• nangfha
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nuttita.ch@chaiyo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 45
  • จำนวนผู้ชม : 51108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
nangfha
Love at first sight. my man ก็แค่เป็นอะไร- - อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าจะอธิบาย ได้ดีไหม แต่เท่าที่พอจะบอกได้ คือคุณเหมือนภาพในใจฉัน ที่เคยแอบวาดขึ้นเงียบๆ เป็นภาพเรียบง่ายคล้ายความฝัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nangfha
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2551
Posted by nangfha , ผู้อ่าน : 1275 , 18:38:13 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ก่อนอื่นต้องบอกกล่าวก่อนว่าหายหน้าหายตาไปนาน  เพราะมัวแต่อ่านหนังสือ  ช่วงนี้ชิวิตยุ่งมากๆๆ  ทั้งเรื่องงาน เรื่องความรัก  ตอนนี้หาอะไรไม่ได้เลยกลุ้มใจ  ความรักหาย  ยังตามหาไม่เจอเลย  ใครเก็บได้มีรางวัลจ๊ะ

ก็ขอคุยเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ ตามมุมมองของข้าพเจ้านะเจ้าค่ะ (ในโลกนี้มีด้วยกันตั้ง 360 องศา  จงหามุมมองซักมุมนะจ๊ะ)    คำว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  หมายถึง  ผลรวมของความรู้ ความถนัด ความชำนาญ ของประชากรทั้งหมดในประเทศ  จึงกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผลรวมทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ ผลรวมด้านปริมาณ คือ จำนวนและการกระจายของประชากรและกำลังงาน  ส่วนผลรวมด้านคุณภาพ คือ ความรู้ ความชำนาญ ความถนัด คุณค่า และแรงจูงใจ

คน  เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  คือ คนเป็นผู้บริหารจัดการ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม  ได้แก่  ครอบครัวชุมชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  หมายถึงกระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ  และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม  ดังนั้น  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เพียงพอในแง่ปริมาณ  และเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ  และมีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  อย่างสมดุล  กระบวนการเพิ่มความรู้  ความชำนาญและความสามารถโดยรวมของประชาชนในสังคม  สามารถพิจารณาในด้านต่างๆ  ได้ดังนี้

1. เศรษฐกิจ- อธิบายการลงทุนด้านการศึกษา อนามัย ฯลฯ  เปรียนเทียบกับรายได้และผลต่อสังคม  2. ด้านการเมือง  ทำให้เกิดวุฒิภาวะทางการเมืองในฐานะพลเมืองในระบบประชาธิปไตย  3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งการพัฒนา  ด้านจิตใจ คุณธรรมและวัฒนธรรม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM)  คือกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปในองค์กร  การวางแผน  การบัญชีการเงิน  การจัดการคุณภาพ  สาธารณูปโภค  ให้บุคลากรในองค์การนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เติมความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด  ขณะเดียวกันก็เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรนั้นๆ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความก้าวหน้า  และการให้บุคลากรอยู่ในองค์กรได้ตลอด  คือการใช้คนให้ถูกวิธี  ให้เหมาะสมกับงาน  รักษาคนดีให้อยู่ในองค์กรให้นาน  

แต่ที่กล่าวมาทั้งหมด  ไม่เป็นจริงนะจ๊ะ  เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง  มีแต่ระบบอุปถัมภ์เท่านั้นที่จะอยู่ได้  ระบบเล่นพรรคเล่นพวก  ถ้ามีหัวหน้าก็จะมีการอุปถัมภ์กัน  ก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะว่าเป็นอย่างไร  ถ้างั้นขอจบก่อนแล้วกันเพราะช้ำใจ  ไปตามหาหัวจ้ายยยยยย ก่อนนะเจ้าค่ะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
nangfha วันที่ : 21/03/2008 เวลา : 14.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangfha


ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
มี 3 ระดับ
1.ระดับชาติ
มีแผนพัฒนาสังคม ที่ 1 – 7
แผนพัฒนาสังคมฯที่ 8
แผนพัฒนาสังคมฯ ที่ 9
แผนพัฒนาสังคมฯ ที่ 10 ได้นำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีใหม่ ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.ระดับภาครัฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึง ผลรวมของความรู้ ความชำนาญ ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ จึงกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผลรวมทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ ผลรวมด้านปริมาณ คือ จำนวนและการกระจายของประชากรและกำลังงาน ส่วนผลรวมด้านคุณภาพแนวความคิดที่เน้น คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ คนเป็นผู้บริหารจัดการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เพียงพอในแง่ปริมาณ และเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างสมดุล
กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญและความสามารถโดยรวมของประชาชนในสังคมสามารถพิจารณาในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการลงทุนด้านการศึกษา อนามัย จะเปรียบเทียบกับรายได้และผลต่อสังคม
2. ด้านการเมือง ทำให้เกิดวุฒิภาวะทางการเมืองในฐานะพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนา ด้านจิตใจ คุณธรรมและวัฒนธรรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (HRM) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานทั่วไปในองค์กร การวางแผน การบัญชีการเงิน การจัดการคุณภาพ สาธารณูปโภค ให้บุคลากรในองค์การนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรนั้นๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความก้าวหน้า และการให้บุคลากรอยู่ในองค์กรได้ตลอด คือการใช้คนให้ถูกวิธี ให้เหมาะกับงาน รักษาคนดีให้อยู่ในองค์การได้นาน โดยมี 3 ขั้นตอน คือ
1. Recruit การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ มีกิจกรรมสำคัญ 4 อย่าง คือ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ
2. Retention การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีกิจกรรม 6 อย่าง คือ การวัดเพื่อประเมินผลงาน การอบรมและการพัฒนา การวินัยและการรักษาวินัย การบริหารค่าตอบแทน การสอนงานและการให้คำแนะแนว สุขภาพและความปลอดภัย
3. Retire การพ้นจากองค์การหรือการทำงาน มีกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องคือ
การสัมภาษณ์เมื่อพ้นองค์การ
การช่วยหางานใหม่
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP หมายถึง Walker กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1.ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน
2.ทรัพยากรมนุษย์ทำงานมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน
3.สร้างความรอบคอบเกี่ยวกับกำลังคนได้ล่วงหน้า
4.พยากรณ์ปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนได้ล่วงหน้า (งานล้นคน-คนล้นงาน)
5.เตรียมมาตรการรับมือปัญหากำลังคนได้แต่เนิ่นๆ
6.นำไปสู่การพัฒนา การเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสม

ขอจบไว้เท่านี้ก่อน วันหลังจะมาเขียนใหม่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน