• nationquestion
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nationtv1@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-13
  • จำนวนเรื่อง : 30
  • จำนวนผู้ชม : 76039
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
โจทย์ของแผ่นดิน
โจทย์ของแผ่นดิน สร้างสรรค์และแสวงหาทางออกของปัญหาทางสังคมในบ้านเมืองเรา เปิดเวทีความคิดระดมสมองขับเคลื่อนไปสู่แนวทางสมานฉันท์

วีดีโอคลิป ( 30 เรื่อง )

ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด วันที่
/3
11 Video Clip ถอนพิษเศรษฐกิจ ไขปัญหาข้าวไทย
'มีคนได้ประโยชน์ ก็ต้องมีคนเสียประโยชน์'คำพูดนี้ครอบคลุมทั้งชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก และที่สำคัญคนไทยทั้งประเทศ
2008-04-03
12 Video Clip วิกฤตข้าวไทย - ต้องแก้ทั้งระบบ 3
กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนข้าว ควรกำหนดโควต้าส่งออกข้าวหรือไม่ จะเปิดรับจำนำข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มั๊ย ควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรอย่างเพียงพอ หรือกินอาหารเส้นแทน
2008-04-02
13 Video Clip วิกฤตข้าวไทย - ต้องแก้ทั้งระบบ 2
กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนข้าว ควรกำหนดโควต้าส่งออกข้าวหรือไม่ จะเปิดรับจำนำข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มั๊ย ควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรอย่างเพียงพอ หรือกินอาหารเส้นแทน
2008-04-02
14 Video Clip วิกฤตข้าวไทย - ต้องแก้ทั้งระบบ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนข้าว ควรกำหนดโควต้าส่งออกข้าวหรือไม่ จะเปิดรับจำนำข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มั๊ย ควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรอย่างเพียงพอ หรือแม้กระทั่งรณรงค์ให้บร
2008-04-02
15 Video Uncuts ชีวิตและความตาย...วนิดา
ชมสารคดีชิ้นนี้ ไปพร้อมกับความระลึกถึง อดีตบ่งบอกปันจุบัน ขีดเส้นแห่งอนาคต ... คานธีว่าไว้ว่า ... ตลอดทั้งชีวิตคือ การเรียนรู้ ... หนังสือชีวิตของหญิงกล้าสู้เพื่อคนยาก 'คนนี้'เฉกเช่นกัน อยู่หรือจำจาก
2008-03-19
16 Video Clip กำหนดชาติ ใช้สิทธิ 23 ธ.ค.
เรื่องสำคัญที่สุด คือการเลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนบริหารประเทศของเรา
2007-12-20
17 “ กรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ :เมื่อชุมชนกลายเป็นส่วนเกิน”
รายการโจทย์ของแผ่นดิน
2007-10-09
18 “เมื่อสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ”
1.พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการโครงการวิจัยผู้สูงอายุ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2..ผศ.ดร.วรเวศน์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทำวิจัยเรื่องระบบบำนาญผู้สูงอายุ) 3.รพีพ
2007-10-06
19 “ ไฟใต้..ดับได้ด้วยการเมือง..?”
- แนะนำผู้ร่วมรายการ 1.อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคไทยรักไทย 2.อันวาร์ สาและ อดีต ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ 3.นพ.แวมะฮาดี แวดาโอะ หัวหน้ากลุ่มสัจจเทพ 4.รศ.ด
2007-10-06
20 โจทย์ของแผ่นดิน...คุยกันในเรื่องค้ามนุษย์ ขอทานข้ามชาติ หญิงค้าปะเวณี
รายการโจทรย์ของแผ่นดิน
2007-10-03
/3