• Netiwit-NTW
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ntw-democracy@hotmail.co.th
  • วันที่สร้าง : 2011-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 77
  • จำนวนผู้ชม : 115229
  • ส่ง msg :
  • โหวต 29 คน
บล็อกประจำตัวของNtw
ข้อเขียนบล็อกประำจำตัวของเนติวิทย์ntw
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/netiwitntw
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2554
Posted by Netiwit-NTW , ผู้อ่าน : 2331 , 19:36:43 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Netiwit-NTW โหวตเรื่องนี้

วิพากษ์ “ประวัติศาสตร์ แบบไทยๆ”

 คำว่า “ประวัติศาสตร์”นั้น ถ้าจะกล่าวแล้วก็คือเรื่องราวในอดีต ที่มนุษย์ได้กระทำไว้ จะโดยตั้งใจหรือไม่ มันก็คือ “ประวัติศาสตร์” ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านก็คงจะไม่ค่อยชอบวิชาประวัติศาสตร์มากนัก ซึ่งก็เป็นสิทธิของตน แต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งแล้ว เมื่อไม่รู้อดีต(ประวัติศาสตร์) ย่อมไม่เข้าใจปัจจุบัน และความเป็นไปของอนาคต การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นจะทำให้เราเข้าใจในความดำรงอยู่ของสังคมปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ และเมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนวิธีทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็จะ คาดคะเนอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ ว่าเป็นเช่นไร? อย่างไร? 

 แต่ “ประวัติศาสตร์ไทย” นั้นมักจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกตัดตอน คือเอามานำเสนอแค่ด้านเดียว เป็นประวัติศาสตร์แบบ “ราชาชาตินิยม” ศูนย์กลางเรื่องอยู่ที่พระมหากษัตริย์ อยู่ที่ชนชั้นปกครอง ไม่เห็นความสำคัญของราษฎร ประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยม นี้ให้ข้อมูลแต่ด้านเดียว ประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมนั้น มักจะได้รับการเอาใจใส่จากชนชั้นปกครอง ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เช่นเรื่อง เสียดินแดน ๑๔ครั้ง , เขาพระวิหารเป็นของไทย อะไรประมาณนี้ หรือแม้กระทั่งเนื้อเพลงชาติที่ร้องกันทุกวันนี้ ถ้าตั้งคำถามแล้วจะโดนหาว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า? ประวัติศาสตร์แบบนี้นั้นมักจะสอนให้ซาบซึ้งและ “กล่อมประสาท” ไปวันๆ กล่อมประสาทจนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น

 “ในขณะที่เราเรียกร้องให้ระบบการศึกษาผลิตคนที่คิดเป็น เรากลับเรียกร้องให้เยาวชนเสพประวัติศาสตร์เป็นยากล่อมประสาทหนักเข้าไปอีก”(ธงชัย วินิจจะกูล)

 การเรียนประวัติศาสตร์ไทยตอนนี้นั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็น “หลักวิทยาศาสตร์” สอนให้ท่องจำอย่างเดียว และบิดเบือนสัจจะอย่างรุนแรงในสายสำนักพวกอนุรักษ์นิยม ที่เข้ามาครอบงำความรู้ในด้านนี้ ประวัติศาสตร์ไทยแบบ “ราชาชาตินิยม” นั้นสมควรจะถูกตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์ได้ นี้ไม่ได้ขัดต่อกรอบคิด “ศีลธรรมอันดีงามของไทย” แต่อย่างใด ในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์

 “ถ้าประกาศปวารณาตนเป็นพุทธศาสนิกชน และไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามได้แล้ว ถือว่านับถือมายา เดรัจฉานวิชชา มิจฉาทิฐิ หาเป็นพุทธศาสนิกชนไม่”(ตามทัศนะข้าพเจ้า)

 ศาสนาพุทธนั้น ผู้คนมักอ้างว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุ-ผล แล้วถ้ามิอาจวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้ว สังคมไทยที่อ้างว่าเป็นพุทธนั้น ก็มิใช่พุทธ(หรืออาจเป็น พุทธแบบไทยๆ)แต่เป็นมิจฉาทิฐิ(ความเห็นที่ผิด)” และก็ยังทำให้พระบรมศาสดาที่ตัวเองยกย่องนับถือนักหนาแปดเปื้อนหรือไม่จริง? 

 “ประวัติศาสตร์แบบที่ “ไม่ต้องคิด” เป็นส่วนหนึ่งของจารีตประเพณีอันดีงามของไทยประวัติศาสตร์ที่บอกว่า “รัฐก่ออาชญากรรม” “ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำให้คนบ้าคลั่งเสียสติเหมือนคนเสพยาบ้า แล้วฆ่าคนอื่นได้อย่างทารุณ(ดูภาพเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙) (ธงชัย วินิจจะกูล)

สุดท้าย แล้วขอฝากข้อความจากปัญญาชน ๓ ท่าน เพื่อสะท้อนสังคมในปัจจุบันได้ดี และเตือนใจให้พวกอนุรักษ์นิยมเลิก “คลั่งชาติ” มานิยม “มนุษยชาติ”แทนจะดีกว่าไหม?

   “ สิ่งใดบังคับให้เทิดทูนสักการะ สิ่งใดลวงให้ซาบซึ้งน้ำตาไหล สิ่งใดถูกตั้งคำถามและตรวจสอบมิได้ สิ่งนั้นคือมายา-อวิชชา-มิจฉาทิฐิ”                                                                          

(มุกหอม วงษ์เทศ)

    “การศึกษาประวัติศาสตร์ตามจารีตของไทยไม่ได้มีไว้เพื่อยกระดับการคิดการใช้สมองของประชากร ไม่ได้มุ่งหมายผลิตปัจเจกชนที่อิสระ หัวแข็ง ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ”  

 (ธงชัย วินิจจะกูล)

   “ก็มนุษย์นั้น ถ้าไม่มั่นในสัจจะ และไม่มุ่งในความยุติธรรมเสียแล้ว อาจเลวกว่าเดรัจฉานก็ได้ มิใช่หรือ”

(สุลักษณ์ ศิวรักษ์)

ลงใน NTW. ฉ.๑

มิถุนายน ๕๔

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Netiwit-NTW วันที่ : 13/08/2011 เวลา : 21.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netiwitntw

ในทัศนะของผมนะครับ ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมา นั้นไม่มีทางเป็นภววิสัยได้ มันเป็นอัตตวิสัย เพราะคัดเลือกมาแล้ว ตามที่เราคิดว่าดี เหมาะสม
ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะอยู่ข้างประวัติศาสร์แบบราษฎร และการอยู่อีกฝ่ายก็วิจารณ์อีกฝ่าย ด้วยท่าทีที่เป็นสามัญชน ผมไม่มีความรู้จะมาตอบมากหรอกนะครับ
แต่ในแง่ ความสามัคคี นั้น คุณต้องเข้าใจนี้โลกประชาธิปไตย ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความสามัคคี อรุณธตี รอยเขียนไว้ในหนังสือ The End of Emagination ตอนท้ายเขียนเลยว่า สิ่งที่สำคัญสุดคือความขัดแย้ง เขียนเป็นนัยแบบนี้ โลกสมัยนี้จึงไม่ใช่โลกยุคจักรวรรดินิยม หรืออื่นใด แต่ถ้าเราต้องการประชาธิปไตย ต้องมีการขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ได้
โลกดำเนินไปได้ด้วยความขัดแย้ง

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เคียงดิน วันที่ : 11/08/2011 เวลา : 23.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

อีกอย่างนะคะ ถ้าคุณเข้าใจกลไกของมนุษยชาติ
คุณคงต้องวางกรอบคิดแบบคู่ตรงข้ามลงแล้วหล่ะค่ะ ไม่งั้นดิฉันก็ว่าคุณเองก็คลั่งชาติสมัยประชาธิปไตยไม่ต่างกันเลย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เคียงดิน วันที่ : 11/08/2011 เวลา : 23.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

อันที่จริงมันต้องศึกษาทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องยกคำกล่อม มาด่าเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์แบบขนบด้วยซ้ำ รังแต่จะให้เกิดความแตกแยก

เราศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านได้ แต่ไม่ใช่จะต้องกระทบกระเทียบว่ากระแหนะกระแหน การศึกษาประวัติศาสตร์แบบ ราชาชาตินิยมอย่างที่คุณว่า

อย่าสร้างวาทกรรม ประดิดถ่อยคำซ้ำหรือผลิตซ้ำ ลองมองอย่างกลางๆว่า กรอบคิดที่ว่าใหม่นั้นกำลังมอบเมาหรือเปล่า

ดูๆแล้วมันมีทั้งมายาคติ และมิจฉาทิฐิแฝงอยู่เช่นกัน

เหตุผลและความจำเป็นของการเขียนประวัติศาสตร์ผ่านพระราชพงศาวดาร พงศาวดารเมือง ในสมัยประวัติศาสตร์ มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องกัน

หากนักเรียนประวัติศาสตร์รุ่นใหม่จะเข้าใจและมองอย่างปราศจากอคติ ซึ่งธรรมชาติของนศ.ประวัติศาตร์ต้องทำความเข้าใจบริบทของเวลา และการศึกษาที่ปราศจากอคติอยู่แล้วมันเป็นวินัยของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ

ปัญหาของเรื่องเท่าที่พบมันอยู่ที่ว่า คำอธิบายในการจะดึงให้หันมาสนใจประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ มันมีสิ่งเคลือบแฝง ใช้ประวัติศาสตร์เปนเครื่องมือหากินอ้างอิงเสียมากกกว่า อาจารย์บางท่านเองก็เลือกพูดเลือกเล่า เรียกว่าเลือกจำเลือกลืมเหมือนเขียนพงศาวดารนั้นหล่ะค่ะ ไม่ต่างกันเลย

ต่างคนก็ต่างติดกับดักไป แต่คำถามว่า อย่างไหนมันเปนปัญหาเปนภัยกับประเทศมากกว่า

โดยเฉพาะปัญหาความสามัคคี

ความจริงแท้ ทั้งคุณและฉันเราต่างไม่รู้ และรู้ไม่หมด แล้วไอ้ที่ว่ารู้ไม่รุ้ถูกหรือผิดจริงหรือเท็จด้วยซ้ำ

จริงปะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Netiwit-NTW วันที่ : 20/07/2011 เวลา : 18.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netiwitntw

ตอบคุณอนันตปัญญา นะครับ
อย่างอื่นใดก่อนเลย ทัศนะของคุณสุภาพครับ แต่เราอาจมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่เราก็เป็นปรโตโฆสะ ให้แก่กันได้ครับ เป็นกัลยาณมิตรได้ครับ
แน่นอนครับ ทุกประเทศย่อมมีการยกย่องบุคคลสำคัญ แล้วประเทศไทยหละครับ นายปรีดี พนมยงค์ วันอภิวัฒน์24มิถุนายน2475 วันสันติภาพไทย ชนชั้นปกครองลืมแล้วครับ เรามักจะไม่ยกย่องสามัญชนที่หาญกล้าครับ ผมว่าประเด็นนี้เราควรหันไปหา ที่อเมริกา โคลัมบัส ยกย่องกันนะครับ หนังสือของรัฐ แต่ก็มีของ Howard Zinn เขียนประวัติศาสตร์อเมริกาจากมุมมองราษฎร(A People History of United Stetes)เขียนถึงว่าโคลัมบัส คนแปลกถิ่นไปทำร้ายชาวพื้นเมืองแค่ไหน? อาจจะออกนอกประเด็นไปครับ
ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยควรจะหันไปหาความงาม ความดี ความจริงครับ สิทธิมนุษยชน สันติภาพ ภราดรภาพ ไม่ใช่ปลุกปั่นประชาชนชาตินิยมต่างๆนานาๆ ประวัติศาสตร์แบบประชาธิปไตยต้องถกเถียงได้ ต้องตั้งคำถาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นานาๆ ได้ครับ
นี้คือทัศนะของผม ถ้าหยาบไปหรืออย่างไรก็อดโทษให้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อนันตปัญญา วันที่ : 19/07/2011 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kjirasak

ทุกประเทศก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือครับ ถามดูว่าแล้วประเทศไหน ไม่เขียนประวัติศาสตร์ยกย่องบุคคลสำคัญ ที่มีบุญคุณแก่แผ่นดินไว้บ้าง........
การวิพากษ์ผมเข้าใจนะครับ ว่า เป็นทัศนะ แต่ก็ควรจะเปิดกว้าง มองภาพรวมมากกว่าที่ จขบ.เขียนมา
ถ้าจะให้ถูกทุกวันนี้ผมว่า เรามุ่งประวัติศาสตร์แบบประชาธิปไตยนิยมกันแล้วนะ.........ที่บ้าคลั่งมาทำร้ายกันขนาดนี้ ก็เพราะประชาธิปไตยนิยมไม่ใช่หรือ?? แล้วมีระบบราชานิยมตรงไหน ที่ผู้คนลุกขึ้นมาฆ่ากันเพื่อราชานิยมนี้...........

ผมแสดงความคิดเห็นแบบนี้คงไม่ว่ากันนะครับ
ถ้าไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน