*/
  • สิงห์นอกระบบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 1702
  • จำนวนผู้ชม : 3072732
  • จำนวนผู้โหวต : 1102
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1102 คน
<< มกราคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 2415 , 10:44:19 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 13 คน hayyana , sunsmile และอีก 11 คนโหวตเรื่องนี้

                                     คุณ Jaime Lerner เป็นต้นแบบของรถBRTตัวจริงครับ ความสำเร็จเกิดจากความพยายามใน        การสร้างระบบ BRT ทั้งเมือง ไม่ใช่แค่สายเดียว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โภคผลอะไรเลยครับ

คุณ Jaime Lerner อดีตนายกเทศมนตรีเมือง Curitiba เป็นเมืองหลวงของรัฐ Parana ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล Curitiba ชึ่งครั้งหนึ่งเป็นเมืองที่สิ้นหวังไม่ต่างจากเมืองอื่นๆในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยปัญหานานานัปการ แต่ปัญหาต่างๆกลับเปลี่ยนไป ปัจจุบัน Curitiba เป็นเมืองหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาติดอันดับเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองสำหรับประชาชนไม่ใช่สำหรับรถ เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอเมริกาใต้ 

ในการจัดอันดับเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม๖ ช่วงที่ผ่านมา เมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เดนมาร์ก เป็นต้น แต่มีเมืองหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาติดอันดับอย่างต่อเนื่อง นั่นคือเมืองกูรีติบา (Curitiba)

สวนสาธารณะและเมืองกูรีติบา

กูรีติบา เป็นเมืองหลวงของรัฐ Paraná ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศบราซิล ก่อตั้งในปี ๒๒๓๖ เป็นเมืองขนาดกลาง มีพื้นที่ ๔๓๒ ตร.กม. ปจัจุบันมีขนาดเศรษฐกิจในลำดับที่ ๔ ของประเทศ ประชากร ๑.๙ ล้า้นคน ถ้า้รวมพื้นที่เชื่อมตอ่ เขตมหานครมีประชากร ๓.๓ ล้า้นคน

ย่านใจกลางเมืองกูรีติบา

กระบวนการพัฒนาเมืองกูรีติบาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นช่วงปี ๒๕๐๓ แห่งการพัฒนามีความก้าวหน้าตามลำดับดังนี้

ทศวรรษแรก ยุคแห่งขยายตัวอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง ในปี ๒๕๑๑ นายกเทศมนตรี Ivo Arzua สั่งการให้เตรียมเมืองกูรีติบา สำหรับการขยายตัวในอนาคต มีทีมสถาปนิก นักผังเมืองจากมหาวิทยาลัย Paraná นำโดย Jaime Lerner รับผิดชอบจัดทำแผนแม่บทกูรีติบา มีสาระสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ลดการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ลดการจราจรในใจกลางเมือง อนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ และจัดระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงง่ายและราคาถูก (BRT: Bus Rapid Transit) ใน ๕ สายทางที่กระจายออกจากศูนย์กลางเมือง

ทศวรรษที่ ๒ การปฏิบัติตามแผนแม่บท ในปี ๒๕๑๑ Jaime Lerner ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี ได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และงบประมาณไม่มากนัก เขาตั้งหน่วยวางแผนเมืองเพื่อจัดระบบและพัฒนาฟื้นฟูเมือง ผลงานสำคัญได้แก่ ศูนย์กลางธุรกิจของเมือง เป็นถนนคนเดินสายแรกของบราซิล และเริ่มพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบริเวณนอกเมือง

ทศวรรษที่ ๓ ยุคสมัยแห่งสิ่งแวดล้อม เมืองกูรีติบา ได้จัดทำโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงการทางสังคมจำนวนมากคุ้มครองพื้นที่สีเขียวจากการพัฒนา ขยายระบบขนส่งมวลชน BRT และจัดตั้งกลไกบริหารระดับภาคเพื่อกระจายอำนาจและการตัดสินใจสู่ท้องถิ่น

ทศวรรษที่ ๔ การยอมรับในฐานะเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๓๓ กูรีติบา ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การสิ่งแวดล้อมโลก และในปี ๒๕๓๕ เมืองกูรีติบา เป็นสถานที่จัด World Cities Forum สร้างสวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่และโรงโอเปร่าบริเวณเหมืองเก่า มีอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมของเมือง

ทศวรรษที่ ๕ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจเมือง เพิ่มรถเมล์ชมเมืองในระบบ BRT เทศบาลเริ่มสร้างสวนเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดธุรกิจสมัยใหม่ และลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ในปี ๒๕๕๓ เมืองกูรีติบา ได้รับรางวัล Globe Sustainable City Award ในฐานะเทศบาลที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และได้รับยกย่องจาก นิตยสารรีดเดอร์ส์ไดเจสต์ได้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในบราซิล

อีกย่านใจกลางเมืองกูรีติบา

ปัจจุบัน เมืองกูรีติบา เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในฐานะต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่ดีและนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้า นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ เทศบาลเมืองกูรีติบา ได้ริเริ่มระบบขนส่งมวลชนแบบ BRT เพิ่มสวนสาธารณะมากกว่า ๒๔ แห่ง เพื่อสันทนาการและเป็นแก้มลิง และรองรับนํ้าไหลบ่าในเมือง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรจาก ๐.๕ ตารางเมตรต่อคน เป็น ๕๒ ตาราเมตรต่อคน


                                       เส้นทางหลักและที่จอดรถ BRT: ระบบการขนส่งหลักของ กูรีติบา

อีกย่านใจกลางเมืองกูรีติบา

 

BRTของเมืองกูรีติบา มีตู้สำหรับขึ้นรถสูงเสมอรถไม่เสียเวลาก้าวขึ้น-ลง 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ กูรีติบา

ความสำเร็จของเมืองกูรีติบาอยู่ที่ความเรียบง่ายของเทคโนโลยีที่ใช้ การยึดคนเป็นศูนย์กลาง แฝงด้วยพลังของความกล้าหาญในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการบูรณาการระบบขนส่งมวลชน แผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในการยกระดับคุณภาพชีวิต ปัจจัยความสำเร็จของเมืองกูรีติบาที่น่าสนใจ ได้แก่

การเน้นระบบขนส่งมวลชน เป็นแกนหลักในการพัฒนาเมืองกูรีติบา เป็นเมืองแรกในโลกที่ใช้ระบบ BRT และคนส่วนใหญ่ใช้รถเมล์ ปริมาณการใช้ระบบขนส่งมวลชนมีจำนวนสูงกว่า ๒.๑ ล้านคนต่อเที่ยวต่อวัน ค่าโดยสารของผู้โดยสารระยะสั้นจะนำมาอุดหนุนผู้โดยสารระยะยาว ทำให้การเสียค่าโดยสารแต่ละครั้ง สามารถเดินทางได้ถึง ๗๐ กม.

การแก้ปัญหานํ้าท่วมตามศักยภาพพื้นที่ เมืองกูรีติบามีปัญหานํ้าท่วมรุนแรง เนื่องจากมีทางนํ้ามากและเป็นพื้นที่ลุ่ม เทศบาลจึงนำทางนํ้าและที่ลุ่มเหล่านี้มาทำเป็นสวนสาธารณะเป็นแก้มลิงและพื้นที่รองรับนํ้า สำหรับแก้ปัญหานํ้าท่วม ในช่วงปี ๒๕๓๓ – ๒๕๔๒ กูรีติบาได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงเชิงนิเวศของบราซิล มีสวนสาธารณะใหม่ ๖ แห่ง มีสวนพฤกษ์ศาสตร์ใหม่ และพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ๘ แห่งคิดเป็นพื้นที่สงวนรวม ๘ ล้านตารางเมตร

การรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ เมืองกูรีติบารีไซเคิลขยะได้ถึงร้อยละ ๗๐ แต่ละวันสามารถรีไซเคิลขยะมูลฝอยได้ ๒ ใน ๓ มีโครงการให้คนจนนำขยะมาแลกตั๋วรถเมล์และอาหารที่ศูนย์ชุมชน เป็นการลดค่าครองชีพของคนจน ลดขยะในเมือง และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จัดโครงการให้เด็กนำขยะมาแลกเครื่องเขียน ของเล่น และตั๋วชมการแสดง สัปดาห์ละครั้งเทศบาลจะส่งรถไปรับขยะที่แยกแล้วตามบ้าน เฉพาะการรีไซเคิลกระดาษ ทำให้ไม่ต้องตัดต้นไม้อย่างน้อย ๑,๒๐๐ ต้นต่อวัน เทศบาลนำเงินที่ขายวัสดุจากการแยกขยะไปใช้ในการจัดบริการสังคมและสุขภาพให้คนจน นอกจากนี้ เทศบาลจ้างคนไร้บ้านและผู้ป่วยติดเหล้าเป็นคนแยกขยะในโรงงานเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหา

การส่งเสริมเศรษฐกิจของเมือง เทศบาลเปลี่ยนถนนใจกลางเมืองให้เป็นถนนคนเดิน มีศูนย์การค้าที่เปิด ๒๔ ชั่วโมง มีร้านรวงขายสินค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ มีต้นไม้และดอกไม้ริมทางที่ดูแลโดยเด็กข้างถนน

ผู้นำที่มีคุณภาพ ระบบคิดแบบองคร์วม และความต่อเนื่องของนโยบาย Jaime Lerner สถาปนิกและอดีตนายกเทศมนตรี ๓ สมัย ปัจจุบันมีพันธกิจในการขยายผลเมืองต้นแบบนี้ไปสู่เมืองต่างๆ ทั่วโลก Cassio Taniguchi วิศวกรโยธาและอดีตนายกเทศมนตรีนำพาเมืองกูรีติบาก้าวสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเจริญเติบโต สถาบันการวิจัยและวางแผนเมืองแห่งกูรีติบาทำหน้าที่กำกับดูแลและสร้างความต่อเนื่องของโครงการพัฒนาที่สำคัญ

ส่วนสำคัญที่สุดเป็นประชาชน ผู้มีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจและสนับสนุนการทำงานของเทศบาล และมีความภาคภูมิใจในเมืองของพวกเขา ผู้คนในเมืองถือว่ากูรีติบาเป็นเมืองของทุกคน

ข้อสรุป

กูรีติบา ได้พิสูจน์ว่าโครงการที่ดีไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเสมอไป นอกจากนี้ กูรีติบาเป็นหลักฐานที่แสดงว่าการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาเป็นสิ่งที่ทำได้ เพียงแต่ต้องตระหนักว่าการพัฒนาเป็นเรื่องที่มีพลวัต เป็นการวางแผนและพัฒนาแบบล่างขึ้นบน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและต้องให้ประชาชนจำนวนมากมีส่วนร่วม

ขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านที่ได้เขียนและเรียบเรียงไว้ ให้ผมรวบรวมมานำเสนอจากอินเตอร์เน็ตครับ

ที่สำคัญคุณ Jaime Lerner เป็นนายกเทศมนตรีเมือง Curitiba สมัยแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 จากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐที่มาจากรัฐบาลเผด็จการทหารของบราซิลในขณะนั้นครับ

Webที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคุณ Jaime Lerner และเมืองกูรีติบา

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaime_Lerner

http://en.wikipedia.org/wiki/Curitiba

http://www.treehugger.com/culture/jaime-lerner-on-sustainability-in-curitiba-and-urban-accupunture.html

http://www.citiesforpeople.net/cities/curitiba.html

http://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2010/05/25/a-planned-city-model-curitiba-brazil/

http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/green-city/curitiba-the-green-capital/?bbredirect=true

http://www.context.org/iclib/ic39/meadows/อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณhayyana เราเลียนแบบมาแค่เสี้ยวส่วนเดียว ระบบBRTเราจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรครับ ลองมีBRTจากใจกลางกรุงเทพฯออกชานเมือง เช่น สนามหลวง/อนุเสาวรีย์ชัยถึงธรรมศาตร์รังสิตเป็นแบบรถพ่วงติดกันขนคนได้2-300คน แทนรถเมล์สาย29ดูซิครับ ไม่ต้องสร้างราง วางราง จัดระบบที่มีอยู่ให้รองรับ ลงทุนน้อยกว่าเยอะ ไม่น่าจะเกิน30% ของระบบราง ทำได้ง่ายและใช้ได้เลย

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 12.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณsunsmile อันที่จริงแล้วน่าจะรวมจังหวัดปริมณฑลเข้ากับกรุงเทพมหานครได้แล้วนะครับ สภาพความเป็นเมืองแทบจะไม่ต่างจากกรุงเทพฯแล้ว โทรศัพท์ก็ขึ้นต้นด้วย02เหมือนกัน

ผู้บริหารอปท.นนทบุรี ปทุมธานี บางส่วนยังเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณAe^ หวังว่าชาวกทม.คงเลือกผู้ว่าฯที่เลวน้อยที่สุดนะครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ไม่เคยมีคณะดูงานไหนของไทยไปที่เมืิองCuritiba หรือคิดจะเชิญคุณJaime Lerner มาบรรยายเลยนะครับ คณะศึกษาดูงานบ้านเรามักจะไปไม่อเมริกาเหนือก็ยุโรปหรือญี่ปุ่น ต้องไปดูตัวอย่างเมืองที่มีบริบทใกล้เคียงกันแล้วพัฒนาไปได้มากกว่า เมืองที่พัฒนาไปไกลแล้ว ซึ่งจะไปให้ถึงจุดนั้นต้องใช้เงินมหาศาลครับ พี่พาจร

ความคิดเห็นที่ 34 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
hayyana วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

BRT บราซิลเป็นแบบอย่างทั่วโลก ได้ยินได้เรียนมาเป็นสิบปีได้แล้ว
ผู้ว่าประเทศไทย ไม่ว่าจังหวัดไหนไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้
มีแต่ทำให้จังหวัดตัวเองพัง หรือไม่ก็พัฒนาแบบบื้อๆ

ความคิดเห็นที่ 33 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
sunsmile วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

คนนอกกรุงเทพจำนวนมากก็ต้องเข้าไปวุ่นวายในเมืองบ่อย ๆ
ยังไงคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ดูกันดีดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 32 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Ae^ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

คงต้องลุ้นกันต่อไป

ความคิดเห็นที่ 31 สิงห์นอกระบบ , sunsmile ถูกใจสิ่งนี้ (2)
พาจรดอทคอม วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pajondotcom
Pajondotcom

บ้านเราคนเก่งเยอะ ไปดุงานปีนึงก็ผลาญเงินไปมาก สุดท้ายรัฐมีแต่เสีย..การเริ่มต้นทำสิ่งใด หากคนทำมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนก่อน..ฟ้องกันนัวทุกที่ ทุกราย..ไม่ค่อยจะเห็นใคร จะคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งก่อน..ตัวอย่างนายเลอร์เน่อร์ เป็นตัวอย่างที่ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 18.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณsmile-andaman ไม่มีเกินเยียวยาดอกครับ

เพียงแต่งานพัฒนากรุงเทพมหานครให้สำเร็จต้องได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความตั้งใจสูง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

ที่สำคัญเป้าหมายระยะสั้นมีความชัดเจนจับต้องได้และตอบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนกรุงเทพฯได้จริงครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 18.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณHudjung จริงครับ งานพัฒนาทุกอย่างหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่แล้วไม่มีทางสำเร็จ

แต่ที่เป็นอยู่ไม่เคยมีใครเอาข้อเสนอของประชาชนไปทำจริงจริงเลย เชิญประชาชนไปร่วมเพื่อให้ครบกระบวนการมีส่วนร่วมเท่านั้นเองครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 18.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่Payont เป็นเช่นพี่ว่าครับ ต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่เป้าหมายระยะสั้น 4 ปีต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้สมัครทุกคนพูดแต่อะไรที่เป็นนามธรรมและเรื่องที่รัฐบาล-กทม.จะต้องทำอยู่แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 27 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
smile-andaman วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smile-andaman
      เพียงมีมุมมองชีวิตที่งดงาม   ทุกทุกสิ่งรอบข้างคือ ร อ ย ยิ้ ม     

น่าจะเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับเมืองในต่างจังหวัด
ที่กำลังเติบโตแบบไร้ทิศทางสามารถปรับทาใช้
และเตรียมรองรับไ้ว้แต่เนิ่นๆ
ส่วนกทม.นั้นน่าจะเกินเยียวยาแล้วครับ


ความคิดเห็นที่ 26 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Hudjung วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 13.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Hudjung

ต้องร่วมมือช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แบบไทย ๆ ไม่เก่งคนเดียว ไม่โกงกิน ไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ สามัคคีคือพลัง จำได้น้ำท่วมบางแห่งมีนักศึกษาร่วมกับชาวบ้านทำให้ที่อยู่เขาน้ำไม่ท่วม แล้วก็มีอีกหลายคนประดิษฐ์พาหนะลอยน้ำได้ประหยัดสูงประโยชน์สุด ลองดึงเขามาช่วยซิ

ความคิดเห็นที่ 25 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Payont วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 12.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

การพัฒนาต้องทำเป็นระบบอย่างต่อเนื่องยาวนาน แปลว่าต้องมองการณ์ไกล นักการเมืองไทยคิดไม่เกินข้ามคืน มองไม่เคยพ้นปลายจมูก มันทำอย่างเขาไม่ได้ดอกครับ อีกอย่างจิตสำนึกของพลเมืองก็สำคัญไม่แพ้ผู้บริหาร ลำพังผู้บริหารคนเดียว กลุ่มเดียวทำอะไรมากไม่ได้ดอกครับถ้าคนในสังคมไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าคนมีเงินนั่งรถเก๋งคันโก้กินผลไม้ในรถแล้วเปิดกระจกรถโยนเปลือกผลไม้ออกนอกรถโดยไม่แคร์สายตาใครๆได้ เมืองมันก็รกแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 10.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

สงสัยต้องรอน้องเอมละครับ พี่อุ๋ม ซูชิบอยเกิดกรุงเทพฯ แต่เป็นคนปทุมฯครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณbon09 ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยหน้าจะเป็นใครก็ตามมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงก็ไม่ไกลเกินฝันดอกครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

Dr.Kaew อันนี้ต้องช่วยกันทุกคนทำอย่างต่อเนื่องครับ ซักวันก็จะเกิดและเห็นผลครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

บก.ชาลี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองนิเวศน์(ECO-TOWN)ให้ได้แล้วจะได้ทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 20 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 10.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

เราจะมีคนที่ตั้งใจทำเพื่อกรุงเทพฯ ขนาดนี้มั่งไหมคะ คุณสิงห์ฯ ขา สมัยเราคงไม่มีแต่ถ้าสมัยของซูชิบอย อุ๋มหวังว่าจะมีนะคะ กรุงเทพฯ ต้องดีขึ้นค่ะ พยายามเชื่อและจะพยายามต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
bon09 วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ผู้ว่าในฝัน

ความคิดเห็นที่ 18 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Dr.Kaew วันที่ : 22/01/2013 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/learning

ขอให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และทำตัวเป็นพลเมืองที่ดี บ้านเมืองเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับ


ความคิดเห็นที่ 17 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต เป็นสิ่งสำคัญพอๆกัน
น่าเสียดายเรามุ่งพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองกันมากเกินไป

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 20.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณsu โลกาภิวัฒน์ครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 20.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณระพิน ตอนคุณJaime Lerner เป็นนายกเทศมนตรีเมือง Curitiba สมัยแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 จากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐที่มาจากรัฐบาลเผด็จการทหารของบราซิลในขณะนั้นครับ

แต่ปัจจุบันเป็นเมือง Curitiba เป็นอปท.อิสระเต็มตัวแล้วครับ

http://en.wikipedia.org/wiki/Curitiba

ความคิดเห็นที่ 14 ชบาตานี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่ชบาฯ ทุกวันนี้เราตั้งมาตรฐานและคุณสมบัติของนักการเมืองต่ำ

เลยได้นักการเมืองคุณภาพต่ำตามด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 20.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่สุ่ย แน่มากครับ ผลงานจึงเป็นต้นแบบของอีกหลายหลายเมืองในทวีปอเมริกาใต้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
su วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suwest

-ผมคน ตจว. ที่ต้องการมากที่สุด คือระบบสาธารณะสุขที่ได้มาตรฐานและระบบการศึกษาที่ดีพอควร แค่นี้แหละ
-ส่วนเรื่องความเจริญอะไรนั่น อย่าเอาออกจากกทม.มาอยู่ต่างจังหวัดเลย บอกตรงๆ ว่ากลัว.

ความคิดเห็นที่ 11 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ระพิน วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rapin

นายกเทศมนตรีที่นั่น ต้องขึ้นกับกระทรวงใดแบบบ้านเรามั๊ย ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

อย่าให้ถึงกับมีคุณสมบัติแบบ คุณJaime Lerner เลยค่ะคุณโย
แค่ให้นักการเมืองไทยสำนึกว่า เขาต้องทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าตัวเองและพวกพ้องได้ก็สุดหรูแล้วล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui from mobile วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

Jaime นายแน่มาก...

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่ทุนดี ตอนนั้นบราซิลอยู่ใต้ระบอบเผด็จการทหาร คุณ Jaime Lerner เองก็เป็นนายกเทศมนตรีเมือง Curitiba สมัยแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 จากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐที่มาจากรัฐบาลเผด็จการทหารของบราซิลในขณะนั้นครับ

ความคิดเห็นที่ 7 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
toondee วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 15.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

แบบนี้เรียกว่าทั้งเก่งทั้งแน่ ต้องหันไปดูระบบการปกครองระดับบนของเต้าด้วย ว่าเอื้อแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 11.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

เห็นด้วยครับ พี่ภาณุมาศ ที่จะกระจายความเจริญออกไปสู่ภูมิภาคและชนบท

ถ้าทำได้จริงจริงคนไทยคงไม่กระจุกกันอยู่แต่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเหมือนทุกวันนี้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

คุณก็เพ้อเจ้อไปได้.. - ฮา

ที่นี่ประเทศไทย มีพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่กัดกันเพื่อแย่งอำนาจ

หากเลือกประชาธิปัตย์ รัฐบาลเพื่อไทยก็จะอยู่เฉย ๆ

หากเลือกเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ก็จะขุดคุ้ยการโกงกิน

มันจะเอาเวลาที่ไหนมาทำให้บ้านเมืองเจริญเล่า

เพราะงั้นอย่าไปตั้งความหวังกับ ผู้ว่ง ผู้ว่าฯ อะไรให้มากเลยครับ

เห็นนโยบายแต่ละพรรคแล้ว ต่างก็จะทำให้ กทม.เป็น บ่อถมขยะทั้งนั้น

เก่งจริงประกาศมาเลย ได้เป็นผู้ว่าฯ จะทะยอยย้ายสิ่งละอันพันละน้อยออกจากรุงเทพฯ เพื่อไปสร้างเมืองใหม่

ใครประกาศมา ผมเชียร์เต็มที่ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่ลูกเสือหมายเลข9 ตามที่พี่ว่าครับ คุณ Jaime Lerner สุดยอดนายกเทศมนตรีและได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการรัฐParana ในเวลาต่อมาครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณรินฯ คุณ Jaime Lerner เป็นคนเก่งที่ตั้งใจจริงจริงในการทำงานครับครับ

ความคิดเห็นที่ 2 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

สุดยอดผู้ว่าฯครับ

ความคิดเห็นที่ 1 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
รินรู้ดี วันที่ : 21/01/2013 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeขอให้พ่อเมืองกรุงเทพฯ คนใหม่เก่งแค่ครึ่งหนึ่งของ

คุณ Jaime และขอให้ การเมืองอย่าเข้ามาแทรกแซง

การบริหารงานของกทม. เท่านี้

คงเพียงพอสำหรับ การทำให้

กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน