• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 472900
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2556
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2238 , 10:49:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน wansuk , ลูกเสือหมายเลข9 และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

 

 “พิพิธภัณฑ์จะเป็นจุดก่อเกิดสันติ”

                สำนักจุฬาราชมนตรี โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรกของการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ วิถีเช่นนี้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์มายาวนาน พร้อมๆ ไปกับการเคลื่อนตัวของวิถีชีวิตคนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายจีน ฯลฯ ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะน่าสนใจยิ่งสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีลักษณะ ‘พิเศษ’

                ตัวอย่าง ‘นราธิวาส’  1 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและมุสลิม มีความหลากหลายทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา วิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นโชคดีว่าจังหวัดนราธิวาส โดย....สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้ริเริ่มให้มีการดำเนินการจัดตั้ง ‘พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส’ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) เป็นที่จัดตั้งและดำเนินการ นับเป็นการนำ ‘มิติวัฒนธรรม’ มาแก้ไขสภาพปัญหา เสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น หวงแหนมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่สำคัญ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 10 ห้องภูมิจัดแสดง คือ ห้องภูมิแผ่นดิน ห้องภูมิหลัง ห้องภูมิเมือง ห้องภูมิชีวิต ห้องภูมิชน ห้องภูมิปัญญา ห้องภูมิธรรม ห้องภูมิภาษาและวรรณกรรม ห้องภูมิบุคคล ห้องภูมิศิลป์

                หลังผ่านการดำเนินงานมาระยะหนึ่ง ‘พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส’ มีความคืบหน้าไปมาก ประมาณปลายปี 2557 ก็จะเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้เขียนมีโอกาสได้พูดคุยกับ ‘อุษณีย์ ธุวโชติ’ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวโดยละเอียดอย่างน่าสนใจ ภายใต้ความเชื่อว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นรอยต่อขจัดความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความสันติในพื้นที่

                “อย่างที่ทราบกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวมาก เริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2552 ภายหลังได้รับงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางหลังเก่า เพื่อนำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ถึงปี 2556 ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในเรื่องของห้องจัดแสดง โดยส่วนของห้องจัดแสดงชั้นล่าง 3-4 ห้องดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว แม้ว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ทุกรายละเอียด อาจจะมีเพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่งานโดยรวมเรียกได้ว่าคืบหน้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ งานที่ยังไม่แล้วเสร็จคืองานที่เราเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” อุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงาน 

                สำหรับพื้นที่ชั้นบนของตัวพิพิธภัณฑ์ ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควร อีก 8 ห้องของห้องจัดแสดงในชั้นบน เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา และผู้คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเรื่องราวของเมืองนราธิวาสในปัจจุบัน และไปสู่ภาพฝันในอนาคตว่าเป็นอย่างไร ขณะนี้การก่อสร้างส่วนใหญ่ชั้นบนเสร็จไปแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปก็จะไปที่เนื้อหา การจัดแสดง ซึ่งคงจะมีความเข้มข้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เป็นเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดนราธิวาส เน้นไปในเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศาสนา และเรื่องบุคคลที่มีความสำคัญกับแผ่นดินนราธิวาส มีการค้นหาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดนราธิวาส ไม่ว่าจะในแง่การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา เป็นความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวของคนเหล่านี้มายกย่องเชิดชูเกียรติ เรื่องราวการจัดทำพิพิธภัณฑ์มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนนราธิวาส เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อทุกคนมาถึงจังหวัดนราธิวาสแล้วต้องมาที่แห่งนี้ เพื่อศึกษาเรื่องราวของคนนราธิวาส หรือแม้แต่น้องๆ เยาวชนหรือประชาชนในเมืองนราธิวาสเองที่รู้จักนราธิวาสเพียงบางมุมเท่านั้น แต่เมื่อมาเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสแห่งนี้แล้ว จะรู้จักนราธิวาสในทุกแง่มุม

                “เนื้อหาทั้งหมดเรามีการจัดแสดงเป็น 3 ภาษา คือมีทั้งภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูอักขระยาวี เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แล้วต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างภาษาอีกด้วย เราอยากจะเผยแพร่ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนราธิวาสสู่โลกภายนอก เพื่อให้บริการอย่างหลากหลายแก่ผู้คนที่จะเข้ามาชม”

                ก่อนหน้านี้ในการดำเนินการ มีการเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางดำเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการวิชาการ ทั้งภาคราชการ และภาคประชาชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาร่วมด้วย นอกจากนั้นเวลาทำบทจัดแสดงเสร็จแล้ว มีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความความคิดเห็นของประชาชนด้วย แม้นไม่ถึงกับเป็นความเห็นของคนนราธิวาสทั้ง 7 แสนกว่าคน แต่บางส่วนที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์คือผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนราธิวาสเป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันเติมเต็มเรื่องราวของจังหวัดนราธิวาส และรวมถึงการมีผู้ว่าราชการจังหวัด ‘นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์’ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน อาจารย์สายวิชาการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงวิชาการ ร่วมเป็นที่ปรึกษา เช่น ศ.ดร.ครองชัย หัตถา อ.อับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน ฯลฯ

                อุษณีย์ ธุวโชติ ย้ำว่า หากมองมิติที่เกิดความไม่สงบในพื้นที่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้าง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ การจัดสร้างและจัดแสดงเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา และของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้

                “สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ ทุกคนในดินแดนมลายูแห่งนี้หรือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คงต้องยอมรับตรงกันว่า ดินแดนอาเซียน เอกลักษณ์ของอาเซียนแห่งนี้ คือความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านเราเรียนรู้และยอมรับว่าเอกลักษณ์ของอาเซียนคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราอยู่ได้กับความหลากหลายนั้น ยอมรับ เข้าใจ และอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลาย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของผู้คนในดินแดนนราธิวาส ซึ่งมีทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม คนไทยที่เป็นคนจีน ที่ยังนับถือเรื่องราวความเชื่อ ศรัทธา ในเรื่องลัทธิของจีนอยู่ ทุกอย่างจะปรากฏในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่จัดแสดงจะทำให้คนในดินแดนแห่งนี้ก็ดี หรือในดินแดนที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ เข้าใจในความแตกต่าง หลากหลาย ยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความสันติในพื้นที่ ขจัดความขัดแย้งในอนาคต”

                ปี 2558 เมื่อถึงเวลาแห่ง ‘ประชาคมอาเซียน’ การเปิดตัวของ ‘พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส’ ในปลายปี 2557 น่าจะเป็นจังหวะเหมาะที่ก่อให้เกิดรอยต่อที่สอดคล้องสวยงาม ก่อให้เกิดความสมัครสมาน เกิดความรักสามัคคี เป็นความเข้าใจซึ่งกันและกัน เนื้อหาที่จัดแสดงทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆ แก่พื้นที่ในที่สุด ภายใต้ความหลากหลายของผู้คนที่ดำรงอยู่อย่างงดงาม สะท้อนผ่านภาพวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดีงามของคนต่างศาสนา ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง อ.รามัน จ.ยะลา หรืออีกหลายๆ พิพิธภัณฑ์ได้ตั้งใจสะท้อน ‘สาร’ ออกมาสู่ใจผู้ชม

 

 อุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

 

 

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

 

ภายในมีเรื่องราวทุกแง่มุมเกี่ยวกับเมืองนราธิวาสให้ศึกษา

 

 

ลักษณะอาคารต่างๆ ในเมืองนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
BlueHill วันที่ : 01/08/2013 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

อยากไปชมครับ
ผมเองยังไม่เคยเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นแถบนี้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปราณชลี วันที่ : 01/08/2013 เวลา : 11.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับพี่ลูกเสือฯ ตอนนี้งานคืบหน้าไปมากพอสมควร ยังไงถ้าสนใจจะเิชิญไปเที่ยวนราฯ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 ปราณชลี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 01/08/2013 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

จะเปิดปลายปีหน้าเหรอครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< สิงหาคม 2013 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]