• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450532
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1197 , 10:13:33 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน BlueHill โหวตเรื่องนี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า แรงขับเคลื่อนสำคัญประการหนึ่งในการสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่ชายแดนใต้ คือบทบาทหรือการทำหน้าที่ของ ‘สื่อมวลชน’ ซึ่งว่าไปแล้วได้สร้างคุณูปการมากมายแก่การนำเสนอ ‘ความจริง’ ที่เกิดขึ้น แม้นอีกด้านจะกลายกลับเป็น ‘จำเลย’ ในฐานะที่มัก ‘ตอกย้ำ’ ภาพข่าวแห่งความรุนแรงแบบ ‘ซ้ำซาก’ แต่ละเลยที่จะนำเสนอแง่งามอีกมากมายมหาศาลที่ยังคงดำรงอยู่ในพื้นที่

ด้วยปัจจัยเงื่อนไขมากมาย ทั้งเชิงบุคคลและเชิงธุรกิจ ทำให้บางผู้คนพอจะ ‘รับได้’ กับบทบาทของสื่อที่ถูกเรียกกันว่า ‘สื่อกระแสหลัก’ แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความรุนแรง ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ ทำให้อีกด้านหนึ่งมีความพยายามกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการก้าวเข้ามาเป็น ‘นักข่าวอาสา’ เป็นเบื้องต้น ก่อนที่นักเขียนฝึกหัดจะขยับขยายไปร่วมทำงานกับนักข่าวอาชีพจากส่วนกลาง กลายเป็นการถ่ายเทความคิด ประสบการณ์ ฯลฯ แก่กันอย่างต่อเนื่อง

นั่นอาจเป็นที่มาของการกำเนิด ‘สื่อชุมชน’ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพ สื่อวิทยุชุมชน และสื่อในโลกไซเบอร์หรือ ‘สื่อออนไลน์’ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด โดยฝีมือของบุคลากรในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ผ่านการเคี่ยวกรำบนเวทีสื่ออย่างเข้มข้น และหลายหน่วยงานได้เปิดโครงการหรือหลักสูตรอบรมสื่อในลักษณะต่างๆ อย่างชวนสนใจ โดยเฉพาะในห้วงเวลากว่า ๖ ปีที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ทำให้หลายคนได้ ‘แจ้งเกิด’ ในฐานะ ‘สื่ออาชีพ’ อย่างเต็มตัว แม้นชื่อชั้นอาจจะยังเทียบไม่ได้บ้างกับสื่ออาชีพส่วนกลาง แต่ก็นับเป็น ‘ความหวัง’ ที่ต้องผลักดันและให้กำลังใจกันต่อไป

สิ่งที่น่าสนใจและชวนดีใจยิ่งประการหนึ่งสำหรับ ‘ทิศทางของสื่อชายแดนใต้’ คือการพยายามเชื่อมเครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากมีการจัดประชุม ‘เวทีทางเลือกและโอกาสเครือข่ายสื่อเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้’ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดำเนินการโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DeepSouthWatch.org) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซาซากาว่าเพื่อสันติภาพ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีการพยายามทำ ‘แผนที่สื่อภาคประชาสังคม’ เริ่มต้นจากความร่วมมือของ ๒๔ องค์กร มีทั้งกลุ่มที่ทำงานสื่อโดยตรง และทำงานด้านการพัฒนา ทั้งกลุ่มทำงานด้านวรรณกรรมเช่น สำนักหัวใจเดียวกัน กลุ่มแรงงาน กลุ่มงานเยียวยา กลุ่มงานสันติภาพ และกลุ่มสื่ออื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มข้าวยำละครเร่ รวมถึงอาจารย์ นักวิชาการ

ด้วยผลพวงจากการพยายามเชื่อมเครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้ วันที่ ๑๘ กันยายนที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมประชุมเครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ซึ่งยิ่งทำให้เห็นการรวมตัวของ ‘สื่อ’ ในระดับที่เรียกว่าเป็น ‘ปรากฏการณ์’ ครั้งสำคัญ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนแนวทางการทำงานร่วมกันในลักษณะของการสร้าง ‘ยุทธศาสตร์’ ของสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมกับแผนการจัดตั้ง ‘กองทุนสื่อภาคประชาสังคมฯ’ 

ข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้ ได้อรรถาธิบายว่า ‘กองทุนสื่อชายแดนใต้’ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ ‘การสื่อสารสาธารณะ’ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเชื่อมต่อแบบกลุ่มและเครือข่าย ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดีในสังคม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิซาซากาว่าเพื่อสันติภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายสื่อภาคประชาสังคม ๓ ประการ คือ

ประสานให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์สื่อเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างกลไกการประสานงานเครือข่ายและกำหนดกลยุทธ์ วาระการสื่อสาร และกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม เพื่อร่วมกันกำหนดกลไกดังกล่าว

เตรียมจัดตั้งและออกแบบการบริหารจัดการกองทุนสื่อชายแดนใต้ โดยให้กองทุนนี้ทำหน้าที่เสริมศักยภาพสื่อในพื้นที่ ให้เกิดการดำเนินงาน และขับเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ ได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคมที่ร่วมกันออกแบบไว้ วัตถุประสงค์เพื่อเริ่มพัฒนา ‘กองทุนพัฒนาสื่อ’ ในการสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสื่อ จนยกระดับวิธีคิด ออกแบบการสื่อสาร จริยธรรม กลายเป็นสื่อสาธารณะที่มีอำนาจสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ให้สามารถดำเนินการได้รอบบัญชีปี ๒๐๑๑-๒๐๑๒ โดยในปีนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมสำหรับดำเนินการ ทั้งการกำหนดแนวทาง การจัดตั้งและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประสานงาน ออกแบบกิจกรรม เพื่อให้เกิดเครือข่ายช่างภาพข่าวพลเมือง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของ ‘เครือข่ายช่างภาพพลเมือง’ ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ พัฒนาพื้นที่สื่อสาธารณะ โดยใช้ภาพข่าวเป็นเครื่องมือ และใช้การถ่ายภาพเป็นกระบวนการทางสังคม เพื่อนำเสนอบทสนทนาสาธารณะและจินตนาการร่วมกัน ในการหาวิธีที่จะ ‘อยู่ร่วม’ ของคนหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในประเทศไทย ให้เป็นข้อเสนอจากคนใน เพื่อสร้างผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะระดับชาติ

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ดังกล่าว จักต้องดำเนินการลุล่วงภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลา ๗ เดือน : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔) จะต้องส่งรายงานการดำเนินงานงวดแรกก่อนสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ จะต้องส่งแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจกรรมที่นำไปสู่การจัดตั้งกองทุนสื่อชายแดนใต้ โดยมูลนิธิซาซากาว่า ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพื่อนำไปสู่กองทุนนี้เป็นระยะเวลา ๓ ปี พร้อมกับการช่วยสนับสนุนจัดหาวิทยากรจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์จากประเทศต่างๆ อย่างน้อย ๒-๓ คนจากหลากหลายประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์การก่อตั้งกองทุนสื่อในลักษณะเดียวกับที่ประชาคมชายแดนใต้กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อก่อให้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์    

หากประเด็นที่มีการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้า ว่าด้วยเรื่องบทบาทของสื่อ ในฐานะของ ‘ความอยู่รอด’ และการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

ผู้เขียนเชื่อว่า การก่อกำเนิดของ ‘กองทุนสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้’ น่าจะ ‘ตอบโจทย์’ ได้ในระดับหนึ่ง
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 11/10/2010 เวลา : 06.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

มาร่วมรับทราบครับป๋าย่อง

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
tengpong วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในมิติของสื่อ

ถึงแม้ผู้สนับสนุนจะเป็นต่างชาติ ต่างภาษา แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและมีรูปแบบ

แต่หันมามองผู้สนับสนุนในบ้านเรา บางครั้งก็รู้สึกว้าเหว่ จนเหมือนว่างเปล่า
.
ขอให้แผนงานลุล่วงตามเป้าประสงค์ และประสบความสำเร็จ
ด้วย "หัวใจเดียวกัน" และมิตรภาพที่แข็งแรง

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

มาตามอ่าน
สถานการณ์
กันครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 18.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

รบกวนเรื่องหนังสือบทกวี 4 เล่มด้วยนะคะ

จะได้จัดส่งให้คนวาดรูปปก

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

หวังเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ...ว่ามันจะตอบโจทย์ได้
อย่างน้อยก็ได้เห็นว่ามีองค์กรบางแห่งที่ยังให้ความสนใจกับสถานการณ์ไม่สงบอยู่ ยิ่งถ้าภาครัฐให้ความสำคัญเรื่องสื่อเท่าเทียมกับการซื้ออาวุธปืนเพื่อปราบปรามโจรก็คงดีไม่น้อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
plejang วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

เข้ามาอ่านคะ...

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ไทบ้าน วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaibaan
อีสานมั่นคง เมืองไทยมั่นคง OKnature 

มาอ่านเรื่องราวดีๆเพื่อชุมชนครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
chalee วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 13.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

ความรุนแรงจากภาพความจริง
ก็คงต้องนำเสนอ เพื่อคนจากพื้นที่อื่นจะได้รับรู้บ้าง
แต่ไม่ควรมากจนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก

ข้อสำคัญแง่งามของวิถีชุมชน ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ
ก็ต้องนำออกเผยแพร่ด้วย
หากสื่อชุมชน สามารถบริหาร "ความอยู่รอด"
ให้ลงตัวอย่างดี
ภาพข่าวสร้างสรรค์ต่าง ๆ คงจะค่อยๆ มีให้เห็นเพิ่มขึ้น

เป็นกำลังใจให้ คนทำงานสื่อค่ะ
:)

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

หนังสือที่ฝาก.. ว่าไงป๋า..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ดีพี่ย่อง
พักผ่อน รักษาสุขภาพด้วยคร้าบ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พฤจิกา วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."


ดีมากๆๆเลยค่ะ

...
...
...
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของ ‘เครือข่ายช่างภาพพลเมือง’ ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ พัฒนาพื้นที่สื่อสาธารณะ โดยใช้ภาพข่าวเป็นเครื่องมือ และใช้การถ่ายภาพเป็นกระบวนการทางสังคม เพื่อนำเสนอบทสนทนาสาธารณะและจินตนาการร่วมกัน ในการหาวิธีที่จะ ‘อยู่ร่วม’ ของคนหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในประเทศไทย ให้เป็นข้อเสนอจากคนใน เพื่อสร้างผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะระดับชาติความคิดเห็นที่ 1 (0)
เพชรชมพู วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinkdiamond
                      

ขอปาดดดดดที่1 ด้วยฟามคิดถึง ฮ่าๆๆแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]