• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450533
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2894 , 09:39:40 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เหนือยอดเขาตันหยง ที่มองเห็น ณ เบื้องหน้ายามนี้ คือที่ตั้งของ 'พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์' หนึ่งในพระราชฐานต่างจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลฝั่งตะวันออก บนเชิงเขาด้านทิศตะวันออกของเขาตันหยง ในพื้นที่หมู่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หรือตามทางหลวงสายอำเภอเมืองนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๗ กิโลเมตร

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาตันหยง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๙๔ เมตร ส่วนองค์พระตำหนักตั้งอยู่บนเชิงเขาส่วนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ๖๐ เมตร ด้านหน้าเขาตันหยงส่วนที่ติดทะเล มีลักษณะทิวทัศน์สวยงามด้วยหาดทรายขาวยาวเหยียด แซมด้วยโขดหินรายเรียง ยามคลื่นลมซัดสาดเข้าหาฝั่ง เห็นเป็นฟองขาวสะท้อนกับแสงอาทิตย์พราวแพรว

สำหรับพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง พอจดจำสภาพของพื้นที่แถบนี้ได้ว่า ในยามเดินทางเลาะเลียบผ่านบริเวณเชิงเขาตันหยง เดิมพื้นที่ในเขตพระราชฐานพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเขาตันหยง ชาวบ้านต่างปลูกเรือนรายเรียงอยู่ห่างกันพอประมาณ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นป่าสมบูรณ์ พื้นที่แทบทุกอณูห่มคลุมไปด้วยมวลต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้มีสัตว์ป่าใหญ่น้อยอาศัยอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสือ หมี กวางป่า และสัตว์เล็กอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

พุทธศักราช ๒๕๑๕ อันเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสำรวจพื้นที่โดยทั่วไปของเขาตันหยงด้วยพระองค์เอง และมีพระราชดำริว่าจะสร้างพระตำหนักบนเชิงเขาทางทิศตะวันออกของเขาตันหยง เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับทางภาคใต้สุดของประเทศ ณ พื้นที่สุดเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม เพื่อจะได้ทรงดูแลเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด

ราษฎรบ้านเขาตันหยง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม เมื่อทราบว่าเป็นพระราชประสงค์จะทรงสร้างพระตำหนัก ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบ้านเขาตันหยง เพื่อเตรียมก่อสร้างพระตำหนัก และพากันโยกย้ายไปสร้างหมู่บ้านแห่งใหม่ เพื่อการอยู่อาศัย ทางทิศใต้ ติดกับเขตพระราชฐาน และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสร็จวางศิลาฤกษ์สร้างพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

ล่วงมา ๑ ปีหลังจากมีการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน และมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อเตรียมการก่อสร้างแล้ว สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักองค์แรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๖ โดยได้ละเว้นพื้นที่ที่เป็นสุสานของหมู่บ้านเดิมไว้ มิได้นำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด เพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้ราษฎรบ้านเขาตันหยง ได้เข้ามาประกอบศาสนกิจ แผ่ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้มีรับสั่งให้ปลูกเฟื่องฟ้าต่างชนิด ต่างสี เต็มไปทั้งบริเวณสุสาน พระราชทานชื่อว่า 'สุสานเฟื่องฟ้า' พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์สร้างมัสยิดไว้หน้าพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ตลอดจนพระราชทานค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้านแต่ละครอบครับ ตามสมควร

เมื่อเริ่มแรก่อสร้างพระตำหนักทิกษิณราชนิเวศน์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน ในเบื้องต้น การดำเนินการก่อสร้างอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรับผิดชอบดูแลรักษาพระราชฐานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ จึงได้มอบโอนความรับผิดชอบให้สำนักพระราชวัง เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาเขตพระราชฐาน พระตำหนัก อาคาร และสิ่งของประจำอาคารทั้งหมด ประกอบด้วย พระตำหนัก ๔ องค์ และอาคารต่างๆ อีก ๘๖ อาคาร

รูปแบบของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีรูปลักษณ์เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นทรงปั้นหยาสมัยใหม่ อันเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมของชาวภาคใต้ พระองค์จึงมีพระราชดำริให้สถาปนิกออกแบบให้มีรูปทรงประสานกลมกลืนกับอาคารบ้านเรือนแบบท้องถิ่นที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ แบ่งออกเป็น ๓ เขตพระราชฐาน ประกอบด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นใน และเขตพระราชฐานที่ประทับ โดยเขตพระราชฐานที่ประทับ มีพระตำหนักตันหยง และถัดไป เป็นตำหนักทำงานของกองราชเลขาฯ ในพระองค์ ตึกราชองครักษ์ เรือนข้าหลวง ห้องเครื่อง และเรือนรับรอง โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ประมาณ ๕๔๒ ไร่

รวมถึงมีพื้นที่ป่าอีกประมาณ ๑,๘๗๕ ไร่ ที่จะต้องดูแลรักษา ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า การยิงและจับสัตว์บนเขาตันหยง โดยพื้นที่ส่วนนี้นับเป็นเขตพระราชฐานอีกส่วนหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ บนเขาตันหยง ยังมีสำนักสงฆ์ของพระตำหนัก สำหรับเป็นที่พักของพระราชาคณะ หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จฯ อย่างเป็นสัดส่วน   

สำหรับภูมิทัศน์ และภูมิสถาปัตย์ของพระราชฐานต่างจังหวัดแต่ละพระราชฐาน จะมีแบบการจัดสวนในราชอุทยานแตกต่างกัน เช่น ราชอุทยานในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จะจัดสวนแบบสวนหิน ส่วนใหญ่เป็นประเภทใบไม้ สาเหตุเพราะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ มีแสงแดดไม่เพียงพอที่จะปลูกไม้ดอกให้เจริญงอกงามได้

ต้นไม้พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ได้แก่ ปาล์มบังสูรย์ รักนา และดาหลา และบริเวณราชอุทยานในเขตพระราชฐานที่ประทับ มีคอกเลี้ยงกวางป่า และมีกรงเลี้ยงนก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยพระองค์มีพระราชดำริให้ขยายพันธุ์นกขมิ้นซึ่งเป็นนกพื้นเมืองที่หายาก เพื่อให้มีจำนวนมากพอที่จะปล่อยเข้าป่าต่อไป

ย้อนกลับไปเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้วมา ราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างจดจำได้ดีว่ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ นับเป็นครั้งแรกที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

และต่อมา ได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรมช่วงประมาณเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เกือบทุกปี  

โดยปกติแล้ว พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จะเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม พร้อมทั้งเที่ยวชมในบริเวณเขาตันหยง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยสดงดงามได้ ขณะที่มิได้เสด็จไปประทับแรม ในระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา แต่จะงดเมื่อมีการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ ที่แห่งนี้

แบมะ, ก็เป็นเช่นเดียวกับพี่น้องไทยมุสลิม ราษฎรไทยพุทธ และรวมถึงศาสนิกชนอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่รู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทุกพระอค์

โดยเฉพาะ ทุกคราครั้งที่ได้เสด็จแปรพระราชฐาน มาประทับแรม ณ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ 

เพราะ...นี่คือ 'สายฝน' ที่ไร้ซึ่งฤดูกาล

แลได้พัดพาความร่มเย็นสู่ผืนแผ่นดินอยู่เสมอมา...มิได้ขาด...
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ศณีรา วันที่ : 10/05/2010 เวลา : 09.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

เยี่ยมครับ...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 09/05/2010 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

งดงาม
อีกตามเคย
ครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
june13 วันที่ : 09/05/2010 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/june13

รอหน่อยนะ บางนรา ไกลแค่ไหน จะไปหา.....

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
โคมทอง วันที่ : 09/05/2010 เวลา : 01.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

โหวตค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
tengpong วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ยังจำได้เมือครั้งที่เคยได้ไปพักใกล้ๆกับพระตำหนัก
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และมีความเห็นเหมือน คห5 และ คห 12 ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
กู่ วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

มาฟังเรื่องเล่าที่ชวนให้สงบนิ่งในใจ

ยอดเยี่ยมเสมอนะคุณ

เป็นไงมั่ง ขอโทษด้วยที่ห่างหาย แต่ยังไงๆก็คิดถึง

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
feng_shui วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

บรรยากาศ งดงาม

เสียดาย 2ตอนจบ แล้วเหรอคะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

สิ่งดีที่งาม งดงาม ได้รับการบันทึกไว้จากใจที่งดงาม ดีงาม

ย่อมนำความประทับใจมาให้ผู้ที่อ่านทุกครั้ง

ขอบคุณสำหรับบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่งดงามชิ้นนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ting วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ความสุขของฅนไทยที่ได้อ่านเรื่องราวดีๆคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
กัญจ์ วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mint


แวะมาชมภาพ ก็คิดถึงวันวาน
คิดถึงชายหาด และอ่าวมะนาว ด้านหลัง
ไปครั้งสุดท้ายเมื่อ 25 ปี มาแล้ว

ขอบคุณที่นำมาให้ชมอีกครั้งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คืนรัง วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mynest

สวยทั้งรูปและภาษาเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
BlueHill วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เป็นสารคดีชั้นเยี่ยมทีเดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ChaiManU วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 17.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ความงดงามที่จะต้องรักษาไว้ ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชมพระบารมี ไปอีกนานเท่านาน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 16.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapat

แวะมาเยี่ยมชมเช่นเคยค่ะ
เห็นภาพแล้ว คิดถึงเมืองนราธิวาสค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
bon09 วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ขอบคุณที่บรรยายพร้อมมีภาพประกอบเกี่ยวกับการสร้างพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ค่ะฟังเพลงย้อนยุคที่
http://www.onehitwondercenter.com/

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 10.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

อ่านจบ..ราวกับไปนั่งชมทิวทัศน์..
ต่อหน้าพี่ปราณชลี..
เลยหละ..
เทคแคร์นะครับผม..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มะอึก วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ผมไม่เคยได้เห็นพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
แต่อ่านเรื่องนี้แล้ว มีภาพที่งดงามผุดขึ้นกลางใจมากมายครับน้าย่อง
.
.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]