• NawaratlaW
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nawarat_law@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 15
  • จำนวนผู้ชม : 390579
  • ส่ง msg :
  • โหวต 28 คน
ณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์
มุมกฎหมาย ของนักเรียนกฎหมาย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nawaratlaw
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 582 , 22:33:27 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่คนๆ นึง จะทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยควบคู่กัน แล้วจะประสบความสำเร็จทั้งสองอย่าง วันนี้ผมทำงานรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ผมมีความสุขกับงานที่ทำมาก สนุกที่มีปัญหากฎหมายให้คิดแก้ไขหรือให้ความเห็นทางกฎหมาย ท้าทายที่จะต้องต่อสู้คดี...ให้งานทุกชิ้นออกมามีคุณภาพ แต่ก็ไม่มีวันไหนเลย...ที่ผมจะละทิ้งความฝัน ฝันที่จะก้าวไปข้างหน้า ที่จะต้องประสบความสำเร็จในวิชาชีพกฎหมาย "พนักงานอัยการ" หรือ "ทน....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 2 กรกฎาคม 2557
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 854 , 08:05:21 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อารัมภบทของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 "บรรดาผู้แทนของประชาชนชาวฝรั่งเศสซึ่งประกอบเป็นสมัชชาแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความหลงลืม ความไม่นำพาต่อสิทธิมนุษย์เป็นต้นเหตุนำมาซึ่งภัยพิบัติแก่ประชาชน และความเหลวแหลกของรัฐบาล จึงพร้อมกันให้ประกาศเป็นปฏิญญาโดยชัดแจ้งแสดงถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจโอนให้แก่กันได้ เพื่อให้ปฏิญญานี้ซึ่งปรากฏอยู่ต่....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 1843 , 09:24:46 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อไม่นานมานี้ ผมในฐานะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ได้รับฟังเสียงสะท้อน ที่บรรยาอารมณ์ความรู้สึกอัดอั้น ของเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง "นี่หรือ คือรางวัลตอบแทนในการทำงานหนัก จนจะเกษียณอายุราชการปีสองปีนี้" ช่วงสุดท้ายในชีวิต "ข้าราชการคนหนึ่ง" แทบจะหาความสุขไม่ได้เลย...สักวัน ซ้ำร้ายยิ่งบั่นทอนขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่อีกหลายๆ คน ขาดความกล้า...ในการตัดสินใจ จิตใจ...หวาดกลัวว่าจะเกิดคว....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 4194 , 14:45:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ในปีงบประมาณ 2554 (1ต.ค.2553-30ก.ย.2554) มีสถิติผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยัง สคบ. เป็นจำนวนมาก           ดังนั้น เราท่านทั้งหลายควรเพิ่มความระมัดระวังและความรอบคอบก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยเฉพาะตามสถิติดังต่อไปนี้ครับร้องเรียนเรื่องโฆษณา รวม 1,265 ราย1. ฟิตเนส (396 ราย)2. สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) (346 ราย)3. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (145 ราย)4. สายการบิน (142 ร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 296112 , 19:54:40 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๕๕) เป็นวันแรกของการใช้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยระเบียบฯ ใหม่นี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้ (โหลดระเบียบฯ คลิก>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/022/1.PDF)          ๑. ให้ยกเลิก ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม          ๒. ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความและวินิ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 14850 , 19:05:26 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548          การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป เท่านั้น           ระเบียบฯ นี้ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ ความพยาบาท การลงโทษ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 5393 , 13:45:57 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมคำนิยาม      "ผู้ตรวจสอบ" หมายถึง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       "หน่วยงาน" หมายถึง สตง.        "ธรรมัตตาภิบาล" หมายถึง การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหาร ปกครองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริห....

อ่านต่อ

Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 8285 , 12:45:06 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบเขตการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครองคะแนนเต็ม200คะแนน (อัตนัย) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงเหตุผล และการกำหนดประเด็นของเรื่อง มีเนื้อหาวิชา ดังนี้(สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก)1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ2) กฎหมายปกครอง3) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง4....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 3373 , 15:07:27 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 (3)21. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารทั่วไปในงานตรวจเงินแผ่นดิน คือใครตอบ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา26)22. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการฯ มีอะไรบ้างตอบ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา28 ดังนี้1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด2. มีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ3. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามก....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 2691 , 13:25:16 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 (2)11. การจัดตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรตอบ เพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย (มาตรา19)12. ประธานคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง คือใครตอบ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง (มาตรา20วรรค1)13. กรรมการวินัยทางงบประมาณแล....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 5478 , 13:00:49 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วน1...คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)1. พระราชบัญญัติประกอบรธน.นี้มีผลใช้บังคับเมื่อไรตอบ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 18 พ.ย.25422. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรธน.นี้ตอบ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา5)3. ผู้ใดมีอำนาจออก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 6833 , 10:15:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คนพิการมีสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (รธน. มาตรา30) และมีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น (รธน. มาตรา49)                                              ซึ่ง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มีบัญญัติที่รองรับสิทธิทางการศึกษาข....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 9295 , 10:11:04 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

           บรรดากฎหมายการศึกษาหลายฉบับ ได้ให้ความหมายของคำว่า "ครู" ไว้แตกต่างกัน เพื่อเป็นการจำกัดขอบเขตในการใช้บังคับกฎหมายนั้นๆ ซึ่งผมได้ค้นหาเท่าที่พบมีดังนี้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542          "ครู" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546        ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 31326 , 15:34:17 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (ตอน 1) 1. พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ27ต.ค.2502 เริ่มใช้บังคับ28ต.ค.2502) ซึ่งพ.ร.บ.นี้ มีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้    - ฉบับที่2 พ.ศ.2503    - ฉบับที่3 พ.ศ.2511    - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2515    - ฉบับที่4 พ.ศ.2517    - ฉบับที่5 พ.ศ.2534    - ฉบับที่6 พ.ศ. 2543 2. กฎหมาย กฎ และข้อบัง....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2555
Posted by NawaratlaW , ผู้อ่าน : 13861 , 22:12:06 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปพ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 24911. พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ12ก.พ.2491 จึงเริ่มใช้บังคับตั้งแต่13ก.พ.2491)2. “บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1” และ “บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2” คือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังมีไว้ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา 4 และมาตรา 5 ตามลำดับ3. “มติให้จ่ายเงินไปก่อน” คือ มติของ ส.ส.ซึ่งได้ตราขึ้นไว้เป็....

อ่านต่อ


/1
<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]