• crazy-crazy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : fang_momoko@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-11-07
  • จำนวนเรื่อง : 16
  • จำนวนผู้ชม : 22878
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
do it or die
หวัดดีทุกคนนะคะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/noo-fang
วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by crazy-crazy , ผู้อ่าน : 881 , 17:42:51 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ฉันได้ลงพื้นที่ไปศึกษาหลักการพัฒนาชุมชน ที่ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่บ้านราชธานีอโศก ตั้งอยู่ที่ หมู่  10 ต.บุ่งไหม  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี

เป็นหมู่บ้านเกิดใหม่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกส่วนใหญ่นิยมเดินเท้าเปล่า สวมใส่ด้วยผ้าหม้อฮ่อม อีกทั้งกิริยาภาษานพน้อม อ่อนน้อม และกล่าวถึงธรรมะเป็นคติเตือนใจตลอดเวลา 

 

 

ชุมชนแห่งนี้ก่อนปี พ.ศ. 2530 เป็นพื้นที่นา กับพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีการพัฒนาเนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำมูล ที่ท่วมบ่อยในช่วงน้ำหลาก อยู่ไกลจากใจกลางเมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ

10 กิโลเมตร มีชุมชนอยู่น้อยและกระจัดกระจาย   เรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านบุญนิยมราชธานีอโศก  ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างคำว่า “บุญนิยม” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติธรรม คำว่า “ราชธานี” มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และยังมีความหมายถึงคำว่าเมืองหลวง และคำว่า “อโศก” ที่ต่อท้ายหมายถึงบุคคลที่ศรัทธาในแนวการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของสมณะโพธิ์รักษ์

ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม เปรียบเหมือนอยู่ก้นกระทะ มีสภาพเป็นดินทาม คือ ฤดูฝนจะมีน้ำมาก บางปีน้ำท่วม ส่วนฤดูหนาว น้ำจะขัง สามารถใช้ดิน ทำการเพาะปลูก พืชผัก และ ไม้ล้มลุกได้ สภาพพื้นที่ระหว่างหมู่บ้าน จนจรดแม่น้ำมูล มีลักษณะคล้ายคลื่น มีพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ขนานกับแม่น้ำมูล ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำมูล บุ่งไหมน้อย และ ป่าละเมาะริมบุ่ง ริมแม่น้ำ

คนที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเข้ามาพัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วจะทำอยู่ที่บ้านก็ได้ แต่ผู้คนที่เข้ามาจะมีความต้องการการพัฒนาที่เป็นหมู่มวล   ราชธานีอโศกเป็นสังคมร่วม ซึ่งประกอบด้วยสมณะ และ ฆราวาสผู้สนใจจะปฏิบัติธรรมตามคำสอน ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีการดำเนินชีวิต และ ความเป็นอยู่เรียบง่าย ไม่มีอบายมุข สิ่งเสพติด มีชีวิตที่ประหยัด ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ลดการกินการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย หรือ ที่ไม่จำเป็นตามกรอบ ของ ศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐, จุลศีล มัชฌิมาศีล มหาศีล และ มรรคมีองค์ ๘ ตามคำสอน ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

มีกิจกรรมร่วมแรงกันสร้างสรรค์ผลผลิตด้านปัจจัย ๔ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) เพื่อ สร้างสังคมที่พึ่งตนเองอย่าง “ครบวงจร” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดย ยึดหลัก “บุญนิยม” คือการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวม เป็นบุญกุศล ของ ตนเอง มีการอบรม และ เผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ สมาชิกในชุมชน และ ผู้สนใจ

สมาชิกชุมชนมีการทำงานในฐานงานต่างๆ ทั้ง ๑๒ ด้าน คือ การเงิน การบริโภค การบริหารปกครอง การเมือง การศึกษา การสื่อสาร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พาณิชย์ วัฒนธรรม-ประเพณี สุขภาพ ศาสนา อุตสาหกิจชุมชน

 

ภายในชุมชนจะมีหัวหน้าชุมชน เหมือนชุมชนทั่วไปซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2คน ชุมชนจะต่างจากชุมชนทั่วๆไปตรงที่ เป็นชุมชนที่ถือ ศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ และไม่มีการสนับสนุนด้านการซื้อเนื้อสัตว์

 

ชุมชนจะประกอบด้วย วัด บ้าน โรงเรียน ภายในวัดจะมีพระที่คนในราชธานีอโศกจะเรียกกันว่านักบวช การบวชในราชธานีอโศกจะแตกต่างจากข้างนอกตรงที่ จะเริ่มเป็น ปะ นาค

ส่วนข้างนอกจะเป็น นาค แล้วเข้าโบสถ์เลย

 

โรงเรียนที่ราชธานีอโศก ชื่อว่า สัมมาสิกขา ราชธานีอโศก เป็นโรงเรียน เอกชน มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วๆไป ต่างตรงที่มีการเพิ่มศักยภาพของการถือศีล คำขวัญของโรงเรียน คือ ศีลเด่นเป็นงาน ชาญวิชา คนที่จะเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการ อบรม เข้าค่าย ฝึกในเรื่องของศีล จริยธรรม เรื่องการเสียสละ ความอดทน ถ้าผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ ทางโรงเรียนจะให้กลับไปคิดมาอีก 1 เดือน ถ้าผู้ปกครองตกลง และตัวเด็กเองเห็นชอบด้วย ก็ให้ผู้ปกครองมามอบตัว และนี้คือกลยุทธ์ ในการที่จะเข้ามาศึกษาได้

 

ภายในชุมชนจะยึดหลักระบบสาธารณะโภคี หรือโภคทรัพย์ที่เป็นของส่วนกลาง เมื่อสมาชิกของชุมชนทุ่มเทกำลังและความสามารถในการสร้างผลผลิต และนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่ส่วนกลาง ทำให้ระบบกองกลางใหญ่ขึ้น และสมาชิกได้รับกลับคืนในรูปของสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล   การเดินทาง  การกินอยู่  และระบบบุญนิยม นวัตกรรมสังคมจากภูมิปัญญาพุทธ” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา“ระบบบุญนิยม” ในชุมชนราชธานีอโศก ในด้านพัฒนาการ  แนวคิดและวิธีการ  และศึกษาคุณค่าของ “ระบบบุญนิยม” ต่อการพัฒนาชุมชนราชธานีอโศก    ระบบบุญนิยมเกิดจากพื้นฐานความเชื่อ ๔ ประการ คือ พลังของกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่ม   พลังของศาสนา  พลังของธรรมะ  และพลังของกรรม   สังคมในระบบบุญนิยมพัฒนามาจากระบบสังคมของสงฆ์สมัยพุทธกาล  ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบสาธารณโภคีสมบูรณ์  คือมีการจัดและแบ่งปันกันเครื่องกินเครื่องใช้กันเป็นส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาราณีย-ธรรม ๖ อันประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี

 

หลังจากได้รับความรู้ทางด้านการดำเนินชีวิต ของชาวราชธานีอโศกแล้ว วิทยากรของทางราชธานีอโศกก็ได้พากลุ่มนักศึกษารวมทั้งตัวฉันด้วย เดินดูชีวิตความเป็นอยู่ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เป็นการเดินทางดูชีวิตผู้คนที่แสนเหนื่อย บวกกับอากาศที่ร้อน ทำให้ทุกคนก็ต่างบ่นกันตลอดทาง พอถึงเวลาเที่ยงฉันได้ร่วมทานอาหารกับชาวราชธานีอโศก

เป็นอาหารมังสวิรัติ 

 

อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรืออวัยวะใดๆ ของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขาก็ตาม อาหารมังสวิรัติ ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก และผลไม้นานาชนิด

ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ เรียกทั่วไป "นักมังสวิรัติ" โดยจะแบ่งกลุ่มนักมังสวิรัติได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  1.นักมังสวิรัติที่กินนมและไข่ด้วย (Lacto-ovo-vegetarian) ได้แก่ ชาวคริสต์เตียนกลุ่มเซเวสน์เดย์แอดเวนติส (Seventh-Day Adventist)

2.นักมังสวิรัติที่กินนมและผลิตภัณฑ์นมด้วยเท่านั้น (Lacto-vegetarian) จะต้องไม่กินไข่ ได้แก่ ชาวฮินดูในประเทศอินเดีย

3.นักมังสวิรัติบริสุทธิ์ (Pure vegetarian) กลุ่มนี้เคร่งครัดมาก จะไม่ยอมกินหรือแตะต้องนม ไข่ หรือผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ ที่ได้มาจากสัตว์ทุกชนิด ได้แก่ ชาวพุทธบางกลุ่ม กลุ่มเทียนเต๋าซึ่งนับถือศรัทธาแม่กวนอิม กลุ่มเจ และกลุ่มสันติอโศก

 

พอตกบ่ายก็ได้ไปดูวิธีการทำน้ำยาซักผ้า ที่ชาวราชธานีอโศกผลิตขึ้นเอง ผลิตเพื่อขายให้คนที่เข้ามาในชุมชน และผลิตเพื่อใช้เองในชุมชน จากนั้นก็ได้เวลาเดินทางกลับ ฉันตั้งเป้าหมายว่าเมื่อกลับถึงหอพักแล้วฉันจะนอนพักสักชั่วโมง เพราะวันนี้เป็นที่เหนื่อยมากกับการลงพื้นเลยก็ว่าได้

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ธีร์/อันมัย วันที่ : 26/03/2009 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teeanmai
คนเช่นไร แสดงออกเช่นนั้น

ฉันตั้งเป้าหมายว่าเมื่อกลับถึงหอพักแล้วฉันจะนอนพักสักชั่วโมง
ขอให้ไปถึงเป้าหมายนะครับ 555

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
2คำภาดี วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/satikger

ชีวิตที่พอใจ กินอะไรก็อร่อย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
gเมย์ วันที่ : 03/02/2009 เวลา : 17.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wanida

lสวยดีค่ะพี่เจ้าของblog

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน