• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450529
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 6859 , 09:08:20 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ศณีรา , พันธุ์สังหยด โหวตเรื่องนี้

ต้นน้ำฮาลา ไหลล่องสร้างความชุ่มเย็นให้แก่ผืนป่าฮาลา-บาลา 'อเมซอนแห่งอาเซียน'

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมหาขุมทรัพย์ป่าฮาลา-บาลา คือการถูกจดจ้องทำลายจากน้ำมือมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงชุลมุนของปัญหาไฟใต้นั้น นอกจากถูกใช้เป็นพื้นที่แฝงตัวของผู้ก่อความไม่สงบบางส่วนแล้ว ภาคส่วนอื่นๆ ต่างก็หันมาเมียงมองผลประโยชน์ที่จักได้จากขุมทรัพย์แห่งนี้ด้วยตาเป็นมันวาว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความใส่ใจกับการอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้อย่างจริงจัง ภายใต้การผนวกนโยบายและการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน

กรณีของ ‘อารี หนูชูสุข’ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ซึ่งดูแลพื้นที่บางส่วนของผืนป่า ที่ทั้งวางแผน เตรียมการ และได้ดำเนินการไปแล้ว จึงเป็นกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ขยันขันแข็ง ทำงานฝังตัวอยู่ในพื้นที่มานาน ทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับผู้นำและสมาชิกชุมชน ไม่ว่าจะเป็น แวมะยูโซ๊ะ ตุสาตู นายกฯ รวมถึงสมาชิก อบต.อัยเยอร์เวง และ มนเทียร แตปูซู กำนันตำบลอัยเยอร์เวง กำนัน ๖ แหนบทองที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ ตลอดจนได้รับการสืบทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าฮาลาจากบิดา คือ มูเซ็ง แตปูซู กำนันคนแรกของตำบลอัยเยอร์เวง

ปลัดอารีฯ จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักยึดและแนวคิดการทำงานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ เบตง รวมถึงวิทยาลัยชุมชนอำเภอเบตง อีกด้วย โดยงานเขียนชิ้นหนึ่งของ อารี หนูชูสุข คือเรื่อง ‘มหาป่าฮาลา-บาลา : อเมซอนแห่งอาเซียน’ กล่าวถึงการหาจุดแข็งจากการทำ SWOT ขององค์การบริหารตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่มีป่าฮาลา-บาลาเป็นเป้าหมายในฐานะป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาค ป่าแห่งเดียวที่ยังคงมีชนเผ่าซาไกอาศัยอยู่ในแบบวิถีดั้งเดิม ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยรอบอีก ๒๗ แห่ง เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำปัตตานี แหล่งพันธุ์ไม้และสมุนไพรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ แหล่งผลิตพืชผลทางเกษตรหลากชนิด พร้อมด้วยกลุ่มอาชีพผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ภูมิอากาสดีตลอดปี ชุมชนมีความสามัคคีภายใต้ความความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย และมีเส้นทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ปัตตานี-ปีนัง ตัดผ่านกลางตำบล

ประกอบกับพร้อมด้วยโอกาสทางการพัฒนา เพราะถือเป็น ‘ประตูสู่เมืองเบตง’ เมืองท่องเที่ยวชายแดนใต้ ที่ตั้งห่างเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซียเพียง ๘๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลสาบเขื่อนบางลางในอุทยานแห่งชาติบางลาง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบบางลาง ความยาว ๓๐๐ เมตร, โครงการเจาะอุโมงค์ ความยาว ๘๐๐ เมตร เพื่อร่นระยะทางของทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ จากเดิม ๑๔๐ กิโลเมตรให้เหลือ ๑๐๐ กิโลเมตร โครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ทางทิศใต้ของตำบลยะรม ประกอบมีพื้นที่ติดตำบลตาเนาะแมเราะ แหล่งท่องเที่ยวข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์การต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา (พคม.)

เหล่านี้จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ตำบลว่า "ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ ตำบลอัยเยอร์เวง คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติระดับอาเซียน (อเมซอนแห่งอาเซียน) ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมานฉันท์ ภายใต้ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพสูง

ทั้งนี้ อบต.อัยเยอร์เวง กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท้องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๖ โซน ได้แก่ โซนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวแวะพักริมทาง แหล่งท่องเที่ยวผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาการเกษตรโฮมสเตย์

จุดสำคัญสุดที่ อบต.อัยเยอร์เวง ต้องดำเนินการผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลที่ว่า “ตำบลอัยเยอร์เวงคืออเมซอนแห่งอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๒๐” คือต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในโซนเอ โซนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือโซนป่าฮาลา-บาลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้ได้

จากนั้นเป็นต้นมาจึงได้ศึกษาหาแนวทางที่จะพัฒนา โดยระมัดระวังอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ ทางวัฒนธรรม และทางสังคมเสมอมา เพราะจากการศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่กาญจนบุรี, เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่, เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ล่องแก่งที่นครนายก , ศูนย์วิจัยศึกษาป่าบาลา-ฮาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หรือที่ทะเลสาบโตบาในประเทศอินโดนีเซีย ล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่สามารถนำมาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ดียิ่ง

“โดยเฉพาะปัญหาที่จะตามมาจากการพัฒนา เพราะเป็นที่ทราบกันว่าพื้นที่ชายแดนใต้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในหลักศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงผลกระทบจากการพัฒนาหรือกระการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผมเองในฐานะ ปลัด อบต.อัยเยอร์เวง มีนโยบายในการพัฒนาโดยยึดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นหลัก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้บริเวณปากคลองฮาลาเป็นมหาวิทยาลัยป่าของมวลชน เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์โดยเฉพาะ มีเป้าหมายเพื่อรองรับการศึกษาธรรมชาติของป่าดิบชื้นของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไป ในลักษณะการออกค่ายค้างแรมเพื่อทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อม”

ดังนั้นการดำเนิน ‘โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า’ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๕ ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสได้ไปร่วมด้วย จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความเอาใจใส่ของชุมชนและผู้นำชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สร้างสัมพันธภาพ ของผู้คนในพื้นที่

อารี หนูชูสุข บันทึกไว้อย่างน่าสนใจช่วงทำกิจกรรมตามโครงการฯ ว่า ค่ำคืนหนึ่งในวงสนทนาที่ประกอบด้วยผู้เฒ่าชาวหมู่บ้านฮาลา อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และเจ้าหน้าที่ อบต. ๓-๔ คน ทำให้รู้สึกมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประวัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวหมู่บ้านฮาลา (หมู่บ้านที่สาบสูญ) และข้อมูลชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย

“เราไม่ต้องอาศัยเครื่องดื่มใดๆ มาเสริม มีเพียงห่อใบจากกับยาเส้น และรอยยิ้มที่จริงใจ คืนนั้นผมได้ฟังเรื่องราวดีๆ หลายเรื่อง อย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับต้นตอของประวัติหมู่บ้านฮาลา เรื่องที่เกี่ยวกับที่มาของชื่อตำบลอัยเยอร์เวง เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติเหมืองทองโต๊ะโมะในอีกแง่มุมหนึ่ง ฟังเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาต่อชาวฮาลาและชาวอัยเยอร์เวง เรื่องที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์และความลึกลับของป่าฮาลา เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในอดีต ซึ่งแม้จะเป็นการสนทนาผ่านการแปลภาษาไปมาระหว่างภาษาไทย-มลายูถิ่น แต่ก็สนุกเพลิดเพลินจนเวลาล่วงเข้าตี ๒ ของวันใหม่”

นี้คือตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมที่ลงลึกถึงเนื้อหาสาระ ได้ผลเป็นรูปธรรม แทนที่จะละลายงบประมาณหมดไปกับอีกหลากหลายโครงการในหลายหน่วยงานที่มุ่งเพียง ‘สร้างภาพ’ และสวาปาม ‘งบประมาณ’ กันอย่างเอร็ดอร่อย โดยท้ายที่สุดมิได้ก่อประโยชน์โภชผลใดๆ แก่ชุมชนชายแดนใต้ที่กำลังเผชิญปัญหาหนักหนาสาหัสจากปมไฟใต้

ทั้งหลายทั้งปวงของการบันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์จากผืนป่าฮาลา-บาลา โดยสะท้อนผ่านตัวละครเล็กๆ ในพื้นที่ แต่ยิ่งใหญ่ในสำนึกของการรักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เป็นหนึ่งในภารกิจที่เกี่ยวพันกับความเป็น ‘ชายแดนใต้’ ซึ่งมากครั้งที่การดำเนินการของภาครัฐมักจะ ‘ล่วงละเมิดอธิปไตยทางชีวิต’ ของประชาชน อันนำมาซึ่งปัญหาที่พัวพันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในขณะที่จากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเล็กๆ แห่งหนึ่ง พยายามดำเนินกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียง มีส่วนดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคงอยู่ของทรัพยากร พร้อมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยสร้างเครือข่ายป้องกันความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทางหนึ่ง อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ละเลยภาคเอกชนซึ่งต่อไปถือเป็นเครือข่ายที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะเป็นธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน และต่างให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เจ้าของถิ่นเช่นกัน

“เราไม่ได้คิดเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง เพื่อมุ่งหาเงินรายได้เข้ากระเป๋าแต่ถ่ายเดียว การจะได้งบประมาณพัฒนามาช่วยนั้น ช้า-เร็วไม่สำคัญ เพราะยังไงเสียป่าฮาลา-บาลายังทรงคุณค่าในพื้นที่ตำบลนี้อีกนานเท่านาน ผู้ที่ได้ประโยชน์จากป่าฮาลา-บาลาต่างหากที่สำคัญ ขอให้ยึดส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็เพียงพอ” อารี หนูชูสุข ทิ้งท้ายด้วยคำคมก่อนจากลากันอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการอนุรักษ์ขุมทรัพย์ฮาลา-บาลา ผืนป่าสำคัญที่ถูกเปรียบเทียบถึงขั้นเป็น ‘อเมซอนแห่งอาเซียน’

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง : กรณีศึกษา 'ต้นแบบ' การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นที่น่าสนใจยิ่ง

แผนที่ 'อเมซอนแห่งอาเซียน'

ยอดเขาสูงในพื้นที่อัยเยอร์เวง ถูกเรียกขานว่า 'ฟูจิยามาแห่งอัยเยอร์เวง'

ถนนนี้...กลับบ้าน

วิถีแห่ง...อัยเยอร์เวง

อเมซอนแห่งอาเซียน !!

สมบูรณ์ สง่างาม และเปี่ยมมนตร์ขลัง

ลำนำให้ความชุ่มฉ่ำ ผู้คนสร้างความเข้มแข็ง

มองมุมฟ้า, ฮาลา-บาลา

มองมุมน้ำ, ฮาลา-บาลา

ผลิตผลจากโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า และสร้างคุณค่าผ่านการ 'เขียน' ครั้งที่ ๑ (๒๕๕๒)

ผลิตผลจากโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า และสร้างคุณค่าผ่านการ 'เขียน' ครั้งที่ ๒ (๒๕๕๓)

ดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง (ขวามือ) ประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายอบรมเยาวชนนักเขียนฯ

เดินทักทายเยาวชนฯ ร่วมกับ มณเฑียร แตปูซู กำนัน ๖ แหนบทองแห่งอัยเยอร์เวง

มณเฑียร แตปูซู กำนันตำบลอัยเยอร์เวง ขณะสทนากับปลัดหนุ่มอนาคตไกล 'อารี หนูชูสุข'

แวมะยูโซะ ตุสาตู นายกฯ อบต.อัยเยอร์เวง

สบายๆ

อยู่เหมือนลิง แต่คิดเหมือน 'ปราชญ์'

โรงเรียนใต้ร่มไม้ เคียงผืนน้ำ...

อารี หนูชูสุข ปลัด อบต. หนุ่มแห่งอัยเยอร์เวง

ความทรงจำในผืนป่าฮาลา-บาลา กับต้นสมพงยักษ์และเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่รอเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ปลัดอารีฯ นำคณะผู้บริหาร อบต.อัยเยอร์เวงศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ยิ้มกับผืนน้ำ...

ยิ้มกับมิตรสหาย...

บันทึกความทรงจำซึ่งกันและกัน

อัยเยอร์เวง โชคดีที่มี 'ปราชญ์ชาวบ้าน' เพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์

โชคดีที่มีผู้นำที่แข็งขันมองการณ์ไกล และคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นแก้วที่ยัง 'พร่อง'...

เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่ออนาคต...

เวิ้งน้ำ เกาะแก่ง และสีสัน

ข้ามสายน้ำ ฤาเหมือนข้ามอุปสรรคปัญหา?

ประกายมุ่งมั่นของ 'อารี หนูชูสุข' ที่กำลังสร้าง 'ต้นแบบ' การจัดวางยุทธศาสตร์พัฒนาน่าสนใจที่ 'อัยเยอร์เวง'

สนใจติดตามอ่านซีรี่ส์ 'มหากาพย์แห่งผืนป่าฮาลา-บาลา' ได้ที่...

มหากาพย์แห่งผืนป่าฮาลา-บาลา (โหมโรง)

http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/03/08/entry-1

มหากาพย์แห่งผืนป่าฮาลา-บาลา (ไขปริศนา 'คาบสมุทรทองคำ')

http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/03/10/entry-1

มหากาพย์แห่งผืนป่าฮาลา-บาลา (ขุมทรัพย์ในมือเยาวชนนักเขียน ตอน ๑)

http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/04/17/entry-1

มหากาพย์แห่งผืนป่าฮาลา-บาลา (ขุมทรัพย์ฯ ตอน ๒)

http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/04/21/entry-1

มหากาพย์แห่งผืนป่าฮาลา-บาลา (ขุมทรัพย์ฯ ตอน ๓ อเมซอนแห่งอาเซียน)

http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2011/04/19/entry-1

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 21/04/2011 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

บาลาฮาลา-ที่รัก,

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
จิ้งจอกภูเขา วันที่ : 21/04/2011 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/RealStoryNewVersion

ดีครับ-บ้านผมเอง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ศณีรา วันที่ : 21/04/2011 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ขอบคุณมากครับ ที่ให้เกียรติผมขนาดนั้น.. จริงๆผมโชคดีมากกว่า ที่ผู้คนในตำบลอัยเยอร์เวงมีความสามัคคี โดยเฉพาะผู้นำส่วนใหญ่ขยันทำงานทั้งสิ้น ผมก็แค่เฝืองตัวตัวเล็กๆเท่านั้นครับ...และมีพี่ๆนี่แหละที่ช่วยแนะนำ และชี้ทางครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Sea-Sand-n-Star วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sea-sand-n-star
บ้านหลังแรก "ก็เพราะหัวใจรักการเดินทาง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเติมฝันให้นักเดินทางผู้ร่วมความฝันเดียวกัน" >>>ขอเชิญเยี่ยม>>> บ้านหลังใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สังคมดี"   http://www.oknation.net/blog/ssns2

ป่าสวยมาก ภาพก็สวยมากค่ะ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ได้นะคะ
เอาใจช่วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
BlueHill วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 18.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

อดใจจะไปไม่ไหวแล้วครับ
อเมซอนแห่งอาเซียน

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
turtlerun วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/turtlerun

เห็นด้วยกับการเป็นขุมทรัพย์จริงๆครับพี่ย่อง...
"ถ้ามีโอกาสออกสำรวจฝั่งบาลา เป็นต้องได้พบกับสัตว์ชนิดใหม่ๆหรือพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ๆเสมอ แต่หลังๆมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นการเข้าไปสำรวจทำได้ยากขึ้น..." ผุ้ฃ่วยสถานีวิจัยสัตว์ป่าฯช่วยยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ในค่ำวันหนึ่งครับ...

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

สวยมาก ป่าฮาลา-บาลา ตื่นเต้นที่จะได้ไปเยือน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

คิดถึงวัยหนุ่มน้อย เคยชอบเดินเที่ยวป่าชมเขาครับ ธรรมชาติดี เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปราณชลี วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณมากครับท่านพี่โกศลฯ ที่ให้ 'กำลังใจ' กัน ตอนนี้กำลังเร่งเขียนต้นฉบับให้ครบคอนเซ็ปต์ 'มหากาพย์ฮาลา-บาลา' อยู่ครับ คงอีกสักพักใหญ่ๆ ด้วยยังคงติดพันกับภารกิจอีกหลายด้าน, ท่านพี่ฯ สบายดีนะครับ ยังคงระลึกถึงกันเสมอ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปราณชลี วันที่ : 20/04/2011 เวลา : 08.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ให้ 'มืออาชีพ' เขาล้ำหน้าไปก่อน ส่วนเราก็คงขอเป็นไปตามประสา 'ลุงเชย' เนอะ-ป๋าฯ (พวกองุ่นเปรี้ยวอ่ะ ไม่มีกะตังค์ซื้อ อิอิ)

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
โกศล วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kosol
  เชิญแวะเยี่ยมบ้านของกระผมครับ www.kosolanusim.org 

"...โชคดีที่มีผู้นำที่แข็งขันมองการณ์ไกล และคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นแก้วที่ยัง 'พร่อง'..."

หากสังคมไทยของเราทุกระดับมีเช่นนี้ ย่อมจะไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่แน่ ท่านย่อง รวมเล่มชุดนี้ด้วยนะ หรือว่ารวมแล้ว

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

พี่ย่องเชยแระนะ
ท่านหลัดมี 550D แว๊วววววววววววววววว

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปราณชลี วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณแทนเจ้าของ 'คำ' ครับ- คุณตาหนุ่ม

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ตาหนุ่ม วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zumon
รวม เรื่องดีๆ จากประสบการณ์ชีวิตและงานที่ปรึกษาด้านการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน มาแบ่งปันสู่สังคม

“เราไม่ได้คิดเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง เพื่อมุ่งหาเงินรายได้เข้ากระเป๋าแต่ถ่ายเดียว การจะได้งบประมาณพัฒนามาช่วยนั้น ช้า-เร็วไม่สำคัญ เพราะยังไงเสียป่าฮาลา-บาลายังทรงคุณค่าในพื้นที่ตำบลนี้อีกนานเท่านาน ผู้ที่ได้ประโยชน์จากป่าฮาลา-บาลาต่างหากที่สำคัญ ขอให้ยึดส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็เพียงพอ”

ถูกใจจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ปราณชลี วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 09.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับ-คุณชบาตานี มองภาพเหล่านี้แล้วยิ่ง 'ภูมิใจ' ในความเป็นคนพื้นถิ่น, ทราบมาว่าช่วงหลังผืนป่าฮาลา-บาลา ถูกรุกรานจาก 'ผู้ทำลาย' มากขึ้น น่ากลัวครับ น่ากลัว ถ้าทุกคน ทุกฝ่ายไม่ช่วยกัน 'ปกป้อง' !!

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปราณชลี วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 09.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับ-พี่ลูกเสือฯ หมู่เกาะในผืนน้ำเหนือเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ซึ่งรองรับน้ำจากต้นน้ำฮาลา และลำนำอีกหลายสายที่ไหลหลั่งจากทั่วสารทิศใสผืนป่าที่สมบูรณ์ยิ่ง... /เรื่องวีซีดีหนัง Ghost Writer วันนี้ผมจะลองไปหาซื้อในห้างฯ ดูครับ ตอนนี้ผมอยู่ กทม. อีกวันสองวันก็จะลงพื้นที่เพื่อรอรับคณะของพี่ชาลีฯ ที่จะไปสัมผัสผืนป่าบาลา-ฮาลา อีกครา พี่ลูกเสือฯ ไปด้วยไหมครับ จะได้รอต้อนรับด้วยยินดี

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ปราณชลี วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 09.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

จึงต้องช่วยกัน 'อนุรักษ์' ให้คงอยู่สืบไป - ขอบคุณนะครับเด็กหญิงมะลิ ที่มาเยี่ยมชมให้กำลังใจกัน...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชบาตานี วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

นับว่าเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มากอยู่นะคะ สมแล้วที่ได้ชื่อว่า อเมซอนแห่งอสเซียน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 09.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ภาพหมู่เกาะนั้นสวยจัง..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เด็กหญิงมะลิ วันที่ : 19/04/2011 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baangmaan

สวยเสมอ-บาลาฮาลา

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< เมษายน 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]