• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 492
  • จำนวนผู้ชม : 152754
  • ส่ง msg :
  • โหวต 316 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 647 , 07:33:02 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน ได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมือง ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบ ต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่าง....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 796 , 07:03:10 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550     "การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์ สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป"   พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 745 , 10:49:30 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "ความสงบหนักแน่น เป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัย เรื่องราวปัญหาและกระทำ ได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล"   พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 2018 , 07:50:24 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550     "ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำให้แข็งแกร่งจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมอง แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถ ที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรา กลับทำให้ใจเร....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 687 , 06:12:31 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัยมีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ ทุกๆ คน จะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปรกติ เดือดร้อน(ทั้ง)นั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคี....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 877 , 07:55:19 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

โดย: MGR Online       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรักใคร่และผูกพันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จนได้รับพระสมัญญานามให้ทรงเป็น “ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน”   พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษาภาษาจีน จีนวิทยา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีนหลากหลายแขนงอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ผ่านการจดบันทึกจนกลายเป็นบันทึกอันทรงคุณค่า   อีกทั้งพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ที....

อ่านต่อ

Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 633 , 07:11:14 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550         "ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 598 , 07:10:41 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550         "การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนาน และความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดี แล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่นรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และน่า....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 411 , 07:11:20 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550         "การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่าง ต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจทำไม่สำเร็จ โดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญ จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงาน เป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น"    พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 485 , 07:03:00 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550         "ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัย สำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัย สำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้อ....

อ่านต่อ


/4
<< พฤษภาคม 2018 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]