*/
  • สิงห์นอกระบบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 1540
  • จำนวนผู้ชม : 2861563
  • จำนวนผู้โหวต : 1055
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1055 คน
<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 652 , 13:24:03 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน สุรศักดิ์ , แม่หมี และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อปรับปรุงกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ รายนาม คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน 1. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน 2. นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กรรมการและเลขานุการ 3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ 4. แพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการ 5. แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กรรมการ 6. แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข กรรมการ 7. พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ กรรมการ 8. นายแพทย์ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการ 9. นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ กรรมการ 10. ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ กรรมการ บทคัดย่อ เพื่อความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของแพทยสภาได้ศึกษาสถานภาพของเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือDiagnosis-Related Group (DRG) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อปรับปรุงDRGให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์คณะอนุกรรมการพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากวิธีการบริหารDRG ของสปสช. ผิดหลักบัญชีต้นทุน แพทยสภาจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้วิธีการบริหารDRG ของสปสช. อยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้องอันจะทำให้การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยมีความมั่นคงยั่งยืนและพัฒนาได้โดยการแก้ไขปัญหานี้จะไม่มีผลกระทบลบต่อส่วนรวมคณะอนุกรรมการเสนอให้ในปีงบประมาณ๒๕๖๑ให้คงค่าRW ที่๘๕๐๐บาทตลอดทั้งปีโดยยกเลิกการลดค่าRW DRG ลงระหว่างปีในปีงบประมาณ๒๕๖๒ควรเพิ่มค่าRW ประมาณร้อยละ๖หรือ๙๐๐๐บาทเพราะต้นทุนค่ารักษาเพิ่มขึ้นหรือใช้ค่าเฉลี่ยต้นทุนค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นจริงมาเป็นร้อยละของRW ที่ต้องเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลควรมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะให้DRG ครอบคลุมต้นทุนในเรื่องใดบ้างเช่นควรรวมค่าแรงค่าครุภัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคในDRG ด้วยหรือไม่ควรมีผู้คำนวณต้นทุนที่แท้จริงที่เป็นกลางปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและควรตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้ปฎิบัติงานจริงเป็นหลักสำคัญเพื่อปรับแนวทางการดำเนินการให้ไม่กระทบมาตรฐานทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *ค่า RW (Relative weight) หรือค่าน้ำหนักมาตรฐานสัมพัทธ์ หมายถึงต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม DRG นั้นเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRG เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นค่าที่ใช้เรียกเก็บการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจาก สปสช.

