*/
 • ปิรันญ่า
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : lovethailand@live.com
 • วันที่สร้าง : 2007-01-31
 • จำนวนเรื่อง : 738
 • จำนวนผู้ชม : 1236530
 • จำนวนผู้โหวต : 1260
 • ส่ง msg :
 • โหวต 1260 คน
พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< ธันวาคม 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2550
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 2465 , 20:06:20 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไปหน้าแรก Countdown เลือกตั้ง 23 ธันวา 50

คุณสามารถอ่านเรื่องย้อนหลังได้ที่ ลิสต์รวมทุกเรื่องในบล็อก คลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือ

 

ลําดับที่ 

จังหวัด   /  อําเภอ ที่เลือกตั้งกลาง 
......................................................................

เขตเลือกตั้งที่ 

หมายเหตุ 
..............................................
32พระนครศรีอยุธยา    
 เมืองพระนครศรีอยุธยา หอประชุมอาคารพระมงคลบพิตร 1 
 บานแพรก หอประชุมที่วาการอําเภอบานแพรก 1 
 มหาราช หอประชุมที่วาการอําเภอมหาราช 1 
 บางปะหัน หอประชุมที่วาการอําเภอบางปะหัน 1 
 นครหลวง หอประชุมที่วาการอําเภอนครหลวง 1 
 ทาเรือ หอประชุมที่วาการอําเภอทาเรือ 1 
 บางซาย หอประชุมที่วาการอําเภอบางซาย 1 
 เสนา หอประชุมที่วาการอําเภอเสนา 1 
 บางบาล หอประชุมที่วาการอําเภอบางบาล 1 
 ผักไห หอประชุมที่วาการอําเภอผักไห 1 
 ภาชี หอประชุมที่วาการอําเภอภาชี 2 
 อุทัย หอประชุมที่วาการอําเภออุทัย 2 
 วังนอย หอประชุมที่วาการอําเภอวังนอย 2 
 บางปะอิน หอประชุมที่วาการอําเภอบางปะอิน 2 
 บางไทร หอประชุมที่วาการอําเภอบางไทร 2 
 ลาดบัวหลวง หอประชุมที่วาการอําเภอลาดบัวหลวง 2 
33พะเยา    
 เมืองพะเยา โรงจอดรถที่วาการอําเภอเมืองพะเยา 1 
 ภูกามยาว หอประชุมที่วาการอําเภอภูกามยาว 1 
 จุน หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม 1 
 เชียงคํา หอประชุมอําเภอเชียงคํา 1 
 ภูซาง หอประชุมอําเภอภูซาง 1 
 เชียงมวน หอประชุมอําเภอเชียงมวน 1 
 ดอกคําใต หอประชุมอําเภอดอกคําใต 1 
 ปง เต็นทหนาที่วาการอําเภอปง 1 
 แมใจ หอประชุมอําเภอแมใจ (หลังเกา) 1 
34พังงา    
 เมืองพังงา ปะรําหนาที่วาการอําเภอเมืองพังงา 1 
 เกาะยาว ศาลาประชาคมอําเภอเกาะยาว 1 
 กะปง ศาลาอเนกประสงคเทศบาลตําบลทานา 1 
 ตะกั่วทุง ศาลาประชาคมอําเภอตะกั่วทุง 1 
 ตะกั่วปา ศาลาประชาคมอําเภอตะกั่วปา 1 
 คุระบุรี โรงจอดรถที่วาการอําเภอคุระบุรี 1 
 ทับปุด อาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลทับปุด 1 
 ทายเหมือง ศาลาอเนกประสงคอําเภอทายเหมือง 1 
35พัทลุง    
 เมืองพัทลุง ศาลาประชาคมอําเภอเมืองพัทลุง 1 
 ศรีนครินทร ศาลาประชาคมอําเภอศรีนครินทร 1 
 กงหรา ศาลาประชาคมอําเภอกงหรา 1 
 เขาชัยสน ศาลาประชาคมอําเภอเขาชัยสน 1 
 บางแกว ศาลาประชาคมอําเภอบางแกว 1 
 ตะโหมด ศาลาประชาคมอําเภอตะโหมด 1 
 ควนขนุน ศาลาประชาคมอําเภอควนขนุน 1 
 ศรีบรรพต ศาลาประชาคมอําเภอศรีบรรพต 1 
 ปาพะยอม ศาลาประชาคมอําเภอปาพะยอม 1 
 ปากพะยูน ศาลาประชาคมอําเภอปากพะยูน 1 
 ปาบอน ศาลาประชาคมอําเภอปาบอน 1 
36พิจิตร    
 เมืองพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 
 สากเหล็ก บริเวณโรงรถดานทิศใตของที่วาการอําเภอสากเหล็ก 1 
 วังทรายพูน หอประชุมอําเภอวังทรายพูน 1 
 โพธิ์ประทับชาง หอประชุมอําเภอโพธิ์ประทับชาง 1 
 วชิรบารมี ศาลาประชาคมอําเภอวชิรบารมี 1 
 สามงาม ศาลาประชาคมอําเภอสามงาม 1 
 ตะพานหิน ศาลามหาดไทย100 ป 2 
 ทับคลอ หอประชุมอําเภอทับคลอ 2 
 บางมูลนาก ศาลาประชาคมอําเภอบางมูลนาก 2 
 ดงเจริญ หอประชุมที่วาการอําเภอดงเจริญ 2 
 โพทะเล หอประชุมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน 2 
