*/
 • สิงห์นอกระบบ
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • วันที่สร้าง : 2009-03-13
 • จำนวนเรื่อง : 1619
 • จำนวนผู้ชม : 3001175
 • จำนวนผู้โหวต : 1090
 • ส่ง msg :
 • โหวต 1090 คน
<< มกราคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 962 , 14:14:47 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน หวานหวาน , ชายสามหยด และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

เสนอตัวอย่างสุดยอดผู้บริหารเมืองไปแล้ว เพื่อนเพื่อนBGหลายท่านบอกว่ายาก เอาง่ายง่ายครับ ใช้แค่ใจ (ความมุ่มั่นตั้งใจ) และทรัพยากรที่มีอยู่ก็ทำได้แล้วครับ Eco-town และยังไม่เห็นผู้สมัครคนไหนเสนอแนวคิดและแนวทางที่จะทำให้ กทม. ดีขึ้นและน่าอยู่ขึ้นชัดชัดเป็นรูปธรรมเลยครับ จึงขอเสนอต้นแบบใน
การพัฒนา กทม. วาระ 4 ปีนี้ ลองทำ Eco-town ให้สำเร็จซักเขตซิครับ
 
Eco-towns มาจากการรวมกันของ คำ 2 คำ ได้แก่คำว่า Eco หมายความได้ถึง ระบบนิเวศ: Ecology 
และ เศรษฐกิจ:Economy กับคำว่า Efficiency ซึ่งแปลตามภาษาไทยว่า ประสิทธิภาพ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจซึ่งบัญญัติโดย WBCSD - World Business Council for Sustainable Development หมายความถึง การนำมาซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้ องการของมนุษย์และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่การแข่งขันดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องตระ หนักถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับที่อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับความสามาร ถของโลกใบนี้ที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขัน ดังกล่าวได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
1. พยายามลดการบริโภคทรัพยากร (Reducing the consumption of resources) หมายรวมถึงการพยายามลดการใช้วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต พลังงาน น้ำ และที่ดิน ส่งเสริมการใช้ซ้ำ(Reuse) และการแปรใช้ใหม่(Recycle) ของผลิตภัณฑ์
2. พยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Reducing the impact on nature) หมายรวมถึงการลดการปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ำทิ้ง ขยะ และสารพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ (Increasing product or service value) หมายถึงความพยายามที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการสูงสุด โดยส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด

แนวคิดและแนวทางของ Eco-towns

แนวคิด 3 Rs: Reduce= ลดการใช้ Reuse= ใช้ซ้ำ Recycling= นำไปผลิตเพื่อกลับมาใช้ไหม่
แนวทาง การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน ในการวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบติดตามผลอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ  Eco-towns คือ เมืองที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Emission)โดยมีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1) การสร้างความตระหนักและเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการ และภาคประชาชนในพื้นที่
2) การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ เพื่อรองรับการวางแผนงาน การดำเนินงาน และการประสานความร่วมมือด้านข้อมูล เทคโนโลยี ธุรกิจบริการ และอื่นๆ
3) การพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาวิจัยและทดลองในห้องปฏิบัติการ และขยายผลสู่ภาคปฏฺบัติและการลงทุนในเชิงธุรกิจ
4) การกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเพื่อเอื้ออำนวยการดำเนินงานเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเมืองนิเวศน์

 เครื่องมือสำหรับวางแผนการพัฒนาเมืองและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับ Eco-Towns
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • การจัดทำยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ประกอบด้วย
           - เทคนิควิธีในการดำเนินการ
           - งบประมาณ
           - ประเด็นของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม
 • กรอบแนวคิดในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
 • สารสนเทศ
 • แหล่งที่มาของ Technology
 • กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

  ตัวอย่างใกล้บ้านเรา เมืองปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย การพัฒนาสู่การเป็น Eco-towns

  การดำเนินการเริ่มจากการสำรวจความต้องการของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environmental Programme: UNEP) ในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Eco-towns โดย UNEPได้คัดเลือก 11 ประเทศ เพื่อร่วมนำเสนอโครงการฯ ระหว่าง วันที่ 6-8 ตุลาคม 2549 เพื่อทำการคัดเลือก ปรากฏว่า ปีนังได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการนำร่องได้แก่ อินเดีย และบันดุง หลังจากทำข้อตกลงในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประกอบด้วย การพิจารณาเลือกพื้นที่ในการดำเนินการได้แก่ “Penang Cyber City” โรงงานนำร่องในพื้นที่ สถานะ/สภาพการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์ความต้องการ การนำไปปฏิบัติและการประสานการทำงานร่วมกัน การติดตามและตรวจสอบ และขั้นตอนสุดท้ายคือการประกาศให้ “Penang Cyber City” เป็น Eco-towns

  จะเป็นผู้ว่ากทม. จะทำให้กทม.น่าอยู่ขึ้น รู้และศึกษาเรื่องเหล่านี้ละยังครับ

  อย่ามัวแต่ขายฝันกับแจกของฟรีเชิงนโยบายเลย ขนาดรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นโยบายหลักในการหาเสียงของรัฐบาลยังไม่มีปัญญาทำเลย

  งบปีละ 4-50,000ล้าน ที่เอามาถมกรุงเทพฯ โดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและปัญหาของกรุงเทพฯอย่างถ่องแท้ ไม่เรียนรู้ ไม่ใช้สมอง ไม่รับฟังเสียงชาวกรุงเทพฯ ไม่ขอร้องชักชวนให้ทุกคนในกรุงเทพฯ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทำให้กรุงเทพฯดีขึ้น

  เลือกอีก100หรือ1,000ผู้ว่าฯ หรือจะเอาเทวดามาเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯก็ดีไปกว่านี้ไม่ได้ดอกครับอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 26/01/2013 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่หวานหวาน ขอให้สมหวังครับ

ความคิดเห็นที่ 15 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
หวานหวาน วันที่ : 26/01/2013 เวลา : 08.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

สวัสดีค่ะคุณสิงห์นอกระบบ

หวานหวานกำลังนั่งฝันถึงผู้ว่า กทม.ในฝันอยู่ค่ะ
ถ้าออกมาเป็นอย่างโมเดลนี้บ้านเราคงหน้าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 18.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่Payont ดีแน่นอนครับ ขอให้ทำได้ซักเขตก่อนก็พอครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 18.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

บก.ชาลี ถ้าผู้ว่าฯกทม.ตั้งใจปลูกต้นไม้เรื่อยเรื่อยปลูกต้นไม้ทุกทุกวัน

รณรงค์ชักชวนชาวกทม.ให้ช่วยกันปลูก

กรุงเทพฯสีเขียวเป็นจริงได้แน่นอนครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 18.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณredribbons07 หวังให้เป็นจริงเหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 11 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Payont วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 17.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 10 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เห็นด้วยอย่างรุนแรงครับ
อย่าลืมเ้พิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างสวนสาธารณะด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 9 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 13.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

เป็นแนวคิดที่ดีนะคะ ถ้าเขตไหนได้รับเลือกก็โชคดีเลย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 24/01/2013 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

พี่รวงข้าวล้อลม ถ้าผู้สมัครคนไหนทำได้จะยินดีมากมากครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ

ความคิดเห็นที่ 7 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

เป็นกระทู้ที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ

ผู้สมัครท่านใดเข้ามาอ่านกระทู้นี้ นำไปหาเสียงได้เลยนะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 21.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณคนเล่าเรื่อง พูดจริงแล้วต้องทำจริงครับ ทำไปเรื่อยเรื่อย ทำไปตลอด สักวันย่อมสำเร็จครับ หากแต่ไม่ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองพูด ย่อมไม่ทำ และไม่เกิดผลอะไรครับ

พี่ชบาฯ คนต่างจังหวัดติดกทม.เหมือนกันครับ เอาใจช่วยให้ได้ผู้ว่าฯที่เป็นคนเลวน้อยที่สุดครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คุณJoseph สวัสดีครับ

พี่ลูกเสือหมายเลข9 ถ้าคนเป็นผู้ว่าฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงจริง ไม่ทำฉาบฉวยหรือสร้างภาพ ทำต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อย ผมเชื่อว่าชาวบ้านจะศรัทธาแล้วก็จะเกิดผลและเป็นจริงได้ในที่สุดครับ

ความคิดเห็นที่ 4 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 18.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

คนต่างจังหวัดเอาใจช่วยให้คนเมืองกรุงตัดสินใจดีๆนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนเล่าเรื่อง วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daniel

ปัญหาอยู่ตรงที่ คน กทม. จะร่วมมือสักแค่ไหนกับนโยบายและมาตรการนี้ แล้วถ้าไม่เห็นด้วยจนถึงร่วมมือก็จะกลายเป็นปัญหาของผู้ว่า ฯ ที่จะโดนสอยในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผมเชื่อว่า"ทำ"ไม่ยากหรอกครับ
แต่"คนในพื้นที่"ต่างหาก จะทำตามหรือไม่
แค่ Reduce / Reuse และ Recycling ก็ยากแล้วครับ เพราะคนยุคปัจจุบัน ถนัดใชของใหม่มากกว่าของเก่า.

แต่ก็สนับสนุนให้ทดลองทำดู

ความคิดเห็นที่ 1 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Joseph วันที่ : 23/01/2013 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Joseph
God Bless You, Michael Joseph


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน