• คนช่างเล่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-25
  • จำนวนเรื่อง : 307
  • จำนวนผู้ชม : 1009377
  • จำนวนผู้โหวต : 1065
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1065 คน
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by คนช่างเล่า , ผู้อ่าน : 6323 , 19:49:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 15 คน

พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด) ศาลาตั้งอยู่ชายหาดทรายขาว

หน้าวัดเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเก่าแก่ ที่ชายหาดหาย

ไปมากมายแล้วปัจจุบันนี้

แนวกั้นคลื่น ที่ทางวัดเกาะเพชร สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้คลื่นซัดหาดทราย

ผมไปเยียมคุณแม่ แล้วไปกราบไหว้คุณหลวงลุง พี่ชายคุณแม่ ท่านอายุ ๙๗ ปีแล้ว ความจำ

ยังเล่าเรื่องราวในอดีตได้ดีมาก ท่านอายุแก่กว่าคุณแม่ผม ๔ ปีครับ

................................................................................................................

ปากพนังวันนี้ ท่าเทียบเรือประมง ยังมีเสน่ห์ชวนให้คนต่างถิ่นไปเทียว มีของขายมากมาย

............................................................................................................

 ท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง ที่ผมค้นหาได้ น่าเป็นเอกสารชิ้นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
คือ รายงานการเสด็จตรวจราชการฯของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระองค์

เป็นเสนาบดีที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงรอบรู้แลเห็นการณ์ไกล ทรงพยายามบำบัดทุกข์บำรุงสุขของ

ราษฏร์อย่างแท้จริง ประกอบทั้งทรงมีพระอุปนิสัยซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ใน ปี  พ.ศ. ๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕) หรือเมื่อ ๑๑๖ ปีมาแล้ว

กล่าวถึงปากพนัง ลำน้ำปากพนังในเวลานั้นยังขัดข้องโดยเหตุจะหาที่จอดเรือใหญ่ไม่มี ทรงแนะนำไว้ว่ามีทาง

เดียวที่จะขุดแต่งคลองระโนตซึ่งเป็นทางเรือเล็กไปมาได้ในระหว่างปากพนังกับทะเลสาบเมืองพัทลุง คลองนี้

เปน(ภาษาเดิม)ทางใช้ไปมาได้ในระดูมรสุม และเปนทางสำหรับสินค้าทะเลน้อยมาออกทะเล แต่ตื้นเขินเสีย

ด้วยทอดทิ้งประมาณทางสัก ๒๐๐ เส้น ข้าพระพุทธเจ้า( สมเด็จฯ) ได้สั่งพระยาสุขุมนัยวินิจแลพระยาศรีธรรมราช

ให้ตรวจดูแลให้ คิดที่จะจัดการที่จะขุดคลองระโนตในระดูแล้งนี้ นอกจากการขุดคลองระโนต ในเรื่องทางขนสินค้า

เห็นด้วยเกล้า ว่าต้องคิดทำทางบกทั้งสิ้น ทางที่จะเปนประโยชน์สำคัญแก่เมืองนครศรีธรรมราชนั้น เห็นด้วยเกล้า

ว่าต้องตัดไปลงเมืองตรัง อาไศรย์ (ภาษาเดิม)เมืองตรัง เปนเมืองท่าขนสินค้าออกจำหน่ายทางโน้น ถ้าทำทางขน

สินค้าลงเมืองตรังได้ดังคิด เมืองนครศรีฯจะเปนเมืองอุดมอย่างที่สุด (ตัดไม่ได้เพราะอังกฤษมันเกเรปัญหามากมาย)

   จากรายงานทูลเกล้าถวาย เป็นรายงานที่กล่าวละเอียดมาก แต่เพื่อไม่ให้เนื้อหาในเอนทรีนี้ยาวเกินไปผมไม่ขอ

ลงรายละเอียด นักประวัติศาสตร์ หรือผู้สนใจหาอ่านได้  ตามรหัสหนังสือ ISBN - 974-417-161-8  จัดพิมพ์โดย

มูลนิธิสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา เป็นรายงานที่นักประวัติศาสตร์

ควรศึกษาหาอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะ กล่าวถึงการตรวจราชการปักษ์ใต้แทบทุกจังหวัด

    ในรายงานหน้า ๔๖ กล่าวถึงการตัดทางแต่นครไปปากพนัง (ญี่ปุ่นมาตัดจริงๆ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ )

 ทางที่ตัดให้เป็นประโยชน์ได้ในเมืองนครศรีธรรมราชยังมีอีกหลายสาย ทางอย่างสั้นๆ ตัดแต่เมืองนคร

ไปปากพนังนี้ก็จะเปนประโยชน์ได้มากสายหนึ่งเพราะปากพนังเปนที่ท่าสินค้าใหญ่กว่าทุกท่าในเมืองนครระยะทาง

ก็เพียง ๙๐๐ เส้น ตัดไปในท้องทุ่งที่ราบทั้งนั้น ข้าพระพุทธเจ้า(สมเด็จฯ)ได้สั่งให้พระยาสุขุมนัยวินิจ พระยานครศรี

ธรรมราชจัดการตรวจทางสายนี้ในระดูแล้ง ยังทางที่จะตัดออกไปนอกเขาหลังเมือง ระยะทางเพียง ๖๐๐ เส้น (น่าจะ

เป็นถนนตัดไปอำเภอลานสกา)

 เมืองนครศรีธรรมราชนี้ได้ความจากพระยาศรีธรรมราชว่า เมื่อครั้งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเสด็จ

ออกไปในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ได้จัดวางเปนแบบแผนไว้ตลอดจนปันเขตอำเภอตลอด

เขตรแดนเมืองนครศรีธรรมราชได้รักษาการตามแบบนั้นมา ครับผมไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเนื้อหาจะยาวเกินไปท่าน

ใดสนใจหาอ่านได้จากรายงานที่ผมกล่าวไว้ (การแบ่งการปกครอง กรมกลาโหม คุมการบริหาร กระทรวงมหาดไทย

คุมเฉพาะกรุงเทพฯและจังหวัดเขตปริมณฑล หาอ่านวิทยานิพนธ์ ร.ต.จักรกฤษฯ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ พ.ศ. ๒๕๐๖)

 ถามว่าทำไม แนวความคิด เรื่องขุดคลองไปตรังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษาไปหาอ่าน พระประวัติ

สมเด็จฯกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ จะทราบว่าปัญหาเกิดจากอังกฤษล่าอาณานิคม กว่าจะสร้างทางรถไฟสายใต้ได้ปัญหา

มากมาย เรื่องตัดถนนจากสีแยกศาลามีชัยไปปากพนังนั้น มาตัดได้จริงๆ ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผมร่ำๆจะเขียนหลาย

ครั้งแล้วยังไม่ได้เขียน ญี่ปุ่น มาสร้าง เพื่อเหตุผลทางสงคราม

 จะเขียนเรื่องไปเยียมพ่อแลแม่ ไปเยียมบ้านเกิดเมืองนอน ดันทลึ่งเล่าประวัติศาสตร์ ออกนอกกรอบไป  เรื่องราว

ต่างๆสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาประวัติศาสตร์  พระนิพนธ์ไว้มากมาย ท่าน ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล เหลนท่าน

ที่รับราชการสนองคุณแผนดิน ไม่แพ้ปู่ทวดของท่าน เวลานี้รับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มันผู้ัใดคิดร้ายต่อเหลน

ท่าน ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ อีกทั้งพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้ผู้แกล้งได้รับคืนไป มหาดไทย คือกระทรวง

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข นะครับ พวกนักการเมือง

บ่อเลี้ยงกุ้ง บ้านญาติผม  การทำนากุ้งต้นทุนสูงขึ้น เพราะต้องมีตาข่ายคลุมบ่อกุ้ง

ไม่ให้นกนางนวล บินโฉบไปกินกุ้งในบ่อที่เลี้ยงไว้ ไปล่าช้า ๒ วันเลยไม่ได้ภาพการจับกุ้ง

บ้านเก่า ที่ใช้กระเบื้องดินเผามุงหลังคา จะค่อยๆหายไป

ศาลากระเบื้อง ริมคลอง หรือแม่น้ำ ช่วงอำเภอหัวไทร วัดบางนพ หรือวัดนพคุณ

ลุ่มน้ำปากพนัง ช่วงใกล้ที่ตั้งอำเภอหัวไทร

เมื่อไม่มีเรือ ตั้งยอใหญ่กลางคลองใหญ่

อุปกรณ์ยกยอ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องทุ่นแรง


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 36
cancer วันที่ : 14/09/2017 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ION

(0)
5 ปีผ่านไป ปากพนังตอนนี้พยายามอย่างมากในการที่ฟื้นฟูให้เจริญรุ่งเรือง แต่คงจะต้องรอต่อไป แม้นพี่นุจะจากไปแต่สิ่งที่พี่นุเขียนไว้มีคุณค่ามากมายสำหรับคนรุ่นหลัง
ความคิดเห็นที่ 35
ซันญ่า วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
102 วัน มาเลยล่วง
ลุบำบวง จากกัน นั้นสมัย
สังขารเสื่อม ดับเหลือ เพียงใจ
ระลึกใน สัมพันธุ์ มั่นความดี
...
คำโดย
ซันญ่า
...
บุญใดที่ได้ทำ จำได้และไม่ได้ก็ดี ขอส่งถึง คุณพี่นุ คนช่างเล่า เจาะจง ให้ รับกุศลเกื้อหนุน ให้ สถิตย์ใน ที่ สมควรใน บารมี นะคะ
ด้วยจิตคาราวะ
.
.
ความคิดเห็นที่ 34
ครูอ๊อฟ วันที่ : 20/02/2012 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/carnival

(0)
บุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
ความคิดเห็นที่ 33
Payont วันที่ : 20/02/2012 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

(0)
เพิ่งเคยเห็นเครื่องทุ่นแรงยกยอด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ความคิดเห็นที่ 32
chailasalle วันที่ : 18/02/2012 เวลา : 00.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

(0)
หลังคาดูคลาสสิคดีมากนะครับ
ความคิดเห็นที่ 31
สุกรวดี วันที่ : 15/02/2012 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar

(0)
วิ่งหางชี้--ตามาอ่านงานชั้นเยี่ยม
มัวขืนกายอายเหนียมไม่เทียมหน้า
แต่อาจจะสายนิดติดค้างคา
คงจะทันเวลามาชื่นชม

ความคิดเห็นที่ 30
Augustman วันที่ : 15/02/2012 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

(0)
☺ สวัสดีครับ

☺ แวะมาอ่าน มาชมภาพ...ชัดเจนดี ครับ

☺ อยู่ใต้แต่ไม่เคยไปปากพนัง ครับ

ความคิดเห็นที่ 29
ลุงจ่าใจดี วันที่ : 14/02/2012 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongja2501

(0)
ลุงจ่าเคยไปเที่ยว สมัยที่ยังนั่งแพอยู่ ครับ
ความคิดเห็นที่ 28
หวานหวาน วันที่ : 14/02/2012 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

Happy Valentines' Day!! ค่ะพี่นุ
ความคิดเห็นที่ 27
Maira วันที่ : 14/02/2012 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

(0)

สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ
ความคิดเห็นที่ 26
ซันญ่า วันที่ : 11/02/2012 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
อ่าน อย่างช้า ๆ อ่าน อีกรอบ อ่านความรุ่งเรืองและ เรื่องเมือง ปากพนัง...ต้องย้อนไป หา...คลิป ที่ในหลวงทรงเล่า เรื่องลุ่มน้ำปากพนัง อ.ระโนด ...
..........ทำให้ระลึกถึง พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าอาวาส
วัดป่าทุเรียน ...อ.ท่าศาลา ...ท่านกรุณา พาพระหลานชาย ...ของซันญ่า ไปเยี่ยมโยมอาที่เกาะพะงัน
วันหนึ่ง ผ่านมา ...ท่านจะพูดเรื่องเมืองนครศรีเหมือนท่าน เป็นพระที่รู้อดีต และความเป็นไป จาก บรรพบุรุษ...เล่าแบบตื่นใจ ที่ได้รับทราบ ดุจ ได้พระมาโปรด ด้วยพระ พาพระมา สนทนาธรรมให้ฟัง เรื่องปากพนัง และนครศรีฯ ...โยมน้า ...ระลึกถึง ทุกครั้งก็ปิติใจ สุดประมาณ ไม่ต้องดั้นด้นไป ครูอาจารย์ ก็ไปโปรด ถึงที่พัก ...ช่างเป็นบุญ ที่สุดเลยค่ะคุณพี่นุ
พอมาอ่าน ปลายน้ำหมึกโซเชียลของคุณพี่ ยิ่ง สมบูรณ์ นัก
....
ด้วยจิตคาราวะ
ซันญ่า
.
.
ความคิดเห็นที่ 25
คมเย็น วันที่ : 11/02/2012 เวลา : 20.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

(0)
ชอบทั้งเรื่องและภาพครับ
ความคิดเห็นที่ 24
หวานหวาน วันที่ : 11/02/2012 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

ตามมาเที่ยวปากพนังด้วยคนค่ะพี่นุ
หนูชอบอาหารทะเลจัง
อยู่ดอยเชียงใหม่ ไม่ค่อยจะได้ทานของสดๆเลยค่ะพี่

มีแพนเค้กมาฝากพี่นุด้วยนะคะ
+ 3 โหวต
ความคิดเห็นที่ 23
ประยูร วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 20.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/StayFoolish

(0)
มาดูรูป สำรวจเนื้อเรื่องก่อนครับ
เดี๋ยวจะมาตามเก็บรายละเอียด
เฉียบ ไม่ผ่อนคลายจริงๆ..
ไม่โหวต .. ได้ไง ?
ความคิดเห็นที่ 22
ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sri

(0)
ไม่เห็นพาไปแลแจกันยักษ์เหลย...
ความคิดเห็นที่ 21
อธิฏฐาน วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

(0)
หลวงปู่ทวดศักดิสิทธิ์มากค่ะพี่นุ ใครอย่าสบประมาทเชียว
ปากพนังแหวนยังไม่เคยไปเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20
เบดูอิน วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somdej

(0)
เรื่องราวสุดยอดมากครับ
ความคิดเห็นที่ 19
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

(0)
นึกว่าหายไปไหน

ที่แท้หนีกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนี่เอง

อยากไปเที่ยวแบบนี้บ้าง

คุณคนช่างเล่า น่าจะจัดทัวร์กรุ๊ปเล็ก ๆ นะครับ
ความคิดเห็นที่ 18
Ae^ วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 11.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

(0)
ได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยไปค่ะ
ความคิดเห็นที่ 17
ครูแดง วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

(0)
-โหวตค่ะคุณนุ..เยี่ยมจริงๆ..พลังไม่ลดเลย
ความคิดเห็นที่ 16
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

(0)
สวัสดีตอนเช้าครับคุณนุ

เรื่องราวย้อนอดีต ที่ได้รับทราบจากหลวงลุง ซึ่งขณะนี้อีกสามปีก็จะครบ 100 ปีแล้ว เป็นเรื่องราวที่อ้างอิงได้จากผู้รู้จริงในเหตุการณ์ที่ผ่านมา สามารถเขียนเป็นองค์ความรู้ได้อย่างดีเลยนะครับ
ความคิดเห็นที่ 15
น้องจ๋า วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 08.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

(0)
ไปทีไรหนูชอบกินลูกจากค่ะ อร่อยมาก
แล้วก็ขับรถเวียนชายทะเลแหลมตะลุมพุกค่ะ
ความคิดเห็นที่ 14
Chaoying วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 07.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

(0)
อยากไปปากพนัง..จะไปใ้ห้ถึงสักวัน..ปากพนัง อยากไปมานานแล้ว..แหลมตะลุมพุก ..ศรีปราชญ์..
ชอบศาลาไม้ กระเบื้องโบราณหลังนั้นจัง..หลวงลุง อายุยืนมาก สาธุ ..อย่าลืมให้เล่าเรื่องราวให้ฟังนะ
ความคิดเห็นที่ 13
ทางแก้ว วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

(0)
ดูสภาพชุมชนยังดีและอุดมสมบูรณ์อยู่น่ะครับ
----------------------------------------------------
เคยไม่ชอบเจ้าไม้ไต่คู้นี่มากครับโดยเฉพาะคำว่า เปน-เป็น
ภาษาเดิมสวยงามออก " เปน "
เติมไปแล้วรกตา
ใครมาเปลี่ยนหรือครับพี่นุ ท่านจอมพลฯหรือ
ความคิดเห็นที่ 12
ชบาตานี วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 05.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

(0)
ปากนังยังมีเสน่ห์มากอยู่ค่ะพี่นุ
ชอบบ้านเก่าๆที่มีกระเบื้องแบบโบราณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 11
พิชช่า วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 05.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lovelearnlife

(0)
เคยไปทะเลน้อยส่วนของจังหวัดพัทลุงค่ะคุณนุ
ได้รู้เกร็ดประวัติศาสตร์ ส่วนนี้น่าสนใจค่ะ
ความคิดเห็นที่ 10
ภาษาไทย วันที่ : 10/02/2012 เวลา : 01.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

(0)
โหวต ๆ ค่ะ คุณพี่นุ
เป็นเรื่องราวที่ไม่รู้มาก่อนเลย
คุณหลวงลุง ดูแข็งแรงอยู่มากนะคะ แบบนี้ต้องเกินร้อยแน่ ๆ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9
คนขายปุ๋ย วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 23.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpm

(0)
เรื่องราวประวัติศาสตร์ อันน่าจดจำ แด่ชนรุ่นหลังได้รับรู้
ความคิดเห็นที่ 8
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

(0)
วันเสาร์นี้อะค่ะ คนช่างเล่า จะเดินทางไปปากพนัง เรื่องงาน ของลูกค้า คงได้แวะเที่ยวไปด้วย บ้านเมืองเค้าน่าอยู่นะ เงียบๆดี
ความคิดเห็นที่ 7
NN1234 วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

(0)
เขียนต๊ะ...ผมรออ่าน
ความคิดเห็นที่ 6
สุรศักดิ์ วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

(0)
การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ใน ปี พ.ศ.
๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕) หรือเมื่อ ๑๑๖ ปีมาแล้ว
และกล่าวถึงปากพนังด้วย เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
ครับ มีโอกาสจะต้องหาอ่าน ขอบคุณมากครับ
โหวตครับ
ความคิดเห็นที่ 5
นายยั้งคิด วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

(0)
อ่านเพลินดีจังครับ มีเกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์ เพียบเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 4
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

(0)
ไม่เคยไปหัวไทร แต่เคยไปที่ตลาดปากพนัง ที่มีคอนโดฯ นกครับ พาไปเที่ยวหน่อยครับพี่นุ...ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็นที่ 3
มะอึก วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 20.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

(0)
นานเท่าไหร่แล้วน้อพี่นุ?
ที่ผมไม่ได้ล่องแม่น้ำปากพนังไปถึงอำเภอหัวไทร?
.
ความคิดเห็นที่ 2
ฅนสยาม วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

(0)
โหวต 1 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว..

สวัสดียามข่าวครับ..พี่นุ..
ความคิดเห็นที่ 1
นรอง วันที่ : 09/02/2012 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

(0)
มาเยียมบ้านเกิดเมืองนอนของพี่นุ..ได้ความรู้ประวัติศาสตร์กลับไป..ขอบคุณค่ะ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน