• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 474
  • จำนวนผู้ชม : 144735
  • ส่ง msg :
  • โหวต 303 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 129 , 07:03:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"        สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม “กมฺมุนา วตฺตตีโลโก...สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” พระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้ง สำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมาย ว่าทำไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนัก เต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆ นานาที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งมรสุมใหญ่ ทั้งน้ำไฟทำลาย ทั้งโจรร้ายเข่นฆ่า ทั้ง....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 151 , 07:03:49 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"      พระมหากรุณาที่ทรงมุ่งแสดงให้เห็นอำนาจกรรม พระพุทธองค์ก่อนจะทรงดับขันธปรินิพพาน ทรงพระประชวรด้วยพระโรคลงพระโลหิต เหตุด้วยทรงรับประเคนอาหารสุกร มัททวะจากนายจุนทะ ผู้มีศรัทธายิ่งนักในพระพุทธองค์ เสวยอาหารนั้นแล้วก็ทรงลงพระโลหิต ข้อที่พึงสังเกตก็คือ เมื่อทรงรับประเคนอาหารจานนั้น ทรงทราบดีแล้วว่าเป็นอา....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 170 , 07:16:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"      ความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของกรรม ท่านพระโมคคัลลาน์อรหันตอัครสาวกเบื้องซ้ายนั้น ท่านยิ่งด้วยอิทธิฤทธิ์ ท่านนิพพานเพราะถูกโจรทุบ หลังจากที่ท่านพยายามหลบหนีอยู่แล้วนาน แม้ท่านจะหนีต่อไป ท่านก็ย่อมทำได้ เพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศ ล่องหนหายตัวท่านสามารถทั้งสิ้น แต่ท่านก็ระลึกรู้ว่าได้ทำกร....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 137 , 07:21:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"    ผลของกรรมไม่ดี ย่อมมาถึงในวันหนึ่งแน่นอน พระอรหันตสาวกนั้น ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนเป็นผู้ไกลกิเลสตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้แล้ว ท่านจึงเป็นผู้ทรงคุณยิ่งใหญ่ เป็นผู้มีพระคุณยิ่ง เหตุด้วยท่านเป็นผู้เย็นแล้ว ความเย็นของท่านแผ่ไปยังความเย็นให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง ได้รับความเย็นจากผู้ใด ผู้มีกตัญญูกตเ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 163 , 07:24:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"        ศีลที่บริสุทธิ์ เป็นเครื่องป้องกันการทำกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีมีโทษเป็นผลน่ากลัวจริง ครูอาจารย์องค์สำคัญท่านพยายามสอนศิษย์ให้กลัวการทำกรรมไม่ดี ด้วยการนำเรื่องที่ท่านเคยประสบมาเล่า ซึ่งเมื่อท่านรับรองว่าท่านได้รู้ได้เห็นมาด้วยองค์ท่านเอง ก็ไม่น่าจะมีผู้เคลือบแคลงสงสัย เป็นต้นท่านเล่าว่า ครั้งหนึ่....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 161 , 07:29:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"        กุศลกรรมทำให้มาก อาจตัดรอนอกุศลกรรมได้ การทำกรรมดี หรือกุศลกรรมให้มาก ย่อมอาจให้ผลตัดรอนอกุศลกรรมได้ อกุศลกรรมที่หนักที่แรง จำเป็นต้องมีกุศลกรรมที่หนักกว่า แรงกว่ามากๆ จึงจะสามารถตัดกันได้ทันท่วงที นั่นคือ แม้มีอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วมาส่งผล ทำให้ตกอยู่ในที่ร้อนที่คับขัน กุศลกรรมที่ทำอยู่แม้แรงกว....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 183 , 07:31:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

    พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"    โอกาสที่กรรมจะตามมาถึง มีมากมายนัก พยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้กรรมไม่ตามทัน ครูอาจารย์สำคัญๆ ท่านรับรอง และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่า ชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้ และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจำนวนมากทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น ทั้งยังมีคนเป็นจำนวนมากไม่สนใจจะทำให้กิเลสห....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 227 , 07:05:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"      ผลของกรรม ส่งข้ามภพข้ามชาติได้ การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้น ข้ามภพข้าชาติได้ กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มี ไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มี แล้วแต่ว่าผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไร หรือหนีได้นานเท่าไร นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติ ผู้ทำกรรมแล้วในอดีต จะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 238 , 05:01:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

    พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"    เครื่องมือหนีมือแห่งกรรม พลังสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้นภัยแห่งกรรมไม่ดีที่ติดตามตะครุบอยู่ได้ และเป็นพลังที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก คือ การนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพุทโธ นึกไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ สิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็หมายถึงความจะไม่อาจแยกจากกัน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 246 , 06:55:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

    กรุณา คลิกที่ภาพ และคลิกอีก ๑ ครั้ง จะได้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นค่ะ   พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"    ชีวิตในชาตินี้น้อยนัก ผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาท ชีวิตนี้น้อยนัก คือ ชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้ น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดีตชาติมากมายอย่างไม่อาจประมาณได้ถูกถ้วน ผู้มีปัญญาเมื่อมานึกถึงความจริงนี้ ย่อมไม่ประมาท ย่อมเห็นภัยที่จะตา....

อ่านต่อ


/47
<< มีนาคม 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]