• หนอนกระทู้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2011-02-23
  • จำนวนเรื่อง : 129
  • จำนวนผู้ชม : 346002
  • ส่ง msg :
  • โหวต 4 คน
คำขวัญหนองคาย :: วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทยลาว
แหล่งข่าว แหล่งพูดคุย ของคนชาวเมืองหนองคายบนโลกออนไลน์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nongkhai99
วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554
Posted by หนอนกระทู้ , ผู้อ่าน : 2396 , 07:57:20 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เชิญสาวงามเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศและประกวดสาวประเภทสอง ประเพณีลอยกระทง ปี 2554


ระเบียบกติกา การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ปี 2554 ครั้งที่ 9 เทศบาลตำบลวัดธาตุ

เพื่อให้การจัดงานลอกกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2554 ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการประกวดจึงได้กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

การสมัครและหลักฐานเข้าร่วมการประกวด
1.ให้ ยืนใบสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปิดการรับสมัครในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด

หลักฐานและเงื่อนไขการประกวดนางนพมาศ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.เป็นสุภาพสตรี (โสด)
3.อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 25 ปี ในวันประกวด
3.ภาพถ่ายขนาด 4X6 จำนวน 1 ภาพ
5.ผู้ เข้าประกวดต้องไปถึงสถานที่ประกวดก่อนเวลา 18.30 น. เพื่อทำการจับสลาก จัดลำดับหมายเลขประจำตัว หากพ้นกำหนดเวลา จะไม่พิจารณาให้จัดสลากและขึ้นเวทีการประกวด
6.การให้คะแนนการประกวด รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
-การแต่งกาย 20 คะแนน
-ความสวยงาม 20 คะแนน
-บุคลิกลักษณะ 20 คะแนน
-การตอบคำถาม 20 คะแนน
-กิริยามารยาท 20 คะแนน

7.ผู้เข้าประกวด จะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบกติกานี้ด้วยประการใดๆ มิได้
8. การตัดสินของคณะกรรมการถึงว่าเป็นเด็ดขาด จะคัดค้านหรือโต้แย้งใดๆ มิได้

ประเภทนางนพมาศบึงหนองคาย
รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 20,000 บาท มงกุฎสายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ และของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 15,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 7,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลเงินสด 5,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รางวัลเงินสด 3,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
ขวัญใจบึงหนองคาย รางวัลเงินสด 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก

หมายเหตุ
-ปิดรับสมัครในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น.
-หาก ผู้สมัครมีจำนวนเกิน 35 ท่าน จะมีการคัดเลือก เพื่อให้การสนับสนุนค่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 ท่านเท่านั้น สนับสนุนท่านละ 1,000 บาท
-จะมีการคัดเลือก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
-เบอร์โทรศัพท์ 042-012-066-7

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------


ระเบียบกติกา การประกวดนางนพมาศ (สาวประเภทสอง) งานประเพณีลอยกระทง ปี 2554 เทศบาลตำบลวัดธาตุ


เพื่อให้การดำเนินการประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง) ในงานลอยกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการประกวดจึงได้กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1.ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “ประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง) งานลอยกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2554 “
2.จัดการประกวดโดยเทศบาลตำบลวัดธาตุ
3.ประเภทการประกวด นางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง)
4.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
-ผู้สมัครเข้าประกวด ไม่จำกัดภูมิลำเนา
-ผู้สมัครเข้าประกวด สามารถสมัครเข้าประกวดได้โดยไม่กำหนดอายุ
5.จำนวนผู้ร่วมประกวด เปิดรับสมัครโดยไม่จำกัดจำนวน
6.สถาน ที่สมัครเข้าร่วมการประกวด สมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจะสมัครได้ ณ เวทีชั่วคราว ประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง) บริเวณบึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย อำเภอเมืองหนองคาย
7.การรับสมัคร หลักฐาน และการประกวด
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-วันทำการประกวด 6 พฤศจิกายน 2554
-สถาน ที่ประกวด ณ เวทีชั่วคราวบึงหนองคาย ประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง) บริเวณบึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
-การประกวด การรายงานตัว ในวัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.30 น. ณ เวทีชั่วคราวบึงหนองคาย ประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง) บริเวณบึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

8.รางวัล ตำแหน่งต่างๆ และการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประกวด
รางวัลนางนพมาศบึงหนองคาย (สาวประเภทสอง)
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท มงกุฎสายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 7,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 3,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 2,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก
ขวัญใจบึงหนองคาย เงินสด 5,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศและของที่ระลึก

9.การแต่งกายในวันประกวด ผู้สมัครร่วมการประกวด ต้องแต่งกายชุดไทยจักรี หรือไทยประยุกต์
10.ใน วันทำการประกวด ผู้สมัครคนใดเจตนาไม่ร่วมทำการประกวด หรือเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมจนสิ้นสุดการประกวด ให้ถือว่า ผู้สมัครผู้นั้นเสียมารยาทอย่างร้ายแรง คณะกรรมการจัดการประกวดจะพิจารณาตามเหตุการณ์ เพื่อตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
11.การตัดสิน
-คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผู้สมัครร่วมการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ และเด็ดขาด
-คณะ กรรมการจะดำเนินการประกวดตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโดยเคร่งครัด ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน ผู้เข้าร่วมการประกวด จะอ้างว่าไม่ทราบระเบียนนี้ด้วยประการใดๆ มิได้
-ข้อความใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียนนี้ ได้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเท่านั้น

หมายเหตุ
หากไม่มารายงานตัวในเวลา 20.00 น. ถีอว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิในการประกวด และจะไม่ให้เข้าประกวด

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลวัดธาตุ เบอร์โทรศัพท์ 042-012-066-7

 ขอบคุณข้อมูลจาก==> ข่าวท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]