*/
  • nanni
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nanthasit@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-22
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 171868
  • จำนวนผู้โหวต : 94
  • ส่ง msg :
  • โหวต 94 คน
วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552
Posted by nanni , ผู้อ่าน : 62790 , 01:17:25 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ThailandNeverDie , ni_gul โหวตเรื่องนี้

         

วันที่ 28 เมษายน นับเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญยิ่ง หากนับถอยหลังไป

ในวันนี้เมื่อ พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ได้ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาพระองค์ใหญ่

ในพลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และ หม่อมหลวงบัว กิติยากร

          พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในครั้งนั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ ครั้งแรก

สำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตย ที่ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทั่วไป

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน "ราชาภิเษก" ได้มี

พระบรมราชโองการสถาปนาพระอัครมเหสี โดยประกาศวันที่ 28 เมษายน

พ.ศ.2493  ความตอนหนึ่งว่า "มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 "ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว"

          ในปีพ.ศ.2489 เมื่อรัฐบาลในนามของประชาชนทั้งประเทศ กราบบังคมทูล

อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สืบราช

สันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้น ประเทศไทย

ขาดพระบรมราชินีมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงหมั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นคือ ม.ร.ว.สิริกิติ์

กิติยากร ธิดาเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

พ.ศ.2492 ประชาชนชาวไทยจึงพากันตื่นเต้นยินดี ยิ่งได้ทราบว่าพระคู่หมั้นทรงมี

พระสิริโฉมงดงาม มีพระปรีชาสามารถ

พระราชพิธีราชาภิเษก

          และแล้วสำนักพระราชวังก็ได้ประกาศข่าวพระราชกระแสรับสั่งให้จัดเตรียม

การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นเป็นลำดับแรก และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป็นลำดับถัดไป ซึ่งพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวได้มีประกาศไว้ในหนังสือ

ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 23 เล่มที่ 67 ลงวันที่ 25 เมษายน 2493

เรื่อง การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 2493 เหตุการณ์สำคัญวันนั้น มีดังนี้

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2493 อันเป็นวันประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก

สมรส ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นที่พระตำหนักของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม เช้าวันนั้น ตามหมายกำหนดการ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ ห้องรับแขกตำหนัก

สมเด็จพระพันวัสสา ฯ ในวังสมเด็จพระราชบิดา โอกาสนั้น หม่อมเจ้า

นักขัตรมงคล กิติยากร และหม่อมหลวงบัว กิติยากร ทรงพาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์

กิติยากร มายังวังสระปทุม ประทับในห้องรับแขกอีกห้องหนึ่ง รอคอยการ

พระราชพิธี หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ อยู่ในชุดสีงาช้าง ผ้านุ่งเป็นผ้ายกทอง สวม

สายสะพายปฐมจุลจอมเกล้า สวมสร้อยคอเพชร สร้อยข้อมือเพชร ของเก่า

ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตุ้มหูเพชรของเก่าฝีมือทำขึ้นใหม่ ครั้นได้

เวลาพระฤกษ์ คือ เวลา 09.30 น. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ทรงพาหม่อมราชวงศ์

สิริกิติ์ ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมรส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย จากนั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์

ลงนาม ซึ่งขณะนั้นมีชนมายุเพียง 17 ปีย่าง หม่อมเจ้านักขัตรมงคล จึงทรงลง

พระนามในฐานะพระบิดา และหม่อมหลวงบัว ลงนามในฐานะพระมารดา แล้ว

ทรงโปรดให้ราชสักขีลงนามเป็นลำดับต่อไป แล้วจึงเสด็จขึ้นประทับ ณ ห้อง

พระราชพิธีบนพระตำหนัก เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ต่อไป ซึ่งเวลาพระฤกษ์ในช่วงนั้นอยู่ระหว่างเวลา

10.24 - 12.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ถวาย

ดอกไม้ธูปเทียนแพเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระพันวัสสา ฯ แล้วสมเด็จ

พระพันวัสสา ฯ ได้ถวายน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนตร์ แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงรดน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนตร์ แด่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ตาม

โบราณราชประเพณีแห่งการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

          จากนั้น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรง

เจิมพระนลาฎพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเจิมหน้าผากหม่อมราชวงศ์

สิริกิติ์ ตามลำดับ เวลานั้น ทรงมีพระราชดำรัสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ด้วยว่า

"เอ้า ! หันออกไปยิ้มกับผู้คนที่เขามางานซิ เขาอุตส่าห์มากันเต็ม ๆ ออกไปให้เขา

เห็นหน่อย"

          หลังจากที่ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้เสด็จ

พระราชดำเนินลงมายังห้องรับแขกอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์

นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทอยู่สองแถวในห้องรับแขกของวังสระปทุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์

เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

          เมื่อจบคำประกาศของอาลักษณ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสายสะพายขัตติยราชอิสริยาภรณ์

มหาจักรีบรมราชวงศ์ อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด แด่สมเด็จพระราชินี

สิริกิติ์เนื่องในการอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ด้วย

          พระราชพิธีในตอนบ่าย วันที่ 28 เมษายน 2493 เวลา 16.00 น. พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เสด็จออก ณ พระที่นั่งไพศาล

ทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ประทับเหนือพระราชอาสน์ พระบรมวงศานุวงศ์

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้เวลามหามงคลฤกษ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระชัยนาทนเรนทร ทรงรับฉันทานุมัติให้กล่าวถวายพระพรในนามของ

พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อทรงกล่าวจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชดำรัสตอบ แล้วเสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย คณะรัฐมนตรี

ทูตานุทูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในมหาสมาคมครั้งนั้น เมื่อจบพระราชดำรัสแล้ว จอมพล ป.พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับฉันทานุมัติ ได้กล่าวถวายพระพรในนามของผู้เข้าเฝ้า

ทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคม เมื่อกล่าวจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จขึ้น ชาวพนักงานประโคมแตร และกลอง

มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญ

พระบารมี

          ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์และพระประยูร

ญาติใกล้ชิด ได้ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานของที่ระลึกเป็นการตอบแทน

คือ หีบเงินขนาดเล็ก มีพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยคู่กัน

          งานเลี้ยงพระราชทานในคืนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นการภายใน ระหว่างพระญาติสนิทกับข้าราชบริพาร ไม่

เกิน 20 คน นับเป็นพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสที่เรียบง่ายที่สุด

          วันรุ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานโดยทางรถไฟไป

ยังพระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับพักผ่อนพระราช

อิริยาบถ เป็นเวลา 3 วัน รถไฟพระที่นั่งเคลื่อนขบวนถึงสถานีรถไฟหัวหินเมื่อเวลา

17.00 น. ณ ที่นั้นมีผู้มารอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์

ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ตลอดระยะทางที่

รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน มีประชาชนมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเช่นกัน

          ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ประทับ

พักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ที่พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ตลอด

ระยะเวลา 3 วัน กองทัพเรือได้จัดเรือรบหลวงมาจอดถวายการอารักขาหน้า

พระตำหนัก จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือรบหลวงบางปะกง เรือรบหลวงบางแก้ว

เรือรบหลวงบางระจัน และเรือรบหลวงโพธิ์สามต้น …

ซึ่งนับจากวันนั้นถึงวันที่ 28 เมษายน 2552 นับเป็นเวลา 59 ปีเต็ม …

และในศุภวาระโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

เสด็จอยู่เป็นคู่พระมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงประชาชาวไทย

ตลอดไปชั่วกาลนาน

ที่มา

มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

เวป สนุก! พีเดีย

คลิป romanholiday1953 ใน youtube.com


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
Visaninee วันที่ : 28/04/2014 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lawyee

We love the king&queen of Thailand.ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ThailandNeverDie วันที่ : 01/05/2011 เวลา : 11.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thailandneverdie
"รักวัวให้ผูก รักลูกให้กอด..."

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ni_gul วันที่ : 01/05/2011 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ช้าพระพุทธเจ้า บล้อคเกอร์โม้งหัวครก

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ซันญ่า วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 12.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

http://www.oknation.net/blog/sonyaUSA/2009/04/29/entry-1

ทรงพระเจริญ..........ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
แม่หมี วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ฉันชนบท วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 11.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondernpa
"ทำดี อย่าอาย จงเป็นคนไทยให้สมบูรณ์"  สิ้นสุดด้วยความเจ็บปวด ดีกว่าต้องเจ็บปวดไม่มีที่สิ้นสุด 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยความจงรักภักดี

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
au.ku. วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/auETO

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ ร่มไทร ของชาวไทยทุกคนตรอดกาลนานเทิญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายชุติมันต์

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ราชธรรมนูญ วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 10.19 น.

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
month วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/small

ว้าว ดีจังไม่เคยดูมาก่อน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ q[^^]p

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
สีเงิน วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 08.53 น.

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสําราญ มีพลานามัยแข็งแรง อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย ๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ปวิภา วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 08.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
โจวซิงฉือ วันที่ : 29/04/2009 เวลา : 07.10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
Heir วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 23.37 น.

พระบารมีปกเกล้าฯ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Lioness วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 23.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanomwong
~  มีใจ ~  

ขอ ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า BG Lioness

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
Ppornthip วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/americano

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชาวไทย

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
นูพุก วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pooklan


ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
นูพุก วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pooklan


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 21.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
อยู่เป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินของปวงชนชาวไทยนานเท่านาน

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
opas.oo วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 19.16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
คนโคก วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 17.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/samanchon

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ.

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
veteran วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 17.01 น.
oknation.net

พรุ่งนี้ ผมจะใส่เสื้อเหลือง ไปวิงแต่เช้า
ขอพระบารมีคุ้มด้วย แถวชอยอินทามระ 3
เสื้อแดง ตามห้องเช่า มากจน คนไม่กล้าเดิน

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

แย่จังเรา ลืมวันนี้ได้ยังไง

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
berkbandeejung วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/berkbandeejung

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
yongyee วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 16.37 น.

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
yongyee วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 16.37 น.

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
yongyee วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 16.37 น.

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Lucifers วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 16.31 น.

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Reds วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Redsscouser
รอย ฮอดสัน อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีที่สุด แต่เขาอาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุด ....  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ....

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
srdtrue วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/srdtrue

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
orny วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 14.44 น.


ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรไทยตราบนานาเท่านานเพคะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
นิษฐา วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 13.33 น.
oknation

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
หน่อผุด วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 13.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สมองโล่ง วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mybrain

เป็นบุญที่ได้เห็น ขอทั้งสองพระองค์ พลานามัยสมบูรณ์ยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
แบมบัว วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 13.27 น.


ขอพระองค์ทั้งสอง ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนาน เท่านาน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Maira วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 13.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
KOPPIE วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/koppie

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Kookkae วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kookkae

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
BlueHill วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ดินดำ วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 12.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/blackbox

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
มอเตอร์ไซร์พฤษภา วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 10.45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พลัม วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plumplum
ความรู้สึกของคนที่เราแคร์ สำคัญเสมอ...

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Supawan วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ทรงพระเจริญ ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่หญิงแห่งดวงใจ วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 02.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nuntiyanun
เพียงใครสักคน...คนเดียวเท่านั้น...ที่จะร่วมทางฝัน..

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
รักในหลวงและพระราชินีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ting วันที่ : 28/04/2009 เวลา : 01.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ดีคะนานๆจะได้ดูสักที

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน