• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450236
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2261 , 09:49:52 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ 'อัสลี' ที่รอยต่อผืนป่าฮาลา-บาลา พื้นที่เขตอัยเยอร์เวง เบตง จ.ยะลา, ๒๕๕๒.

ลงสัมผัสพื้นที่ชายแดนใต้เที่ยวนี้ มีเรื่องราวมากมายที่ได้พานพบ โดยเฉพาะกับเหตุรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำมาซึ่งความเสียหาย บาดเจ็บ และการเสียชีวิตของผู้คน

แต่ภายใต้สถานการณ์ร้ายๆ ทุกชีวิตยังคงต้องมีความหวังที่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า ขณะหลากหลายหน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ยังคงทำงานกันอย่างแข็งขันเพื่อร่วมกัน ‘ดับไฟใต้’ เท่าที่พอมีกำลังและศักยภาพ นั่นทำให้ได้เห็นว่า ในความสูญเสียย่อมมีความหวัง และหากเมื่อรวมพลังกันได้ ก็ย่อมเปี่ยมด้วยพลานุภาพมากพอที่ทุกฝ่ายจักร่วมคลี่คลายหรือหยุดยั้งสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินได้

ทั้งนี้ กิจกรรมหนึ่งที่ผู้เขียนได้เข้าร่วม คือ โครงการจัดประชุม 'สัมมนาอนุกรรมการกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ' วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะทำงานและคณะอนุกรรมการกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ และรวบรวมข้อเสนอเพื่อผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โสภณ สุภาพงษ์ อดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ว่าที่ ร.ต.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นักวิชาการ อนุกรรมการกองทุนฯ ผู้บริจาคเงิน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน    

 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ กล่าวเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ.

เสวนาและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนฯ

มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะทำงานฯ

งานนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษอันมีเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่ง โดยกล่าวถึงภาพรวมของกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติว่า ได้จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ และสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชาติ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ มีผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย จำนวน ๑๓,๕๐๐ คน ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนฯ จำนวน ๔,๘๕๗ คน แยกเป็น จ.ปัตตานี ๑,๖๑๗ ราย จ.ยะลา ๑,๒๐๓ ราย จ.นราธิวาส ๒,๐๓๗ ราย

นอกจากนี้ส่วนของกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชาติมีหลายโครงการ เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย โครงการเกี่ยวกับหญิงหม้าย เด็กกำพร้า โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ โครงการภาคีองค์กรสื่อเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ดับไฟใต้ และโครงการศูนย์ข่าวอิศรา โต๊ะข่าวภาคใต้ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับทิศทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ศ.นพ.ประเวศ วะสี แสดงทัศนะไว้ว่า ช่วงที่ผ่านมา มีการทำงานที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา มีประชาชนในพื้นที่ ในชุมชนได้ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานมากยิ่งขึ้น

“สังคมปัจจุบันประชาชนต้องอยู่ด้วยการเยียวยาร่วมกัน ไม่ควรอยู่แบบสังคมเห็นแก่ตัว และการที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในทุกเรื่องและอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทำด้วยใจ เชื่อว่าในระยะยาวจะเกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆ”

วันถัดมา, เป็นอีกครั้งที่ผู้เขียนมีโอกาสได้พบเพื่อนเครือข่ายสื่อต่างๆ มากมายที่ได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นและวิธีการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสการทำงาน ‘สื่อเพื่อสันติภาพ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแผนที่คนทำงานด้านสื่อในสถานการณ์ความขัดแย้งอันนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบร่วมกัน

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความเห็นและวิธีการทำงานของ 'เครือข่ายสื่อเพื่อสันติภาพ'

รูปแบบของการจัดงานนี้เกิดขึ้นเพราะ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ได้รับการติดต่อจากองค์กร The Sasakawa Peace Foundation (SPF) ของประเทศญี่ปุ่น ทำงานพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมสื่อในพื้นที่ความขัดแย้ง เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพในหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ติดต่อเข้ามาในฐานะแหล่งทุน ที่ปรารถนาเข้ามาเสริมศักยภาพคนทำงานด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งก็ปรากฏว่ามีเครือข่ายสื่อเข้ามาร่วมกันหนาตา ส่วนใหญ่เป็นคนคุ้นเคยที่ทำงานเกี่ยวกับกับพื้นที่ชายแดนใต้มานาน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมพลังและพยายามสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ สู่สังคม ซึ่งหวังร่วมกันถักทอเครือข่ายสื่อเพื่อทำงานร่วมกันนำไปสู่การผลักดันให้เกิด ‘กระบวนการสันติภาพ’ ในที่สุด

สำหรับกิจกรรมประการที่สามที่จะกล่าวถึงรายละเอียด ณ ที่นี้ อันถือเป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่ง คือ การสานต่อโครงการนิทรรศการภาพถ่ายเคลื่อนที่ของ ‘สำนักหัวใจเดียวกัน’ ซึ่งหลายปีมานี้ที่ทีมทำงานได้สะสมภาพถ่ายอันงดงามมากมายในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมนำไปเร่จัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่ชายแดนใต้และพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการจัดเป็น ‘โครงการธนาคารภาพถ่ายชายแดนใต้’ ที่รวบรวมภาพถ่ายสวยงามในแง่มุมต่างๆ และพร้อมให้ทุกองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล นำไปใช้ได้อย่างเสรีหากเป็นไปเพื่อการสาธารณะกุศล

ด้วยประจักษ์ว่า ผลสืบเนื่องจากการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ทุกภาคส่วนพยายามเรียกร้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการผลักดันให้บุคคล องค์กรภาคประชาชน หรือกลุ่มเยาวชน มีเวทีนำเสนอข้อมูลข่าวสารในพื้นที่สู่สาธารณะด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของการเขียน การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เพื่อสะท้อนเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ อันเป็นต้นทุนสำคัญยิ่งของพื้นที่

อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีการสะท้อนเรื่องราวความงดงามของพื้นที่ชายแดนใต้สู่สาธารณะวงกว้าง ด้วยสื่อประเภทต่างๆ แล้วมากมาย แต่ด้วยเชื่อว่าการใช้สื่อประเภท ‘ศิลปะภาพถ่าย’ น่าจะหนึ่งในช่องทางที่จักทำให้ผู้คนเข้าใจพื้นที่ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดสำนึกรักบ้านเกิด และมีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาประดามีที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีมานี้ได้ดียิ่งขึ้น จึงนับเป็นโอกาสดีหากจะมีการจัดงาน ‘มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้’ (Photo for Peace Festival) เพื่อสะท้อนเรื่องราวดีงามในพื้นที่ผ่านศิลปะภาพถ่าย ภายใต้ภาคีร่วมจัดหรือเครือข่ายองค์กร ชมรม สถาบัน ฯลฯ ที่มีความปรารถนาดีต่อแผ่นดิน เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้คนให้หันกลับมามองความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่มุมของความรัก ความอาทร การให้กำลังใจ และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์

นอกจากนี้เชื่อว่า การจัดงานลักษณะนี้จักเป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายในพื้นที่ และธุรกิจต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว ร้ายถ่ายรูป ร้านจัดทำกรอบรูป ร้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงการเข้าใจต้นทุนทางสังคมที่สามารถแปรเป็นมูลค่าเชิงธุรกิจได้ เช่นกรณีของการนำภาพถ่ายมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ หากมีการระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น โดยงาน 'มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้' มีกำหนดจัดงานรวม ๓ วัน คือ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒-อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกท่านนำภาพถ่ายมาร่วมจัดแสดง ร่วมนำภาพประกวดชิงรางวัล ร่วมเสวนาบอกเล่าประสบการณ์ ฯลฯ ด้วยยินดี เพราะถือว่างานนี้เป็นของทุกคน ที่จะได้ร่วมกันนำเสนอสิ่งดีๆ ผ่านภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณะ

แม่ค้าที่ตลาดปัตตานี, ๒๕๕๒.

มองผ่านม่านฝน ขณะมุ่งเข้าพักแรมในเขตผืนป่าบาลา-ฮาลา เขตอำเภอแว้ง นราธิวาส. ๒๕๕๒.

วัตถุประสงค์ของการจัดงานถูกกำหนดไว้ว่า ๑.เพื่อใช้ศิลปะภาพถ่าย เป็นเครื่องมือเสริมส่งให้เยาวชนเกิดสำนึกและภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาและต่างถิ่น กระตุ้นให้เยาวชนให้ความสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ ฯลฯ ๒.ผลักดันให้เกิดเวทีสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชน ในการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงปัจจัยทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน และ ๓.เพื่อปูพื้นฐานในการให้เยาวชนหรือคนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับศิลปะการถ่ายภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งเชิงส่งเสริมศิลปะ ภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้

วิธีการดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดงานมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ และการจัดเสวนา ฝึกอบรมให้ความรู้ ในด้านการถ่ายภาพ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของการถ่ายภาพ การบริหารจัดการหรือทำธุรกิจด้านการถ่ายภาพ ฯลฯ ดำเนินการในลักษณะพันธมิตรเครือข่าย โดยหน่วยงานที่ตอบรับเป็นภาคีร่วมจัดแล้วในขณะนี้ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส (รับผิดชอบพื้นที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักหัวใจเดียวกัน และยังพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงเจตจำนงร่วมถักทอเป็นพันธมิตรเครือข่ายในการจัดงานมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ในครั้งนี้เพิ่มเติม

สำหรับกรอบการดำเนินงาน มีการจัดตั้งตั้งคณะทำงานร่วมโดยใช้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแกนหลักเพื่อเตรียมการ ส่วนสำนักหัวใจเดียวกัน ทำหน้าที่ประสานเพื่อจัดเตรียมภาพถ่ายที่จะนำมาแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่ายชายแดนใต้ ประกอบทั้งภาพในอดีตและปัจจุบัน โดยรวบรวมภาพจาก บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่หลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงประสานงานวิทยากรเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ ฯลฯ ในหัวข้อ ‘ภาพถ่าย : เรื่องใกล้ตัวในยุคดิตอล’ จัดประชุมร่วมเพื่อกำหนดกรอบเรื่องการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ‘โลกรอบตัว’ และจัดหาคณะกรรมการตัดสิน โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท คือ ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๒ ปี และบุคคลทั่วไป ประชุมร่วมเพื่อกำหนดรายละเอียดการเสวนาหัวข้อ ‘แปลงภาพถ่ายเป็นทุนธุรกิจ’ และประชุมร่วมเตรียมการเรื่องการนำผู้สนใจลงพื้นที่ เพื่อบันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่าย (Workshop) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แสงศรัทธา ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส. ๒๕๕๒.

ทุกฝ่ายหวังเพียงว่า ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ การดำเนินการจัด ‘มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้’ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้สะท้อนแง่มุมสวยงามของพื้นที่ชายแดนใต้ผ่าน ‘ศิลปะภาพถ่าย’ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้คนที่พร้อมแสดงเจตจำนงมีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นสะท้อนถึงพลังของ ‘ทุนเครือข่าย’ ซึ่งพร้อมร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน ภาคการลงทุน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เพื่อถักทอให้สัมฤทธิ์ผลในการก่อให้เกิดแรงหนุนเนื่องของ ‘พลังสันติภาพ’ ในพื้นที่ได้จริง

หมายเหตุ : สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงได้ที่ pfpf2553@gmail.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดภาพ ฯลฯ ด้วย- ขอบคุณครับ.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
ตาพรานบุญ วันที่ : 30/12/2009 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ta-pran-boon
ตาพรานบุญ

เรื่องราวจากแดนใต้
สวัสดีปีใหม่
ผู้นำสานส์

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
rantang วันที่ : 30/12/2009 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rantangความคิดเห็นที่ 71 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

จะพยายามหาดูนะคะ คุณย่อง มัวแต่นอนป่วยอยู่หลายวัน ไม่ได้เข้าเนชั่นเลย

ขอบคุณที่แจ้งข่าวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
plejang วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::


สวัสดีคะ...

ปีใหม่นี้..ขอให้มีความสุข..นะจ๊ะ..
มีแรงกาย แรงใจ...
มีพลังในการสร้างสรรค์..นะคะ...

ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ...

เปิ้ลจัง

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
ฅนผ่านทาง วันที่ : 27/12/2009 เวลา : 01.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konphantang
ร่างไร้วิญญาณของคุณน้าผ่องพรรณนอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพหน้าเตาเผา หากไม่มีบรรยากาศของพิธีการแห่งความโศกเศร้า ก็คงไม่ต่างกับภาพการนอนหลับของผู้หญิงวัยเกษียณที่ยังมีเค้าความสวยให้เห็น..


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นภาพถ่ายในมุมมองที่สวยงาม ของพื้นที่สามจังหวัดฯ จากฝีมือตากล้องที่เข้าประกวดมากมายนะครับ จะทำให้ได้รู้ว่ายังมีแง่มุมดีๆ อีกมากที่เหมือกับจะถูกทับซ้อนไปภาพความโหดร้ายมาเป็นระยะเวลายาวนาน

หวัดดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับผม

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
pukpik วันที่ : 26/12/2009 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pukpik
Love is not measured by how you feel.. but , how you make the other person feel..


มาคราวนี้ มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

..

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
หน่อผุด วันที่ : 26/12/2009 เวลา : 07.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'


ขอความสงบสันติสุขจงคืนสู่ภาคใต้ค่ะ
..........................
สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอฝากส่งไปถึงคนใต้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
ญาใจ วันที่ : 25/12/2009 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyy
ความคิดเห็นที่ 65 (0)
กู่ วันที่ : 24/12/2009 เวลา : 13.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

รับทราบ

เพิ่งมุดออกมาจากป่า มาเจอเรื่องดีเรื่องเด่น เรื่องใหญ่เรื่องโต ขอเป็นกำลังใจค่ะ

ไม่สามารถคัดรูปไปร่วมแสดงได้ เพราะที่มีอยู่ก็จิ๊ดเดียว และไม่น่าจะใช้งานได้ ร่วมเชียร์ไปก่อนละกัน...ช่วงนั้นถ้าอยู่ใต้จะลงไปช่วยติดบอร์ด (กลัวจะลอยลมไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนน่ะ ไม่กล้ารับปาก)

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
เคียงดิน วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

ตัดสินให้หนุมานชาญ ชนะเลิศก่อนได้ไหมคะพี่ย่อง

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
ปราณชลี วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับผม, ป๋าโซฯ
สำหรับผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมฯ
ส่งไฟล์ภาพเข้าที่เมล์กลาง pfpf2553@gmail.com
พร้อมด้วยรายละเอียดภาพ อาทิเช่น ชื่อช่างภาพ สถานที่ วันที่ ฯลฯ รวมถึงประวัติช่างภาพหรือคำนิยามสั้นๆ สัก ๑-๒ พารากราฟ
หรือจะเขียนคำ บทกวี ความเรียง ฯลฯ ประกอบก็ได้นะครับจำนวน ๑ ชิ้น ความยาวสัก ๑ หน้าเอสี่
ที่เหลือจากนั้น เป็นหน้าที่ของคณะทำงานที่จะจัดการอัดภาพทั้งหมด พร้อมใส่กรอบ (กระดาษ) เพื่อเตรียมนำไปจัดแสดงในวันงานฯ
รายละเอียดตามนี้นะครับ ส่วนจะส่งกี่ภาพก็ได้ตามสะดวก
แต่ไม่ควรเกิน ๒๐ ภาพครับ เพราะเดี๋ยวพื้นที่จัดแสดงจะไม่พอ
เพราะตอนนี้มีผู้แสดงความจำนงเข้ามาแล้วนับหลายสิบคน
นับเป็นเรื่องดีครับ นี่แหละที่เรียกว่า 'ทุนเครือข่าย' เพื่อชายแดนใต้ โดยแท้

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
ปราณชลี วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณครับ, พี่ญิบฯ

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
ปราณชลี วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณครับพี่ charlee
ตั้งใจเช่นนั้นในระยะต่อไป แต่คงต้องหาองค์กรร่วมจัดด้วย
จะได้ขยายปริมณฑลแห่งการรับรู้เรื่องราวดีงามมากขึ้น
สำหรับงานนี้, ยังไงขอภาพถ่ายสวยๆ ผลงานของพี่ฯ มาร่วมแสดงด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
ปราณชลี วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เป็นเช่นนั้นครับ, คุณกวีจร_ณ_โคราชา
สนใจนำภาพถ่ายมาร่วมแสดงด้วยไหม
จะกี่ภาพก็ได้ เพื่อสะท้อนภาพความสวยงามร่วมกันครับ.

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

พี่ย่อง
สำหรับคนส่งภาพแสดงนั้น ส่งที่ เมล์ นั้น ใช่ป่ะคับ
แล้วจะดำเนินการจัดทำภาพไปแสดงเองช่ายเปล่า
หรือให้คนส่งภาพ ดำเนินการทั้งหมด

อิอิอิ แบบว่า อยากแสดงผลงาน (เชย ๆ) มั่งอ่ะคับ
กำลังหารูป...ส่งอยู่คับ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

สวัสดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
BlueHill วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ถ้ามีโอกาส น่าจะนำมาแสดงที่กรุงเทพฯด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
กวีจร_ณ_โคราชา วันที่ : 23/12/2009 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweejorn

โอ...ภาพ

ใบหน้า ดวงตา แม่ค้าปัตตานี

โศกลึก ในม่านเคียวตา

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับผม, ท่านปลัดฯ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อชายแดนใต้
เหมือนที่ปลัดฯ ได้ช่วย 'หัวใจเดียวกัน' อยู่บ่อยๆ
แล้วอย่าลืมคัดภาพส่งร่วมแสดงด้วยล่ะ ๒๐ ภาพนะครับ

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 23.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง... ที่ทีมงานฯสรรสร้างเพื่อเยาวชน..คนชายแดนใต้ครับ...

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ด้วยความยินดียิ่งครับ น้ามะอึกฯ หากเวลาและโอกาสพ้อง
ว่าแต่, สนใจไปร่วมงานมหกรรมฯ ที่ราชภัฏยะลาด้วยไหมครับ
ทีมงานจะได้รอต้อนรับด้วยยินดีที่พี่ใหญ่ไปเยือน

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 22.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ธรรมย่อมคุ้มครองคนดีครับ, ตาพรานบุญ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

นอกจากกำลังใจแล้ว...
ขอเชิญพี่ Supawan ส่งภาพสวยๆ มาร่วมจัดแสดงด้วยนะครับ
เด็กๆ และเยาวชนที่ชายแดนใต้จะได้ดีใจที่ได้ชมภาพสวยๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เช่นกันครับ, ท่านพันธกานท์
"มิตรภาพสวยงามเสมอ"

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
มะอึก วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

สวัสดีครับน้าย่อง
ผมคงจะได้นำเรื่องราวของหัวใจเดียวกัน ไปนำเสนอในรายการวิทยุบ้าง

หรือให้สะดวก ต้องเชิญน้าย่องออนแอร์โดยตรงนะครับ
.

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ตาพรานบุญ วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ta-pran-boon
ตาพรานบุญ

เงี่ยหูฟังข่าวคราวของเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่เสมอครับพี่
ขอให้พวกเขาโชคดี

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
Supawan วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คอยส่งกำลังใจไปให้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

เมื่อใจกับใจปรองดองประสาน
อ้อมแขนสายธารมิตรภาพอาบคุณค่า
จึ่งสัมพันธภาพเพื่อนผองน้องพี่,อวลอุ่นเต็มแววตา
ใจ,จึ่งเพรียกเรียกหา : ใจถึงกัน!!!!

----------------------
ครับป่าย่อง,ขอบคุณมิตรภาพทีหยิบยื่นให้เสมอมาณครับ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ด้วยยินดีครับ คุณคนโทใส่น้ำ
ไป-ไม่ไป คงสำคัญไม่เท่ากึ่งหนึ่งของความปรารถนาดีที่ส่งถึงกัน
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   


ขอบคุณครับ คุณ theeratatt
เห็นแค่ตัวหนังสือ ก็เหมือนได้สัมผัสหัวใจครับ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณงามๆ ครับท่าน ChaiManU ใน 'น้ำใจ'
ที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดมา
ทั้ง 'กำลังใจ' และ 'กำลังทรัพย์'
เอ่อ !! แล้วเลยขออนุญาตแจ้งข่าวนิดดดด
นิตยสารหัวใจเดียวกัน ความจริงแล้วมุ่งหวังให้เป็นนิตยสาร 'รายสะดวก' นะครับ
ด้วยทีมงานไม่แน่ใจในสภาพคล่องของแต่ละคนว่าจะหา 'ทุน' มาตุนได้มากน้อยเพียงใด
เพื่อมาละลายเงินให้หมดไปกับการ 'ปลูกฝัน' ครั้งนี้
เพราะฉะนั้นหากมีบางเล่มล่าช้า ก็กราบขอประทานอภัยมาล่วงหน้า ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าไปแล้วจะพยายามออกให้เป็น 'รายเดือน' ให้ได้
เพื่อไม่ให้แฟนๆ ผิดหวัง (เอ๊ะ ! ยังไง ชักงงงง )
ยังไงก็ขอขอบคุณงามๆ อีกครั้งครับ
และหวังว่าคงส่งแรงอุปการคุณเป็นเนืองๆ มิได้ขาด
หากจะส่งน้ำใจถึงคนชายแดนใต้เพิ่ม
ก็ส่ง 'ภาพถ่าย' สวยงามมาร่วมจัดแสดงได้นะครับ
เด็กๆ เยาวชนคงยินดี

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณครับ คุณจันทร์วารี
"คนไทยหัวใจเดียวกัน"

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

รับทราบ,ปฏิบัติครับ คุณนกบนท้องฟ้า
ไม่ได้ไปร่วมงาน แต่ส่งภาพมาแทนใจก็ได้นะครับ
ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับ, หนุมานชาญสมร
ผู้ใช้ 'หัวใจ' เขียนชีวิตด้วย 'แสง'

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ป๋าโซฯ
ตั้งใจไปร่วมงานมีตติ้งอยู่เหมือนกัน
อาจไปเจอกันที่ปัตตานีกันก่อน แล้วค่อยยกโขยงกันมางานมหกรรมฯ
หรือเจอกันที่งานมหกรรมฯ แล้วค่อยยกโขยงกันไปต่อ...
ดีไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 19.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณครับ, ท่านพันธกานท์
หวังว่าคงได้เจอกันนะครับ
ไม่ในงานมหกรรมฯ ก็งานชุมนุมชาวบล็อกเกอร์ของป๋าโซฯ
นานวันมิได้เจอะเจอพูดคุย 'คิดถึง' อยู่มากโข
มีเรื่องมากมายอยากปรึกษาด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

ได้แต่รอชมครับ

เพราะไม่ได้ไปใต้เลย

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
theeratatt วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebier


ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ChaiManU วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 17.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ขอเป็นกำลังใจให้ ทีมงานหัวใจเดียวกันทุกๆท่าน สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมครับ

ข้าน้อยนับถือน้ำใจพวกท่านจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

เราคนไทย หัวใจเดียวกันจริง ๆ

เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
นกบนท้องฟ้า วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 16.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/benjama

มีภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านมาให้ดูบ้างก็ดีค่ะ
วันๆ ในข่าวมีแต่วางระเบิด ลอบฆ่า
ลอบยิง ดูแล้วเศร้าค่ะ

เก็บภาพบรรยากาศวันงานมาให้ดูบ้างนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
หนุมานชาญสมร วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wintawan
บนเส้นทางการเดินทาง มีเรื่องให้ค้นห มีความงามให้จดจำ มีมิตรภาพที่ล่องลอยอยู่รายทาง


รับทราบครับท่าน
เพราะว่า หัวใจเดียวกัน ทำให้คนที่มี หัวใจเดียวกัน
ร่วมที่จะบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดมาอีกมุมมอง

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 15.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

23 ม.ค. 2553
มีตติ้งเล็ก ๆๆ บล็อกเกอร์ชายแดนใต้ ที่ ปัตตานีคับพี่
อาจจะยกขบวนไปหาพี่ย่องที่ยะลาล่ะกันเน้อ...

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

ป๋าย่อง
---------------
อ่านเม้นท์ข้างต้นแล้ว
หนึ่งป๋ารูน-หนึ่งป๋าโง-หนึ่งป๋าโซ

ถูกกันแล้วววววว-งานนี้สำหรับส่งภาพ
เหลือหนึ่งบ่าวพันธกานท์,มีสิทธิ์แว้ววววว
-------------------------------------------
รับทราบครับ,อีกคำรบสำหรับยืนยันร่วมยินดี
กำลังคัดสรรภาพร่วมแจมครับ
และหากมิมีภารกิจใดติดรัดในห้วงเวลางานดังกล่าว,ยินดีมาร่วมงานครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับป๋าย่อง

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   


ป๋าโซ ส่งภาพร่วมแสดงได้ แต่ห้ามส่งเข้าประกวดครับ
เพราะคิดว่า ป๋าโด่งและเณรรูนคงไม่ยอมแน่
แต่สรุปแล้ว ระดับเฮียหนุมานฯ ป๋าโด่ง เณรรูน ป๋าโซ ห้ามส่งประกวดแน่นอน เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นการไปกันที่ลูกหลานเขา
หรืออีกทีคงรอจัดที่ท้องสนามหลวงร่วมกัน เพราะแต่ละคนคิดว่ามีภาพรวมกันแล้วน่าจะหลายหมื่นภาพ คงต้องใช้พื้นที่จัดแสดงเยอะหน่อย ๕๕๕
สถานที่จัดแสดงงาน 'มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้' คือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กำหนดส่งภาพเข้าร่วมแสดงภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
ส่วนสำหรับใครที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวด ส่งในวันงานเลยครับ วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
เรียนเชิญทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะ 'ป๋าโซ'
ยังไงมีเวลาว่างช่วงนั้น มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆ เยาวชน เวลาลงพื้นที่ทำ Workshop ก็ดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

พี่ย่อง
ให้ป๋าโด่ง มาเล่าประสบการณ์ให้ลูกหลานฟัง ++++
ฮา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ป๋าโด่ง เพิ่งจะ 25 ปีนี้เองอ่ะคร้าบ
ฮา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 14.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ด้วยความยินดียิ่งเลยครับ, ป๋าโด่ง
ไปหา 'พงศ์ นราฯ' แล้วได้อยู่ 'ชนแก้ว' กันบ้างหรือเปล่า
หรือต่างคนต่างงานยุ่ง เลยคุยกันแต่เรื่องงานอย่างเดียว (๕๕๕)
แต่ก่อนอื่น เรียนเชิญคัดภาพมาร่วมแสดงในงานมหกรรมฯ ด้วยนะครับ ๒๐ ภาพ
งานนี้แสดงอย่างเดียว ห้ามส่งเข้าประกวด
เพราะฝีมือขนาด 'ป๋าโด่ง' ต้องกันไว้เป็น 'กรรมการ' และเป็น 'วิทยากร' บอกเล่าประสบการณ์ให้ลูกหลานเยาวชนได้ฟัง
เชิญล่วงหน้า ณ ที่นี้ก่อนเป็นเบื้องต้น
จดหมายเชิญเป็นทางการจะส่งถึงมือป๋าฯ ในเร็ววันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 14.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

เฮียหนุมาน ส่ง 300 ภาพ
ป๋าโด่ง ส่ง 300 ภาพ
เณรรูน ส่ง 300 ภาพ
ป๋าโซ ส่ง 2 ภาพ ... ((อ๊าย อาย)) อิอิอิ

หมดเขตวันไหนคับพี่ย่อง...........

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 14.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

หนุมานชาญสมร เอ๋ย !!
โควต้าคนละไม่เกิน ๒๐ ภาพครับ (ไม่มีเส้นใดๆ ทั้งสิ้น)
ใครส่งมากกว่านั้น รอไว้จัดงานใหญ่ที่ท้องสนามหลวง
ไม่มีอั้นภาพและฝีมือครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

พี่ย่อง
จัด 22 - 24 ม.ค. ที่ไหนอ่ะ???
แล้วส่งภาพ ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ ไม่เกินวันที่เท่าไหร่คับ???

http://www.oknation.net/blog/our-heart/2009/12/22/entry-1

ป๋าล๊อบบี้ได้ป่ะ อิอิอิ
ห้าม ป๋าโด่ง , น้ารูน , และหนุมาน ส่งภาพเข้าประกวด
ฮ่า ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ป๋าโด่ง วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/idongphoto
" follow ป๋าโด่ง ได้ที่ http://twitter.com/idongphoto "

เมื่อวานเข้านราธิวาส...แวะไปพบ "พงษ์ นราฯ"

ชวนเข้าร่วมทีม "ช่างภาพชายแดนใต้"

ที่จะดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกัน

เป็นทีมช่างภาพ 3 จชต.

ได้รับคำตอบตกลง..ครับ

ส่วน "ปราณชลี" คำเชิญอย่างเป็นทางการ

จะไปถึงในเร็ววันครับ

หวังว่าจะได้ร่วม "ทีม" เดียวกัน

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
หนุมานชาญสมร วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wintawan
บนเส้นทางการเดินทาง มีเรื่องให้ค้นห มีความงามให้จดจำ มีมิตรภาพที่ล่องลอยอยู่รายทาง

ขอร่วมแสดงด้วยคนครับ
ถึงแม้ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่สามจังหวัด
แต่มีความผูกพันตั้งแต่ได้เริ่มเดินทางบันทึกเรื่องราว
อยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงภาพที่บ่งบอกถึงวิถีรายวันของคนในพื้นที่

ดูในแฟ้มภาพแล้ว ขอส่ง สักพันรูปได้ไหมครับ (พูดเล่นครับ)

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 12.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบพระคุณมากครับ จ่าจินต์
สนใจนำภาพร่วมจัดแสดงด้วยไหม
เชิญเลยนะครับ, จะรอ...

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 12.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ส่งภาพมาโดยพลันเลยครับ turtlerun
ภาพจากพื้นที่อื่นๆ ด้วยก็ได้นะครับ ไม่เฉพาะภาพถ่ายชายแดนใต้
เปิดโอกาสให้เต็มที่ เพื่อการแสดง 'ศิลปะภาพถ่าย' จริงๆ
แล้วอย่าลืมไปช่วยเอาภาพติดบอร์ดด้วยล่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เช่นกันครับ, คุณภูพานลานดาว
ได้ข่าวถ่ายภาพมัสยิดกลางยะลาไว้สวยๆ หลายภาพ
รวมถึงตอนลงพื้นที่ชายแดนใต้อีกหลายรอบ หลายสถานที่
อย่าลืมนำมาร่วมแสดงด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ท่าน พันธกานท์ฯ สวัสดีครับ
เคยเห็นภาพถ่ายฝีมือท่านแล้ว 'ไม่ธรรมดา'
ยังไงรอรับภาพเพื่อมาขยายใหญ่ด้วยยินดีนะครับ
แฟนๆ ที่ร่วมงานจะได้สัมผัสภาพอย่างเต็มอิ่มใน 'ความ'
รอส่งเข้าเมล์กลางก็ได้นะครับ กำลังให้ทีมงานเปิดเมล์อยู่
ใครต้องการเข้าร่วมก็ส่งภาพเข้ามา พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่
ชื่อภาพ สถานที่ถ่าย หรืออื่นๆ ทีมงานจะได้เตรียมจัดปริ้นท์ภาพ เพื่อใส่กรอบไปแสดงในวันงานฯ ครับ.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

คุณ redribbons07
ตามมา 'ขอบคุณ' ครับ
ไปร่วมงานด้วยไหม จัดเป็นคณะใหญ่ๆ ไป
น่าจะสนุกเนอะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับผม คุณพร-สิงห์มือซ้าย
ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมไม้ ร่วมมือ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณหลายๆ ครับ พี่ลูกเสือหมายเลข9 ใน 'กำลังใจ'
ถือว่าต่างคนต่างยึดกุมภารกิจ ต่างคนต่างทำหน้าที่
เพียงขอให้ยึดเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความ 'ดีงาม'
เป็นอันใช้ได้ครับ เรียกว่าต่างทำงานเหมือนเซลส์อิสระแบบแยกส่วน แต่วันใดที่มีโอกาสยึดโยงผูกสัมพันธ์กันได้ด้วยภารกิจหรือความรู้สึกดีๆ นั่นย่อมผนึกแปรเป็นพลังที่มากค่ายิ่งขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

หวัดดีครับ ป๋าโซ !!
การจัดงานมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ มิได้มุ่งหวังเพื่อการประชันแข่งขันกันครับ กิจกรรมส่งภาพเข้าประกวดเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ต้องการกระตุ้นให้เยาวชนหรือผู้สนใจทั่วไปหันมาให้ความสนใจเรื่องของ 'ศิลปะการถ่าย' วัตถประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้แท้จริงแล้ว ต้องการมุ่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสะท้อนสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ เพราะเราเชื่อว่าภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แม้เกิดขึ้นจริง แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวดีๆ ที่คงดำรงอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้มากมาย...
ยังไงก็เรียนเชิญ 'ป๋าโซ' และเครือข่าย ส่งภาพร่วมจัดแสดงด้วยนะครับ จะภาพสองภาพ หรือเป็นสิบภาพก็ยินดีด้วยทั้งนั้น เพราะถือว่าได้มาทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

- ครับผม, พี่ tengpong จะรอภาพสวยๆ ด้วยยินดีนะครับ ทั้งนี้ภาพที่ส่งเข้าร่วมจัดแสดงในงานฯ ไม่จำกัดประเภทของภาพหรือเทคนิคนะครับ เปิดโอกาสให้เต็มที่ แต่คนหนึ่งไม่ควรเกิน ๒๐ ภาพครับ เพื่อจะได้มีพื้นที่เหลือพอสำหรับเพื่อนๆ ที่จะร่วมนำภาพถ่ายมาจัดแสดงในงานด้วย

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปราณชลี วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

สวัสดีทุกท่านครับ หลังเหมือนห่างหายไปนานด้วยภารกิจเดินทางและประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย
เป็นเรื่องน่ายินดีครับ เพราะจุดกำเนิดโครงการ 'มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้' เป็นหนึ่งในโครงการที่ผ่านการร่วมมือจากหลายภาคส่วน และยินดีต้อนรับภาคีอื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกันในภารกิจเพื่อร่วมคลี่คลายปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค 'ประชาชน' สนใจเข้าร่วม หรือส่งภาพร่วมแสดง เชิญเลยนะครับ คณะทำงานฯ ยินดีเป็นยิ่งเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และสะท้อนพลังของความสามัคคีร่วมกัน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

มาอ่านด้วยความชื่นชม..
เป็นกำลังใจให้เสมอครับผม..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
turtlerun วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/turtlerun

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ภูพานลานดาว วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phupanlanjai

“สังคมปัจจุบันประชาชนต้องอยู่ด้วยการเยียวยาร่วมกัน ไม่ควรอยู่แบบสังคมเห็นแก่ตัว และการที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในทุกเรื่องและอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทำด้วยใจ เชื่อว่าในระยะยาวจะเกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆ”

เชื่อและเชื่อมั่นในสิ่งที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวไว้

..............

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

มหกรรม ภาพถ่ายชายแดนใต้
และการจัดเสวนา ฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านการถ่ายภาพ มีกำหนดจัดงานรวม ๓ วัน
คือ ระหว่างวันที่๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
น่าสนใจจังค่ะ อยากไปๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

ยินดีกับภารกิจเพื่อปลายด้ามขวานนี้
และสนับสนุน
ครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำชวน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
redribbons07 วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

มาชม ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

ความคิดเห็นที่ 5
น้ำทะเล
สวัสดีค่ะ ป๋าโซ
พรว่าแต่ละคนก็มุมมองในการถ่ายรูปไม่เหมือนกัน
ของพรเองก็มุมมองธรรมดาๆ
และกำลังจะรวบรวมภาพที่เคยถ่ายทั้งหมดจากการลงใต้ ให้หัวใจเดียวกัน
เพื่อนำไปทำเป็นธนาคารภาพถ่าย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ขอสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ครับ
ผมเชื่อว่า"สื่อ"ก็ต้องการนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมี"ข่าวร้าย"บางครั้งก็เลยมีข่าวน่าวิตก
สื่อที่นำเสนอข่าวก็น่าสนใจ
ไม่นำเสนอก็ถูกกล่าวหาว่าไม่รายงานความจริง
นำเสนอก็ถูกมองว่ากระพือข่าวความน่ากลัวในพื้นที่

เรื่องดีๆแบบนี้จึงขอสนับสนุนครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

เอาภาพมาประชัน
ป๋าโซ คงสู้ไม่ได้
รอชมจากพี่ย่องล่ะกันดีกว่าเน้อ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
tengpong วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

กำลังเลือกภาพส่งเข้าสำนักครับผม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

เจิมก่อน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< ธันวาคม 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]