• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 492
  • จำนวนผู้ชม : 152200
  • ส่ง msg :
  • โหวต 316 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2
วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 442 , 07:51:35 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

   ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"   พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 462 , 07:03:50 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคี และแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น"   พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พฤศจิกายน ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 450 , 07:07:31 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "ขอให้ทุกคนระลึกว่า ปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญ และความสำเร็จของการงาน"   พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีพระราชทานปริ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 417 , 07:43:30 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

    ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญา ความสามารถและด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"   พระรา....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 453 , 07:26:52 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550        "ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป"   พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราช....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 486 , 07:28:50 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550         "ความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็น ทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่อุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพ สามารถธำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคง เป็นอิสระยั่งยืนมาช้านาน คุณธรรมข้อนั้นก็คือ ไมตรีความมีเมตตาหวังดีในกันและกัน คนที่มีไมตรีต่อกัน จะคิดอะไรก็คิดแต่ ในทางสร้างสรร....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 504 , 08:42:38 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550     "บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่าง มาจนกระทั่งทุกวันนี้"   พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  ณ ลานพระราชวังดุส....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 517 , 06:46:48 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550      "ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมา แต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความ สามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็ง ทั้งในการคิดและการปฏิบัติ"   พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม 26 กรกฎาคม ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 446 , 07:13:12 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อย ทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น"   พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 453 , 07:01:28 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  ขอบคุณ กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 252 กันยายน-ตุลาคม 2550       "การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ ....

อ่านต่อ


/3
<< มิถุนายน 2018 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]