• อมต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : newslifeok@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 53
  • จำนวนผู้ชม : 138408
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
นักข่าวชีวิต
สิ่งที่คุณค้นหา อาจทั้งชีวิต คุณ..พบได้ที่นี่ อ่านเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ ประวัติบุคคล ความเป็นมาเป็นไป พอดีพอร้าย ประสบการณ์ตื่นเต้น เร้าใจ เรื่องรัก เรื่องชีวิต เรื่องแนวๆ ชวนฉงน แล้วพบกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/newslife
วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2554
Posted by อมต , ผู้อ่าน : 3060 , 10:40:37 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน arattikron โหวตเรื่องนี้

ค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่....

เรื่องจริง! ที่เกิดขึ้น..ปีพุทธศักราช 2501

ธงชาติไทย..กับอำนาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนปราสาทพระวิหาร..
หลักฐานที่ชาติไทย..คนไทย
สามารถแสดงให้ปรากฎต่อชาวโลกได้เช่นกัน

ณ ช่วงเวลานั้นมีคนไทยกลุ่มหนึ่งหาญกล้ามุ่งหน้าสู่.....
ผืนแผ่นดินปราสาทพระวิหาร 
ช่วงชายแดนรอยต่อของไทยกับเขมร

 

Part one Discover important evidence.

This land belong to whom

Discover new piece of evidence

Real story that occurred in B.E. 2501


Thai National Flag and the sovereignty

over Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple).

Evident that Thai country…Thai people

can also perform to public of people of the world.

At that moment,

there was one group of  Thai valiant to

head Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple)

over the boundary line between Thai and Cambodia.

 

เมื่อปีพุทธศักราช 2501 มีเหตุการณ์พิพาทเกิดขึ้น
ระหว่างไทยกับกัมพูชา (เขมร)
กรณีเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนปราสาทพระวิหาร
เราจึงต้องใช้คำว่า..หาญกล้า กับพวกเขา..ที่กล้าเผชิญภัยข้างหน้า 
โดยไม่หวั่นกลัว อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อต้องอยู่ในดินแดน
ที่กำลังเกิดเรื่องพิพาทกัน พวกเขากลับมุ่งมั่น ต่อความคิด
ความต้องการ ด้วยจิตสำนึกรักชาติ
เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ เหตุการณ์..ที่เกิดขึ้น
เหนือดินแดนปราสาทพระวิหาร ณ ช่วงเวลานั้น

พวกเขาเดินทางไปที่นั่น...ดินแดนปราสาทพระวิหาร
เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง "แผ่นดินของใคร"
(เดิมใช้ชื่อเรื่องว่า แผ่นดินฉกรรจ์)

 

 In B.E. 2501; a dispute event occurred between

Thai and Cambodia (Khamere). In case to concern

about sovereignty above Phra Vihan Temple.

 

We must define them as valiant for them

that dare to adventure ahead without fearing

what might happen when they must remain

in terrain that was under dispute.

In stead they had ambition to the idea,

the need, the conscious of nationalism

to record the event which occurred above

at Phra Vihan Territory at that moment.

 

They traveled to that site Vihan Temple Territory

(Preah Vihear Temple) to record the Thai film

“This land belong to whom” (prior name violent land).

 

ทั้ง ๆ ที่  ณ ช่วงเวลานั้น.....
พุทธศักราช 2501 ไทยกับกัมพูชามีข้อพิพาท
กรณีกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทพระวิหาร

วันที่ 4 สิงหาคม  2501
รัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางชายแดนไทยด้านกัมพูชา 
รวม 5 จังหวัด คือ จันทบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
และอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม  2501  รัฐบาลกัมพูชาตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 
หลังจากที่การเจรจาไม่บรรลุผล
ต่อมาเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2502
กัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ขอศาลวินิจฉัยให้ไทยถอนกำลังออกจากเขาพระวิหาร 
และชี้ขาดเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร

....15 มิถุนายน พ.ศ. 2505  
ศาลโลกได้มีคำตัดสินพิพากษาให้ปราสาทเขาพระวิหาร
เป็นของกัมพูชา......

However, in that time.

B.E. 2501, Thai and Cambodia had disputed concerning to

authority  over Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

Dated August 4, B.E. 2501

Thai government declared emergency situation

over Thai-Cambodia border. 

Included five provinces that is Chanthaburi, 

Surin,  Bhureerum,  Srisakhed

and Dej Udom Country,  Ubon Fachathani Province.

Dated December 1, B.E. 2501

Cambodia government denied diplomacy relationship

with Thai after negotiation did not succeed.


Later in dated October 6, B.E. 2502

Cambodia prosecuted to International Justice Court  appealing

the court to consider Thai to abandon troop out of

Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple)

and clarified about the sovereignty

above Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

....June 15, B.E. 2505

World Court had sentenced the decision

that Vihan Temple (Preah Vihear Temple)

belong to Cambodia.

ประเด็นทางกฎหมาย ตามที่มาจากมติชนออนไลน์ มีดังนี้
“ตามคําร้องของกัมพูชาที่สำคัญ 
ที่ให้ศาลโลกวินิจฉัยคือประเด็นที่ว่า
กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน
อันเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหาร

โดยสรุป ไทยแพ้ในประเด็นเรื่องของแผนที่
ที่ไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศสจัดทำขึ้น
เพราะไทยขาดผู้เชี่ยวชาญ
แม้ประเทศไทยจะไม่มีส่วนในการทำแผนที่
แต่ประเทศไทยก็ไม่เคยคัดค้าน หรือประท้วง
เกี่ยวกับความถูกต้องของแผนที่
ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีโอกาสอยู่หลายครั้ง
ที่จะทักท้วงหรือประท้วงถึงความคลาดเคลื่อน
หรือความผิดพลาดของแผนที่

ซึ่งศาลโลกเห็นว่า การนิ่งเฉยของประเทศไทยเป็นเวลานาน
เท่ากับเป็นการยอมรับความถูกต้องของแผนที่แล้ว
จะมาปฏิเสธในภายหลังนั้น ไม่อาจกระทำได้

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ศาลโลกเห็นว่า
ประเทศไทยยอมรับอำนาจอธิปไตยของกัมพูชา
เหนือที่ตั้งปราสาทพระวิหารก็คือ
การที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ไปเยือนกึ่งเป็นทางการ
ที่ปราสาทพระวิหาร
ในครั้งนั้น กองทหารฝรั่งเศสได้ตั้งกองทหารเกียรติยศ
รับการเสด็จอย่างเต็มที่ และยังชักธงชาติของประเทศฝรั่งเศสด้วย

ซึ่งศาลโลกเห็นว่า  เท่ากับประเทศไทยยอมรับอำนาจอธิปไตย
เหนือปราสาทพระวิหารว่าเป็นของกัมพูชา
(ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส)"

 

A Judiciary Issue that came from Matichon on line

source as the following “according to the importance

appeal of Cambodia that nominated World Court

to clarify issue that Cambodia had sovereignty

over territory which located the Vihan Temple

(Preah Vihear Temple)".

Briefly Thai defeated in the issue about the map

which Thai had urged  French to get up,

because Thai lacked the specialist even though

Thai had no involvement in map making.

Though Thailand never resisted or protested

about  the accuracy of the map.

However, Thailand  manychanges to argue

or protest about inaccuracy or incorrectness of the map.

The World court viewed that the disregard of Thailand

for a long period of time equal to the acception

of the correctness of the previous map could not deny later.

Another reason that World Court viewed Thailand accepted

the sovereignty of  Cambodia over Phra Vihan Temple

(Preah Vihear Temple) location.  That was the visiting

semi-officially of  Phraya Dumrong Rachanuphab

at Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple); 

in that time, French's aumy had sent battalion of  honor

to greed  the arrival of  him and raised the French's flag

in that occasion.

The World Court viewed that meant Thai accepted

the sovereignty over Phra Vihan (Preah Vihear Temple)

belong to Cambodia.

( under the French’s colonial rule).

จริงหรือ..ที่คนไทย...ประเทศไทย  
ยอมรับตามที่ศาลโลกวินิจฉัยถึง
การที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เยือนปราสาทพระวิหาร...และธงชาติฝรั่งเศส

เชิญอ่านได้ ณ บัดนี้...

Is it true that… Thai people…. Thailand  accepted as

accordingly the World Court had sentenced

in the case of  Phraya Dumrong Rachanupab 

visitting Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple)

and French’s National Flag.

Invite you to read the following now…

 

 

 

 

                

 


            ย้อนรอยอดีตกลับไปเมือปีพุทธศักราช 2501 

 

 

 

 

 

 


อ้างเดิม

 

 

 

 


นัยสำคัญ...ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 4 ลักษณะ 2  เรื่องกรรมสิทธิ์  หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

มาตรา 1310  บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น โดยสุจริตไซร้ 
ท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นๆ .........

และหมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้กรรมสิทธิ์ 

ลักษณะ 3 ครอบครอง

มาตรา 1367  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน 
ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง

มาตรา 1368  บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้

มาตรา 1369  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บุคคลนั้นยึดถือเพื่อตน

มาตรา 1370  ผู้ครอบครองนั้น  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ครอบครองโดยสุจริต  โดยความสงบและโดยเปิดเผย


มาตรา 1371  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราว  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นได้ครอบครองติดต่อกันตลอดเวลา

มาตรา 1375  ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครอง โดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้  ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง  เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดีกว่า  ซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้....


ณ เวลานั้น ปีพุทธศักราช 2501 

ได้เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างไทยกับเขมร  ในการอ้างสิทธิอธิปไตย
เหนือดินแดนเขาพระวิหาร

กลุ่มชาวไทยจำนวนหนึ่ง เป็นทีมงานสร้างภาพยนตร์ไทย เรื่อง “แผ่นดินของใคร”
กลับฮึกเหิม กล้าหาญ ไม่ย่อท้อ หวั่นเกรงภยันตรายใด ๆ พวกเขาร่วมใจเดียวกัน
รักหวงแหนผืนแผ่นดินไทย  พากันเดินทางบุกบั่นฝ่าดินแดนเขาพระวิหาร 
เพื่อเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ โดยใช้เวลาเป็นแรมเดือน  ถ่ายทำในสถานที่จริง
...ณ ดินแดนเขาพระวิหาร 

(หลักฐานอ้างจากวันที่ระบุไว้หลังรูปภาพถ่าย..ธันวาคม 2501)
เป็นหลักฐานที่บ่งชี้เจตนารมณ์  และสำนึกรักแผ่นดิน 
หนึ่งในหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

 


Dating back in the past to B.E. 2501

Referring previously

Significance according to the qualify law of civil and trade.

Charter 4 case 2 about property holding group

1. The acquisition of property.

evidence in Thai history.Section 1310  Any private construct

building in land of other with honest intention. They clarify

that land owner hold the property of that building…….


And group 2  area of property and the usage of property

in case 3 holding.


Section 1367  Any private hold property by the intention

for himself that person get the property holding right.


Section 1368 Any private might acquire the right of holding

by the conquest of another individual.


Section 1369 Any Private hold a property

to give hypothesisbefore hand that person hold for himself.


Section 1370 That owner to give hypothesis before hand

that own with honest intention by tranquility and disclosure.


Section 1371 If proof that any private own the same property

twice give hypothesis that the person own the property

continuously.


Section 1375 If the owner was snatched the right of holding

by unlawful way to give hypothesis that the owner

has authority to return holding right. Except the opposition

has more authority above the property which is a reason

to revoke from previous owner.


At that moment in B.E. 2501,

a dispute occurred between Thai and Cambodia in claiming

sovereignty over Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple).


A group of Thai which was the film making team of  “This land

belong to whom” felt confidence valiant desolate or feared any

approaching harm. They were under unanimous mind, loyal to

Thai with value. They journeyed adventurously into Phra Vihan

Territory (Preah Vihear Temple) to shoot the film by taking

monthly of time in real location.


….At Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple)

(evidence referred from date defined behind photograph…

December B.E. 2501) It was the evidence which pointed

the desire and the faithfulness to homeland,

one of the important

evidence in Thai history.


 

 

 


ฉลอง  กลิ่นพิกุล  เป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ ได้ลำดับภาพฟิล์มหนัง  และเก็บภาพนิ่งเบื้องหลังการถ่ายทำไว้  หลังภาพถ่ายระบุวันเดือนปี  คือ ธันวาคม 2501  ข้ามปีมาจนถึงปี พ.ศ. 2502  การถ่ายทำภาพยนตร์จึงเสร็จสมบูรณ์  ใช้เวลาการถ่ายทำ  เหนือผืนแผ่นดินปราสาทพระวิหาร  ต่อเนื่องกันหลายเดือน 

 

 


Chalong Klinpikuln who was a film narrator had narrated a film and recorded film shot of film making behind the scene. Behind photograph defined the date that was B.E.2501 continue to B.E. 2502 the film making accomplish. Take time in film making over Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple) continuously many months.

          
ภาพยนตร์เรื่อง “แผ่นดินของใคร”  เป็นภาพยนตร์ฟิล์ม16 มม.  นำออกฉายเป็นทางการเมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2502   เปิดฉายถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2502  ที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร 
 
นำแสดงโดย ทักษิณ แจ่มผล,   แมน ธีระพล,  วิชิต ไวงาน,  เชาว์ แคล่วคล่อง, สมพงษ์ กงสุวรรณ,  สุทิน บัณฑิตกุล,  สมชาย ปัญทรางกูร  แสดงประกอบโดย วิไลวรรณ วัฒนพานิช,  ปรียา รุ่งเรือง (ซึ่งต่อมาปรียา  รุ่งเรือง ได้รับฉายาอันโด่งดังว่านางเอกหนังอกเขาพระวิหาร และแสดงนำในตำนานภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่นาคพระโขนง) หนังพากย์โดย สมพงษ์ พิมพ์พร-สายพิณ และสีเทา


คณะผู้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “แผ่นดินของใคร” ได้บันทึกภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นภาพขาวดำ โดยช่างถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ ฉลอง  กลิ่นพิกุล บุคคลหนึ่งเดียวที่มีแนวคิดเป็นอัตลักษณ์  โดดเด่น  ด้วยวิธีการนำเสนอภาพอย่างอาจหาญ มีหัวคิดก้าวล้ำนำยุค การใช้ความกล้าบ้าบิ่นในการถ่ายทำ เพื่อให้มุมกล้องออกมาสวยงาม  ลักษณะภาพที่ถ่ายทำเป็นมุมกล้องมุมสูง ลักษณะ bird eyes view 


The movie “This land belong to whom” in a 16 mm. film sent to

project formally in dated November 24, B.E. 2502, projected till

December 4, B.E. 2502 in Phatthanakorn Theater.


Lead performer Thaksin Jampol, Man Thiraphon, Vichit Vaignan,

Chouw Klaevklong, Somphong Kongsuwan, Suthin Bhunditkul,

Somchai Phuntharangkul, minor role actor by Viraiwan Wattanapanich,Preeya Rungruang, ( which later Preeya Rungruang who got a

nick name Phra Vihan Chest Actress and a lead performer in

Thai legend film, Mae Nark Phra Kanong) Movie dubbed by

Somphong, Pimporn-Saipin and Sithouw.The film making team of “This land belong to whom”, had

recorded behind the scene screen shot in black and white by

film photographer in this Chalong Klinpikuln, a person with

unique idea. Brilliantly by expressing picture with valiant ways.


He had progressive to epic idea use bold way in film shooting

to make a panorama view impressive. The type of picture that

recorded was made in high view in bird eye view prototype.


การถ่ายภาพจากมุมสูง ช่างถ่ายภาพยนตร์คงจินตนาการให้ภาพแสดงออกมา ให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ บริเวณดินแดนเขาพระวิหาร ทั้งที่ยุคนั้นไม่มีอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีจักรกลเข้าช่วยดังโลกยุค พ.ศ. 2552


Photography from high view point film, photographer might

imagine how the picture would show out to give ability to see

scenery picturesque around Phra Vihan mountain territory even

though that epic had no apparatus for technology of mechanic

to pull the world epic to B.E.2552.

 

 

 
ภาพประวัติศาสตร์ไทย ณ ดินแดนปราสาทพระวิหาร  ถูกจารึกไว้ 
และเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง 
(ภาพต้นฉบับ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ   ) 

ภาพแสดงถึงฝีมือการถ่ายทำด้วยมันสมอง ไอเดียความคิดที่ก้าวหน้า ท้าทาย เป็นความฉลาดของคนไทยยุคก่อน  ที่เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

 
Historical picture of Thai at Phra Vihan Temple Territory (Preah

Vihear Temple) was recorded and difficult to find occasion to

observe( the original picture was copyright of Amta). Picture

revealed photography ability and intelligent of Thai in the past

that called villager intellect.

 

      
การถ่ายภาพมุมสูง  โดยการสร้างนั่งร้านไม้ไผ่ สูงเท่ากับตึก 4 ชั้นทีเดียว มีลักษณะลาดเทลงมา รถล้อเลื่อน สามารถชักลากขึ้นลง  ระหว่างพื้นดินด้านล่าง  สู่ยอดบนสุด รถลากบรรทุกช่างถ่ายภาพยนตร์  และผู้ช่วยช่างภาพ  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์  ช่างภาพต้องใจถึงทีเดียว ไม่กลัวความสูง จึงกล้าบ้าบิ่น ท้าทายความสูงได้ขนาดนั้น

 

High view point photograph by construct bamboo scaffold

with high equal to four stories high building with the property

of slope down with wheel cart able to tug up and down

between ground up to the peak. The wheel cart loaded

photographer and assistant photographer, camera and

photography device. The photographer must be quite bold, no

fear of height to dare enough to challenge that large amount of

height.  

 

          
จากในภาพ ยอดบนสุดของนั่งร้าน  ช่างถ่ายภาพยนตร์ไทยชื่อฉลอง กลิ่นพิกุล คนสวมหมวกปีกกลมใบเล็ก เป็นคาเรคเตอร์ประจำตัว  บอกถึงความเป็นตัวเขาได้อย่างชัดเจน กล้า ท้าทาย ไม่หยุดนิ่ง พร้อมก้าวไปข้างหน้า  เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะของเขา.. ที่ไม่มีใครเหมือน

 
In the picture, peak of the scaffold, a Thai photographer’s 

name Chalong Klinpikuln , the man wearing round wing hat as

a unique character could express out of his identity clearly.

Brave, challenging, motivate ready to move forward was a

striking uniqueness of him no one alike him.

 

 

ฉลอง  กลิ่นพิกุล ช่างถ่ายภาพยนตร์ไทย (คนสวมหมวกปีกกลม) ยุคก่อนปี พ.ศ. 2500  ฉลองถ่ายรูปกับดารานำชาย ทักษิณ  แจ่มผล (คนกลาง)  แมน  ธีระพล

Chalong Klinpikuln, Thai photographer, (the man wearing round

wing hat) in date before B.E. 2500. Chalong posted a picture

with lead actor Thuksin Jampol (in the center) Man Thirapol.
 


ยังมีภาพเบื้องหลังอีกภาพหนึ่ง ที่บ่งบอกตัวตนของ ฉลอง ได้อย่างชัดเจน ช่างถ่ายภาพยนตร์ผู้กล้า ท้าทายโลก  เป็นภาพที่ ฉลองกำลังนอนเหยียดยาว  ในมือถือกล้องถ่ายภาพยนตร์  เพื่อจับภาพขณะรถถังวิ่งผ่าน  ฉลองกล้าให้รถถังวิ่งเฉียดผ่านตัว  เพื่อการบันทึกภาพให้สมจริงสมจัง  สร้างความระทึกขวัญ ตื่นเต้นและท้าทาย
 

 

There were still another pictures behind the scene that

indicated the identity of Chalong clearly. A brave photographer

challenging the world; a picture that Chalong lied down in hand

holding film camera to capture pictures during tank ran across.

Chalong there to around tank passed closely by him to take

pictures with depth, give excitement alertness and challenging.

 

 

 

 

            
และที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะภาพถ่ายมุมสูงนี้  ยังเป็นภาพประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานสำคัญของชาติไทย เหนือดินแดนเขาพระวิหาร ได้ถูกบันทึกภาพเก็บไว้  เมื่อปีพุทธศักราช 2501  โดยทายาทของฉลอง เป็นผู้ค้นพบ เมื่อปี 2548 และอนุญาตนำออกเผยแพร่ในคราวนี้เอง 


ภาพสำคัญภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงคนไทยกลุ่มหนึ่ง ที่กล้าหาญ กล้าแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในอธิปไตยของไทย  เหนือดินแดน...........ปราสาทพระวิหาร 

 


(อย่าลืมนะครับ...ณ เวลานั้น พ.ศ. 2501  เขมรยังไม่ยื่นฟ้องศาลโลก  ยังไม่มีคำตัดสินพิพากษา..15 มิ.ย. 2505 แต่ธงชาติไทย หรือการเข้าใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ ได้มีเกิดขึ้นมานานแล้ว และอย่างต่อเนื่อง.....!!!!!!)

 

And the most important specifically, this high view point

photograph was a historical image, was a significant of

Thailand over Phra Vihan mountain territory (Preah Vihear

Temple) was recorded in B.E. 2501. By the descendant of

Chalong had discovered in B.E. 2548, and allowed to publicize

in this occasion.
This important photograph revealed of a group of Thai that

dared bold to express the pride in liberty of Thai above

territory….


Phra Vihan Temple
 (
Preah Vihear Temple).

(Do not forget….at that moment 2501 Cambodia did not

appeal to World Court neither had any sentences….June 15,

B.E. 2505, but Thai’s flag. Either the usage in property had

long occurred and continuously….!!!!!).

 
 
 


คนไทยกลุ่มนี้ ได้เชิญ ธงชาติไทย ขึ้นสู่ยอดเสาเหนือแผ่นดินปราสาทพระวิหาร  ด้วยความรัก..ผืนแผ่นดินของไทย  และยึดถือในกรรมสิทธิ์ครอบครอง ดังภาพที่เห็น  เบื้องล่างบนผืนดิน มีดารานักแสดง หนึ่งในนั้น คือ ปรียา  รุ่งเรือง  ที่เห็นฉากด้านหลังคือ ปราสาทพระวิหาร

 
 
These group of Thais had installed Thai’s flag to the top of the

pole above Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple).

With loyalty..on Thai nation territory and confiscated in

property holding as the picture scene below. On the land had

an actor, one of that was Preeya Rungruang seen on the scene

behind was Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

 
 
 
 
 

 
บทพิสูจน์ 


ฉะนั้น ภาพยนตร์เรื่อง
แผ่นดินของใคร ยังมีประเด็นอีกประการที่สำคัญ เรื่องจิตสำนึก เจตนารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอดความรักชาติ ความหวงแหนผืนแผ่นดินไทย


คณะผู้สร้าง ผู้แสดงและผู้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจกันเต็มที่ 

 
 

Therefore, the movie “This land belong to whom” still had an

important issue another point that was conscious, desire, to

express the loyalty and guard with ardent care on Thai

territory.

 


The construction team, performer and photographer in this film

devoted man power and spirit in full ability.
 
 


ดารานำ ทักษิณ แจ่มผล ได้รับรางวัลแสดงนำชายยอดเยี่ยม
จากงานการประกวดตุ๊กตาทอง ปี 2502  จากภาพยนตร์เรื่องนี้ 
เป็นบทพิสูจน์คุณค่าของหนังไทยเรื่องนี้

 
และนี่คือ...บทพิสูจน์ความรักชาติของคนไทย
ที่มีตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

 

 


Lead actor, Thaksin Jampol, received leading merit actor prize

from Golden Doll Contest Fair B.E. 2502. From this film was a

proof of value of this Thai film.
 
 
 

And this was…the proof of Thai faithfulness to nation since all

epics in all time.
 
 
 

      
 


โครงเรื่อง ภาพยนตร์ไทย “แผ่นดินของใคร

ถ่ายทำ
เมื่อ พ.ศ. 2501


แมนและวิไลวรรณ สองสายลับของทางการ ปลอมตัวเพื่อสกัดกั้นการรุกรานอธิปไตยจากต่างชาติ 
         
(ขุน สองฟ้า หนุ่มนักขายยาเร่ ) บริเวณชายแดน แต่แท้จริงแล้วเป็นตำรวจที่มาร่วมขบวนการนี้  เพื่อผนึกกำลังแรงสามัคคีต่อต้านผู้ที่คิดร้ายทำลายชาติให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

 

The plot Thai film “This land belong to whom” recorded in B.E.

2501.

Man and Viraiwan, two spics of government disguised to intercept the i

ntruding sovereignty from foreign nation.

(Khoon Song Fha, a wandering medicine man) around frontier, but in

reality was a police involved in ban to consolidate power and harmonized

to resist the plot of the bandit to destroy the nation to become extinct

from Thailand.
 
 

บทส่งท้าย :


หลังจากคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่  15  มิถุนายน 2505  ตัดสินให้ ปราสาทพระวิหาร ตกเป็นของกัมพูชา โรงภาพยนตร์บรอดเวย์ตัดสินใจนำภาพยนตร์ไทยเรื่อง 
แผ่นดินของใคร มาเปิดฉายซ้ำวันที่ 14 กรกฎาคม 2505


ปัจจุบันฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังคงมีหลงเหลือ  และอยู่ในการบูรณะสภาพ

โดย
เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ/พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

นครปฐม
                     

      
     
Conclusion

After the sentence of International Justice Court

in June 15,B.E. 2505 sentenced the Phra Vihan Temple 

(Preah Vihear Temple) belong to Cambodia. Broadway Theater

decided to broadcast


Thai movie “ This land belong to whom” re-projected

in date July 14, B.E. 2505.

A
t present, this film still remain and under care taking by
National Film

Hall officer/ Thai Film Museum Nakorn Phra Tom.

Information reference……
th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินของใคร

 


แหล่งข้อมูลจาก..
th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินของใคร
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/3/3a/Whitepage.pdf

           
http://hilight.kapook.com/view/20151

ทุกความเห็นมีค่า..กว่าที่คิด 

ร่วมกันคิด..คงสมจิตชนะภัยไม่เกินฝัน

ภัยของชาติ..มีมาร่วมฝ่าฟัน

ทุกความฝัน..เป็นจริงได้..ให้โหวตดู..ขอเชิญโหวต!
      

 

 

 

The international:

Part one Discover important evidence.

This land belong to whom

 

Discover new piece of evidence


Real story that occurred in B.E. 2501

    

Thai National Flag and the sovereignty over Phra Vihan Temple Territory

(Preah Vihear Temple). Evident that Thai country…Thai people can also

perform to public of people of the world.

 

     At that moment, there was one group of Thai valiant to head

Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple) over the boundary line

between Thai and Cambodia.

 

     In B.E. 2501; a dispute event occurred between Thai and

Cambodia (Khamere). In case to concern about sovereignty above

Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

 

     We must define them as valiant for them that dare to adventure ahead

without fearing what might happen when they must remain in terrain

that was under dispute. In stead they had ambition to the idea, the need,

the conscious of nationalism to record the event which occurred above at

Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple)  at that moment.

 

     They traveled to that site Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple)

to record the Thai film “This land belong to whom” (prior name violent land).

 

     However, in that time.

 

     B.E. 2501, Thai and Cambodia had disputed concerning to authority 

over Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

 

     Dated August 4, B.E. 2501 Thai government declared emergency situation

over Thai-Cambodia border. Included five provinces that is Chanthaburi,

Surin, Bhureerum, Srisakhed and Dej Udom County, Ubon Rachathani Province.

 

     Dated December 1, B.E. 2501 Cambodia government denied diplomacy

relationship with Thai after negotiation did not succeed.


            Later in dated October 6, B.E. 2502 Cambodia prosecute to Internaional Justice Court

appealing the court to consider Thai to abandon troop out of Phra vihan Territory

(Preah Vihear Temple) and clarified about the sovereignty above Phra Vihan Temple


(Preah Vihear Temple).


....June 15, B.E. 2505 World Court had sentenced the decision that Vihan Temple

(Preah Vihear Temple) belong to Cambodia.
 

         A Judiciary Issue that came from Matichon online source as the following

"according to the importance appeal of Cambodia that nominated World Court

to clarify issue that
Cambodia had sovereignty over territory which located

the Vihan Temple (Preah Vihear Temple)".
 

     Briefly Thai defeated in the issue about the map which Thai had urged  French

to get up, because Thai lacked the specialist even though Thai had no involvement

in map making. Though Thailand never resisted or protested about  the accuracy of

the map. However, Thailand  many changes to argue or protest about inaccuracy

or incorrectness of the map.

 

     The World Court viewed that the disregard of Thailand for a long period of time

equal to the acception of the correctness of the previous map could not deny later.

 

     Another reason that World Court viewed Thailand accepted the sovereignty of

Cambodia over Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple) location. That was the visiting

semi-officially of Phraya Dumrong Rachanuphab at Phra Vihan Temple

(Preah Vihear Temple); in that time, French’s army had sent battalion of honor

to greed the arrival of him and raised the French’s flag in that occasion.

 

     The World Court viewed that meant Thai accepted the sovereignty

over Phra Vihan (Preah Vihear Temple) belong to Cambodia.

(under the French’s colonial rule).

 

     Is it true that… Thai people…. Thailand  accepted as accordingly the World Court

had sentenced in the case of Phraya Dumrong Rachanupab  visitting Phra Vihan Temple

(Preah Vihear Temple) and French’s National Flag.

 

     Invite you to read the following now…

 

     Dating back in the past to B.E. 2501

 

     Referring previously

 

     Significance according to the qualify law of civil and trade.

 

Charter 4 case 2 about property holding group 1. The acquisition of property.

 

     Section 1310  Any private construct building in land of other with honest intention.

They clarify that land owner hold the property of that building…….

 

       And group 2  area of property and the usage of property in case 3 holding.

 

       Section 1367  Any private hold property by the intention for himself

that person get the property holding right.

 

       Section 1368 Any private might acquire the right of holding by

the conquest of another individual.

 

       Section 1369 Any Private hold a property to give hypothesis

before hand that person hold for himself.

 

       Section 1370 That owner to give hypothesis before hand

that own with honest intention by tranquility and disclosure.

 

       Section 1371 If proof that any private own the same property twice give

hypothesis that the person own the property continuously.

 

       Section 1375 If the owner was snatched the right of holding by unlawful way

to give hypothesis that the owner has authority to return holding right.

Except the opposition has more authority above the property which is a reason to

revoke from previous owner.

           At that moment in B.E. 2501, a dispute occurred between Thai and Cambodia

in claiming sovereignty over Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple).

           A group of Thai which was the film making team of "This land belong to whom

" felt comfidence valiant desolate or feared any approaching harm.  They were under

unanimous mind, loyal to Thai with value. They journeyed adventurously into

Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple) to shoot the film by taking monthly of time

in real location.

            ...At Phra Vihan Territory (Preah Vihear Temple) (evidence referred from date defined

behind photograph...December B.E. 2501)

           It was the evidence which pointed the desire and the faithfulness to homeland,

one of the important evidence in Thai history.

 

         "Chalong Klinpikuln" who was a film narrator had narrated a film

and recorded film shot of film making behind the scene. Behind photograph defined the date

that was B.E.2501 continue to B.E. 2502 the film making accomplish. Take time in film

making over Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple)  continuously many months.

 

          The movie “This land belong to whom”in a 16 mm. film sent to project formally

in dated November 24, B.E. 2502, projected till December 4, B.E. 2502 in Phatthanakorn Theater.

 

        Lead performer Thaksin Jampol, Man Thiraphon, Vichit Vaignan, Chouw Klaevklong,

Somphong Kongsuwan, Suthin Bhunditkul, Somchai Phuntharangkul, minor role actor

by Viraiwan Wattanapanich, Preeya Rungruang, ( which later Preeya Rungruang who got a nick name

Phra Vihan Chest Actress and a lead performer in Thai legend film, Mae Nark Phra Kanong)

Movie dubbed by Somphong, Pimporn-Saipin and Sithouw.

 

           The film making team of “This land belong to whom”, had recorded behind the scene

screen shot in black and white by film photographer in this Chalong Klinpikuln, a person

with unique idea. Brilliantly by expressing picture with valiant ways. He had progressive

to epic idea use bold way in film shooting to make a panorama view impressive. The type of

picture that recorded was made in high view in bird eye view prototype.

 

          Photography from high view point film, photographer might imagine

how the picture would show out to give ability to see scenery picturesque around

Phra Vihan mountain territory (Preah Vihear Temple) even though that epic had no

apparatus for technology of mechanic to pull the world epic to B.E.2552.

 

          Historical picture of Thai at Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple)

was recorded and difficult to find occasion to observe (the original picture was copyright

of Amta). Picture revealed photography ability and intelligent of Thai in the past

that called villager intellect.

 

           High view point photograph by construct bamboo scaffold with high equal

to four stories high building with the property of slope down with wheel cart

able to tug up and down between ground up to the peak. The wheel cart loaded

photographer and assistant photographer, camera and photography device.

The photographer must be quite bold, no fear of height to dare enough

to challenge that large amount of height.

 

          In the picture, peak of the scaffold, a Thai photographer’s  name "Chalong Klinpikuln" ,

the man wearing round wing hat as a unique character could express out of his

identity clearly. Brave, challenging, motivate ready to move forward was a striking

uniqueness of him no one alike him.

 

          Chalong Klinpikuln, Thai photographer, (the man wearing round wing hat)

in date before B.E. 2500. Chalong posted a picture with lead actor Thuksin Jampol

(in the center) Man Thirapol.

 

            There were still another pictures behind the scene that indicated the identity

of "Chalong" clearly. A brave photographer challenging the world; a picture that "Chalong"

lied down in hand holding film camera to capture pictures during tank ran across.

"Chalong" there to around tank passed closely by him to take pictures with depth,

give excitement alertness and challenging.

 

            And the most important specifically, this high view point photograph was

a historical image, was a significant of Thailand over Phra Vihan mountain territory

(Preah Vihear Temple) was recorded in B.E. 2501. By the descendant of Chalong had

discovered in B.E. 2548, and allowed to publicize in this occasion.

 

             This important photograph revealed of a group of Thai that dared bold

to express the pride in liberty of Thai above territory….Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

          (Do not forget….at that moment 2501 Cambodia did not appeal to

World Court neither had any sentences….June 15, B.E. 2505, but Thai’s flag.

Either the usage in property had long occurred and continuously….!!!!!).

 

            These group of Thais had installed Thai’s flag to the top of the pole above

Phra Vihan Temple Territory (Preah Vihear Temple). With loyalty..

on Thai nation territory and confiscated in property holding as the picture scene below.

On the land had an actor, one of that was Preeya Rungruang seen on the scene behind

was Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple).

 

            Therefore, the movie “This land belong to whom” still had an important issue

another point that was conscious, desire, to express the loyalty and guard with ardent

care on Thai territory.

 

           The construction team, performer and photographer in this film devoted man power

and spirit in full ability.

 

            Lead actor, Thaksin Jampol, received leading merit actor prize from Golden Doll

Contest Fair B.E. 2502. From this film was a proof of value of this Thai film.

 

            And this was…the proof of Thai faithfulness to nation since all epics in all time.

 

           The plot Thai film “This land belong to whom” recorded in B.E. 2501.

 

           Man and Viraiwan, two spics of government disguised to intercept the intruding

sovereignty from foreign nation.

 

           (Khoon Song Fha, a wandering medicine man) around frontier, but in reality

was a police involved in ban to consolidate power and harmonized to resist

the plot of the bandit to destroy the nation to become extinct from Thailand.

 

           Conclusion

 

           After the sentence of International Justice Court  in June 15,B.E. 2505 sentenced

the Phra Vihan Temple (Preah Vihear Temple) belong to Cambodia. Broadway Theater

decided to broadcast Thai movie “ This land belong to whom” re-projected in date July 14, B.E. 2505.

 

 

 

           At present, this film still remain and under care taking by National Film Hall officer/

Thai Film Museum Nakorn Phra Tom.

 

           Information reference……th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินของใคร    

Part one Discover important evidence. This land belong to whom
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อมต วันที่ : 05/07/2011 เวลา : 09.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newslife
ถ้าคุณรู้  คุณเห็น  พบกันที่นี่ ..นิวส์ไลฟ์ กับชีวิตหลากหลาย เรื่องราวอัน.. อมตชีวิต..ไม่รู้จบ หมุนไปไม่รู้สิ้น  ดิ้นมาเกิดแล้วตายกายฝังดิน  ทำดี..คนยินข่าวกล่าวขานเป็นตำนาน  ทำชั่ว..ล่มลาญแหลก..แตกตำ..ไม่นาน

ขอบคุณ @คุณอะหนึ่ง ที่มาเยือน
แม้อ่านยากไปนิด แต่หากเข้าใจเยอะ
ก็ไม่เป็นไร แต่จะพยายามปรับให้อ่านง่าย
ด้วยคารวะ--และขอบคุณคำติชม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 04/07/2011 เวลา : 23.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

แวะมาอ่านคร่าวๆครับ (ตัวอักษรตีกันอ่านยากไปนิด)
น่าสนใจมาก หลักฐานจากภาพเก่า

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


จริงหรือ..คนไทยยอมรับตามที่ศาลโลกวินิจฉัย คราวที่กรมพระยาดำรงฯ ไปเยือนปราสาทพระวิหาร
จริง
8 คน
ไม่จริง
16 คน

  โหวต 24 คน