คนเป็นทุกข์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล/ กำลังหาทางออก
คนเคยเป็นหนี้บัตรเครดิต 10 ใบขึ้นไป รายได้เ พียง เดือนละ 10,000 บาท ใช้เวลา 1 ปี แก้ปัญหา ดังกล่าวอย่างไร มาเล่าประสพการณ์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/newsready
วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2550
Posted by ความทุกข์หนี้บัตรเครดิต , ผู้อ่าน : 3007 , 07:04:54 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทความ

ติดตามหนี้อย่างไรให้เป็นธรรม

ปัจจุบันคนเราคงจะไม่มีใครไม่รู้จักสินเชื่อหรือบัตรเครดิต เพราะยุคนี้สมัยนี้สินเชื่อแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าหากเราใช้สินเชื่อและชำระสินเชื่อตรงตามเวลาที่กำหนดเราก็จะไม่ต้องประสบพบเจอกับประสบการณ์ในการติดตามหนี้จากผู้ให้สินเชื่อที่มักจะใช้วิธีต่างๆนานา ทั้งปกติและแปลก ๆ ทั้งทวงถามและคุกคาม หรือบางครั้งลูกหนี้ก็ถูกข่มขู่โดยการนำเอาเครดิตบูโรมาอ้างว่าถ้าไม่จ่ายหนี้จะถูกส่งชื่อเข้าบูโรทำให้ติดแบล็คลิสต์ ทั้งที่สถาบันการเงินนั้น ๆ มิได้เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเลยเสียด้วยซ้ำ จริง ๆ แล้วพวกเขามีสิทธิที่จะทำการเช่นนั้นหรือไม่ เรามาเรียนรู้ว่าเรามีสิทธิเสรีภาพใดบ้างในฐานะลูกหนี้

เรารู้กันอยู่แล้วว่าในฐานะลูกหนี้ที่เราไปกู้ยืมเขามาเราก็จำต้องชำระคืนตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ แต่วิธีการทวงหนี้ของเจ้าหนี้นั้นก็ควรที่จะตั้งมั่นอยู่ในกรอบการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หนี้คืนมา และถึงแม้ว่าทางกฏหมายจะระบุวิธีการเพื่อการบังคับชำระหนี้ เป็นต้นว่า การฟ้องร้องคดี บังคับคดี ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เจ้าหนี้จะทำอย่างไรก็ได้ เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้ติดตามหนี้ควรที่จะปฏิบัติกับลูกหนี้หรือติดตามหนี้อย่างไรให้เป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ ซึ่งผู้เขียนได้อ้างอิงมาจากกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Fair Debt Collection Practice Act)

หากเป็นการติดต่อกับลูกหนี้ทั่วๆไป เจ้าหนี้หรือผู้ติดตามหนี้หรือเรียกกันตรง ๆ ว่า ผู้ทวงหนี้ควรคำนึงถึงเวลาที่เหมาะสมในการติดตามหนี้ด้วย หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ผู้ทวงหนี้ก็ไม่ควรติดต่อกับลูกหนี้นอกเวลาที่เหมาะสม คือนอกช่วงเวลา ตั้งแต่ 8.00 – 21.00 น. ผู้ทวงหนี้ไม่ควรใช้ไปรษณียบัตรในการติดตามหนี้ และหากผู้ทวงหนี้ใช้การติดต่อโดยทางจดหมายหรือแฟกซ์ ก็ไม่ควรใช้ภาษาหรือสัญญลักษณ์อะไรบนซองจดหมายหรือแฟกซ์ที่บ่งบอกให้ผู้อื่นรู้ได้ว่าเป็นการติดตามหนี้ แต่ถ้าหากว่าลูกหนี้ได้แต่งตั้งทนายความเพื่อติดต่อเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับหนี้สินแทนลูกหนี้แล้ว และผู้ทวงหนี้รู้ชื่อที่อยู่ของทนายความของลูกหนี้ ผู้ทวงหนี้ก็จะต้องไม่ไปติดต่อกับบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากทนายความของลูกหนี้ เว้นแต่ว่าทนายความนั้นจะละเลยหรือไม่ติดต่อกลับไปยังผู้ทวงหนี้ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเว้นแต่ทนายความจะยินยอมให้ผู้ทวงหนี้ติดต่อลูกหนี้ได้โดยตรง

หากเป็นการติดต่อกับบุคคลที่สาม ความจริงแล้วผู้ทวงหนี้ไม่ควรที่จะติดต่อกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกหนี้ในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินที่เกิดขึ้น ยกเว้นว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกหนี้นั้นๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ทวงหนี้อาจทำการติดต่อกับทนายความของลูกหนี้ ทนายความของเจ้าหนี้ หรือแม้กระทั่งทนายความของผู้ทวงหนี้ หรือสามารถติดต่อกับเครดิตบูโรในกรณีที่ผู้ทวงหนี้นั้นเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร หรือหากผู้ทวงหนี้ต้องการติดต่อกับบุคคลที่สามเพื่อขอที่อยู่ของลูกหนี้ก็ไม่ควรแจ้งให้บุคคลนั้นรู้ว่าผู้ทวงหนี้กำลังสอบถามที่อยู่ของลูกหนี้เพื่อไปติดตามหรือทวงหนี้นั้น

สำหรับการคุกคามหรือใช้อำนาจอันมิชอบที่บางทีเราสามารถพบเห็นได้จากผู้ที่ทำหน้าที่ติดตามหนี้นั้น อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้อย่างเห็นได้ชัด ผู้ทวงหนี้จึงควรระวัง ไม่กระทำการที่ถือได้ว่าเป็นการคุกคาม ข่มเหง ใช้อำนาจโดยมิชอบในการทวงหนี้ เป็นต้นว่า การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอันตรายต่อร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้เป็นลูกหนี้ การใช้ภาษาที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสม หรือภาษาที่เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบต่อผู้ฟังหรือผู้อ่าน การเผยแพร่รายชื่อลูกหนี้ที่ปฏิเสธการชำระหนี้ ยกเว้นการเปิดเผยต่อเครดิตบูโร หรือ การโทรศัพท์ไปยังบุคคลใด ๆ ซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องเพื่อทำให้รำคาญ ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลที่หมายเลขโทรศัพท์นั้น

นอกเหนือไปจากการคุกคามหรือใช้อำนาจโดยมิชอบแล้ว ผู้ติดตามหนี้ยังมีกลเม็ดอย่างอื่นอีก ในการติดตามทวงหนี้ ซึ่งก็คือการทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดในกรณีต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่ใช่การแสดงออกโดยตรง เช่นการคุกคามหรือข่มขู่ดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่หากผู้ที่กระทำการทวงหนี้ทำตัวตามกรณีดังกล่าวนี้ ก็อาจจะถือเป็นการหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดตามหนี้ได้ ซึ่งมีความผิดในทางกฎหมายเช่นกัน เป็นต้นว่า การทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผู้ทวงหนี้ในนามของรัฐ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายของรัฐ หรือของลอกเลียนแบบใด ๆ ซึ่งถือเป็นการแอบอ้าง หรือการทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงเกี่ยวกับ ลักษณะ จำนวน สถานะทางกฎหมายของหนี้ การทำให้เข้าใจผิดว่าผู้ทวงหนี้เป็นทนายความ หรือเป็นการติดต่อจากทนายความ การทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงลูกหนี้ ว่าการไม่ชำระหนี้จะทำให้ลูกหนี้ถูกจับกุม จำคุก ยึดทรัพย์ หรือถูกนำทรัพย์ออกขาย หรือถูกยึดค่าจ้าง ยกเว้นแต่ว่ากฎหมายจะให้กระทำได้และหรือเจ้าหนี้ต้องการที่จะดำเนินการนั้น ๆ จริงๆ การอ้างหรือหลอกลวงว่าจะกระทำการใด ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วผู้ทวงหนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย หรือไม่ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินการนั้นจริง ๆ การทำให้เข้าใจผิดว่าลูกหนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอาญา หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง การอ้างว่าจะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้อ้างรู้หรือควรรู้ได้ว่าเป็นการหลอกลวง การใช้หรือการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใดๆ ซึ่งเสมือนว่าหรือถือว่าเป็นการหลอกหลวงว่าเป็นเอกสารราชการ ศาล หรือหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ การหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อติดตามหรือพยายามที่จะติดตามหนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ หรือการแสดงให้เข้าใจผิดว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย เป็นต้น

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจทำให้ลูกหนี้รู้เท่าทันผู้ติดตามหนื้หรือผู้ทวงหนี้ได้มากขึ้น และหากท่านผู้อ่านได้พบเจอการติดตามหนี้ที่เข้าข่ายไม่เป็นธรรมดังที่ได้กล่าวไว้นี้ ก็อาจร้องเรียนต่อสถาบันเจ้าหนี้เองให้มีการดูแลการติดตามทวงหนี้ของผู้ที่รับจ้างทวงหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้ด้วย เพราะการติดตามทวงหนี้ในลักษณะดังกล่าว อาจทำให้สถาบันเจ้านี้เสื่อมเสียได้ หรือจะไปร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐให้สอดส่องดูแลเพื่อให้การติดตามหนี้ของเจ้าหนี้หรือผู้ที่รับจ้างติดตามหนี้จากเจ้าหนี้ทั้งหลายมีความเป็นธรรม และไม่ละเมิดต่อสิทธิของลูกหนี้จนเกินไป

บทความอื่น ๆ

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   [บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

www.ncb.co.th/news/art20060420.htm
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
tirannor วันที่ : 06/08/2007 เวลา : 00.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tirannor
ธีรนร นพรส

เคยเจอทวงหนี้บัตรเครดิตมั้ย ทวงทางโทรศัพท์ แต่มีค่าใช้จ่ายค่าติดตามหนี้สองร้อยบาท โผล่มาในบิลด้วย โหดจริงๆ ไม่รู้โทรมาจากไหน ต่างประเทศหรือเปล่าค่าโทรถึงแพงนัก มิน่าล่ะ พวกนี้ถึงรวยเอาๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ToeflThailand วันที่ : 05/06/2007 เวลา : 19.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

แวะมาอ่านและทักทายเพื่อนชาว Blog ครับ :)

เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี้ !!! http://www.ToeflThailand.com

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
วิตามินบี วันที่ : 04/06/2007 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


มีประโยชน์มากๆค่ะ

สปอตโปรโมทบล็อก ครั้งแรกในโอเคเนชั่น
http://www.oknation.net/blog/babymind/2007/06/03/entry-2

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 04/06/2007 เวลา : 04.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 อ่านเพื่อรู้เท่าทันค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2007 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]