• เอกกมลเอี่ยมศรี
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : ekamol.eiamsri@windowslive.com
 • วันที่สร้าง : 2011-05-10
 • จำนวนเรื่อง : 114
 • จำนวนผู้ชม : 580390
 • ส่ง msg :
 • โหวต 1 คน
Modern Management Forum
ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในรูปแบบใหม่ ทันสมัย สำหรับนักธุรกิจ นักศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/newmanagement
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by เอกกมลเอี่ยมศรี , ผู้อ่าน : 4152 , 08:29:42 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สวัสดี ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเรื่องขั้นตอนการออกแบบงานเพราะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว และเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลพอสมควรเลยครับ  ดังนั้นวันนี้เรามากลองวิเคราะห์เรื่่องนี้พร้อมกันครับ 

การออกแบบนี้ (Job Design) นี้เป็นการวิเคราะห์งานรูปแบบหนึ่งและเป็นขั้นตอนหลังจากการที่คุณได้ทำการวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะทำการสรุปงาน   ทำหน้าที่   และความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานนั้นๆ   การออกแบบงานหลักเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการบูรณาการคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังช่วยให้ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ และ ความสามารถที่เชี่ยวชาญ

 การออกแบบงาน มีขั้นตอนที่เป็นลำดับและมีตรรกะที่ชัดเจน ดังนี้ 

 1. สิ่งที่จะต้องทำ หรือ สิ่งที่จำเป็นพิเศษสำหรับงานนั้นๆ เช่น ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร ประสบการณ์ของผู้สมัคร  อายุของผู้สมัคร ต้องกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ?  
 2. งานที่จะดำเนินการ จะต้องมีลักษณะรายละเอียดที่ชัดเจน และระบุวิธีการทำอย่างไร?
 3. ปริมาณงานที่จะต้องทำให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ที่พยากรณ์ล่วงหน้า?
 4. ลำดับของการปฎิบัติงานเหล่านี้ คืออะไร?

คำถามทั้งหมดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะกำหนดนิยามที่ชัดเจนของงานที่เฉพาะเจาะจง  ในการออกแบบงานที่เหมาะสมกับองค์กรและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งงานที่ทำการออกแบบงานเสร็จแล้วจะต้องส่งเสริมให้สามารถรู้สึกถึง ความอยากประสบความสำเร็จในหมู่พนักงานและความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองสูง

กระบวนการออกแบบงาน (Job Design Process) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร  ด้วยการกำหนดนิยาม ความหมาย ลักษณะของงาน คุณสมบัติของผู้ปฎิบัติงานและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่นๆ  ซึ่งกระบวนการออกแบบงาน จะประกอบด้วย

 • ตรวจสอบกระบวนการทำงานทั้งหมดของงานที่จะต้องทำของผู้ที่ทำงานนี้ 
 • ตรวจสอบภาระงาน  ความสัมพันธ์ของภาระงานเหล่านี้กับส่วนงานอื่นๆ
 • สร้างความมั่นใจในการทำงานให้เป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้ทำหน้าที่นี้ไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป
 • ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
 • กำหนดชั่วโมงการทำงานอย่างชัดเจน
 • กำหนดการประมวลผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ของการแบบออกแบบงาน (Job Design)

ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบงานที่ดี

 1. ได้เจ้าหน้าที่ตรงกับงาน : การออกแบบงานที่ดีจะช่วยให้มีข้อเสนอแนะเพื่อ ให้สามารถงานได้ดี  เจ้าหน้าที่สามารถเลือกที่จะทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง และมีสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างที่ตนต้องการ ภายในที่ทำงาน
 2. การฝึกอบรมพนักงาน : การฝึกอบรมพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ซึงตรงข้ามกับทฤษฎี “การให้พนักงานเรียนรู้งานต่างด้วยตนเอง ทำการลองผิดลองถูกแบบคนเดียว” การออกแบบงานจะเน้นการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงสิ่งดีๆ ที่พวกเขาจะต้องทำ หรือเรียกร้องวิธีการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 3. ตารางเวลาทำงาน : การออกแบบงานเป็นการนำเสนอผลงานที่ดีและกำหนดกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระงานที่จะต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จ
 4. ทัศนคติต่อการทำงาน : การออกแบบงานที่ดีจะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและความรู้สึกรักงานที่ทำ  และเป็นการลดความเครียดในขั้นตอนการทำงานของตน

การอออกแบบงาน (Job Design) เป็นกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่อง และจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทำการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลานั้นๆ และเกิดความผูกพันของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานร่วมกัน และเกิดแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

การออกแบบงาน (Job Design)  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานของตำแหน่งงานที่วิเคราะห์ หรือ ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ  และทำการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์งานเหล่านั้น   นอกจากนั้นก็นำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับและแบ่งกลุ่มของปัญหา เพื่อจัดพวกของกลุ่มปัญหา  และทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาว่ามีปัญหาใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันของงาน และอะไรเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานนั้นๆ ที่จะต้องผันแปรไปตามการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลแล้วมาทำการ “ออกแบบงาน (Job Design)” ให้ได้คำตอบเพื่อนำไปกำหนดเป็นนิยามและกำหนดหน้าที่ของภาระงานในตำแหน่งเหล่านั้น หรือ หน่วยงานั้นๆ ที่จะต้องกระทำให้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ หน่วยงานใดอยากให้ผม เข้าไปช่วยแนะนำวิธีการ หรือ นำเสนอแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์งานและ ออกแบบงาน สามารถติดต่อได้ที่ คุณเอกกมล เอียมศรี โทรศัพท์ 081 588 1532  หรือ อีเมล์ info@interfinn.com และ ekamol.eiamsri@windowslive.com ได้ตลอดเวลาครับ

 

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับ

 

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

http://eiamsri.wordpress.com 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เอกกมลเอี่ยมศรี วันที่ : 23/02/2013 เวลา : 13.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newmanagement
เอกกมล เอียมศรีผู้เรียบเรียง www.interfinn.com

สวัสดีครับ ก็สามารถนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ภูไทแลนด์ วันที่ : 23/02/2013 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pip200

สวัสดีคะ พูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP ด้วยใช่ไหมคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน