*/
  • Nual
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : narisza!@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2009-04-15
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 177985
  • จำนวนผู้โหวต : 58
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
All The Way - Celin Dion

Celine Dion & Frank Sinatra

View All
<< เมษายน 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2557
Posted by Nual , ผู้อ่าน : 2197 , 11:33:43 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน february26 , กำหนัน และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

 

วันอาทิตย์ 6 เมษายน 2557 วันจักรีไปทำบุญมาค่ะ ได้ฟังธรรมเทศนา
จาก พระกิตติวิมลเมธี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร

ท่านได้เล่าด้วยว่า คำที่จารึกไว้บนพัดยศที่รับถวายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คือ " ขอพระคุณฯจงรับภาระพระศาสนาเป็นธุระสั่งสอน"  ซึ่งได้กระทำแล้วเช่นเมื่อวานจ้ะ

ขอกราบนมัสการ

ท่านสอน ธรรมะ เพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ

ศาสนา มีไว้ให้ปฎิบัติ

สอนให้รู้จักทุกข์ และ สุข เกิดและดับไป สลับกันอันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ทุกข์คืออะไร? เกิดอย่างไร? ดับได้อย่างไร? ทำอย่างไรจึงจะดับ?

คำตอบคือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

การกำหนด รู้ทุกข์ คือ ให้รู้ความหมายของทุกข์ ให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์
ทุกข์สมุทัย คือ ให้รู้การเกิดของทุกข์
ทุกขนิโรธ คือ รู้ลักษณะการดับของทุกข์
มรรค คือ วิธีปฏิบัติที่จะใช้ดับทุกข์

อริยสัจจ ๔ เป็นข้อสรุป เป็นผลการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เอามาปฏิบัติไม่ได้
เราเอามาเรียนเพื่อรู้ ต้องไปปฏบัติที่เหตุของการดับทุกข์
ทุกข์หรืออวิชชาคือความเห็น ให้เอาปัญญาหรือความจริงไปดับ
ถ้าไม่ได้เรียน ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร ทุกข์จึงจะดับได้

เป็น อเทวนิยม กรรมวาที จะเสื่อมจะเจริญ ต้องเกิดจากการกระทำ
ดังนั้นการกระทำทุกสิ่ง ต้องทำด้วยปัญญาบริสุทธิ์
ไม่เบียดเบียน ตนเอง และ ผู้อื่น

คำสอนของพระพุทธเจ้า สรุปในพระไตรปิฏก 84000 พระธรรมขันธ์

ท่านแนะนำ เพื่อใช้ปฎิบัติในชีวิตประจำวัน 3 หัวข้อ

๑. เรื่อง ทุกข์ สอนให้รู้จัก สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
ทุกข์เกิดจาก แรงยึด ทั้งในวัตถุ และบุคคล
ให้ท่องจำ เป็นคาถาว่า " เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป "
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน


๒. เรื่องอนิจจัง ไม่ยึดมั่นถือมั่น


๓. การละ ความเพลิดเพลิน ละความพอใจสาวกของพระพุทธเจ้า หมายถึง ผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า

เพื่อนำไปใช้และปฎิบัติโดยง่าย

๑. การวางเฉยในทุกสิ่ง

ไม่ยินดี ไม่เศร้าใจ ผู้เห็นธรรม เห็นทุกสิ่ง
มาแล้วผ่านไป มีแต่ชั่วคราว
หากขออะไร ก็สมปรารถนา บ้านก็จะไม่มีที่เก็บ
จึงวางเฉย ในทุกสรรพสิ่ง การคิดทำให้ทุกข์ มีอัตตา มีตัวตนมากเป็นทุกข์

ขอบคุณที่ ผู้อื่นแสดงธรรมให้ดู โดยการแสดง
นินทา ก็เฉย
ชมเชย ก็เฉย
เห็น ก็สักว่าเห็น
ได้ยิน ก็สักว่าได้ยิน

ทำไมไม่วางเสียตรงนี้ เท่านี้ก็ไม่ทุกข์

๒. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

ไม่มีอะไรเป็นของเรา
ที่สุดของทาน คือการให้อภัย ให้โดยไม่หวังผล

๓. ตนนั่นแหละจะทำให้ตนได้พ้น จากทุกข์


ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เราตถาคต เป็นผู้บอก
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่เบียดเบียน ทั้งกาย วาจา ใจ

ควรระลึกเป็นประจำ

๑. คุณความดีที่ตนทำ เป็นอารมณ์ฝ่ายกุศล ทำให้ใจแช่มขื่น
อารมณ์ไม่ดี จะแทรกไม่ได้คิดให้เป็นกุศล รักษาศิล ไหว้พระ สวดมนต์

๒. สร้างความปรารถนาดีต่อทุกคน
อดใจ ห้ามใจ ไม่ตามใจ ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะ
ฝึกอบรม ่จิตใจตนเอง สุข ทุกข์ ชอบ ชัง เกิดที่ไหน ดับที่นั่น
ขันติ ความอดทน ให้อภัย และปล่อยวาง

๓. สอนใจตัวเอง
ไม่มีอะไร น่ารักน่าใคร่ สมถะ สันโดษ
พิจารณา ความเป็นอยู่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
ทาสนิยม สุขนิยม จิคเราจะเรียกร้องต้องการอยู่เป็นนิจ
เพราะเราทุกข์ในสิ่งนั้น

จึงมาเป็น ทาสของพระพุทธเจ้า ปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
แผ่เมตตา บ่อยๆ ทำใจให้แช่มชื่น

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน
อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ
ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ
..........................
คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพญาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

๔. ระลึกถึงความจริงของชีวิต
เจริญ มรณะสติ เกิดแล้วจะต้องตาย
วัตถุได้มา ก็เสื่อมไป ได้ยศ เสื่อมยศ ได้ลาภ เสื่อมลาภ

ดังนั้น ต้องแก้ที่ตน แก้ที่ใจ ไม่ใช่ผู้อื่น พิจารณาให้ดี ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นๆ

สูตรในการดำเนินชีวิต

๑. ทำดีไม่มีเงื่อนไข มีศิลห้า และ พรหมวิหารสี่
เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่
เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา การรู้จักวางเฉย

๒. รับฟิดชอบทำงานอย่างเต็มที่
สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์
ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์
ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ
วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ทำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ

คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่
วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่
รักงานที่ทำ ทุ่มเท ปรับปรุง ผิดไปแล้วยอมรับผิด ดีกว่า ผิดแล้วผิดอีก

๓. รักษาสุขภาพ กาย ใจ
การกินการอยู่ การคบเพื่อน

๔. มีน้ำใจต่อผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม

เห็นความสำคัญส่วนรวมก่อนความสำคัญส่วนตน

๕. อบรมจิตใจ
ดู การเคลื่อนไหวของร่างกาย
รู้ ลมหายใจ เข้า - ออก
่จิต เห็น ส่งออก ปรุงแต่ง มีการเกิด มีการดับ ไม่เที่ยง
สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ ใช้ อานาปานะสติ กรรมฐาน ลมหายใจเข้าออก
เราเป็นผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ตามอยู่เป็นประจำให้ยึดมั่นในขันธ์ห้า
รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ
สัญญา ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ
วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ


ขันธ์นี้
รูปจัด  เป็นรูปธรรม
เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณ  จัดเป็นนามธรรม

เมื่อจัดขันธ์เข้าใน ปรมัตถธรรม
วิญญาณขันธ์ จัดเข้าในจิต
เวทนาขันธ์ ,สัญญาขันธ์ ,สังขารขันธ์ จัดเข้าในเจตสิก
รูปขันธ์ จัดเข้าในรูป


การหมดเหตุปัจจัยของนามรูป จัดเข้าในนิพพาน

ได้ฟังและจดบันทึกมาบอกกล่าว และขยายความบางส่วนค่ะ

บทแผ่เมตตา
สัตว์โลกทั้งหลาย จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 28/11/2014 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สู่สุขคติ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 28/11/2014 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

ขออำลาทุกคนแทนเธอด้วยนะคะ กรรมใดเคยล่วงเกินกันไว้ขออโหสิกรรมแก่กัน
http://www.oknation.net/blog/mettapc/2014/11/28/entry-1

ความคิดเห็นที่ 1 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 28/11/2014 เวลา : 07.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

"เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป" คำนี้ที่พี่เหน่งบอกว่าปิติเหลือเกินเมื่อได้ยินจากปากพระอาจารย์ท่านนี้

ขอให้พี่สาวของฉัน, ศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์ หลักสูตรครูสมาธิ, ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดังปรารถนาเถิด

ด้วยความอาลัย

ลิงค์ https://www.facebook.com/narisza.nualmanee?fref=pb&hc_location=profile_browser

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน