*/
  • สิงห์นอกระบบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 1831
  • จำนวนผู้ชม : 3485870
  • จำนวนผู้โหวต : 1120
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1120 คน
<< มิถุนายน 2014 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2557
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 2484 , 06:05:39 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน Maira , คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว และอีก 7 คนโหวตเรื่องนี้

หัวหน้า คสช. สั่งย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตำแหน่งใหม่รองรับเฉพาะราย อาทิ "นิพัทธ์ ทองเล็ก" พ้นปลัด กห. ไปนั่งประธานที่ปรึกษา กห. "อรรถพล - ธาริต - ธงทอง - ทวี" ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ 
       


       วันนี้ (27 มิ.ย.) เมื่อเวลา 22.00 น. มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
       
       ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังนี้
       
       ข้อ 1 ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้
       
       (1) ตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) ในกระทรวงกลาโหม จำนวนหนึ่งตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
       (2) ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการขั้น 8 เทียบเท่าอัยการสูงสุด จำนวนหนึ่งตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
       (3) กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนห้าตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
       
       ข้อ 2 ให้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตามข้อ 1 (1) เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 3 ให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 4 ให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 5 ให้นายธงทอง จันทรางศุ พ้นจากตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 6 ให้ นายสุรชัย ศรีสารคาม พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 7 ให้พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 8 ให้ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 9 ให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม
       
       ข้อ 10 ให้นายตระกูล วินิจฉัยภาค พ้นจากตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด และให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
       
       ข้อ 11 ให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
       ข้อ 12 ให้ นางเมธินี เทพมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
       ข้อ 13 ให้ นายภาณั อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
       
       ข้อ 14 ให้ นายจเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
       
       ข้อ 15 ให้ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
       
       ข้อ 16 ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป
       
       ข้อ 17 ให้กระทรวงกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการผู้แทนราษฎร สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม
       
       ข้อ 18 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
       
       ข้อ 19 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
       
       


       
       หลังจากนั้นได้มี คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติรักที่ 78/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
       
       ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังนี้
       
       ข้อ 1 ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้
       
       (1) ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนหนึ่งตำแหน่ง
       (2) ตำแหน่งที่ปรึกษา ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรมจำนวนหนึ่งตำแหน่ง
       (3) ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง จำนวนหนึ่งตำแหน่ง
       
       ข้อ 2 ให้ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตมข้อ 1 (1) เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 3 ให้ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์
       
       ข้อ 4 ให้ พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตามข้อ 1 (2) เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 5 ให้ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้ตำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
       
       ข้อ 6 ให้ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตามข้อ 1(3) เป็นพิเศษเฉพาะราย
       
       ข้อ 7 ให้ นายสมชัย สัจจพงษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร
       
       ข้อ 8 ให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
       
       ข้อ 9 ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป
       
       ข้อ 10 ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม
       
       ข้อ 11 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
       
       ข้อ 12 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 6 แล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
       
       และต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งฉบับที่ 79/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
       
       1. นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       2. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกรทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
       3. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       4. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       
       5. นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
       6. นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ(กพร.) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน
       7. นายกำจร ตติยะกวี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       8. นายกมล รอดคล้าย จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

 

กัมมุนา วัตติโลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 

เป็นสัจธรรมโดยแท้


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 30/06/2014 เวลา : 10.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คงจะมีอีหลายล๊อตย่อยย่อยละครับ บก.ชาลี ระดับอธิบดียังไม่หมดครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 30/06/2014 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

น่าจะมีอีกครับ คุณMaira

ความคิดเห็นที่ 22 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 29/06/2014 เวลา : 12.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เด้งเข้ากรุล็อตใหญ่เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 21 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Maira วันที่ : 29/06/2014 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

ชั่วร้ายมากจนอยากจะให้ "หยุดประเทศ" กวาดล้างแล้วสร้างใหม่ค่ะ ...เสียดายที่ทำไม่ได้มากไปกว่านี้ ..

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 29/06/2014 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

เมื่อน้ำลดตอผุดก็ใช้กรรมกันไปเรื่อยเรื่อยแหละครับ คุณคนปทุมฯ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 29/06/2014 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

เป็นตามพี่ชบาฯว่าเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 29/06/2014 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

กรรมยังไม่หมดก็ต้องชดใช้กรรมกันต่อไปครับ พี่ยั้งคิด

ความคิดเห็นที่ 17 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ขี้โกง ผสมกับการเป็นขี้ข้านายเหลี่ยม ควรถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปในสังคมไทย

ความคิดเห็นที่ 16 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พี่ชบาเชื่อสุดๆ

ความคิดเห็นที่ 15 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 16.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ผลกรรมทั้งหลายยังไม่สำแดง จนกระทั่งคำพูด 'งั้นผมยึดอำนาจ พวกคุณอย่าเพิ่งไปไหน ' ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเอ่ยออกมา ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ยุคที่ผ่านมาเป็นยุคที่ชั่วร้ายมากที่สุดแล้วครับ คุณฝายฯ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

น่าจะเป็นดาบต่อไปครับ คุณคนเมืองฯ ดูผู้บริหารเลือดใหม่ได้ในเดือนกันยายนครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

เห็นด้วยกับคุณแม่หมีครับ ไม่เคยเชื่อว่าคนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้า จะมีสำนึกรักชาติบ้านเมือง หรือกลับตัวกลับใจได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ในวงการตำรวจทำบ่อยครับ คุณยาม หากถูกสอบก็ไม่กระทบกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวไม่ว่าจะถูกหรือผิด จนกว่าการเมืองจะเอากลับมาใช้งานอีก เชื่อว่ามีหลายคนเกษียณก่อนครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ถูกต้องที่สุดแล้วครับ คุณเฟื่อง เป็นข้าราชการที่ดีต้องเป็นข้าราชการของประชาน และเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปครับ พี่พาจรฯ กำจัดผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ยังไม่จบดอกครับ คุณสุวิน ยังมีคนของขบวนการทักกี้ในระบบราชการอีกเยอะมากครับ

ความคิดเห็นที่ 7 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฝายชะลอน้ำ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slowlylife

ยุคใครยุคมัน....

ความคิดเห็นที่ 6 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

บรรดาปลัดกระทรวงทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นเด็กเส้นนักการเมืองในระบอบทักษิณเกือบทั้งนั้น (ขอยกเว้นท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข) จัดระเบียบใหม่ก็ดี หากลงลึกถึงพวกอธิบดีก็ยิ่งดีเพราะขึ้นมาได้เพราะนักการเมืองทั้งนั้น

ความคิดเห็นที่ 5 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 10.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณคสช.ที่ทำงานได้รวดเร็ว

ปัดกวาดบ้านเมืองอย่างตั้งใจ

บ้านเมืองคงจะกลับมาดีในไม่ช้า

แต่กลัวว่า...จะมีคลื่นใต้น้ำ ที่กำลังก่อตัว คนคิดร้ายคงแกล้งตาย

ขอให้จัดการปัดกวาดจนสิ้นซากเสียก่อน อย่าวางใจ ไม่งั้นผีร้ายซอมบี้จะหวลคืน

ความคิดเห็นที่ 4 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ยามครับ วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yamkrub
สารพันเรื่องราวชักชวนให้ทุกท่านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ มาประยุกต์ใช้ 

ข้อ 19 ให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้น เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

ผมมอง step ว่า step แรก ย้ายออกจากตำแหน่ง เช่น ปลัด step 2 ตั้งตำแหน่งรองรับ step 1 แล้วก็ Step3 ถ้าหากตำแหน่งที่ตั้งรองรับ ไม่มีเจ้าตัวเฉพาะรายแล้วก็ยุบไป แสดงว่าตั้งลอยๆ

สงสัยว่า จะมีการสอบสวน การตรวจสอบอะไรกันยกใหญ่ ตำแหน่งที่ตั้งมาลอยๆ จึงอาจจะหลุดไปได้ ทั่้งสอบสวนแล้ว ขาว ก็กลับมายืนที่เดิม สอบสวนแล้ว ดำ ก็สิ้นสุดทุกตำแหน่ง

ยังงั้นมั้ยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 สิงห์นอกระบบ , ยามครับ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
เฟื่อง วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/creativeworld

คงจะโทรปรึกษาดูไบบ่อยไปหน่อยนะ ท่านทั้งหลาย.. ยุคท่านรับใช้นายมากกว่ารับใช้ชาติ
หมดยุคแล้ว ให้ข้าราชการที่ทำเพื่อชาติได้ทำงานบ้างเกิด

ความคิดเห็นที่ 2 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พาจรดอทคอม วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pajondotcom
Pajondotcom

ขอบคุณ คสช. ต่อไปต้องลงไปท้องถิ่น

ความคิดเห็นที่ 1 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุวิน วันที่ : 28/06/2014 เวลา : 06.57 น.
 

ที่ผ่านมา คสช.ทำงานเข้าเป้า ทันใจชาวประชาที่รักความเป็นธรรม
ขอบคุณ คสช.ที่ช่วยล้างบางคนของระบอบทักษิณ ที่สมบูรณ์แบบตามกฎหมาย น่าจะมีตามมาอีกหลาย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน