• สุวลัย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : so_boonsri@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-07-11
  • จำนวนเรื่อง : 56
  • จำนวนผู้ชม : 8953
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
สมนึก บุญศรี
ข่าวทั่วไปและภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nuk2
วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2560
Posted by สุวลัย , ผู้อ่าน : 375 , 19:37:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมนึก/ร้อยเอ็ด/0956524335—

ร้อยเอ็ดสรุปสถานการณ์ถึงปัจจุบัน(13สค60)ลำน้ำชีมีแนวโน้มทรงตัว ลำน้ำเสียวมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนระดับน้ำในลำน้ำยังมีแนวโน้มลดลง

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายชยันต์ ศิริมาศ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสองท่าน ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ส.ค. 60 โดยการดำเนินงานของ นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ เลขาศูนย์และคณะ ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ส.ค. 60 เมื่อ 08.00 น.         

มีสถานการณ์ดังนี้  

                  จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA)ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัด ในวันที่ 25 ก.ค. 60 ปริมาณน้ำฝน 70 มม. 26 ก.ค.60 ปริมาณน้ำฝน 159 มม. และตกต่อเนื่องเป็นระยะในวันที่ 27 – 29 ก.ค.60 ส่งผลกระทบในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ประกอบกับเขื่อนลำปาว (ความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.       มีปริมาณน้ำ 1,720 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87 %) จะเพิ่มการระบายน้ำเป็นไม่น้อยกว่า 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ระดับน้ำ       ลำน้ำชีมีแนวโน้มทรงตัว ลำน้ำเสียวมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนระดับน้ำในลำน้ำยังมีแนวโน้มลดลง

                     จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่ของ  20 อำเภอ 182 ตำบล 2, 093 หมู่บ้าน ในเบื้องต้นราษฎรได้รับผลกระทบ 84,522 ครัวเรือน พื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย    นาข้าวจำนวน 780,099 ไร่ พืชไร่ 434 ไร่ พืชสวน 9 ไร่ บ่อปลา 173 บ่อ ถนน 359 สาย ฝาย 36 จุด สะพาน 25 จุด     คอสะพาน 5 แห่ง ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ ต่อไป  

                    อำเภอที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในระยะนี้ จำนวน 20 อำเภอ แยกเป็น

อำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 5 อำเภอ 13 ตำบล รวม 25 หมู่บ้าน ได้แก่

            (1) อำเภอเสลภูมิ 3 ตำบล (113 ครัวเรือน 375 คน) : ต.นาเลิง, ต.นางาม, ต.เกาะแก้ว

            (2) อำเภอเชียงขวัญ 4 ตำบล (94 ครัวเรือน 329 คน) : ต.พลับพลา, ต.พระธาตุ, ต.เชียงขวัญ, ต.บ้านเขือง

            (3) อำเภอจังหาร 3 ตำบล (131 ครัวเรือน 363 คน) : ต.ม่วงลาด, ต.ดงสิงห์, ต.ดินดำ

            (4) อำเภอโพธิ์ชัย 2 ตำบล (18 ครัวเรือน 63 คน) : ต.ดอนโอง, ต.สะอาด

            (5) อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 ตำบล (40 ครัวเรือน 120 คน) : ต.บึงงาม

       ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวม 14 แห่ง

            1) ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณพนังกั้นน้ำ ต.นางาม   อ.เสลภูมิ มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อบต.นางาม

            2) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณพนังกั้นน้ำ บ.แก่งข่า (23 ครัวเรือน 105 คน)

            3) ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จำนวน 1 หมู่บ้าน มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณ   พนังกั้นน้ำทางเข้า บ.หนองแค ม.8 (29 ครัวเรือน 123 คน)

            4) ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จำนวน 2 หมู่บ้าน มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำชี บ.วังยาว-วังเจริญ (282 ครัวเรือน 995 คน)

            5) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.คุยโพธิ์ ต.ดอนโอง (วัว, ควาย จำนวน 20 ตัว)

            6) ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หลังที่พักสายตรวจ ต.ธงธานี

            7) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร มีศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) พนังกั้นน้ำ บ.ดินแดง       (3 ครัวเรือน 12 คน) ส่วนที่ (2) บ้านเปลือยตาล ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร ได้จัดตั้งไว้เพื่อรองรับสถานการณ์

            8) ได้มีการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 4 แห่ง ที่ (1) อบต.ขวาว(2) บ.นาเลิง, ต.นาเลิง (3) โรงเรียน บ.ผักกาดหญ้า ต.นาเลิง และ (4) คลองส่งน้ำกุดแข้ (สัตว์เลี้ยง: โค 160 ตัว, สุกร 240 ตัว, สุนัข 103 ตัว, เป็ด 6,000 ตัว)

            9) ต.ดินดำ อ.จังหาร ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) ตลาด บ.ดินดำ ต.ดินดำ (128 ครัวเรือน 448 คน) และ (2) พนังกั้นน้ำ บ.ขมิ้น (24 ครัวเรือน 84 คน)

ถนนชำรุดเสียหาย ดังนี้ (สอบถามเส้นทางสายด่วนกรมทางหลวง 1586)                                          

   1)ถนนที่ไม่สามารถสัญจรได้ และได้ปิดการจราจร จำนวน 3 สาย

           - ถนนทางหลวงชนบท จำนวน 2 สาย: (1) รอ.4078 แยก ทล.2046 - บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ (2) รอ.4026 แยก ทล.2044 – บ.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย

             - ถนน อบจ. จำนวน 1 สาย : บ.โนนชัยศรี-ดอนหวาย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง

 2) น้ำกัดเซาะคอสะพาน จำนวน 1 สาย

            - ถนนทางหลวง จำนวน 1 สาย คือ สาย ทล 214 บ.เมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย           ยังสามารถสัญจรได้

            3) สะพานทรุดตัว จำนวน 1 แห่ง (ไม่สามารถสัญจรได้)

          จุดสะพานข้ามลำน้ำยัง รอ 016 บริเวณ บ.ไค่นุ่น บ.หนองบัวบาน หมู่ 5, 7 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ

ผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำในพื้นที่     

1) เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักและน้ำที่ไหลผ่านจากพื้นที่สูงกว่า ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ    4 แห่ง (จาก 11 แห่ง ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด) สูงกว่าระดับเก็บกัก ดังนี้ 1) อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ปริมาณน้ำ 113.60%, 2) อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ปริมาณน้ำ 103.02%, 3) อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ปริมาณน้ำ 102.04% และ      4) ห้วยพุงใหญ่ ปริมาณน้ำ 101.10% ซึ่งทำให้น้ำไหลข้ามทำนบกัดเซาะบริเวณใกล้เคียงและน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร

2)บริเวณพนังกั้นลำน้ำยัง ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ เกิดรูรั่วหลายจุด ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.วังหลวง ต.นาแซง ต.บึงเกลือ และ ต.ศรีวิลัย นอกจากนั้น พนังกั้นลำน้ำยังบริเวณ บ.ทรายมูล ต.ขวาว ได้ขาด 7 จุด ทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ต.นาเลิง, ต.ขวาว, และ ต.นางาม (ในปัจจุบันระดับน้ำในล้ำน้ำยังลดลง)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2017 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]