• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 550
  • จำนวนผู้ชม : 180941
  • ส่ง msg :
  • โหวต 362 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 340 , 09:09:08 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สำรวจฟ้า , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

โดย: โรม บุนนาค

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

“ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

คำถวายสัตย์ปฏิญาณในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ในวันสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช๒๕๑๕ เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๕

"...ข้าพเจ้าทราบตระหนักว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูง และการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้น เป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่ง ที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูล ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายาม ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมาก
 
เพื่อให้สามารถเหมาะสม กับหน้าที่ ตามที่ทุกคนมุ่งหวัง... ในโอกาสอันพิเศษนี้ จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้า และได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียง และด้วยความสุจริตยุติธรรม เพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติ ประเทศ และ ประชาชนยั่งยืน สืบไป..."

พระราชดำรัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตามพระปฏิญญาณ เพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด จึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการเกษตร การสาธารณสุข การศาสนา ฯลฯ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามรอยพระราชบุพการี

ด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ รัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ขึ้น ๒๑ แห่ง ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ

ในด้านการศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารา ขณะดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วเสด็จไปประทับที่พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศราชวรมหาวิหาร ครบ ๑๕ วันจึงทรงลาผนวช

ใน พ.ศ.๒๕๔๙ เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ได้ทรงเป็นประธานในการก่อสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธมหาวชิราอุตตโมภาสศาสดา” ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ถูกระเบิดหินไป
 
โดยทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงควบคุมการแกะสลักบนหน้าผาโดยแสงเลเซอร์ด้วยพระองค์เองตั้งแต่ต้นจนเสร็จ ดังที่เป็นลายสลักพระพุทธรูปสูง ๑๕๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๑๐๐ เมตร สง่างามอยู่บนหน้าผาเขาชีจรรย์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ทรงทำการบินมหากุศลในตำแหน่งนักบินที่ ๑ เที่ยวบินพิเศษของการบินไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะพุทธศาสนิกชน ๑๑๓ คน ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม อำเภอเมืองขอนแก่น
 
รายได้จากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้ บริษัทการบินไทยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

พระราชภาระสำคัญประการหนึ่งที่ทรงปฏิบัติต่อเนื่องคือ การเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป
 
นอกจากจะเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังได้ทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการทหาร

ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีฯ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนกฯ
 
โดยได้ทรงจักรยานพระที่นั่ง นำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Mom - ปั่นเพื่อแม่ จัดกิจกรรมวันที่ ๑๖ สิงหาคม และกิจกรรม Bike for Dad - ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีประชาชนร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาก และตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ปลุกประชาชนให้ร่วมมือร่วมใจกันดูแลบ้านและถิ่นกำเนิดของตัวเอง บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะรอบบ้าน บรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยทรงให้เริ่มจากบ้านของพระองค์ก่อน และขยายต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
 
โปรดเกล้าฯให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เริ่มจากบริเวณรอบๆพระราชวังดุสิต ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของพระองค์ก่อน จนขณะนี้โครงการนี้ได้ขยายแพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้ว ก่อให้เกิดสภาพชีวิตที่ดีกว่าทั่วแผ่นดิน

ด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยประชาชนว่า ยังไม่คลายรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงมีพระราชปณิธานสืบสานสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน
 
จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ ตัว รวม ๗๗๐,๐๐๐
 
เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ อันเป็นการบำรุงขวัญและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนร่วมกันลุกขึ้นมาประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
 
โดยทรงมีพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จากพระปฐมบรมราชโองการของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
 
ทรงให้ความมั่นใจแก่ประชาชนชาวไทย ถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวพระราชดำริต่าง ๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” รัชกาลที่ ๙ จะได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอดต่อไปในรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเพื่อความเจริญสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย
 


 

 

 

 

 
 
"ทรงพระเจริญ"
 
 
 
ขอบคุณ MGR Online
คุณโรม บุนนาค
 
สิริสวัสดิ์ภุมวารค่ะ
 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
vinitvadee วันที่ : 28/05/2019 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณท่านPTมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 28/05/2019 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พสกนิกรชาวไทยปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
vinitvadee วันที่ : 28/05/2019 เวลา : 10.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ คุณลุงยั้งคิดค่ะ _/\_

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]