ค่า RW จะถูกนำไป Adjust อีกที่ เรียกว่า Adj RW ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจาก สปสช ซึ่งจะแปรผันไปตามวันนอน อายุผู้ป่วย สิทธิ์การรักษา และอื่นๆ และ RW ของโรคเดียวกันใน Principle diagnosis จะมากกว่าใน Complication/Co-morbidity แนวทางการปรับปรุงควรยึดหลักการให้ทุกฝ่ายมีบทบาทและหน้าที่ไม่ทับซ้อนและตรงตามหลักธรรมาภิบาลเนื่องจากหลักการของDRGคือการคิดค่าเพื่อคืนเงินค่าวินิจฉัยและรักษาแก่โรงพยาบาลดังนั้นสปสช.จึงมีบทบาทเป็นลูกหนี้ดังนั้นหากสปสช.มีเงินไม่เพียงพอไม่สามารถจ่ายได้ให้สปสช.ทำบัญชีเป็นภาระหนี้ที่สปสช.จะต้องจัดหามาคืนโรงพยาบาลการทำบัญชีภาระหนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การวางแผนการใช้งบประมาณอนาคตได้อย่างถูกต้อง ห้ามสปสช.มีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการกำหนดแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคผูกกับการเบิกคืนค่ารักษาทำให้สปสช.ได้กลายเป็นผู้กำหนดแนวทางการรักษาโรคทำให้ส่งผลกระทบลบดังนั้นรัฐบาลควรให้สปสช.เลิกการเรียกเงินคืนในลักษณะค่าปรับจากการตรวจสอบเวชระเบียนการตรวจสอบเวชระเบียนของสปสช.ควรทำเพื่อการตรวจทางบัญชีว่าโรงพยาบาลได้เบิกคืนค่าวินิจฉัยและรักษาครบถ้วนตามที่ได้ทำจริงหรือไม่ ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อปรับปรุงกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis-Related Group (DRG)) คือการจัดกลุ่มการวินิจฉัยเพื่อใช้ในการเบิกคืนค่ารักษาเพื่อใช้แทนค่ารักษาจริงการนำDRG มาใช้ในกองทุนประกันสุขภาพเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากลอย่างไรก็ดีพบว่ามีบางข้อที่หากปรับปรุงจะแก้ปัญหาโรงพยาบาลของรัฐขาดทุนและมีผลกระทบลบต่อมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ เพื่อความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของแพทยสภาได้ศึกษาสถานภาพของเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือDRG ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อปรับปรุงDRGให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ดังนี้ ที่มาปัจจุบันระเบียบในการบันทึกเวชระเบียน(ประวัติการรักษาผู้ป่วย)เพื่อเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการรักษาคืนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือDRG ของสปสช.กระทบมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของไทยการจดบันทึกข้อมูลการเกิดโรคและการขาดทุนของโรงพยาบาลคณะอนุกรรมการได้ศึกษาวิธีการบริหารDRG ของสปสชพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากวิธีการบริหารDRG ของสปสช. ผิดหลักบัญชีต้นทุนตามรายละเอียด ๑. สปสช. ตั้งค่าค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (Relative weight, RW) ของ DRG น้อยกว่าต้นทุนจริง ๒. ค่าRW DRG ลดลงระหว่างปีโดยเมื่อเงินงบประมาณไม่เพียงพอสปสช.เอาระบบglobal budget เป็นตัวตั้งแล้วเอาจำนวนRW ทั้งหมดมาหาร ๓. สำหรับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีการหักเงินเดือนบุคลากรออกจากเงินคืนค่า DRG ๔. มีการเรียกเงินคืนในลักษณะค่าปรับเมื่อเกณฑ์ในการวินิจฉัยไม่ได้ทำตามที่สปสช. กำหนด ๕. มีการลงโทษไม่จ่ายเงินหากไม่สามารถทำรายงานตามเวลา คำอธิบาย ๑. RW DRG น้อยกว่าต้นทุนจริง: การจ่ายเงินให้สถานบริการในราคาต่ำกว่าต้นทุนนั้นผิดหลักการสากลทางการเงินและการบัญชีการมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายย่อมทำให้สถานบริการเกิดปัญหาขาดทุนและนำไปสู่สถานะล้มละลาย ๒. ค่าRW DRG ลดลงระหว่างปีเพราะการใช้global budget: เมื่อเงินงบประมาณไม่เพียงพอสปสช. จะให้เงินคืนน้อยลงกว่าDRG ที่ตั้งไว้โดยเอาระบบglobal budget เป็นตัวตั้งแล้วเอาจำนวนRW ทั้งหมดมาหารวิธีการนี้ผิดหลักการบัญชีกล่าวคือหากเปรียบสปสชเป็นผู้ซื้อและโรงพยาบาลเป็นผู้ขายงานการตรวจวินิจฉัยและรักษาเมื่อผู้ซื้อเมื่อได้ตกลงราคากับผู้ขายการซื้อขายงานดังกล่าวต้องทำตามราคาที่ตกลงหากผู้ซื้อมีเงินไม่เพียงพอโดยหลักการคือผู้ซื้อจะต้องมีสถานะเป็นหนี้ผู้ขายผู้ซื้อไม่มีสิทธิปรับอัตราราคาโดยพลการ ๓. การหักเงินเดือนบุคลากรออกจากเงินคืนค่าDRG: การกระทำนี้ผิดหลักการการเงินและการบัญชี๓เรื่องได้แก่การไม่แยกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นหมวดต่างๆให้ชัดเจนบุคลากรของโรงพยาบาลทำงานหลากหลายทั้งOPD, IPD และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ได้ทำงานเฉพาะการรักษาในหมวดที่ต้นทุนในการรักษามาจากDRGหรือIPDและการทำให้โรงพยาบาลได้รับการคืนค่ารักษาแตกต่างกันการรวมเงินเดือนในDRG เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องพิจารณาเพราะมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเป็นกลไกในการจัดสรรบุคลากรตามภาระงานข้อเสียคือลดแรงจูงใจในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ๔. การเรียกเงินคืนในลักษณะค่าปรับ: ในกรณีนี้สปสช.จะมาตรวจสอบเวชระเบียนหากความเห็นในการตรวจการวินิจฉัยโรคและการรักษาของสปสช.ไม่ตรงกันกับแพทย์ผู้รักษาสปสช.จะปรับเงินตามค่าRW ตามที่สปสชวินิจฉัยในกรณีนี้เป็นการซ้ำเติมโรงพยาบาลทั้งๆที่โรงพยาบาลขาดทุนอยู่แล้วยังต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าปรับอีกที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งคือการกำหนดเกณฑ์ในการวินิจฉัยโดยสปสช. เป็นปัญหากระทบมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพราะเป็นการก้าวล่วงไปในการแพทย์โดยที่สปสช.ไม่ใช่แพทย์ผู้รักษาส่วนการลงรหัสไม่ครบถ้วนของแพทย์ถึงแม้จะไม่สมควรแต่ทางแก้ไขคือการลงใหม่โดยใช้หลักฐานการตรวจและการรักษาจริงเป็นสำคัญการปรับเงินทั้งๆที่ได้มีงานวินิจฉัยและรักษาลุล่วงไปแล้วถือว่าเป็นการทำผิดหลักการบัญชีอีกด้วยหากเปรียบเป็นงานทาสีประตูบ้านโดยช่างได้ทาสีประตูเสร็จเรียบร้อยแต่ดันเขียนใบเสร็จเป็นทาสีหน้าต่างสิ่งที่ควรทำคือแก้ไขใบเสร็จให้เป็นทาสีประตูและเติมเงินให้เท่ากับราคาทาสีประตูไม่ใช่ปรับช่างเท่ากับราคาทาสีประตูเป็นต้น ๕. ไม่จ่ายเมื่อทำรายงานช้า: ตามหลักการไม่จ่ายไม่ได้เพราะสปสชมีสถานะเป็นลูกหนี้การที่เจ้าหนี้เรียกเก็บเงินช้าลูกหนี้ไม่มีสิทธิในการไม่จ่าย เหตุผลของสปสช. เป็นการป้องกันการรักษาที่ฟุ่มเฟือยและควบคุมมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างไรก็ดีตามหลักการการทำงานที่ได้รายได้เท่ากับหรือน้อยกว่าทุนผู้ทำงานย่อมไม่ทำงานที่ฟุ่มเฟือยและสปสช. ไม่มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป้าหมายของการแก้ปัญหา ๑. สปสช.บริหารDRG ตรงตามหลักการการเงินและการบัญชี ๒. ขบวนการเบิกค่ารักษาไม่กระทบมาตรฐานและแนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๓. ไม่มีผลกระทบลบจากการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อป้องกันผลกระทบลบจากการแก้ปัญหาการดำเนินงานแบ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ทำได้ทันทีและการแก้ปัญหาระยะยาว กา


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 10/11/2017 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

วาระแห่งชาติค่ะน้าสิงห์ขา

ขอบพระคุณนะคะ _/\_

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน