• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450236
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2554
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 4391 , 17:51:49 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

๐๔.๒๕ น. ภาพแรก, ขณะลืมตามองผ่านม่านหน้าต่างจากโรงแรมที่พัก-การ์เด้นท์ วิว เบตงสบตากับสายหมอกลอยเรี่ยฝากริ้ว สะเทิ้นไหว สะท้อนเงา สะท้านหนาว...ทั้งที่การปรากฏตัวของสายหมอก ทำให้มิอาจชมทัศนียภาพอย่างกระจ่างตาแต่มนุษย์กลับชมชอบ ด้วยม่านหมอกทวีเสน่ห์และเพิ่มมนต์ขลังแก่ภาพประัจักษ์แท้แล้ว, เป็นเช่นชีวิตและ 'วิถี' ใช่หรือไม่?บางมนุษยชมชอบการสร้างภาพพร่ามัวผ่านความคิดและพร่าเลือนทางชีวิตด้วยหวังซ่อนเ้ร้นคว....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1104 , 10:53:55 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ร ะ ห ว่ า ง ร อ ย จ า รึ ก ที่ ชำ แ ร ก ผ่ า น โ ม ง ย า ม แ ห่ ง ก า ร จ า ก พ ร า กเ จ็ บ ป ว ด บ้ า ง ,   บ า ง ข ณ ะ เ ว ล า หั ว ใ จ ข้ า ฯ   รื้ น น้ำ ต าแ ต่ เ มื่ อ ศ รั ท ธ า ยั ง ค ง ส ถิ ต ชั่ ว นิ รั น ด รอ า จ ค ว า ม ผั น แ ป ร ข อ ง ชี วิ ต ก็ เ ป็ น ไ ด้ เ พี ย ง อ ณูเ ชิ ญ…ส า ด แ ส ง เ ดื อ น เ ค ล้ า ด ว ง ด า ริ ก า ห ลั่ ง ร ด ใ จแ ม้ น ห ล้ า ยั ง ต้ อ ง แ ย้ ม ส ร ว ล…ค า ร ว ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2135 , 00:58:50 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเดินทางแต่ละครั้ง ย่อมมีเรื่องมากมายให้ได้สัมผัส เก็บซับ สั่งสม เป็นประสบการณ์เรื่องราวที่ได้พบเห็น บ้างก็สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ หรืออารมณ์อันยากบรรยายกระทั่งแปรเป็น ‘คำถาม’ ที่ยากจักหาคำตอบว่ากันว่า เรื่องราวใดเล่าระหว่างการเดินทาง จะมีสีสันแพรวพราวได้มากเท่าการประจักษ์แลสัมผัสใบหน้าผู้คนที่พานพบพฤติกรรมที่แตกต่างในหลากอิริยาบถและต่างสิ่งแวดล้อม ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมทาง หรือผู้คนรายทางที่ทอดน่....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 3648 , 08:12:26 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”‘ปัจฉิมโอวาท’ พระผู้มีพระภาคเจ้า๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ปราณชลี และหนุมานชาญสมร ร่วมงาน ‘สองเทศกาล หนึ่งพิธีรำลึก’ หรืองานเทศกาลงานตรุษจีน และตรุษเผ่าอัสรี (ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมคือ เซมัง หรือผู้คนมักเรียกกันผิดๆ ว่า ซาไก) ประจำห....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2132 , 22:43:34 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

'ใจดวงน้อย'ด ว ง ใ จ เ ร า เ พี ย ง แ ค่ นี้       มิ ป ร า นี เ ล ย ห รื อ ไ ฉ นซ า บ ซ่ า น อ ยู่ ไ ห ว ไ ห ว       สิ ห ม อ ง ไ ห ม้ หั ว ใ จ ช ม'ดุซงญอ'ภาพแรกกระจะตาเมื่อเริ่มต้นเดินทาง ขณะยางเปลี่ยนสีตัดฟ้า-เขียว-แดงบางสวนยังคงเขียวชอุ่มดอกไม้หน้ารถเพื่อชมชื่นกลิ่นและความสวยงาม มิได้แขวนไว้เพื่อการบูชา (สารถีเป็นคนมุสลิม)แบกี (แบ = พี่ชาย) : สารถีอารมณ์ดี เล่าเรื่องราวรายทางให้ฟังมิรู้เบื่อผ่าน ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1131 , 09:36:23 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

           กลับจากวเนจรครั้งล่าสุดไม่กี่วันก่อน คนข้างกายชี้ชวนให้ดูพุฒตาลงามดอกชมพูเด่น ขณะบางกลีบยังอาบขาวบริสุทธิ์ด้วยมิได้แปรสีตามม่านแดดและเงาเวลา             ในพื้นที่เล็กๆ หน้าบ้านหลังน้อย ยังมีหมู่พรรณไม้ชูใบแลกิ่งก้านสลอนด้วยหฤหรรษ์             ชบาแดง-แสด ตัดกับใบเขียวเข้ม เหลืองแสงจันทร์ อ่อนไหวของยอดเฟิร์น ฯลฯ             บางเวลา 'ปราณชลีน้อย' วิ่งโปรยอาหารให้หางนกยูงที่ว่ายวนในอ่างน้อยอาบ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1850 , 09:51:49 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพสีน้ำ 'แคน สังคีต' ฝีมือจิตรกรฝรั่งเศส วาดบนเนินมองต์ มาตร์ ครั้งไปปารีสครั้งที่ ๒ ปี ๑๙๙๖ข้าพเจ้าถอดความคำบรรยายว่าด้วย ‘การเขียน-อ่าน’ เพื่อให้เด็กรักหนังสือ ในครั้งได้ร่วมเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีไว้นานมาแล้ว และตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะเผยแพร่ออกไปให้ผู้คนได้อ่านและเข้าใจคำว่า ‘คุกหนังสือ’ ของ ‘แคน สังคีต’ ให้ลึกซึ้งขึ้นไม่นึกว่ากว่างานเขียนชิ้นนี้จะได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ก็เมื่อถึงห้วงเวลาที่ อ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 12110 , 09:15:33 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

'แคน สังคีต' (สวมหมวก) อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ อิวากิ ยูจิโร กวีญี่ปุ่นรอบๆ ห้องนอนหนึ่ง ณ ธัชการ คอนโดทาวน์ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ นอกจากพื้นห้องจะเต็มไปด้วยกองหนังสือแล้ว บนชั้นวางรอบข้างยังอัดแน่นไปด้วยหนังสือที่วางรายเรียง และหนังสือแต่ละชั้นวางรุมล้อมเวียนวนดั่งจะโอบกอดผู้นิทรารมย์อยู่บนเตียงซึ่งวางอยู่ใจกลางกองหนังสืออย่างสุดแสนอ่อนโยน ก่อนหลับตาเขาอาจใช้สายตาลูบไล้ปวงเธออย่างเอ็นดู ค่อยๆ จุมพ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1593 , 09:49:22 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"เขาโทรศัพท์มาบอกว่า มีปรากฏการณ์แปลกประหลาดแถววัดคงคาเลียบ เพราะมีฝูงหิ่งห้อยนับแสนตัวบินมารวมตัวกัน เลยชวนให้ผมไปดูให้เห็นกับตา"ประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ สงขลา-พัทลุง เอ่ยขึ้นในวงสนทนาหลังเสร็จการการพูดคุยกับเพื่อนพ้องผ่านโทรศัพท์มือมือ ขณะพวกเรานั่งรับประทานอาหารด้วยกันอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหาดใหญ่สงสัยระคนแปลกใจว่า อะไรจะขนาดนั้น ขนาดวั....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1533 , 09:09:41 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อึงคะนึงท่ามฝูงชนมากมายขณะรอเฝ้าชมอาทิตย์อัสดงดวงตาสอดส่ายแต่หัวใจภายในกลับสงบรำงับ ข้าพเจ้านั่งผ่อนพักอยู่บนขอบซีเมนต์บริเวณทางเชื่อมจากริมถนนสู่แผ่นผาที่ตาลหลายต้นยืนเรียงรายตั้งตัวเด่น และเหล่าสกุณาโผผินบินเล่นฟ้าหันหลังให้ผู้คน และผินหน้าสู่ความว่างเปล่าเบื้องหน้าเพื่อนหนุ่มที่กำลังสาละวนกับการ 'เขียนชีวิตด้วยแสง' ทายทักว่า ในอากัปกิริยาเวลานั้น ข้าพเจ้าเหมือนยามเฝ้าทวารบาล ทำหน้าที่เปิดประตูให้ผ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1413 , 10:29:40 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ล่องลอยเคว้งคว้างอ้างว้างเหนือเมืองหาดใหญ่-สงขลา  ก่อนจะไปดื่มด่ำราตรีเดียวดายหาดใหญ่, ในมุมที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่ง นับเป็นย่านใจกลางที่จอแจพลุกพล่านไปด้วยผู้คน รถรา และมวลแสงสีที่สาดส่องจากอาคารบ้านเรือนรายทาง ขณะโต๊ะอาหารรอบข้างเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่นั่งหยอกเย้ากับสาวไทยด้วยหฤหรรษ์ค่ำคืนโกลาหล และแม้นมีผู้คนมากมายที่ข้าพเจ้าคบหาด้วยพร้อมจะเดินทางมาเป็นเพื....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2701 , 08:29:33 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

'อ่าวนาง' ยามสิ้นแสงสูรย์ส่อง (กระบี่,๓๐ เมษาฯ ๒๕๕๒)แม้ห่างหายไปนานเนิ่นแม้นจะพบพานเรื่องราวมากมีที่กร่อนใจน้ำตา=เสียงหัวเราะ เสียงร่ำไห้=รอยยิ้ม เหล่านี้ล้วนดำรงอยู่ในสรรพสิ่งผู้คนพลันแปรเปลี่ยน (ไปบ้างก็เถอะ)เป็นแน่แท้, ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงแต่ข้าพเจ้ายังคงยืนยันและดำรงความเชื่อมั่นว่า ชีวิตสวยงามเสมอเพื่อนเอ๋ย ข้าพเจ้าหมายมั่นเฉกเช่นนี้ ไม่ว่าดินถล่ม ฟ้าจักทลาย กาลเวลาจะผันแปรแต่...ชีวิตมนุษย์-ง....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1216 , 08:39:13 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทะมึนกลืนกินความอ้างว้างในห้วงยามขุนเขาทอดตัวสงบนิ่งเย้ยหยันฟ้าโศกเศร้าอาจจางหายไปตามสายหมอกขาวยามอรุโณทัยหรือยิ่งตอกย้ำร่องน้ำตาแห่งอาดูรสลักดาลตำนานขื่นขม...ของผู้คนคำนึงถึงวิถีคนวเนจรบางริ้วรอยบาดแผลประทับบนร่างระโหยอ่อนขณะหนึ่งทันใดนั้น ใครคนหนึ่ง...บรรณาการดาวเรืองดอกเหลือง และม่วงดอกหญ้าสีอ่อนแม้นเรียบง่าย, แต่ดั่งได้ปลุกหัวใจให้พลันสว่างไสววาวแววในห้วงลึกตระหนักถึงเงาสะท้อนเวิ้งฟ้าในบึงน้ำกว้า....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 3007 , 08:33:32 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                      ขุนเขา-พญาอินทรี และกีตาร์ปืน เช้า, ก่อนลมเย็นปลายหนาวถูกแดดรอน            มลังเมลืองของยอดดอยสุเทพในม่านหมอกปรากฏเด่นชัดขึ้นเบื้องหน้า ในระหว่างทางที่ข้าพเจ้า และ ‘ฮัว-อารยา’ เพื่อนรักแต่ครั้งเยาว์วัย สาวใต้ผู้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านหนังสือเช่า ‘ปั๊กกะตืน’ ในซอยวัดอุโมงค์ และอาสาเป็นสารถีจำเป็นยามนี้-กำลังเดินทางไปยังจุดนัดหมาย            ‘กิตติ กาญจนสถิตย์’ ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1302 , 17:23:08 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในดินแดนแห่งความร้าวรานของบางผู้คนที่สูญเสียและกดดันบนแผ่นดินที่กำลังร้าวฉานด้วยไฟสงครามที่ลุกไหม้ทำลายตนประหนึ่งว่าชีวิตต้องวิ่งวนปวดร้าว เผชิญชะตากรรมจำพรากอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้าพเจ้าพักกาย-ใจแนบนิ่ง ทัศนาภาพรอบข้างที่เคลื่อนไหวด้วยมวลชีวิตและอณูอากาศไม่มีอะไรมาก ตราบชีวิตวิ่งวน ผู้คนย่อมต้องดิ้นรนทะยานไปข้างหน้าตามมรรคาบ้างก้าวย่างมาในลักษณาการของความร่าเริง เฉกเช่นกลีบลีลาวดีแต่งแต้มกิ่งก้านช้อย....

อ่านต่อ


/3
เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< มีนาคม 2021 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]