• nationejobs.com
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 1155
  • จำนวนผู้ชม : 998650
  • จำนวนผู้โหวต : 101
  • ส่ง msg :
  • โหวต 101 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2554
Posted by nationejobs.com , ผู้อ่าน : 10658 , 15:28:19 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

IDP DIALOGUE          “Individual Development Plan Dialogue” หรือบทสนทนาในการพัฒนาบุคลากร เป็นลักษณะหนึ่งของกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงาน ที่เน้นการชี้แจง เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพด้วยการใช้คำพูดหรือบทสนทนาที่สร้างสรรค์ (Creative Dialogue) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า Win-Win Situation หรือชนะทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2554
Posted by nationejobs.com , ผู้อ่าน : 14101 , 11:51:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

HR Branding            การสร้างภาพลักษณ์งาน HR (Human Resource) เป็นแนวคิดทางการตลาดหรือการสร้างแบรนด์ให้กับหน่วยงานบุคคล อันนำไปสู่การยอมรับหรือภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของพนักงานภายในองค์กร รวมถึงลูกค้าและบุคลากรทั่วไปที่อยู่ภายนอกองค์กร ทั้งนี้คำว่า Brand ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่          • External Branding หมายถึง ภาพลักษณ์ที่ลูกค้าภายนอกมีต่อองค์กรในแง่มุมต่างๆ เช่น การตลาด สินค้าและการบริการ ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2554
Posted by nationejobs.com , ผู้อ่าน : 13205 , 12:01:57 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Field Trip          การดูงานนอกสถานที่ เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง โดยมอบหมายให้พนักงานไปสังเกตเหตุการณ์ การกระทำ หรือบุคคลที่ต้องการในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับพนักงานในระดับบริหารจัดการ (Management Level) ขึ้นไป เป็นการดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือเป็นการดูงานจากลักษณะงานที่ต้องทำงา....

อ่านต่อ

Posted by nationejobs.com , ผู้อ่าน : 6308 , 11:06:54 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

COMPETENCY GAP ASSESSMENT           การประเมินช่องว่างความสามารถ  เป็นการวัดระดับความสามารถของพนักงานปัจจุบัน (Actual Competency: A) เปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่คาดหวังของพนักงาน (Expected Competency: E) ซึ่งผลจากการประเมินนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่AE   หมายถึงระดับความสามารถที่ต้องการมากกว่าระดับความสามารถที่คาดหวัง หรือเป็นจุดแข็งของพนักงานA=E   หมายถึงระดับความสามารถที่ต้องการเท่ากับร....

อ่านต่อ


/1