• อมต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : newslifeok@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 53
  • จำนวนผู้ชม : 138247
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
นักข่าวชีวิต
สิ่งที่คุณค้นหา อาจทั้งชีวิต คุณ..พบได้ที่นี่ อ่านเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ ประวัติบุคคล ความเป็นมาเป็นไป พอดีพอร้าย ประสบการณ์ตื่นเต้น เร้าใจ เรื่องรัก เรื่องชีวิต เรื่องแนวๆ ชวนฉงน แล้วพบกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/newslife
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558
Posted by อมต , ผู้อ่าน : 1951 , 16:01:12 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การใช้ชีวิตของชาวพุทธในดินแดนยุโรป
ที่มีศาสนาประจำชาติต่างกัน ผู้คนนับถือศรัทธาในศาสนาต่างกัน
ดังนั้น การดำรงชีวิต และความคิด วิถีปฏิบัติแนวพุทธ
จึงต้องประสบความยากลำบาก ทั้งขาดแคลนวัตถุสิ่งของ สถานที่ ฯลฯ
และขาดความเข้าใจจากเจ้าของถิ่นที่ตนมาอาศัย

"Pachsana" พยาบาลสาวไทย
ใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่ประเทศอังกฤษ ยาวนานสามสิบปี
มีใจมั่นคงในพุทธศาสนา ดำรงชีวิตผ่านมาทั้งสุขทุกข์
แม้ดินแดนอังกฤษ บริบูรณ์มากด้วยความเจริญศิวิไลย์
พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี  
มอบสุขนิยมทางกาย
ด้วยความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังนั้น คุณภาพทางใจแห่งพุทธะ จึงยังลำบากที่จะอุดมมั่งคั่ง
ไม่เหมือนแดนพุทธแห่งไทย
ที่มีสถานที่ วัด สิ่งของ ฯลฯ มากมายที่ส่งเสริม
ช่วยให้ไม่ลำบากต่อการปฏิบัติกิจของชาวพุทธ

ถึงกระนั้น ในความยากลำบาก ก็เป็นสิ่งพิสูจน์
ความมั่นคงของจิตใจแห่งพุทธะ
การร่วมกิจธุระเผยแผ่ธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
จึงเป็นที่สุดแห่งความปีติสุขในธรรม ตามหน้าที่ชาวพุทธ
เธอได้ร่วมสานสร้างเส้นทางธรรมให้บรรลุจุดหมาย
อันใดเล่าจะประเสริฐยิ่ง  เกินกว่าการให้ธรรมะ
เฉพาะอย่างยิ่งในต่างถิ่นฐานแดนไกลเช่นนี้

ไม่ว่าคุณภาพชีวิตของชาวยุโรปจะเพียบพร้อมมากมาย
แต่คุณภาพจิตใจแห่งพุทธะนั้น ยังต้องเสริมเติมอีก
เพื่อให้สัจธรรมนั้น หยั่งรากฐานยั่งยืน
ทุกแห่งหน ทุกที่ ทุกกาล ทุกเวลา
พยาบาลสาวไทย รวมทั้งคนไทยกลุ่มหนึ่งในอังกฤษ
ยังยืนหยัด เข้มแข็ง อดทนทำหน้าที่พุทธะ
ตลอดสามสิบปีที่เธอจากบ้านเกิดเมืองไทย
จิตยังมั่นคง 
ไม่หวั่นไหว แนบแน่น
ยึดถือธรรมะแห่งพุทธศาสนาเป็นหลักครองตนตลอดมา

ทัวร์ธรรมท่องแดนอังกฤษ จึงปรากฏขึ้น--
ให้คนไทยได้ร่วมเส้นทางปีติสุขนี้ 
ธรรมะแห่งพุทธะก้าวสู่แดนอังกฤษ
ลงรากปักหลักชัย และขับเคลื่อนโดยคนไทย
พยาบาลสาวไทยและกลุ่มคนไทย ได้ทำหน้าที่แห่งพุทธะ
เป็นสื่อข่าวนำธรรมกิจนี้มาให้ชาวไทย ชาวพุทธ
ได้ร่วมทัศนา ชื่นชมบุญบารมีแห่งพระพุทธเจ้า
ปักหลักฐานชัย ณ ดินแดนประเทศอังกฤษ
อย่างสง่า สงบ สันติ มั่นคง


ขอกล่าวถึงที่มา
อันเป็นจุดเริ่มต้น
--ณ วัดหนองป่าพง มีที่มาดังนี้
หลวงปู่ชา หรือ พระโพธิญาณเถร  นามเดิมว่า ชา ช่วงโชติ
เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2461 ณ บ้านจิกก่อ
หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 

หลวงปู่ชาศึกษาธรรมด้านปริยัติ สอบเรียนได้นักธรรมเอกแล้ว
ท่านจึงออกธุดงค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489  
ได้พบอาจารย์สอนด้านวิปัสสนาธุระหลายท่าน
รวมทั้งท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
ผู้มีคุณธรรมสูงทั้งเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระ
ได้ให้หลักสอนข้อชี้แจงเป็นปรัชญาคมคาย กับหลวงปู่ชาว่า
"ในความเป็นภิกษุที่แท้จริงไม่ได้มีนิกาย ทั้งหมดคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์"
และหลวงปู่ชาก็ได้ยึดถือคำสอนปฏิปทานั้น เป็นแนวหลักปฏิบัติต่อ ๆ มา


หลวงปู่ชาท่านมีหลักว่า
“ สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ ”
ท่านมักลงมือทำเป็นตัวอย่างของศิษย์  ดังนั้นศิษย์และญาติโยม
จึงเกิดความเลื่อมใสเคารพยำเกรงในปฏิปทา
ที่หลวงปู่ชาดำเนินอยู่  ต่อมาชาวบ้าน ญาติโยมผู้ศรัทธา
จึงได้สร้างวัดเป็นกระท่อมเล็ก ๆ คือวัดหนองป่าพง  
"วัดหนองป่าพง" ได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อ ปี 2513  
ต่อมาปี 2516 หลวงปู่ชาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง  
ปี 2519 ท่านรับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “ พระโพธิญาณเถร ”   
ปี 2520 ท่านเดินทางไปประกาศสัจธรรมในภาคพื้นยุโรปเป็นครั้งแรก  
ปี 2522 ได้เดินทางไปอังกฤษ อเมริกา คานาดา
เพื่อประกาศสัจธรรม เป็นครั้งที่ 2  

วัดหนองป่าพงได้ก่อตั้งโดยหลวงปู่ชาเมื่อปี 2497
มีสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากหลายแห่ง
โดย
ถือข้อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความเป็นอยู่อย่างสมถะยินดีตามมีตามได้
ปกติจะไม่รับกิจนิมนต์ ไม่มีการรับเงินทองเก็บไว้เป็นของส่วนตัว
ไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่นๆ


2. ถือข้อปฏิบัติเคร่งครัดในการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ถือย่ามบาตรเป็นปกติทุกครั้งในการเดินทาง
หรือธุดงค์ไปในที่ต่าง ๆ ตามข้อวัตรของวัดหนองป่าพง 


3. เน้นการปฏิบัติและเผยแพร่ภายในวัด และอยู่ในสถานที่สัปปายะ
เช่น ป่าเขา เป็นต้น


คณะศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ชามี 23 ท่าน
หนึ่งในนั้นคือ พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรงค์ สุจิตฺโต) 
เจ้าอาวาสวัดปลื้มพัฒนาวาส (วัดบ้านปลื้มพัฒนา)
บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
ท่านหลวงพ่อดำรงค์ ได้ปฏิบัติกิจเผยแผ่พระธรรมยังประเทศอังกฤษ  
โดยพยาบาลสาวไทยที่พักอาศัยในอังกฤษยาวนานถึง 30 ปี  
ได้มีโอกาสอันเป็นบุญกุศลยิ่ง  รับหน้าที่โยมอุปัฏฐากให้กับหลวงพ่อดำรงค์ฯ
เพื่อดำเนินกิจครั้งนี้ให้ลุล่วง และเป็นไปโดยสำเร็จ
อันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ  ที่ไม่ว่าจะอยู่ดินแดนแห่งใด
ห่างไกลจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนแค่ไหน
แต่หัวใจยังคงยึดมั่นในความเป็นชาวพุทธ  
น้อมนำเอาหลักธรรมะไว้ในใจเสมอ
ทั้งนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ต่างแดน 


ทัวร์ธรรมท่องแดนอังกฤษจึงเริ่มขึ้น
โปรดชมภาพ ร่วมรู้สึกปีติสุขในธรรม  
ทัวร์ธรรมท่องแดนอังกฤษ ตามพยาบาลสาวไทย ไปกันได้เลย--

ข้าพเจ้าและสามีได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม
วัดป่าจิตตวิเวกเป็นครั้งแรกในชีวิต
นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เข้ามาอาศัยอยู่
ในประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ. 1985

 

 


วัดป่าจิตตวิเวก วัดสาขาหนองป่าพง อุบลราชธานี
วัดไทยแห่งแรกในประเทศอังกฤษ
ที่เกิดขึ้นได้จากความเลื่อมใส ศรัทธาในพุทธศาสนา
และการปฎิบัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท
วัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า Chithurst Buddhist Monastery
เมืองปีเตอร์ฟิลด์ มณฑลซัสเซกซ์ตะวันตก
ปัจจุบันนี้มีชื่อว่า วัดป่าจิตตวิเวก ..

 

 

 รูปภาพของพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ 
(นามเดิม: โรเบิร์ต แจ็คแมน, ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นพระภิกษุผู้อาวุโสชาวตะวันตก
องค์สำคัญในคณะสงฆ์ไทยสายวัดป่า ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี
ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ตราบจนเกษียณตนเองจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2553 

และเป็นผู้นำองค์สำคัญในการเผยแพร่คำสอนเรื่องอริยสัจ
ในพระพุทธศาสนามาสู่สังคมชาวตะวันตก
อนึ่ง ท่านเป็นพระลูกศิษย์ชาวตะวันตกองค์แรก
ของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
แห่งวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 14 สค 2015 --ข้าพเจ้าและสามีได้มีโอกาสเป็นโยมอุปัฏฐาก
ขับรถให้ท่านพระครูภาวนาสารคุณ หลวงพ่อดํารงค์ สุจิตโต
และท่านพระอาจารย์ภากร ไปวัดป่าจิตตวิเวก
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองลอนดอน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
และห่างจากมูลนิธิต้นบุญ เมือง Bradford on Avon ประมาณ 90 กว่าไมล์

 


วันนี้--หลวงพ่อได้รับนิมนต์จาก
ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดป่าจิตตวิเวก
คือ หลวงพ่อการุณิโก Ajahn Karuniko เพื่อเข้าร่วมสวดพระปาฏิโมกข์
ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ทำอุโบสถ(อุโบสถกรรม )
การสวดพระปาฏิโมกข์มีขึ้นทุกวันพระ ข้างขึ้นหรือแรม ๑๔ ค่ำ ...
และได้ร่วมฉันท์อาหารเพลที่ญาติโยมทั้งชาวไทยและต่างชาตินํามาถวาย
จากนั้นหลวงพ่อดํารงค์ก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนั้น
ได้สดับฟังธรรมะของหลวงพ่อ พร้อมทั้งถวายสังฆทานตามประเพณีของชาวพุทธ

ท่านพระครูภาวนาสารคุณ หลวงพ่อดํารงค์ สุจิตโต ได้นําพิธีจุดเทียนกราบสักการะองค์พระประธาน
พร้อมกับท่านเจ้าอาวาส หลวงพ่อการุณิโก รองเจ้าอาวาส และพระอาจารย์ภากร

รูปหล่อองค์พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภท

 

 

ตอนบ่ายสามโมงเย็นของวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2015 

ข้าพเจ้าและสามีได้ขับรถออกจากวัดป่าจิตตวิเวก เมือง Peterfield
พาหลวงพ่อดํารงค์ พระอาจารย์ Gavesako และพระอาจารย์ภากร
เดินทางต่อไป Southampton University แต่ระหว่างครึ่งทาง
ก่อนถึงมหาวิทยาลัยก็ได้แวะชม Chichester Cathedral ,
Botanical Garden and Roman City Wall อันเก่าแก่และสวยงาม

 

ในเย็นวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2015
ท่านพระครูภาวนาสารคุณ หลวงพ่อดํารงค์ สุจิตโต จากวัดปลื้มพัฒนา จ บุรีรัมย์
ได้มาโปรดแสดงธรรมเทศนาให้แก่เหล่านิสิตนักศึกษาไทย
ที่มหาวิทยาลัย Southampton

 

 

เหล่านิสิตนักศึกษาไทยที่มหาลัย Southampton ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน

แด่หลวงพ่อดํารงค์ พระอาจารย์ Gavesako และพระอาจารย์ภากร
ในคืนวันศุกร์ที่14 สค 2015 โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอญาติมิตรชาวไทยร่วมอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ด้วย

ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลอย่างไร ธรรมะก้าวล้ำนำจิตเสมอ
สร้างโลกให้สุข สันติ อย่างยั่งยืนเป็น สัจธรรม.
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2015 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


จริงหรือ..คนไทยยอมรับตามที่ศาลโลกวินิจฉัย คราวที่กรมพระยาดำรงฯ ไปเยือนปราสาทพระวิหาร
จริง
8 คน
ไม่จริง
16 คน

  โหวต 24 คน