 บึงนาราง หองประชุมที่วาการอําเภอบึงนาราง 2 
37พิษณุโลก    
 เมืองพิษณุโลก ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอเมืองพิษณุโลก 1 
 บางระกํา ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอบางระกํา 1 
 บางกระทุม หอประชุมอําเภอบางกระทุม 1 
 พรหมพิราม ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอพรหมพิราม 1 
 วังทอง ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอวังทอง 2 
 เนินมะปราง ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอเนินมะปราง 2 
 นครไทย ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอนครไทย 2 
 ชาติตระการ ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอชาติตระการ 2 
 วัดโบสถ ศูนยประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ อําเภอวัดโบสถ 2 
38เพชรบุรี    
 เมืองเพชรบุรี หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย 1 
 เขายอย หอประชุมโรงเรียนเขายอยวิทยา 1 
 หนองหญาปลอง หอประชุมโรงเรียนบานทาตะครอมิตรภาพที่ 1921 
 ชะอํา หองประชุมอําเภอชะอํา 1 
 ทายาง ศาลาการเปรียญ วัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม) 1 
 แกงกระจาน อากาคกลางโรงเรียนบานซอง 1 
 บานลาด หอประชุมโรงเรียนบานลาดวิทยา 1 
 บานแหลม ศาลาประชาคมอําเภอบานแหลม 1 
39เพชรบูรณ    
 เมืองเพชรบูรณ หอประชุมอําเภอเมืองเพชรบูรณ 1 
 น้ําหนาว หอประชุมอําเภอน้ําหนาว 1 
 หลมสัก หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล 1 
 หลมเกา หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหลมเกา 1 
 เขาคอ หอประชุมอําเภอเขาคอ 1 
 วังโปง หอประชุมอําเภอวังโปง 2 
 ชนแดน หอประชุมอําเภอชนแดน 2 
 หนองไผ หอประชุมอําเภอหนองไผ 2 
 บึงสามพัน หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 2 
 วิเชียรบุรี หอประชุมอําเภอวิเชียรบุรี 2 
 ศรีเทพ หอประชุมอําเภอศรีเทพ 2 
40แพร    
 เมืองแพร ศาลาประชาคมจังหวัดแพร 1 
 รองกวาง หอประชุมที่วาการอําเภอรองกวาง 1 
 หนองมวงไข หอประชุมที่วาการอําเภอหนองมวงไข 1 
 ลอง หอประชุมที่วาการอําเภอลอง 1 
 สูงเมน หอประชุมที่วาการอําเภอสูงเมน 1 
 เดนชัย หอประชุมที่วาการอําเภอเดนชัย 1 
 สอง หอประชุมที่วาการอําเภอสอง 1 
 วังชิ้น หอประชุมที่วาการอําเภอวังชิ้น 1 
41ภูเก็ต    
 เมืองภูเก็ต หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต 1 
 กะทู อาคารกองรอย อ.ส. หนาที่ทําการอําเภอกะทู 1 
 ถลาง อาคารอเนกประสงค ร.ร.ถลางพระนางสราง 1 
42มหาสารคาม    
 เมืองมหาสารคาม หอประชุม80 ปโรงเรียนผดุงนารี 1 
 โกสุมพิสัย หอประชุมที่วาการอําเภอโกสุมพิสัย 1 
 กุดรัง หอประชุมที่วาการอําเภอกุดรัง 1 
 กันทรวิชัย อาคารอเนกประสงค ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย 1 
 เชียงยืน หอประชุมที่วาการอําเภอเชียงยืน 1 
 ชื่นชม หอประชุมที่วาการอําเภอชื่นชม 1 
 วาปปทุม หอประชุมที่วาการอําเภอวาปปทุม 2 
 แกดํา หอประชุมที่วาการอําเภอแกดํา 2 
 พยัคฆภูมิพิสัย หอประชุมที่วาการอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 2 
 นาดูน อาคารอเนกประสงค ร.ร.นาดูนประชาสรรพ 2 
 ยางสีสุราช หอประชุมที่วาการอําเภอยางสีสุราช 2 
 บรบือ หอประชุมที่วาการอําเภอบรบือ 2 
 นาเชือก หอประชุมที่วาการอําเภอนาเชือก 2 
43มุกดาหาร    
 เมืองมุกดาหาร หองประชุมเล็กบริเวณหนาหอประชุมอําเภอเมืองมุกดาหาร 1 
 หวานใหญ หอประชุมอําเภอหวานใหญ 1 
 ดงหลวง หอประชุมอําเภอดงหลวง 1 
 นิคมคําสรอย หอประชุมอําเภอนิคมคําสรอย 1 
 ดอนตาล หอประชุมอําเภอดอนตาล 1 
 คําชะอี ศาลาประชาคมอําเภอคําชะอี 1 
 หนองสูง หอประชุมอําเภอหนองสูง 1 
44แมฮองสอน    
 เมืองแมฮองสอน หอประชุมอําเภอเมืองแมฮองสอน 1 
 ปางมะผา หอประชุมอําเภอปางมะผา 1 
 ขุนยวม หอประชุมขุนยวมรวมใจ 1 
 ปาย หอประชุมอําเภอปาย 1 
 แมสะเรียง หอประชุมอําเภอแมสะเรียง 1 
 สบเมย หอประชุมอําเภอสบเมย 1 
 แมลานอย ศาลาประชาคมอําเภอแมลานอย 1 
45ยโสธร    
 เมืองยโสธร หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองยโสธร 1 
 คําเขื่อนแกว หอประชุมที่วาการอําเภอคําเขื่อนแกว 1 
 มหาชนะชัย โรงเรียนฟาหยาดราษฎรนิยม 1 
 คอวัง หอประชุมที่วาการอําเภอคอวัง 1 
 เลิงนกทา หอประชุมที่วาการอําเภอเลิงนกทา 1 
 ไทยเจริญ หอประชุมที่วาการอําเภอไทยเจริญ 1 
 กุดชุม หอประชุมที่วาการอําเภอกุดชุม 1 
 ทรายมูล หอประชุมที่วาการอําเภอทรายมูล 1 
 ปาติ้ว หอประชุมที่วาการอําเภอปาติ้ว 1 
46ยะลา    
 เมืองยะลา หองประชุมอําเภอเมืองยะลา 1 
 กรงปนัง หอประชุมอําเภอกรงปนัง 1 
 เบตง หอประชุมที่วาการอําเภอเบตง 1 
 บันนังสตา ศาลาประชาคมอําเภอบันนังสตา 1 
 ธารโต หอประชุมอําเภอธารโต 1 
 ยะหา ศาลาประชาคมอําเภอยะหา 1 
 กาบัง หอประชุมอําเภอกาบัง 1 
 รามัน หอประชุมอําเภอรามัน 1 
47รอยเอ็ด    
 เมืองรอยเอ็ด หอประชุมอําเภอเมืองรอยเอ็ด 1 
 อาจสามารถ หอประชุมอําเภออาจสามารถ 1 
 ธวัชบุรี หอประชุมอําเภอธวัชบุรี 1 
 โพธิ์ชัย หอประชุมอําเภอโพธิ์ชัย 1 
 จังหาร หอประชุมอําเภอจังหาร 1 
 ศรีสมเด็จ หอประชุมอําเภอศรีสมเด็จ 1 
 เชียงขวัญ หอประชุมอําเภอเชียงขวัญ 1 
 ทุงเขาหลวง หอประชุมอําเภอทุงเขาหลวง 1 
 สุวรรณภูมิ หอประชุมอําเภอสุวรรณภูมิ 2 
 เกษตรวิสัย หอประชุมอําเภอเกษตรวิสัย 2 
 จตุรพักตรพิมาน หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 2 
 พนมไพร หอประชุมอําเภอพนมไพร 2 
 ปทุมรัตต หอประชุมโรงเรียนบัวแดง 2 
 โพนทราย หอประชุมอําเภอโพนทราย 2 
 หนองฮี หอประชุมอําเภอหนองฮี 2 
 เมืองสรวง หอประชุมอําเภอเมืองสรวง 2 
 เสลภูมิ ศาลามาปราณีต (บริเวณดานขางหอประชุมอําเภอเสลภูมิ) 3 
 โพนทอง หอประชุมอําเภอโพนทอง 3 
 หนองพอก หอประชุมอําเภอหนองพอก 3 
 เมยวดี ศูนยแสดงผลิตภัณฑและจําหนายสินคา (อบต.เมยวดี) 3 
48ระนอง    
 เมืองระนอง โรงยิมเนเซี่ยมองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 1 
 ละอุน ศาลาประชาคมเทศบาลตําบลละอุน 1 
 กะเปอร ศฯลาประชาคมอําเภอกะเปอร 1 
 กระบุรี อาคารอเนกประสงควิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 1 
 สุขสําราญ หอประชุมอําเภอสุขสําราญ 1 
49ระยอง    
 เมืองระยอง ศาลาประชาคมอําเภอเมืองระยอง 1ศาลาประชาคมอําเภอแกลง (ต.กะเฉด ต.สํานักทอง) เขต เลือกตั้งที่2 
 บานฉาง ศาลาประชาคมอําเภอบานฉาง 1 
 นิคมพัฒนา ศาลหลวงเตี่ยอําเภอนิคมพัฒนา 1 
 แกลง ศาลาประชาคมอําเภอแกลง 2(อําเภอเมือง2 ตําบล) 
 บานคาย ศาลาประชาคมอําเภอบานคาย 2 
 ปลวกแดง หอประชุมกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอปลวกแดง 2 
 วังจันทร หอประชุมอําเภอวังจันทร 2 
 เขาชะเมา ศาลาประชาคมอําเภอเขาชะเมา 2 
50ราชบุรี    
 บานโปง อาคาร4 โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง 1 
 โพธาราม หอประชุมอําเภอโพธาราม 1 
 ดําเนินสะดวก ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 1 
 บางแพ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.บางแพ 1 
 จอมบึง ศาลาประชาคมอําเภอจอมบึง 1 
 เมืองราชบุรี อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 
 ปากทอ ศาลาประชาคมอําเภอปากทอ 2 
 วัดเพลง ที่วาการอําเภอวัดเพลง 2 
 สวนผึ้ง หอประชุมที่วาการอําเภอสวนผึ้ง 2 
 บานคา ศาลาประชาคมที่วาการอําเภอบานคา 2 
51ลพบุรี    
 เมืองลพบุรี หอประชุมอําเภอเมืองลพบุรี 1 
 บานหมี่ หอประชุมอําเภอบานหมี่ 1 
 พัฒนานิคม หอประชุมอําเภอพัฒนานิคม 1 
 ทาวุง หอประชุมอําเภอทาวุง 1 
 ชัยบาดาล หอประชุมอําเภอชัยบาดาล (หลังเกา) 2 
 โคกสําโรง หอประชุมอําเภอโคกสําโรง 2 
