• ปิรันญ่า
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : lovethailand@live.com
 • วันที่สร้าง : 2007-01-31
 • จำนวนเรื่อง : 742
 • จำนวนผู้ชม : 1358577
 • ส่ง msg :
 • โหวต 1261 คน
NaNaฮาเฮ "รู้ทันภัยพิบัติ" กับ ปิรันญ่า
หลากหลายลีลา นานาสาระ เสริมความรู้ ดูคู่มือทำblog มามองโลก มาช่วยหาทางออกให้บ้านเมือง ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กลุ่ม "DR: DisastersReady เตือนภัยให้เตรียมพร้อม" รับมือภัยพิบัติ!
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2551
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 3210 , 07:02:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เข้าเทศกาลเข้าพรรษาแล้วค่ะ


มีเว็บธรรมะที่น่าสนใจให้เข้าไปฟังคำสอนของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ฟังวันละ 1-2 ตอนทุกเช้า หรือจะเพิ่มตอนค่ำๆด้วยก็ดีค่ะ

บ่มเพาะจิตใจ สร้างสติ ปัญญาให้พร้อมรับปัญหารอบกาย เมื่อมีสติก็อาจจะหาสาเหตุได้ชัดเจนขึ้น แล้วหาทางแก้กันด้วยปัญญา ลงมือปฏิบัติให้ปัญหานั้นทุเลาเบาบาง หรือจะแสวงหาความสะอาด-สว่าง-สงบ สู่การเป็นผู้ตื่น-ผู้รู้-ผู้เบิกบานในบั้นปลาย


หากท่านปรารถนาที่จะยึดเอาแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางดำเนินของจิตวิญญาณในชาติภพนี้และต่อๆไป ก็ให้หมั่นทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับตนเอง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ ญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวร ให้หมดเวรหมดกรรต่อกัน หมั่นสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิให้จิตนิ่ง เพื่อปัญญาอันถ่องแท้จะได้เกิดในจิตเราเอง ตั้งใจแล้วก็ลงมือเลยนะคะ

เว็บธรรมะ

 1. http://www.watpa.com/
 2. http://www.budpage.com/
 3. http://www.luangta.com/
 4. http://www.larnbuddhism.com/
 5. http://www.luangpumun.org/
 6. http://www.dhammathai.org/link/link.php
 7. http://www.kanlayanatam.com/
 8. http://www.buddhadhamma.net/
 9. http://student.sut.ac.th/samathiclub/
 10. http://www.wimutti.net/
 11. http://philos-reli.hum.ku.ac.th/title_dhamma/fan_monk.htm
 12. http://www.sdsweb.org/th/index.php
 13. http://www.larnbuddhism.com/grammathan/toppanha2.html
 14. http://www.palungdham.com/
 15. http://www.panyapatipo.com/
 16. http://www.hinmarkpeng.org/
 17. http://www.dhammadelivery.com/index.php
 18. http://www.dhamaforlife.com/
 19. http://www.papayutto.org/
 20. http://www.watpahsunan.org/
 21. http://www.rakpratat.com/
 22. http://www.salatham.com/
 23. http://www.watmarpchan.org/preach.htm#02
 24. http://www.cddhamma.net/NewUser.htm
 25. http://www.lp-uthaiphuwua.com/
 26. http://www.kroophra.net/index.php?option=com_content&task=category§ionid=23&id=90&Itemid=147
 27. http://www.putthawutt.com/html/actruleright.html
 28. http://saccadham.com/
 29. http://www.dhammathai.org/sounds/bhodhiyanthera.php
 30. http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/
 31. http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php
 32. http://www.thawsischool.com/dhamma-ajarh.html#
 33. http://www.sanghathandhamma.com/
 34. http://www.santidham.com/
 35. http://www.jarun.org/v6/th/dhamma.html
 36. http://www.thaisquare.com/Dhamma/book/various/content.html
 37. http://www.thaiplumvillage.org/index.html
 38. http://www.aia.or.th/luangpor_boonpeng.htm
 39. http://www.dharma-gateway.com/ubasok/ubasok-main-page.htm
 40. http://www.kaowjai.com/
 41. http://dharma.thaiware.com/dharma_article.php?id=150

ขอขอบพระคุณสหายจากตรังท่านนี้ ที่ส่งลิงค์เว็บธรรมะมาให้เรียนรู้ศึกษา บ่มเพาะจิตใจทุกคราที่ท่านมีโอกาส
และขอขอบพระคุณสหายจากนครศรีธรรมราชที่คอยตักเตือนและแนะแนวทางปฎิบัติให้สามารถก้าวเข้าสู่ร่มเงาของบวรพุทธศาสนา หากกาลภายหน้าข้าพเจ้าประสบผลอันมุ่งหมายแล้ว หรือแม้แต่ในช่วงระหว่างการเดินทางอันยาวนาน ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  องค์พระปัจเจกพุทธเจ้า สาวกทั้งหลายของพระองค์ รวมทั้งบิดามารดา ครูบาอาจารย์ 


ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ท่านทั้งสอง รวมทั้งผู้ที่ได้สั่งสอนข้าพเจ้าไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนบุตรบริวาร ญาติมิตร


กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำก็จงแผ่ไพศาลไปยังเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทั้ง 3 โลก จงเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์ และขอให้หยุดจองเวรจองกรรมกันและกันอีกต่อไป


ขอบคุณที่มาอ่าน และแสดงความคิดเห็นค่ะ


ปิรันญ่า
18 กรกฎาคม 2551
วันเข้าพรรษา

ที่ขอแนะนำในวันนี้ เป็นเว็บของวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
มีคำสอนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ให้ฟัง

  

๑.  แก่นของการปฏิบัติ , , , , ,                                รวมความยาว     ๓๗.๓๐  นาที

๒.  แนวปฏิบัติพระพุทธศาสนา  , , , , ,                    รวมความยาว     ๓๖.๐๐   นาที    
๓.  สติ  สมาธิ  ปัญญา  , , , , ,                                รวมความยาว     ๓๑.๕๑  นาที       
๔.  กรรม๑  , , , , , , ,                                      รวมความยาว     ๔๒.๔๕  นาที      
๕.  หญ้าปากคอก  , , , , , ,                                    รวมความยาว     ๓๐.๑๖   นาที        
๖.   ความโง่    , , , ,                                                รวมความยาว     ๒๘.๒๔ นาที        
๗.  กรรม๒  , , , , , , ,                                     รวมความยาว     ๔๑.๐๖   นาที         
๘.   คนสี่เหล่า  , , , , , , ,                                 รวมความยาว     ๔๒.๓๘  นาที         
๙.   การศึกษาพุทธศาสนา  , , , , , ,                     รวมความยาว     ๓๓.๒๓  นาที         
๑๐.  ความฉลาดในความโง่ , , , , , ,                    รวมความยาว     ๓๔.๓๐  นาที        
๑๑.  พระพุทธคุณครั้งที่๑ , , , , , ,                        รวมความยาว     ๓๕.๐๒  นาที 
๑๒.  พระพุทธคุณครั้งที่๒ , , , , , , ,                  รวมความยาว     ๔๐.๑๒  นาที       
๑๓.  หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ , , , , , ,            รวมความยาว     ๓๙.๒๑  นาที
๑๔.  มนุษยสมบัติ  , , , , ,                                      รวมความยาว    ๓๒.๔๕  นาที   
๑๕.  สมมติ-บัญญัติ  , , , , , , ,                         รวมความยาว    ๔๒.๓๙  นาที    
๑๖.  หลักปฏิบัติ (ออกพรรษา)  , , , , , ,                 รวมความยาว    ๓๖.๓๔  นาที
๑๗.  ปฏิจจสมุปบาท  , , , , , ,                              รวมความยาว    ๔๐.๓๒  นาที   
๑๘.  มัจจุราช  , , , , ,                                            รวมความยาว    ๓๓.๔๑  นาที    
๑๙.  ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง , , , , , , ,             รวมความยาว    ๔๓.๓๙  นาที    
๒๐.  แยกโลกออกจากธรรม , , , , , ,                    รวมความยาว    ๔๐.๔๔  นาที    
       
สำหรับท่านที่มีความต้องการแผ่นซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี ท่านสามารถลงชื่อและที่อยู่ไว้ใน "สมุดเยี่ยม" ได้  ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป
ที่มา:
http://www.hinmarkpeng.org/อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ปัจเจกตน วันที่ : 29/07/2008 เวลา : 08.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uthai
รักทุกคนด้วยจิตที่บริสุทธิ์


พุทโธ ธรรมโม สังโฆ
เจริญด้วย ไตรสรณคม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ปิรันญ่า วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...


@;-- สาธุ ค่ะคุณรัฐศิริ คุณปู่:: น้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อน ::

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pakapoo
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ”ไดอารี่ เปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา..  สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... . 

สวัสดีครับคุณปิรันญ่า (ไม่ใช่ ปิรัณย่า)คนเดิมแล้ว อ่อนเยาว์ลง มีแรงมากขึ้น นำบุญมาฝากเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
รัฐศิริ วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 08.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rutdy

ขอบพระคุณครับสำหรับบุญยามเช้า มีธรรมะมาฝากอิ่มบุญเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปิรันญ่า วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 08.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม...

@;-- อนุโมทนาสาธุค่ะ พี่เรือรบ

@;-- แจกบุญแต่เช้าเลยนะคะท่านกัปตันแจ็ค

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 1 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

สวัสดียามเช้าครับน้องปิรันย่า

ดีจังที่เอาธรรมะมาฝาก

+1

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]