไทย
 18พ.ต.ท.ศุภวิทยสูติสงคประชากรไทย
 19นายสมบัติขันโมลีประชาธิปตย
 20นายไพบูลยพัฒนสระคูประชาธิปตย
 21นายจินดาแสงโสภาประชาธิปตย
 22นางสุนิดษาเวฎสุวัณความหวังใหม
 23นายเชิดชัยมูลมณีความหวังใหม
 24นายสุนทรพลยางความหวังใหม
 25นายสายันตชัยอินสอนอัคครกุลพลังแผนดิน
 26นายธีรยุทธระโยธีพลังแผนดิน
 27นายพชรพายุหะพลังแผนดิน
 28นางสาวธิดาใจทิณรัตนประชามติ
 29นายรัศมีทิณรัตนประชามติ
 30พ.ต.ท.อุโฆษจะโนรัตนประชามติ
 31นายสรรเสริญเวียงนนทไทยร่ำรวย
 32นายวิชิตพงษสีสมนาไทยร่ำรวย
 33นางสาครออนสีแดงไทยร่ำรวย
 34นายพนมแสงวาโทสยามสันติ
 35นายเศรษฐพงศวจนสุขไพศาลสยามสันติ
 36นายสวาสดิ์นาคศรีสยามสันติ
31นายสุรพรดนัยตั้งตระกูลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 2นายอรรณพเพียรชนะรวมใจไทยชาติพัฒนา
 3นายเอกประดิษฐประกอบสายประชาธิปตย
 4จ.ส.ต.สืบพงษพนมเขตประชาธิปตย
 5นายนิรันดรนาเมืองรักษพลังประชาชน
 6นายนิรมิตสุจารีพลังประชาชน
 7นายนพดลพลซื่อเพื่อแผนดิน
 8นายกิตติพงศพรหมชัยนันทเพื่อแผนดิน
 9นางสาววาสินีพรพลเยี่ยมมัชฌิมาธิปไตย
 10นายชัยยศทะไกรราชมัชฌิมาธิปไตย
 11วาที่ ร.ต.รวมภูมิศักดิ์พลเยี่ยมประชาราช
 12นายไพรวัลยปตยถาทุมภประชาราช
 13นายกิติศักดิ์เลิศศิริรังสรรคชาติไทย
 14นายจํารองพละสุชาติไทย
 15นายสุภาพชินคํานนทประชากรไทย
 16นายมีเดชน้ําบุนประชากรไทย
 17นายเยี่ยมพลพลเยี่ยมความหวังใหม
 18นายรุงโรจนมาศฉมาดลความหวังใหม
 19นายวินัยนามนาเมืองไทเปนไท
 20นายเทวกูลแกวอรุณไทเปนไท
 21นางอุทัยวรรณโสมณวัฒนไทยร่ำรวย
 22นายคํานึงพันธังไทยร่ำรวย
 23นายยงยุทธขัติยนนทสยามสันติ
 24ร.อ.คําภูอุดมพรสยามสันติ
 25นายเบญจศิลธรรมโทนําวิถี
 26นายโกศลแวงวรรณนําวิถี
รวม101    

ศรีสะเกษ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - ศรีสะเกษ
เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายยงยุทธบุตรศรีประชาธิปตย
 2นายพินิตศิริวัฒนชัยศิลปประชาธิปตย
 3นางกาญจนาสมใจประชาธิปตย
 4นายโสภณวรธรรมปญญาประชามติ
 5นายเชิดศักดิ์สัทธรรมนุวงศประชามติ
 6นางทัตธนทองเฟองประชามติ
 7นายธเนศเครือรัตนพลังประชาชน
 8นายสุรชาติชาญประดิษฐพลังประชาชน
 9นายปวีณแซจึงพลังประชาชน
 10พ.ต.ท.ชุมพรพลศักดิ์รวมใจไทยชาติพัฒนา
 11นายจํารัสอัศดรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 12นายธาดาลิมปจํานงครวมใจไทยชาติพัฒนา
 13นายพิทยาบุญเฉลียวประชาราช
 14นายวิโรจนผองราษีประชาราช
 15นายสุตาพรมดวงประชาราช
 16นายกมลแสงเดชเพื่อแผนดิน
 17นายเชาวลิตศิลารักษเพื่อแผนดิน
 18นายณรงคสิทธิ์เครือรัตนเพื่อแผนดิน
 19นายสิริพงศอังคสกุลเกียรติชาติไทย
 20นางสาววิลัดดาอินฉัตรชาติไทย
 21นายกัณพงศแซจึงชาติไทย
 22นายชิตเจริญประเสริฐมัชฌิมาธิปไตย
 23นางสาวศรีรัฏนชางเพ็ชรมัชฌิมาธิปไตย
 24นายรังสรรคพรหมภามัชฌิมาธิปไตย
 25นายนิคมมักสิกไทยร่ำรวย
 26นางธนนิจนันทะเสนไทยร่ำรวย
 27นายธีรสุวัฒนศักดิ์เสถียรไทยร่ำรวย
 28วาที่ ร.ต.ฤทธิเดชวรงคไทเปนไท
 29นางณัฎฐิณีชมภูพื้นไทเปนไท
 30นางภรภันศรีสระคูไทเปนไท
21นายสุวงควงษปลั่งประชามติ
 2นายบุญยังศรีปญญาประชามติ
 3นายพินิตพิศุทธิวงษชัยประชามติ
 4นายปรเมศวรจึงวัฒนานนทมัชฌิมาธิปไตย
 5นายไพโรจนวงศพรหมมัชฌิมาธิปไตย
 6นายมณัฐชัยถาวรมัชฌิมาธิปไตย
 7นางอนงนาฎอุโลกประชาธิปตย
 8นายมาโนชญนรมาศประชาธิปตย
 9นางสาวกชกรอินทมีประชาธิปตย
 10นายพรศักดิ์เจริญประเสริฐพลังประชาชน
 11นายวีระพลจิตสัมฤทธิ์พลังประชาชน
 12ร.ท.กุเทพใสกระจางพลังประชาชน
 13นายปญญาสารเสนาเพื่อแผนดิน
 14นายยรรยงพิทยาพลเพื่อแผนดิน
 15นางสาวภัทรพรทองสุทธิ์เพื่อแผนดิน
 16นายมานพจรัสดํารงนิตยประชาราช
 17นางสาวจิรวดีจึงวรานนทประชาราช
 18นายบุญเกิดเพ็งอุดมประชาราช
 19นายสวัสดิ์สืบสายพรหมรวมใจไทยชาติพัฒนา
 20นางมาลินีอินฉัตรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 21นายวีระศักดิ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์รวมใจไทยชาติพัฒนา
 22นายสุทินศรบุญทองนําวิถี
 23นายวิจิตรดวนใหญนําวิถี
 24นายดาวฤทธิ์ดวนใหญนําวิถี
 25นายภาณุพงศตัณฑกูลไทยร่ำรวย
 26นายกิจติวัฒนตัณฑกูลไทยร่ำรวย
 27นายอัคณีรักษรัตนะวันไทยร่ำรวย
 28นายฐิติพันธุเพ็ญอัมพรไทเปนไท
 29นายสิทธิโชคจันคณาไทเปนไท
 30นางจรรยาจันทรแจมไทเปนไท
31นายภูมินทรลีธีระประเสริฐเพื่อแผนดิน
 2นายดนัยฤทธิ์วัชราภรณเพื่อแผนดิน
 3นายจรุงศักดิ์อัศวเมธาพันธเพื่อแผนดิน
 4นางอุดมลักษณเพ็งนรพัฒนมัชฌิมาธิปไตย
 5นายไพลอดสายแกวมัชฌิมาธิปไตย
 6นายโชคทวีเสาสิริมัชฌิมาธิปไตย
 7นายวิวัฒชัยโหตระไวศยะพลังประชาชน
 8นายอมรเทพสมหมายพลังประชาชน
 9นายธีระไตรสรณกุลพลังประชาชน
 10นายธีรธรรมดาสีประชามติ
 11จ.ส.ต.ศักดิ์วรินทรศรีภักดิ์ประชามติ
 12นายวิริยะอินพานิชประชามติ
 13นายกิติภัทรอนันตเมธากุลรวมใจไทยชาติพัฒนา
 14นางพรศรีเจริญศรีรวมใจไทยชาติพัฒนา
 15นางเพญพินิจอักษรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 16นางจุไรรัตนสังขแกวประชาธิปตย
 17นายกิติศักดิ์พนภัยประชาธิปตย
 18นายผินผิวเหลืองประชาธิปตย
 19จ.ส.อ.สิทธิ์เคนนาดีไทยร่ำรวย
 20นายปฐาสิทธิ์ศรีสิงหไทยร่ำรวย
 21นายวัชรพงษชมภูวงคไทยร่ำรวย
 22นายวันชัยบุญเสนอสยามสันติ
 23นางณีรนุชผิวผันสยามสันติ
 24นายไพทูลธรรมรสสยามสันติ
 25นางนงนุชไกรษีไทเปนไท
 26นางสาวดาวรุงพรอมพรมไทเปนไท
 27นายสมภารอินตะนัยไทเปนไท
รวม97    

สุรินทร์

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - สุรินทร์
เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายบุญติดสุรประพจนประชาราช
 2นางจันทรพรกสิบุตรประชาราช
 3นายสุวิชบูรณเจริญประชาราช
 4นายมานิตยสังขพุมมัชฌิมาธิปไตย
 5นายปกรณมุงเจริญพรมัชฌิมาธิปไตย
 6นายพรชัยมุงเจริญพรมัชฌิมาธิปไตย
 7นายสรรพกิจปรีชาชนะชัยประชาธิปตย
 8นายอัครเดชสุพรรณฝายประชาธิปตย
 9นายคราศรีลอยทองประชาธิปตย
 10นางฐกัสสยาหมูลศาสตรประชากรไทย
 11นางสาวสุราชใหญรัมยประชากรไทย
 12นายตอศักดิ์ฉัตรทองประชากรไทย
 13นายธีรโชตกองทองรวมใจไทยชาติพัฒนา
 14นายแฎงหนุนชูรวมใจไทยชาติพัฒนา
 15นายศุรวิษฐศิริพาณิชยศกุนตรวมใจไทยชาติพัฒนา
 16นายเกษมศักดิ์แสนโภชนเพื่อแผนดิน
 17นายพิเชษฐสุทธิศิริวัฒนะเพื่อแผนดิน
 18นายณัฏฐรัชตสุระสังขเพื่อแผนดิน
 19นายดิลกจารัตนชาติไทย
 20นายบัญญัติประยงคหอมชาติไทย
 21นายทองหลอนิ่งกระโทกชาติไทย
 22นายกิตติศักดิ์รุงธนเกียรติพลังประชาชน
 23นางฟาริดาสุไลมานพลังประชาชน
 24นายสมศักดิ์แตเจริญวิริยะกุลพลังประชาชน
 25นางทัศนียแกวคําไทยร่ำรวย
 26นายศุภกรพยัคฆไทยร่ำรวย
 27นายภัควัฒนสาแกวไทยร่ำรวย
 28จ.ส.อ.วัชรพงศลาเลิศประชามติ
 29นางสาวอติกานตสัตยแสงประชามติ
 30นายบุญจันทรสุขประเสริฐประชามติ
 31นายภักดิ์ดมหอมไทเปนไท
 32นายสัมฤทธิ์บุญเลิศไทเปนไท
 33นายวิเชียรดวงศรีไทเปนไท
21นายเสกสรรแสนภูมิมัชฌิมาธิปไตย
 2นางกรรณิการเจริญพันธมัชฌิมาธิปไตย
 3นายสมหมายเจริญรัตนมัชฌิมาธิปไตย
 4นายตี๋ใหญพูนศรีธนากูลประชาราช
 5นายสุกษมอามระดิษประชาราช
 6นายสมเจตนจิตรสมนึกประชาราช
 7พ.ท.นิรันดรจันทรแดงประชาธิปตย
 8นายชัยบรรลุสุขประชาธิปตย
 9นายทองสุขราชบุรีประชาธิปตย
 10นายสุเทพเตียวเจริญโสภาชาติไทย
 11นายสมเดชอินทรทองชาติไทย
 12นายสมบัติจําเริญชาติไทย
 13นายยรรยงรวมพัฒนาพลังประชาชน
 14นายสาธิตเทพวงศศิริรัตนพลังประชาชน
 15นายสุริยะรวมพัฒนาพลังประชาชน
 16นายปริญญากรวยทองเพื่อแผนดิน
 17นายวรารักไทยเพื่อแผนดิน
 18นายเชิดศักดิ์มั่นจิตรเพื่อแผนดิน
 19นายเทพพนมศิริวิทยารักษความหวังใหม
 20นายศิริชัยจันทรงามความหวังใหม
 21นายอภิชาติหาญบางความหวังใหม
 22นายพลธภักดิ์ปานทองพัฒนาประชาธิปไตย
 23นายบํารุงแสงสุขพัฒนาประชาธิปไตย
 24นายยงยุทธสิงหโตทองพัฒนาประชาธิปไตย
 25นางวันเพ็ญทรงศรีประชามติ
 26นางสาวศตพรธรรมนามประชามติ
 27นายปรัชญากัลสุมาโสประชามติ
 28นายสุมิตรสุรินทรทองรวมใจไทยชาติพัฒนา
 29นายสุระเดนกําลังหาญรวมใจไทยชาติพัฒนา
 30นายวีรชัยอินทรียรวมใจไทยชาติพัฒนา
 31นายสุรพลชัญถาวรนําวิถี
 32นายธีรพงศลาเลิศนําวิถี
 33นางสาวพชรบงกษสัตยแสงนําวิถี
 34นายถวัลยมีมากไทเปนไท
 35นายวินัยดาศรีไทเปนไท
 36นายไตรภพพิมพระไทเปนไท
 37นายจันทานากกระแสรไทยร่ำรวย
 38นางบุญชูเสนาเพ็งไทยร่ำรวย
 39นายกิจจาแสนสุขไทยร่ำรวย
 40นายสมบูรณภูบาลชื่นประชากรไทย
 41นางหาญใจชื่นฤทัยประชากรไทย
 42นางดลลยาหงษสูงประชากรไทย
31วาที่ ร.ต.ทวีสิทธิ์ใจกลาชาติไทย
 2นายศิริศักดิ์จันทรงามชาติไทย
 3นายหริศวีระเสถียรชาติไทย
 4นายศุภรักษควรหาเพื่อแผนดิน
 5นายสินชัยตันติรัตนานนทเพื่อแผนดิน
 6นายสมบัติศรีสุรินทรเพื่อแผนดิน
 7นายประดุจมั่นหมายมัชฌิมาธิปไตย
 8นายชูศักดิ์แอกทองมัชฌิมาธิปไตย
 9นายปญญาอุนัยบันมัชฌิมาธิปไตย
 10นายนภาสรรคนนทเภทประชาธิปตย
 11นายสุกิจเหลืองพัฒนผดุงประชาธิปตย
 12นายณรงคฤทธิ์ชัยสุวรรณประชาธิปตย
 13นายเสอดพัฒนพัฒนมณีประชาราช
 14นายสงวนแตรไตรรงคประชาราช
 15นางฤดีมาศเครือวัลยประชาราช
 16นายเลิศศักดิ์ทัศนเศรษฐพลังประชาชน
 17นางมลิวัลยธัญญสกุลกิจพลังประชาชน
 18นายธีระทัศนเตียวเจริญโสภาพลังประชาชน
 19นายอํานาจจําปาทองรวมใจไทยชาติพัฒนา
 20พ.ต.อ.พรสวรรคมูลศาสตรรวมใจไทยชาติพัฒนา
 21นายอภิวัฒนแซพัวรวมใจไทยชาติพัฒนา
 22นายสมบูรณแกวใสไทยร่ำรวย
 23นายประเสริฐจันทรประเสริฐไทยร่ำรวย
 24นางจันทรเพ็ญใจกลาไทยร่ำรวย
รวม99    

อุบลราชธานี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - อุบลราชธานี
เขตหมายเลขคำนำหน้าชื่อนามสกุลพรรค
11นายอดุลยนิลเปรมเพื่อแผนดิน
 2นายณรงคชัยวีระกุลเพื่อแผนดิน
 3นายวุฒิไกรบุญใหญเพื่อแผนดิน
 4นายสมหวังอาภรณศรีดํารงไทย
 5นายศุภวัฒนชาติวิเชียรรัตนดํารงไทย
 6นางนัฐนันทภูเดชเรืองทรัพยดํารงไทย
 7นายวรสิทธิ์กัลปตินันทพลังประชาชน
 8นายโกวิทยธรรมานุชิตพลังประชาชน
 9นายสมบัติรัตโนพลังประชาชน
 10นายศุภชัยศรีหลาประชาธิปตย
 11นายวุฒิพงษนามบุตรประชาธิปตย
 12นายวิทวัสพันธนิกุลประชาธิปตย
 13นางวิไลวรรณอุดรพูลเสียงประชาชน
 14นางสุดาวดีปามุทาเสียงประชาชน
 15นายวีระศักดิ์แสงกุลเสียงประชาชน
 16นายสิทธิคุณเทียมประเสริฐรวมใจไทยชาติพัฒนา
 17นายศรีบูขจรฟุงรวมใจไทยชาติพัฒนา
 18นายอาทิตยคณะพันธรวมใจไทยชาติพัฒนา
 19นายวิชัยครองยุติชาติไทย
 20นายไพรัชวรรณวงศชาติไทย
 21นายปราสาทสายดวงชาติไทย
 22นายวิชชมณีภาคความหวังใหม
 23นางอุบลกาญจนกําลังกลาความหวังใหม
 24นายสัมฤทธิ์บูชาพันธความหวังใหม
 25นายนิรันดรพิทักษวัชระมัชฌิมาธิปไตย
 26นายชัชวาลยวาระนุชมัชฌิมาธิปไตย
 27นายสุรศักดิ์รอนใหมมัชฌิมาธิปไตย
 28นายเชวงศักดิ์เศรษฐมาตยพัฒนาประชาธิปไตย
 29นายบุญเลี้ยงดีโยธาพัฒนาประชาธิปไตย
 30นายถิ่นทองเชื้อนิลพัฒนาประชาธิปไตย
 31นายอนงคพิมพวงศไทเปนไท
 32นางกิ่งแกวผสมทรัพยไทเปนไท
 33นายชนินเวททองมาลีไทเปนไท
 34นายอุทิศพงษสรวงสุธารประชาราช
 35นายสธัจชนมทองกลมประชาราช
 36นายฉลาดทิพยอํานาจประชาราช
 37นายเรืองยศเจริญชัยประชามติ
 38นายชลัมภุมกาญจนประชามติ
 39นายกําพลเจริญชัยประชามติ
 40นายณรงคแสนสิงหไทยร่ำรวย
 41นางวิไลรัตนฤกษใหญไทยร่ำรวย
 42นายกิตติศักดิ์อินพานิชไทยร่ำรวย
21นายวิทยาจันทวีศิริรัตนประชาราช
 2นายสมภพศุภษรประชาราช
 3นายสมเพียรจันทะเวชประชาราช
 4นายกฤษณาพรมจันทรประชาธิปตย
 5ร.ต.ท.เทพประทีปทาวมาประชาธิปตย
 6นายฉลวยประสมพันธประชาธิปตย
 7นายครรชิตคนสันความหวังใหม
 8นางอุไรสุพรรณนนทความหวังใหม
 9นายประยูรพลศักดิ์ความหวังใหม
 10นายธนบรูณชัยอรามเรืองพลังประชาชน
 11นายสุทธิชัยจรูญเนตรพลังประชาชน
 12นายชูวิทยพิทักษพรพัลลภพลังประชาชน
 13นายอุดรทองประเสริฐเพื่อแผนดิน
 14นางสาวณัฐาสินีกวีนัฏธยานนทเพื่อแผนดิน
 15นายสุทัศนเรืองศรีเพื่อแผนดิน
 16นายอมรนิลเปรมมัชฌิมาธิปไตย
 17นายวีระรูปคมมัชฌิมาธิปไตย
 18นายสมเกียรตินัยวิกุลมัชฌิมาธิปไตย
 19นายรัฐกิตติ์ผาลีพัฒนชาติไทย
 20นายไพโรจนโกศัลวัฒนชาติไทย
 21นายโชคสาธุวรรณชาติไทย
 22นายไพจิตรพึ่งภพรวมใจไทยชาติพัฒนา
 23นายอิทธิพลใจแกวรวมใจไทยชาติพัฒนา
 24นายพุทธาหริคําภารวมใจไทยชาติพัฒนา
 25นายพิชัยชารีแกวประชากรไทย
 26นายชัยโรจนนองนุชประชากรไทย
 27นายเติมศักดิ์สิมพะรักษประชากรไทย
 28นายภรณปญญาสารไทเปนไท
 29ด.ต.จาตุรงคเจริญศรีไทเปนไท
 30นางจิราภรณชูชมไทเปนไท