*/
  • สิงห์นอกระบบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 1723
  • จำนวนผู้ชม : 3102102
  • จำนวนผู้โหวต : 1103
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1103 คน
<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 274 , 18:04:31 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน vinitvadee โหวตเรื่องนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 

ซี่ล้อเกวียนในการพัฒนาสังคม (ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร)
.
พี่หมอต๊ะ (ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร) กรุณาฝากมาให้ได้พิจารณาครับ
.
ผู้เขียนได้ศึกษาและใช้หลักธรรม ๓ ข้อ ในการเขียนบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมที่ “อยู่ดีมีสุข” ได้แก่
.
๑ ทางสายกลาง
๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
๓ พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ใจความว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
.
หลักทางสายกลางที่ถูกต้องเริ่มด้วยการสร้างเป้าหมายที่ดี และ ใช้เหตุปัจจัยต่างๆอย่างพอดีพอเพียงเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น เปรียบเสมือนล้อเกวียนที่มีซี่ล้อที่แข็งแรงเท่าเทียมกันทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายเป็นไปได้อย่างราบรื่น
.
หลักธรรมทางสายกลาง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เสนอในบทความนี้คือ การตั้งเป้าหมายที่ดีร่วมกัน การรู้จักใช้ประโยชน์ที่สังคมสมมุติขึ้นว่าสำคัญมาส่งเสริมคุณค่าที่แท้จริงของงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการตรวจประเมินเพื่อสร้างสรรค์โครงสร้างการทำงานที่ลงตัว
.
สังคมทุกวันนี้อยากได้ครูมีเวลาให้นักเรียนแต่ให้ครูทำงานเอกสาร อยากได้หมอดูแลคนไข้แต่หมอจะได้เลื่อนขั้นก็ต่อเมื่อเป็นผู้บริหารหรือทำวิจัย อยากให้นักวิจัยทำงานเป็นทีมเพื่อหาทางแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและสร้างคน แต่ระบบประเมินกลับมีโครงสร้างที่ขัดขวางความสามัคคี และสร้างบัณฑิตที่มีใบปริญญาแต่ทำงานไม่เป็น เรามีอุตสาหกรรมเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เรามีโครงสร้างองค์กรที่จำเพาะเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าโดยภาพรวมแต่โดนต่อต้านเพราะจะทำให้องค์กรนั้น ๆ ได้รับความเสียหาย
.
ในตัวอย่างเหล่านี้ ครูมีเวลาให้นักเรียน หมอดูแลคนไข้ นักวิจัยทำงานเป็นทีมจนสามารถหาทางแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและสร้างคนได้ บัณฑิตทำงานเป็น การทำให้คนในสังคมอยู่ดีมีสุข เป็น คุณค่าที่แท้จริงของงาน การให้เงินเดือน การเลื่อนขั้น ใบปริญญา และรายได้ขององค์กร เป็น ประโยชน์ที่สังคมสมมุติขึ้นว่าสำคัญ
.
การจะทำให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ ราบรื่นและลงตัวควรปรับปรุงโครงสร้างบริหารที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สร้างคุณค่าที่แท้จริง เช่น ขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้น ครูที่ให้เวลาให้นักเรียน หมอที่ดูแลคนไข้ นักวิจัยได้ผลตอบแทนตามบทบาทที่ทำจริงโดยไม่ต้องแย่งชิงสัดส่วนการทำงานกับผู้ร่วมงาน และให้ปริญญาโดยวัดจากความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากการทำงานจริง
.
อุตสาหกรรมเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างองค์กรที่จำเพาะเป็นตัวอย่างระบบบริหารแบบแยกส่วนที่ส่งผลให้กิจกรรมขององค์กรนั้น ๆ เกิดความขัดแย้ง โดยให้คุณในด้านหนึ่งแต่ให้โทษในอีกด้านหนึ่ง เกิดจาก การไม่รู้และไม่ใช้หลักธรรมทางสายกลางและไม่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถทำให้การได้รับประโยชน์ที่สังคมสมมุติขึ้นว่าสำคัญส่งเสริม เป้าหมายที่ดีงามที่แท้จริง เช่น ผู้ทำอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้ประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๆ ที่ การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอยู่ดีมีสุขของสังคม เป็นต้น
.
แนวทางการพัฒนาสังคม
๑ ปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนและองค์กรในสังคมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ดีมีสุข วิธีการปลูกจิตสำนึกที่ดีควรเน้นการมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้น
๒ กระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักรู้และรักในคุณค่าที่แท้จริงของงานของตน แสวงหาประโยชน์ส่วนตนแบบพอเพียงเพื่อเป็นปัจจัยให้โอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นคุณค่าที่แท้จริงต่อไปได้ เช่น นิสิตนักศึกษาเรียนเพื่อที่จะรู้จริง ทำงานได้ และได้ใบปริญญาเพื่อไปสมัครงาน เป็นต้น
๓ ร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างการทำงานให้ ประโยชน์ส่วนตนและคุณค่าของงานส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ผู้บริหารที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีโครงสร้างที่สร้างสรรค์นี้ได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดและภาพรวมอย่างลึกซึ้ง เช่น โครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ในการส่งเสริมการ ปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เป็นต้น
๔ มีกลไกเตือนสติเพื่อความไม่ประมาท มีการรับรู้รับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีการเก็บข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นคุณค่าของงาน

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนตระหนักว่า การคิดจะเอาแต่ประโยชน์ที่มนุษย์สมมุติขึ้นว่าสำคัญโดยที่มาของประโยชน์นั้นไม่ได้ไม่ได้สร้างสรรค์คุณค่าที่แท้จริงได้อย่างพอเพียง เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองและสังคม ในทางตรงกันข้ามการที่เราสามารถสร้างสรรค์คุณค่าที่แท้จริงได้เป็นการสร้างความสุขให้แก่ทั้งตัวเรา คนรอบข้างและสังคมโดยรวมอีกด้วย
.
ผู้เขียน
ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูรแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน