• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450533
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 3191 , 08:29:42 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ และเยาวชนนักเขียนน้อย ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

"การเขียนเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หากเยาวชนในพื้นที่มีทักษะด้านการเขียนมากพอ ก็จะทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมไทยโดยรวมมากขึ้น"

ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) สะท้อนทัศนะต่อการหาช่องทางเสริมสร้างทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการอบรมการเขียนสารคดีให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพัทลุง  (สร้างเครื่องมือเปล่งเสียงให้เยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, พิเชฐ แสงทอง, นิตยสารหัวใจเดียวกัน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓)

โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน เป็นโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลักการและเหตุผลว่า สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานประพันธ์ที่มุ่งถ่ายทอดหรือสะท้อนประสบการณ์ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึกของบุคคล การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์งานสารคดี จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างความสามารถในการแปรประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเยาวชนมาเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้ภาษาและความคิด และยังเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาไทยให้แก่เยาวชนอีกด้วย

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย ๑ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด ความรู้ ออกมาเป็นงานเขียนเชิงสารคดี ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาและความคิดของเยาวชน ๓ เพื่อเป็นงานบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ของภาควิชาภาษาไทย และ ๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ลุถึงปี ๒๕๕๓ นี้ การสานต่อโครงการเป็นปีที่ ๒ ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน

บรรยากาศในวันแรก หลังคณะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางด้วยรถบัสของทางมหาวิทยาลัยฯ จากจังหวัดปัตตานีมุ่งตรงสู่จังหวัดสงขลา เป้าหมายแรกที่ได้ไปเยี่ยมเยียน คือ 'สถาบันทักษิณคดีศึกษา' จากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่สถานที่ฝึกอบรมคือ สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ขณะฝนพรำให้เย็นอากาศและอุ่นในใจด้วยมิตรภาพของเหล่าเยาวชนที่ก่อตัวอย่างงดงามหลังจากได้รู้จักมักคุ้นกันมากขึ้นแล้ว

การดำเนินค่ายเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดอย่างเรียบง่ายโดย อ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ก่อนจะเข้าสู่ภาคกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยภาคแรก จำลอง ฝั่งชลจิตร นักเขียนรางวัลช่อการะเกด นักเขียนรางวัลรพีพร ปี ๒๕๕๓ และ มนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์ มาบอกเล่าประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ สารคดีสร้างคน : สารคดีคืออะไร ทำไมต้องเขียน และภาคต่อมาคือการอภิปรายเรื่อง คนสร้างสารคดี : เขียนสารคดีอย่างไรให้น่าอ่าน โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียนสารคดีรางวัล คน ค้น ฅน และบรรณาธิการนิตยสารหัวใจเดียวกัน เกียรติศักดิ์ รักนะ ช่างภาพ และบรรณาธิการสำนักพิมพ์ใบไม้ นพดล ปรางค์ทอง นักเขียน นักวิจารณ์วรรณกรรม อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โสภณ อักษรเนียม บรรณาธิการ และผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ คนปากใต้

กิจกรรมในค่ายฯ วันที่ ๒ มีการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อลงเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อฝึกการสังเกตการณ์ ศึกษา สัมภาษณ์ ตามประเด็นศึกษาที่แต่ละคนได้เตรียมไว้ และได้รับคำแนะนำแล้วจากวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อนำมาเขียนงานสารคดีของตนเอง โดยสถานที่ลงเก็บข้อมูลมีทั้งที่หาดเก้าเส้ง ถนนนางงาม และชุมชนต่างๆ

หลังจากใช้เวลาในการเขียนกันข้ามวันข้ามคืน ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณะวิทยากรทุกท่าน ในที่สุดงานเขียนของเยาวชนนักเขียนน้อยทั้งหมดก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ความอิ่มอกอิ่มใจของผู้จัดคณะวิทยากร และตัวนักเขียนน้อยเอง โดยงานเขียนแต่ละชิ้นมีข้อแตกต่างกันไปตามภูมิรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ ของเหล่าเยาวชน กระทั่งมีการตัดสินรางวัลงานเขียนสารคดีดีเด่นและมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมทุกคน

“เด็กๆ เขียนหนังสือได้ดี บริสุทธิ์และซื่อตรง ผมร้องไห้เลยนะตอนเด็กอ่านงานเขียนของตัวเองให้ฟัง ต้องแอบเดินไปหลังเวที เพื่อล้างหน้าล้างตา ก่อนจะเดินมาชื่นชมผลงานเขียนของเด็กๆ ต่อ” 

ความในใจของ จำลอง ฝั่งชลจิตร พี่ใหญ่, ในฐานะ นักเขียนรางวัลรพีพร ปี ๒๕๕๓ สะท้อนความเป็น ครูแท้ และความ ชื่นชม ที่มีต่อเหล่าเยาวชน นักเขียนน้อยชายแดนใต้ ได้เป็นอย่างดี

เหล่านี้คือหนึ่งในประกายเล็กๆ ของความหวังที่จักส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการคิด การสร้างความรู้ เพื่อแปรรูปสู่งานเขียนสารคดีที่หลากหลายโดยเยาวชนนักเขียนน้อย ซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางผู้จัด (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี) จะนำงานเขียนทั้งหมดไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อจักได้เผยแพร่สู่สาธารณชนวงกว้างต่อไป

โปรดรอติดตามอ่านด้วยใจระทึก และร่วมยินดี...

'สถาบันทักษิณคดีศึกษา' สถานที่ศึกษาเรียนรู้จุดแรก สำหรับเยาวชนนักเขียนน้อยชายแดนใต้

ชมวีดีทัศน์แนะนำรายละเอียดและข้อมูลพื้นฐานของ 'สถาบันทักษิณคดีศึกษา'

เจ้าหน้าที่จากสถาบันทักษิณฯ บรรยายให้ความรู้อย่างมืออาชีพ เหล่าเยาวชนเก็บเกี่ยวความรู้ไปได้มากมาย

ข้อมูลพรั่งพรูให้เก็บเกี่ยวเป็นความรู้และประสบการณ์

จำลอง ฝั่งชลจิตร และ มนตรี ศรียงค์ ถ่ายทอดประสบการณ์ "สารคดีสร้างคน : สารคดีคืออะไร ทำไมต้องเขียน"

'พิเชฐ แสงทอง' รับบทผู้ดำเนินรายการ 

คณะวิทยากรชุด ๒ นพดล ปรางค์ทอง เกียรติศักดิ์ รักนะ โสภณ อักษรเนียม และ ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "คนสร้างสารคดี : เขียนสารคดีอย่างไรให้น่าอ่าน"

แบ่งกลุ่มเสร็จ, เตรียมตัวลงเก็บข้อมูลภาคสนาม

"จับมือกันไว้ให้มั่น ร่วมฝ่าฟันผองภัยด้วยพลังเยาวชน"

กองทัพเดินด้วยท้อง ด้วยเมนูหลากหลาย

เกียรติศักดิ์ รักนะ (จ๊ะ) นอกจากฝีมือถ่ายภาพสุดยอดแล้ว ยังใจดีสุดๆ ด้วยการช่วยแม่ค้าตักข้าวให้ลูกค้า

เยาวชนนักเขียนน้อยลงเก็บข้อมูลย่านถนนนางงาม ประเดิมด้วยการสัมภาษณ์พี่ๆ วินมอเตอร์ใซด์ใจดีบอกเล่าข้อมูลมากมาย

"คอแห้งๆ เป็นผง ขาโกง หลังโก่งทั้งวัน..." ปะหน้าคนขี่สามล้อ พลันคิดถึงเพลง 'สามล้อ' ของ 'ฅาราวาน'

เยาวชนนักเขียนฯ สัมภาษณ์ศิลปินอิสระ 'เจริญ รัตนวิจิตต์' จิตรกรฝีมือดีแห่งถนนนางงาม

ตัวอย่างผลงานภาพวาดสีน้ำมัน

ชักภาพด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แม้นจะเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทรมกาย

ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยใจมุ่งมั่น

เก็บข้อมูลร้านขนมไทยชื่อดังบนถนนนางงาม

'ไอศครีมโอ่ง' แปลกแต่อร่อย เพราะตอกไข่แดงสดๆ ใส่ในไอสครีมด้วย 

พักกาย ณ ประตูเมืองสงขลา

เก็บข้อมูลไปพลาง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันไปพลางด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

พี่ (ลุง) ลอง - จำลอง ฝั่งชลจิตร สวมวิญญาณ 'ครู' ถ่ายทอดความรู้แก่เหล่าเยาวชนอย่างทุ่มเทสุดๆ

พิเชฐ แสงทอง ปลีกภารกิจช่วงปิดเทอมจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลี มาช่วยดูแลค่ายฯ อย่างใกล้ชิด

เก็บข้อมูลเสร็จ ต่างเลือกมุมนั่งเขียนงานอย่างเคร่งเครียดตั้งใจ

รับฟังอย่างตั้งใจ

มนตรี ศรียงค์ มอบของรางวัลเป็นกำลังใจแก่เหล่าเยาวชนนักเขียนน้อย

เยาวชนนักเขียนน้อย อ่านงานที่ได้รับรางวัล 'สารคดีดีเด่น' ให้เพื่อนๆ ฟัง

เสร็จสิ้นภารกิจค่ายฯ เดินทางไปพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศดีๆ ที่แหลมสมิหลา สงขลา

โรงเรือนของผู้ร่วมค่ายฯ แยกนอนชาย-หญิง

จำลอง ฝั่งชลจิตร

มนตรี ศรียงค์

นพดล ปรางค์ทอง

เกียรติศักดิ์ รักนะ

พิเชฐ แสงทอง

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

โสภณ อักษรเนียม

หากใฝ่ฝันอยากเป็น 'นักเขียน' สูเจ้าจงลงมือ 'เขียน' โดยพลัน

"คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน"
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
นวาสธิรา วันที่ : 10/08/2010 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sitee

เมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมามีงานที่จะแนะ พี่ชัยสานุวัต มาด้วย ถ้าพี่ย่องด้วยก็ดีจะได้มีแบบอย่างที่น่าชื่นชมสำหรับเด็ก คนซงยอไม่สิ้นคนเก่งไงค่ะ รักและคิดถึง

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
นวาสธิรา วันที่ : 10/08/2010 เวลา : 22.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sitee

พี่ย่องค่ะ ครูนาเคยร่วมอบรมโครงการเยาวชนคนหนุ่มสาวกับคุณจำลอง ครูดุมากกก แต่เพราะดุนี่แหละถึงได้รางวัล

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 05/08/2010 เวลา : 20.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

คุณนพดล ปรงองค์อ้วนขึ้นเยอะ แต่พี่ลองอ้วนกว่าฮา
ดอกเตอร์พิเชษฐ์ ดำขึ้นนะ ไหนว่าไปญี่ปุ่นน่าจะขาวขึ้นฮา
ส่วนพี่เกียรติศักดิ์ รักนะ แก่ไปจมหูเลยพี่ไว้หนวดเคราซะ จะขู่เด็กหรือไง ฮา
บก.โสภรเราโกนหนวด จำแทบไม่ได้ ฮา
ส่วนที่น่ารักที่สุดคือพี่ชุมศักดิ์ อารมณ์ดีตลอดเลยขอชม ฮิฮิ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
YingeXtreme วันที่ : 04/08/2010 เวลา : 13.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yingextreme
ก่อเกิดชีวิตไทยขาดเหลือยังเกื้อกูลแบบอย่างที่สมบูรณ์พร้อมเพียงผูกพันด้วยเรายังเป็นคนไทยที่มีใจดวงเดียวกัน พ่อที่มีคือพระองค์ท่านรักกันไว้ไม่ไหวหวั่นก้าวเดินไปในหนทางพอเพียง We love The King We love Thailand

เยี่ยมไปเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 04/08/2010 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

เป็นพลังใจให้กับกิจกรรมดีๆที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/08/2010 เวลา : 01.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

เห้นแล้วมีความสุขครับ..

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ภูพานลานดาว วันที่ : 04/08/2010 เวลา : 00.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phupanlanjai

เห็นภาพเด็กๆ เก็บข้อมูลที่ถนนนางงาม ว่าแล้วน่าไปเป็นลูกศิษย์ เสียดาย

ชื่นชมน้องๆ คุณครู และผู้จัดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

กิจกรรมดี สร้างสรรค์ มาชื่นชมผลงานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
อาเน๊าะบุหลัน วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bulan
http://www.oknation.net/blog/hati¨‘°ºO--ลูกพระจันทร์บรรเลง--Oº°‘¨   ดนตรีพื้นเมืองชายแดนใต้   

เข้ามาชมกิจกรรมดี ๆ ครับ ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณย่อง

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
plejang วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

สวัสดีคะ..

เข้ามาอ่าน และดูรูปเพลิน ๆ ..

เห็นรูปร้านไอติม..อยากทานขึ้นมาเลยคะ

เปิ้ลจัง

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

หวังว่าวันหนึ่ง, คงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันนะครับ, คุณไออุ่นพฤษภา
เพิ่งเดินทางกลับจากการเดินทางไกลเหมือนกัน
สนุก เหนื่อย แต่มี 'ความสุข' ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 19.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เห็นเขาว่างั้นเหมือนกันป๋าฯ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 19.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

พี่ชาลีฯ ครับ, งานของน้องๆ ทางผู้จัด คือ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี เป็นผู้รวบรวมจัดพิมพ์ครับ ไม่นานวันคงได้อ่านกัน
หรืออาจบางที, ผมจะลองประสานงานดูว่าของานเขียนบางส่วนมาเผยแพร่ในนิตยสารหัวใจเดียวกันก่อนก็ดี จะได้ช่วยกันเผยแพร่ในหลายๆ ช่องทาง เพราะตอนค่ายปีแรก ที่ไปทำค่ายกันที่พัทลุง เสร็จแล้วเราก็นำงานเขียนของน้องๆ มาตีพิมพ์ในนิตยสารหัวใจเดียวกัน เล่มที่ ๓ ครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณล่วงหน้าครับเก้าฯ น่าสนๆ
ส่วนนพดลฯ ให้กินหนมรอ ก็ 'เข้าทาง' นะซิ
ได้เบอร์ใหม่แล้ว, ยังไงจะค่อยๆ โทรฯ ไปยืมตังค์นะครับ
ไว้สำรองจ่ายเวลาไปสงขลา

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 18.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

วิน !! ลงใต้คราวหน้าไปเดินถนนนางงามกัน
เก็บภาพและข้อมูลให้จุใจกันไปเลยสักหลายค่ำคืน
สำหรับ 'พี่เกียรติศักดิ์ฯ' เรียกตามอ๊อฟนะ
แต่หากดูตามหน้าตา ก็น่าจะวัยใกล้กันเนอะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 18.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapat

กิจกรรมน่าสนุกดีนะคะ
นึกอยากแอบไปดูแนวการทำงานอยู่เหมือนกันค่ะ
เผื่อนำแนวคิดไปใช้กับเด็กๆในความรับผิดชอบได้บ้าง

สบายดีใช่ไหมคะคุณ ปราณชลี
แต่ถ้าให้ทายจากภาพที่เห็น ก็โดยอัตโนมัติว่า Happy เนาะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ตาชุมศักดิ์ เนี่ย หล่อไม่ใช่เล่นเช่นกัน....

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
BlueHill วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 16.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

จะหาอ่านได้ที่ไหนครัีบ งานของน้อง ๆ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เคียงดิน วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 13.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

พี่ย่องมาเก้าจะพาชมดาดฟ้าเมืองสงขลาเก่า ภาคีคนรักเมืองสงขลา ยินดีต้อนรับนะคะ

แต่ถ้านพดลมาด้วยงอน
ให้นั่งกินหนมรอ โทษฐานมาคราวนี้ไม่โทรหาเบอร์หน้าไม่ค์ไหมพี่ย่อง

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
หนุมานชาญสมร วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wintawan
บนเส้นทางการเดินทาง มีเรื่องให้ค้นห มีความงามให้จดจำ มีมิตรภาพที่ล่องลอยอยู่รายทาง

ถนนนางงาม ตรึงเสน่ห์น่าแวะยล


เรียกเกียรติศักดิ์ รักนะ ว่าพี่เลยเหรอเขาน่าจะอายุน้อยกว่าป๋านะ เขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุง รู้สึกว่ารุ่นน้องผมเอง

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับ, พี่ลูกเสือฯ
น้ำหนักผมเพิ่มขึ้นหลายโลฯ เชียว หลังเดินทางทริปนี้
ทั้งงานค่ายฯ และงานทัวร์ปีนัง-เบตง
สนุกสนาน อิ่มสุข และอวลมิตรภาพ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

สวัสดีเช่นกัน-อ๊อฟ ด้วยความ 'คิดถึง' มากกกก
พักหลังต้องเดินทางตัวคนเดียว ด้วยเงื่อนไขและภารกิจ
ทำให้ 'เหงา' และ 'เหว่ว้า' เป็นที่สุด
คิดว่าจะพยายามหากิจกรรมที่เหล่าพลพรรคหัวใจเดียวกัน
ได้เดินทางไกลร่วมกันอีก คงเร็วๆ นี้ครับ
สำหรับพี่เกียรติศักดิ์ รักนะ ได้เห็นฝีมือถ่ายภาพแล้ว
ชื่นชมจริงๆ ถ่ายภาพได้สวยและทรงพลังมาก
................
รักษาสุขภาพ - เช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ด้วยยินดีเลยครับสำหรับคน 'หัวใจเดียวกัน', เก้า-เคียงดิน
และขอเป็น 'กำลังใจ' ให้สำหรับการริเริ่มก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์
มีอะไรให้พอช่วยกันได้บ้าง เร่งแจ้งข่าวโดยพลันนะครับ
ยังไงฝากส่งเบอร์โทร.หลังไมค์ก็ได้
คิดว่าเร็วๆ นี้คงไปเยือนเมืองสงขลาอีกที
ด้วยติดใจ 'ถนนนางงาม' เป็นมากมายครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

"คุยกันมากขึ้น จะเขียนได้มากขึ้น
อ่านให้มากขึ้น จะรู้ได้มากขึ้น
รู้มากขึ้น จะเขียนได้มากขึ้น"
.................
ยอดเยี่ยมครับ, คุณฟ้าน่าน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ชอบบรรยากาศ
แต่"สอง-แสน" กับ "ไอติมโอ่ง"..มันทรมานปากมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
turtlerun วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/turtlerun

สวัสดีตอนสายๆครับพี่ย่อง หายเหนื่อยจากการเดินทางยังครับ...
ตามติดกิจกรรมดีๆและรอคอยตอนต่อไปครับ...

ปล.ผมเพิ่งเห็นตัวพี่เกียรติศักดิ์ รักนะ ก็คราวนี้หละครับพี่หลังจากติดตามผลงานแกมานาน อิอิอิ...
ขอบคุณในเรื่องราวดีๆครับ รักษาสุขภาพด้วยครับพี่

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เคียงดิน วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 09.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

แต่ละคนหน้าคุ้นๆ ค่ะพี่ย่อง

ตอนนี้เก้ากับเพื่อนอาจารย์กำลังชวนเด็กๆจัดตั้งชมรมวรรณศิลป์ค่ะ เข้าที่เมื่อไหร่จะเชิญกลุ่มหัวใจเดียวกันมาเป็นวิทยากรอบรมนะคะ

เก้าเปลียนเครื่อง เบอร์โทรหายถ้วนหน้าค่ะพี่

พี่ดอกแสด เป็นแกนนำเคียงดิน หนับหนุนอย่างเดียว


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ฟ้าน่าน วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NamnanFanan

สวัสดีครับ
น่าชื่นชมในผลงาน น่าจะมีนักเขียนคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะ จะติดตามอ่านนะครับ
คุยกันมากขึ้น จะเขียนได้มากขึ้น
อ่านให้มากขึ้น จะรู้ได้มากขึ้น
รู้มากขึ้น จะเขียนได้มากขึ้น
ขอบคุณประสบการณ์จากพี่ๆแทนน้องๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปราณชลี วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

อรุณสวัสดิ์เช่นกันครับ, นายสิบหมื่น
มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ คงจะดีมากมาย
จะได้เป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยกระตุ้นวงการอ่าน-เขียนได้บ้าง
โดยเฉพาะเป้าหมายหลักเช่น 'เยาวชน' ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ
ชื่นชมและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-การเขียน
มีอะไรให้พอช่วยเหลือกันได้บ้าง, ด้วยความยินดีเลยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 08.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ย่อง
...
งานสร้างสรรค์ดีจริงๆครับ
นักเขียนมีน้อย
นักอ่านก็มีน้อยลง
...
เสาร์นี้ผมและเพื่อนๆที่ลพบุรีก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครับ ไปมอบหนังสือให้เด็กๆนักเรียน และมีการอ่านิทานให้เด็กๆฟังครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< สิงหาคม 2010 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]