 หนองมวง หอประชุมอําเภอหนองมวง 2 
 ทาหลวง หอประชุมอําเภอทาหลวง 2 
 ลําสนธิ หอประชุมอําเภอลําสนธิ 2 
 โคกเจริญ หอประชุมอําเภอโคกเจริญ 2 
 สระโบสถ หอประชุมอําเภอสระโบสถ 2 
52ลําปาง    
 เมืองลําปาง อาคารหอประชุมที่วาการอําเภอเมืองลําปาง 1 
 งาว ศาลาประชาคมอําเภองาว 1 
 วังเหนือ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1 
 แจหม อาคารหอประชุมที่วาการอําเภอแจหม 1 
 หางฉตร อาคารหอประชุมที่วาการอําเภอหางฉัตร 1 
 เมืองปาน อาคารหอประชุมที่วาการอําเภอเมืองปาน 1 
 เถิน โรงเรียนเถินวิทยา 2 
 แมเมาะ ที่วาการอําเภอแมเมาะ 2 
 แมทะ ที่วาการอําเภอแมทะ 2 
 สบปราบ ศาลาประชาคมอําเภอสบปราบ 2 
 แมพริก ที่วาการอําเภอแมพริก 2 
 เสริมงาม ที่วาการอําเภอเสริมงาม 2 
 เกาะคา ที่วาการอําเภอเกาะคา 2 
53ลําพูน    
 เมืองลําพูน อาคารศูนยกีฬาโรงเรียนจักรคําคณาทร 1 
 บานธิ ศาลาประชาคมอําเภอบานธิ 1 
 แมทา หอประชุมที่วาการอําเภอแมทา 1 
 บานโฮง ศาลาประชาคมอําเภอบานโฮง (หลังเกา) 1 
 ลี้ หอประชุมโรงเรียนเวียงเจดีย 1 
 ทุงหัวชาง หอประชุมที่วาการอําเภอทุงหัวชาง 1 
 ปาซาง หอประชุมที่วาการอําเภอปาซาง 1 
 เวียงหนองลอง หอประชุมที่วาการอําเภอเวียงหนองลอง 1 
54เลย    
 เมืองเลย ศาลาประชาคมจังหวัดเลย 1 
 เชียงคาน ศาลาประชาคมอําเภอเชียงคาน 1 
 ทาลี่ หอประชุมอําเภอทาลี่ 1 
 ดานซาย ศาลาประชาคมอําเภอดานซาย 1 
 นาแหว หอประชุมอําเภอนาแหว 1 
 ภูหลวง หอประชุมอําเภอภูหลวง (หลังเกา) 1 
 ภูเรือ หอประชุมอําเภอภูเรือ 1 
 วังสะพุง หอประชุมโรงเรียนชุมชนวังสะพุง 2 
 นาดวง หอประชุมอําเภอนาดวง 2 
 ปากชม ศาลาประชาคมอําเภอปากชม 2 
 ภูกระดึง อาคารพัสดุอําเภอภูกระดึง 2 
 ผาขาว หอประชุมอําเภอผาขาว 2 
 เอราวัณ หอประชุมอําเภอเอราวัณ 2 
 หนองหิน หอประชุมอําเภอหนองหิน 2 
55ศรีสะเกษ    
 เมืองศรีสะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ป 1 
 กันทรารมย หอประชุมอําเภอกันทรารมย 1 
 ราษีไศล ศาลาประชาคมอําเภอราษีไศล 1 
 โนนคูณ หอประชุมอําเภอโนนคูณ 1 
 ยางชุมนอย หอประชุมอําเภอยางชุมนอย 1 
 พยุห หอประชุมอําเภอพยุห 1 
 โพธิ์ศรีสุวรรณ หอประชุมอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 
 ศิลาลาด หอประชุมอําเภอศิลาลาด 1 
 บึงบูรพ หอประชุมอําเภอบึงบูรพ 1 
 ขุขันธ ศาลาประชาคมอําเภอขุขันธ 2 
 อุทุมพรพิสัย ศูนยแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อ.อุทุมพรพิสัย 2 
 ปรางคกู หอประชุมอําเภอปรางคกู 2 
 ภูสิงห หอประชุมอําเภอภูสิงห 2 
 วังหิน หอประชุมอําเภอวังหิน 2 
 หวยทับทัน หอประชุมหวยทับทัน 2 
 เมืองจันทร หอประชุมอําเภอเมืองจันทร 2 
 กันทรลักษ หอประชุมอําเภอกันทรลักษ 3 
 ขุนหาญ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค 3 
 ศรีรัตนะ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 3 
 ไพรบึง หอประชุมอําเภอไพรบึง 3 
 น้ําเกลี้ยง หอประชุมอําเภอน้ําเกลี้ยง 3 
 เบญจลักษ หอประชุมอําเภอเบญจลักษ 3 
56สกลนคร    
 เมืองสกลนคร หอประชุมอําเภอเมืองสกลนคร 1 
 กุสุมาลย สํานักงานเกษตรอําเภอกุสุมาลย 1 
 โพนนาแกว หอประชุมที่วาการอําเภอโพนนาแกว 1 
 โคกศรีสุพรรณ หอประชุมที่วาการอําเภอโคกศรีสุพรรณ 1 
 เตางอย หอประชุมที่วาการอําเภอเตางอย 1 
 ภูพาน หอประชุมที่วาการอําเภอภูพาน 1 
 กุดบาก หอประชุมที่วาการอําเภอกุดบาก 1 
 พรรณานิคม หอประชุมที่วาการอําเภอพรรณานิคม 1 
 วานรนิวาส หอประชุมอําเภอวานรนิวาส 2 
 อากาศอํานวย หอประชุมอําเภออากาศอํานวย 2 
 พังโคน หอประชุมอําเภอพังโคน 2 
 วาริชภูมิ หอประชุมอําเภอวาริชภูมิ 2 
 นิคมน้ําอูน หอประชุมอําเภอนิคมน้ําอูน 2 
 สวางแดนดิน หอประชุมที่วาการอําเภอสวางแดนดิน 3 
 สองดาว หอประชุมที่วาการอําเภอสองดาว 3 
 เจริญศิลป หอประชุมที่วาการอําเภอเจริญศิลป 3 
 บานมวง หอประชุมที่วาการอําเภอบานมวง 3 
 คําตากลา อาคารอเนกประสงค ร.ร.บานคําตากลา 3 
57สงขลา    
 เมืองสงขลา ศาลาประชาคมอําเภอเมืองสงขลา 1 
 สิงหนคร ศาลาประชาคมอําเภอสิงหนคร 1 
 สทิงพระ หอประชุมรัตนโกสินทร อําเภอสทิงพระ 1 
 กระแสสินธุ ศาลาประชาคมอําเภอกระแสสินธุ 1 
 ระโนด ศาลาประชาคมเทศบาลตําบลระโนด 1 
 ควนเนียง ศาลาประชาคมอําเภอควนเนียง 1 
 บางกล่ํา ศาลาประชาคมอําเภอบางกล่ํา 1 
 รัตภูมิ ศาลาประชาคมอําเภอรัตภูมิ 1 
 หาดใหญ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ 2 
 สะเดา ศาลาประชาคมอําเภอสะเดา 2 
 คลองหอยโขง ศาลาประชาคมอําเภอคลองหอยโชง 2 
 นาทวี ศาลาประชาคมอําเภอนาทวี 3 
 สะบายอย หอประชุมอําเภอสะบายอย 3 
 เทพา อาคารที่วาการอําเภอเทพา (ชั้นลาง) 3 
 จะนะ หอประชุมโรงเรียนบานนา 3 
 นาหมอม ศาลาประชาคมอําเภอนาหมอม 3 
58สตูล    
 เมืองสตูล หอประชุมอเนกประสงคศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จ.สตูล 1 
 ควนโดน หอประชุมที่วาการอําเภอควนโดน 1 
 ทาแพ หอประชุมที่วาการอําเภอทาแพ 1 
 ควนกาหลง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 
 มะนัง โรงจอดรถที่วาการอําเภอมะนัง 1 
 ละงู โรงเรียนอนุบาลละงู 1 
 ทุงหวา โรงเรียนอนุบาลทุงหวา 1 
59สมุทรปราการ    
 เมืองสมุทรปราการ บริเวณลานหนาที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ 1 
 บางบอ บริเวณที่วาการอําเภอบางบอ 2 
 บางพลี บริเวณที่วาการอําเภอบางพลี 2 
 บางเสาธง บริเวณที่วาการอําเภอบางเสาธง 2 
 พระประแดง บริเวณที่วาการอําเภอพระประแดง 3 
 พระสมุทรเจดีย หอประชุมอําเภอพระสมุทรเจดีย 3 
60สมุทรสงคราม    
 เมืองสมุทรสงคราม ศูนยวัฒนธรรม อ.เมืองสมุทรสงคราม 1 
 บางคนที หอประชุมที่วาการอําเภอบางคนที 1 
 อัมพวา หอประชุมที่วาการอําเภออัมพวา 1 
61สมุทรสาคร    
 เมืองสมุทรสาคร บริเวณเวทีหนาที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 
 กระทุมแบน บริเวณลานอเนกประสงคโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ 1 
 บานแพว บริเวณศาลาประชาคมอําเภอบานแพว 1 
62สระแกว    
 เมืองสระแกว หอประชุมอําเภอเมืองสระแกว 1 
 เขาฉกรรจ หอประชุมอําเภอเขาฉกรรจ 1 
 คลองหาด หอประชุมอําเภอคลองหาด 1 
 ตาพระยา หอประชุมอําเภอตาพระยา 1 
 โคกสูง เต็นทบริเวณหนาที่วาการอําเภอโคกสูง 1 
 วังน้ําเย็น หอประชุมอําเภอวังน้ําเย็น 1 
 วังสมบูรณ เต็นทบริเวณหนาที่วาการอําเภอวังสมบูรณ 1 
 วัฒนานคร หอประชุมอําเภอวัฒนานคร 1 
 อรัญประเทศ อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 1 
63สระบุรี    
 เมืองสระบุรี หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (หลังเกา) 1 
 แกงคอย ศาลาประชาคมอําเภอแกงคอย 1 
 มวกเหล็ก หอประชุมอําเภอมวกเหล็ก 1 
 เฉลิมพระเกียรติ หอประชุมอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 
 วังมวง หอประชุมอําเภอวังมวง 1 
 หนองแค หองประชุมอําเภอหนองแค 2 
 พระพุทธบาท ศาลาประชาคมอําเภอพระพุทธบาท (ชนลาง) 2 
 บานหมอ ศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานหมอ 2 
 วิหารแดง หอประชุมอําเภอวิหารแดง 2 
 เสาไห หอประชุมอําเภอเสาไห 2 
 หนองแซง หองประชุมอําเภอหนองแซง 2 
 หนองโดน หอประชุมอําเภอหนองโดน 2 
 ดอนพุด หองประชุมอําเภอดอนพุด 2 
64สิงหบุรี    
 เมืองสิงหบุรี หองโถงอาคาร5 ร.ร.สิงหบุรี 1 
 บางระจัน หอประชุมอําเภอบางระจัน 1 
 คายบางระจัน หอประชุมอําเภอคายบางระจัน 1 
 พรหมบุรี หอประชุมอําเภอพรหมบุรี 1 
 ทาชาง หอประชุมอําเภอทาชาง 1 
 อินทรบุรี หอประชุมอําเภออินทรบุรี 1 
65สุโขทัย    
 เมืองสุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 
 ศรีสําโรง ศาลาประชาคมอําเภอศรีสําโรง 1 
 กงไกรลาศ บริเวณหนาที่วาการอําเภอกงไกรลาศ 1 
 คีรีมาศ หอประชุมอําเภอคีรีมาศ 1 
 บานดานลานหอย ศาลาประชาคมอําเภอบานดานลานหอย 2 
 ทุงเสลี่ยม หอประชุมอเนกประสงค ร.ร.ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ 2 
 ศรีสัชนาลัย ศาลาประชาคมอําเภอศรีสัชนาลัย 2 
 สวรรคโลก ศาลาประชาคมอําเภอสวรรคโลก 2 
 ศรีนคร ศาลาประชาคมอําเภอศรีนคร 2 
66สุพรรณบุรี    
 เมืองสุพรรณบุรี อาคารโดมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 1 
 บางปลามา หอประชุมอําเภอบางปลามา 1 
 สองพี่นอง หอประชุมอําเภอสองพี่นอง 1 
 อูทอง หอประชุมโรงเรียนอูทอง 1 
 ศรีประจันต หอประชุมโรงเรียนศรีประจันต "เมธีประมุข" 2 
 ดอนเจดีย หอประชุมอําเภอดอนเจดีย 2 
 สามชุก ศาลาประชาคมสามชุก1 (สมาคมจีน) 2 
 หนองหญาไซ หอประชุมอําเภอหนองหญาไซ 2 
 เดิมบางนางบวช หอประชุมอําเภอเดิมบางนางบวช 2 
 ดานชาง หอประชุมอําเภอดานชาง 2 
67สุราษฎรธานี    
 เมืองสุราษฎรธานี ศูนยเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎรธานี 1 
 เกาะพะงัน ศาลาประชาคมอําเภอเกาะพะงัน 1 
 เกาะสมุย หอประชุมกาญจนาภิเษก อําเภอเกาะสมุย 1 
 ดอนสัก ศาลาประชาคมอําเภอดอนสัก 1 
 กาญจนดิษฐ สํานักงานการประถมศึกษา (เกา) 1 
 บานนาสาร ศาลาประชาคมอําเภอบานนาสาร 1 
 เวียงสระ ศาลาประชาคมอําเภอเวียงสระ 1หอประชุม อบต.ทุงหลวง เฉพาะ ต.ทุงหลวง เขต เลือกตั้งที่2 
 พุนพิน ศาลาประชาคมอําเภอพุนพิน 2 
 เคียนซา ศาลาประชาคมอําเภอเคียนซา 2 
 บานนาเดิม อาคารศาลาประชาคมอําเภอบานนาเดิม 2 
 พระแสง หอประชุมวิภาวดี 2 
 ชัยบุรี ศาลาประชาคมอําเภอชัยบุรี 2 
 คีรีรัฐนิคม ศาลาประชาคมอําเภอคีรีรัฐนิคม 2 
 พนม ศาลาประชาคมอําเภอพนม 2 
 บานตาขุน ศาลาอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติฯ 2 
 วิภาวดี ศาลาประชาคมอําเภอวิภาวดี 2 
 ทาฉาง ศาลาประชาคมอําเภอทาฉาง 2 
 ไชยา หอประชุมโรงเรียนไชยาวิทยา 2 
 ทาชนะ ศาลาประชาคมอําเภอทาชนะ 2 
68สุรินทร    
 เมืองสุรินทร หอประชุมจังหวัดสุรินทร 1 
 ศรีขรภูมิ หอประชุมอําเภอศรีขรภูมิ 1 
 ลําดวน หอประชุมโรงเรียนสุรพินทพิทยา 1 
 เขวาสินรินทร หอประชุมโรงเรียนสินรินทรวิทยา 1 
 รัตนบุรี หอประชุมอําเภอรัตนบุรี 2 
 ทาตุม เต็นทชั่วคราวบริเวณหนาที่วาการอําเภอทาตูม 2 
 ชุมพลบุรี หอประชุมโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 2 
 สําโรงทาบ หอประชุมอําเภอสําโรงทาบ 2 
 สนม หอประชุมอําเภอสนม 2 
 โนนนารายณ หอประชุมอําเภอโนนนารายณ 2 
 จอมพระ หอประชุมอําเภอจอมพระ 2 
 ปราสาท หอประชุมอําเภอปราสาท 3 
 สังขะ หอประชุมอําเภอสังขะ 3 
 กาบเชิง หอประชุมอําเภอกาบเชิง 3 
 บัวเชด หอประชุมอําเภอบัวเชด 3 
 ศรีณรงค หอประชุมอําเภอศรีณรงค 3 
 พนมดงรัก ศาลาอเนกประสงคที่วาการอําเภอพนมดงรัก 3 
69หนองคาย    
 เมืองหนองคาย หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองหนองคาย 1 
 สระใคร หอประชุมที่วาการอําเภอสระใคร 1 
 ทาบอ โรงเรียนอนุบาลดารณี อําเภอทาบอ 1 
 ศรีเชียงใหม บริเวณหนาที่วาการอําเภอศรีเชียงใหม 1 
 โพธิ์ตาก หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 
 สังคม หอประชุมที่วาการอําเภอสังคม 1 
 โพนพิสัย หอประชุมที่วาการอําเภอโพนพิสัย 1 
 รัตนวาป หอประชุมที่วาการอําเภอรัตนวาป 1 
 เฝาไร หอประชุมอําเภอเฝาไร 2 
 โซพิสัย หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโซพิสัย 2 
 พรเจริญ หอประชุมอําเภอพรเจริญ 2 
 เซกา หอประชุมอําเภอเซกา 2 
 บึงดขงหลง หอประชุมอําเภอบึงโขงหลง 2 
 ปากคาด หอประชุมอําเภอปากคาด 2 
 บึงกาฬ หอประชุมอําเภอบึงกาฬ 2 
 ศรีวิไล หอประชุมอําเภอศรีวิไล 2 
 บุงคลา หอประชุมอําเภอบุงคลา 2 
70หนองบัวลําภู    
 เมืองหนองบัวลําภู หอประชุมโรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 
 ศรีบุญเรือง หอประชุมอําเภอศรีบุญเรือง 1 
 นากลาง หอประชุมอําเภอนากลาง 1 
 นาวัง หอประชุมอําเภอนาวัง 1 
 สุวรรณคูหา หอประชุมอําเภอสุวรรณภูหา 1 
 โนนสัง หอประชุมอําเภอโนนสัง 1 
71อางทอง    
 เมืองอางทอง โรงจอดรถ อบจ.อางทอง 1 
 ไชโย ศาลาประชาคมอําเภอไชโย 1 
 ปาโมก หอประชุมอําเภอปาโมก (ชั้นลาง) 1 
 โพธิ์ทอง หอประชุมอําเภอโพธิ์ทอง 1 
 แสวงหา หอประชุมอําเภอแสวงหา 1 
 วิเศษชัยชาญ ศาลาประชาคมอําเภอวิเศษชัยชาญ 1 
 สามโก หอประชุมอําเภอสามโก 1 
72อํานาจเจริญ    
 เมืองอํานาจเจริญ ศาลาประชาคมอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 1 
 ลืออํานาจ ศาลาอเนกประสงคอําเภอลืออํานาจ 1 
 เสนางคนิคม หอประชุมอําเภอเสนางคนิคม 1 
 ปทุมราชวงศา หอประชุมอําเภอปทุมราชวงศา 1 
 หัวตะพาน ศาลาประชาคมอําเภอหัวตะพาน 1 
 ชานุมาน หอประชุมอําเภอชานุมาน 1 
 พนา หอประชุมอําเภอพนา 1 
73อุดรธานี    
 เมืองอุดรธานี อาคารโรงยิมโรงเรียนเทศบาล6 1 
 ประจักษศิลปาคม หอประชุมอําเภอประจักษศิลปาคม 1 
 หนองแสง หอประชุมอําเภอหนองแสง 1 
 กุมภวาป หอประชุมอําเภอกุมภวาป 2 
 ไชยวาน หอประชุมไชยวาน 2 
 ศรีธาตุ หอประชุมอําเภอศรีธาตุ 2 
 วังสามหมอ หอประชุมอําเภอวังสามหมอ 2 
 โนนสะอาด หอประชุมอําเภอโนนสะอาด 2 
 หนองหาน หอประชุมอําเภอหนองหาน 2 
 กูแกว หอประชุมอําเภอกูแกว 2 
 บานดุง หอประชุมอําเภอบานดุง 3 
 พิบูลยรักษ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ 3 
 ทุงฝน หอประชุมอําเภอบานทุงฝน 3 
 เพ็ญ หอประชุมอําเภอเพ็ญ 3 
 สรางคอม หอประชุมอําเภอสรางคอม 3 
 กุดจับ หอประชุมอําเภอกุดจับ 4 
 หนองวัววอ หอประชุมอําเภอหนองวัวซอ 4 
 บานผือ หอประชุมอําเภอบานผือ 4 
 น้ําโสม หอประชุมอําเภอน้ําโสม 4 
 นายูง หอประชุมอําเภอนายูง 4 
74อุตรดิตถ    
 เมืองอุตรดิตถ หอประชุมอําเภอเมืองอุตรดิตถ 1 
 ตรอน หอประชุมเทศบาลตําบลตรอน 1 
 ทองแสนขัน หอประชุมอําเภอทองแสนขัน 1 
 ทาปลา หอประชุมอําเภอทาปลา 1 
 น้ําปาด หอประชุมอําเภอน้ําปาด 1 
 ฟากทา หอประชุมอําเภอฟากทา 1 
 บานโคก หอประชุมอําเภอบานโคก 1 
 พิชัย หอประชุมอําเภอพิชัย 1 
 ลับแล อาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1 
75อุทัยธานี    
 เมืองอุทัยธานี ศาลาประชาคมอําเภอเมืองอุทัยธานี (หลังเกา) 1 
 ทัพทัน ศาลาประชาคมอําเภอทัพทัน 1 
 สวางอารมณ ศาลาประชาคมอําเภอสวางอารมณ 1 
 หนองฉาง ศาลาประชาคมอําเภอหนองฉาง 1 
 หนองขาหยาง หอประชุมอําเภอหนองขาหยาง 1 
 บานไร สํานักงานเกษตรอําเภอบานไร 1 
 ลานสัก ศาลาประชาคมอําเภอลานสัก 1 
 หวยคต ศาลาประชาคมอําเภอหวยคต 1 
76อุบลราชธานี    
 เมืองอุบลราชธานี หอประชุมอําเภอเมืองอุบลราชธานี 1 
 เขื่องใน หอประชุมอําเภอเขื่องใน 1 
 มวงสามสิบ หอประชุมอําเภอมวงสามสิบ 1 
 ตาลสุม หอประชุมอําเภอตาลสุม 1 
 ดอนมดแดง โรงจอดรถที่วาการอําเภอดอนมดแดง 1 
 เหลาเสือโกก หอประชุมอําเภอเหลาเสือโกก 1 
 ตระการพืชผล หอประชุมอําเภอตระการพืชผล 2 
 เขมราฐ หอประชุมอําเภอเขมราฐ (หลังเกา) 2 
 ศรีเมืองใหม หอประชุมอําเภอศรีเมืองใหม 2 
 สิรินธร หอประชุมอําเภอสิรินธร 2 
 โพธิ์ไทร หอประชุมอําเภอโพธิ์ไทร 2 
 กุดขาวปุน หอประชุมอําเภอกุดขาวปุน 2 
 นาตาล หอประชุมอําเภอนาตาล 2 
 โขงเจียม หอประชุมอําเภอโขงเจียม 2 
 เดชอุดม ศาลาประชาคมอําเภอเดชอุดม 3 
 บุณฑริก หอประชุมอําเภอบุณฑริก (หลังเกา) 3 
 น้ํายืน ศาลาประชาคมอําเภอน้ํายืน 3 
 นาจะหลวย หอประชุมอําเภอนาจะหลวย 3 
 สําโรง หอประชุมอําเภอสําโรง 3 
 น้ําขุน อาคารโรงจอดรถยนตของที่วาการอําเภอน้ําขุน 3 
 ทุงศรีอุดม หอประชุมอําเภอทุงศรีอุดม 3 
 วารินชําราบ หอประชุมอําเภอวารินชําราบ 4 
 พิบูลมังสาหาร หอประชุมอําเภอพิบูลมังสาหาร 4 
 สวางวีระวงศ อาคารอเนกประสงคที่วาการอําเภอสวางวีระวงศ 4 
 นาเยีย อาคารฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติอําภอนาเยีย 4 

 

ที่มา: http://www.ect.go.th 

 

กรุณากลับมาอัพเดทกันใหม่ได้ทุกวันนะคะ
http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/12/07/entry-1

A
เชิญอ่านเรื่องย้อนหลังคู่มือบล็อกเกอร์ OKnation
 
 
 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้าน Se-Ed
และที่ www.nationbook.com    

B
Hot News Update

 
 
คลิกหัวข้อข่าว
เพื่ออ่านรายละเอียด


อนุญาตโดย นสพ.คอม
C
ข่าว กกต

 • กกต. แถลงข่าวศูนย์แจ้งเหตุทุจริตฯดูรายละเอียด
 • กกต. จับมือกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการส่งบัตรเลือกตั้งไปต่างประเทศดูรายละเอียด
 • ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ดูรายละเอียด
 • ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 ดูรายละเอียด
 • ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 3 ธ.ค. 50)
 • รายชื่อ ผอ.กต.เขต และ กต.เขต ทั้ง 76 จังหวัด ดูรายละเอียด ( 3 ธ.ค. 50)
 • รวมเพลงรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ดูรายละเอียด ( 3 ธ.ค. 50)
 • สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ ชุด การเลือกตั้ง ส.สดูรายละเอียด ( 28 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนดูรายละเอียด ( 26 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ดูรายละเอียด ( 26 พ.ย. 50)
 • กกต. ตอบข้อหารือผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ดูรายละเอียด ( 23 พ.ย. 50)
 • สรุปการกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษตาม พรป. รวม 3 ฉบับ ดูรายละเอียด ( 23 พ.ย. 50)
 • รวมภาพสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.ดูรายละเอียด ( 22 พ.ย. 50)
 • คู่มือคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 22 พ.ย. 50)
 • สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 19 พ.ย. 50)
 • รายชื่อผู้สมัคร แบบสัดส่วนทั้ง 8 กลุ่มจังหวัดดูรายละเอียด ( 16 พ.ย. 50)
 • รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่ 12-15 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด ( 16 พ.ย. 50)
 • โลโก้พรรคการเมือง ชุดที่ 1 download ชุดที่สอง download
 • จำนวนหน่วยเลือกตั้งส.ส.สำหรับการเลือกตั้งวันที่ 23 ธ.ค. 50ดูรายละเอียด ( 13 พ.ย. 50)
 •     สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบสัดส่วน วันที่ 7-11 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด ( 12 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. เรื่องกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน
  ดูรายละเอียด ( 8 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและ
         จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
  ดูรายละเอียด ( 8 พ.ย. 50) 
 • พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ประจำวันที่ 7-8 พ.ย. 2550 ดูรายละเอียด ( 8 พ.ย. 50)
 •  ตัวอย่างเอกสารส่งถึงเจ้าบ้าน ดูรายละเอียด ( 6 พ.ย. 50)
 • ตัวอย่างรูปแบบของป้ายหรือบอร์ดสำหรับใช้เป็นสถานที่ปิดประกาศ ดูรายละเอียด 
  (31 ต.ค. 50)
 • ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง        ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ดูรายละเอียด ( 31 ต.ค. 50)
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  (ฉบับที่ 2)  
  ดูรายละเอียด ( 31 ต.ค. 50)
 • ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆ
         ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2)
  ดูรายละเอียด (30 ต.ค. 50)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.  ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • แนวทางใหม่ในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. 50 ดูรายละเอียด (25 ต.ค. 50)
 • ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆ
         ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มี ส.ส. ได้เกินสามคน
  ดูรายละเอียด ( 23 ต.ค. 50)
 • การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มี ส.ส. ได้ไม่เกินสามคน
  ดูรายละเอียด ( 23 ต.ค. 50)
 • รวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550  ดูรายละเอียด ( 22 ต.ค. 50)
 • จำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งแบบเบ่งเขตเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 18 ต.ค. 50)
 • กำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ดูรายละเอียด ( 18 ต.ค. 50)
 • บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ดูรายละเอียด ( 18 ต.ค. 50)
ที่มา: www.ect.go.th

Pocket Book
"นักข่าวพันธุ์ใหม่
Citizen Reporter
"
คู่มือการทำบล็อก โดยปิรันย่า
และ CD คู่มือ โดยSuki

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือ
ในเครือเนชั่น
และที่
www.nationbook.comอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปัจเจกตน วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uthai
รักทุกคนด้วยจิตที่บริสุทธิ์


...ข้าต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน้าที่พลเมืองดีครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

สวัสดีวันสองทุ่มครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน